Ronald Boutkan – Geen referendum over stadhuis op Willemsoord + Arie Booy – Raad wijst plan referendum af + Redactie DHA – Gemeente tekent tijdelijk huurcontract Kerkgracht 1

Geen referendum over stadhuis op Willemsoord

Den Helder – Er komt geen referendum over het vestigen van het stadhuis op Willemsoord. De gemeenteraad heeft daar maandagavond in meerderheid toe besloten, ondanks dat inspreker Paul Schaap hier aan het begin van de vergadering nog vurig voor pleitte. De drie argumenten van de gemeente (te weinig ondertekenaars van het verzoek, het feit, dat er al een genomen besluit is en dus geen voorgenomen en de derde reden: dat het verzoek niet door een natuurlijk persoon was ingediend) wees hij snel en duidelijk naar de prullenbak. Geen van de drie redenen klopt, volgens Schaap.

Daarnaast wees hij ook nog naar de handtekeningenactie, die in een paar uur al 500 handtekeningen verzamelde. Ook benadrukte Schaap, dat een stadhuis op Willemsoord in geen van de verkiezingsprogramma’s voorkwam. Tenslotte vroeg hij zich af waarom slechts 5 van de 31 raadsleden de financiële onderbouwing van het plan hadden bestudeerd. Hij vroeg de raad alsnog een referendum toe te staan en niet “de arrogantie van de macht” te laten winnen.

Burgemeester Koen Schuiling gaf aan, dat er 25 februari wel degelijk een besluit was genomen en verwierp suggesties als dat raad of college niet integer zouden zijn. Leo van Esdonk (PVV) gaf aan voor een referendum te zijn. De PvdA (bij monde van Pieter Blank) wil de discussie niet opnieuw over doen en is dus tegen het referendum. “Wij denken, dat de bewoner van Den Helder klaar is met deze discussie en blij is met dit besluit”, aldus Blank. Nancy List (Gemeentebelangen) is tegen het stadhuis op Willemsoord en voor het referendum (ook op andere momenten over andere zaken). De Stadspartij liet via Harrie van Dongen weten voorstander te zijn van het referendum in het algemeen (“we willen de kiezer niet negeren”), maar niet op dit onderwerp. “We kunnen het op dit dossier nooit iedereen naar de zin maken. Wat we ook besluiten, er is altijd een groep, die het er niet mee eens is.

Bang?

Behoorlijk Bestuur ziet het anders en deelt de mening van inspreker Schaap. Raadslid Sylvia Hamerslag pleitte dus voor het houden van een referendum. “Beste coalitie: als jullie het zo’n goed plan vinden en het zo goed kunnen onderbouwen, dan kunnen jullie iedereen toch ook overtuigen. Waarom bang voor een referendum?” Henk Mosk (D66) hield het kort en gaf aan het helemaal eens te zijn met Hamerslag. Mosk herinnerde nog wel aan eerdere voorstellen, die in kannen en kruiken leken (stadhuis op stationslocatie, renovatie van het huidige stadhuis) en die toch niet doorgingen. “Ik denk, dat 75 procent van Den Helder tegen een stadhuis op Willemsoord is.”

Beter voor Den Helder en de Seniorenpartij probeerden via Carlo Assorgia “een en ander in perspectief te plaatsen”. “Wij horen al jaren stop met ruziemaken, ga samenwerken en los dit dossier nu eindelijk eens op. Die mening van onze inwoners hebben wij ter harte genomen. Nog nooit in het stadhuisdossier is er zo’n grote meerderheid in de raad geweest”, waarna Assorgia vooral D66 aanviel (gehalveerd, ruziezoekers, op dit moment onder de 1 zetel). “In onze democratie geldt de wet van de meerderheid.

Kloof

Marije Boessenkool (GroenLinks): “heel jammer dat het op deze manier moet gaan. Neem je mede raadsleden en de bevolking serieus. Jammer dat de raad nu voorbijgaat aan de wens van een groep inwoners, die nu eens wil meepraten.” Het CDA meent, dat de raad een grote verantwoording richting kiezers heeft, dat de raad juist de betrokkenheid van bewoners wil vergroten om zo de kloof tussen burger en politiek te verkleinen, maar is tegen een referendum. “De kloof dichten we niet door te zwichten voor de groep, die het hardste roept”, aldus Harmen Krul.

Uitslag stemming referendum (foto DHA)

Uitslag stemming referendum (foto DHA)

De stemming eindigde, zoals vooraf voorspeld, de coalitie stemde tegen het referendum. Ter verduidelijking: het voorstel was het verzoek tot het houden van een referendum af te wijzen. Frans Klut (D66) stemde niet mee en een aantal raadsleden was afwezig. Vandaar slechts 26 stemmen.

Den Helder Actueel, 7 mei 2019 – 08:40

Reacties:

Saskia
7 mei 2019 at 08:54
Bubbel politiek, vertel elkaar dat ‘iedereen’ het erover eens is, ga er dan vooral in geloven en negeer de rest, dan heb je altijd gelijk – om ook vanuit de burger eens één en ander in perspectief te zetten – domheid regeert, ook nu blijkbaar weer, want wanneer je echt wilt weten hoeveel procent van de bevolking voor of tegen dat stadhuis is op Willemsoord houd je juist een referendum – meten is weten, toch?

Marinus Vermooten
7 mei 2019 at 09:37
Slechts vijf van de raadsleden hebben het Willemsoorddossier ingekeken. Geschiedenis en feitenkennis zijn helaas een ondergeschoven kindje bij veel volksvertegenwoordigers. En dit voor een project waar vele miljoenen euro’s gemeenschapsgeld mee gemoeid is.

Ferry
8 mei 2019 at 07:39
Hoeft ook niet,politiek gezien is de race willemsoord al gelopen,juridisch gezien nog niet helemaal.
Maar dat is geen item voor de raad.

e
7 mei 2019 at 09:59
Slechts vijf raadsleden hebben de stukken bestudeerd. De rest huilt onder leiding van de Akela met de wolven in het bos mee.

‘ t kan erger
7 mei 2019 at 10:12
“ “Wij denken dat de bewoner van Den Helder klaar is met deze discussie en blij is met dit besluit”, aldus Blank. “
Het gaat helemaal niet meer over wat de inwoners willen, er is een groepje dat per se zijn zin wil doordrijven. Als de inwoners het voor het zeggen hadden, kwam dat stadhuis daar namelijk niet.
De inwoners mogen straks wel opdraven om hun portemonnee te trekken, want de begroting zal natuurlijk heel ver overschreden worden. Dat is één ding wat zeker is.

SK
7 mei 2019 at 11:03
De zin doordrijven en burgers negeren is bij dit gemeentebestuur aan de orde van de dag. Lokale ondernemers die hun mening niet (meer) durven geven en monddood worden gemaakt omdat er anders aan de exploitatievergunning wordt getrokken, want Schuiling en zijn kuddedieren gaan over lijken. Het wordt tijd om de andere hulplijnen in te schakelen…

Henk van Kuijk
7 mei 2019 at 11:06
Het was weer een uiterst droevige theatervoorstelling gisteren. De feiten: VVD, CDA, D66, PvdA en Stadspartij saboteerden de aanpassing van het stadhuis aan de Bijlweg. De Burgemeester gaf snel het sein te vertrekken aan de ambtenaren, ook al wilden die niet naar Kooypunt. Na de verkiezingen wilden Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur, de Seniorenpartij, de ChristenUnie, de PVV en de kiezer een ander beleid dat rekening zou houden met de burgers. Beter voor Den Helder gaf echter het initiatief uit handen aan het CDA, en ook de grote verliezer, de Stadspartij, mocht met dhr Kos een grote broek aantrekken. In het geheim maakten ze het plan “Stadhuis op Willemsoord”, na maanden in de achterkamertjes. Als Bokito kwamen ze daaruit te voorschijn: “We hebben een prachtige meerderheid om nu dit slepende dossier op te lossen! Eindelijk zijn we breed verenigd!” Ook al stond het in geen enkel verkiezingsprogramma. Behoorlijk Bestuur vond het behoorlijk om hun lijsttrekker te laten oversteken als wethouder naar een andere partij. Ondertussen had de fractieleider van Beter voor Den Helder besloten dat het beter voor Den Helder was dat hij zijn zaak op Willemsoord ging vestigen, zodat hij als politicus beter toezicht kon houden op de B.V. Willemsoord. En dat dan ook de ambtenaren bij hem konden komen eten. Ondertussen kleedden ook de ChristenUnie en de Seniorenpartij zich om tot kameleons en windvanen, en gingen bestuderen hoe ze een peiling bij de bevolking van tafel konden vegen. En hoe ze veel geld uit het armen- en ouderenbeleid konden halen voor een stadhuis op Willemsoord. De Haagse partijen en de burgemeester gaven hen een bijscholingscursus uit het verleden. “Neehoor, de inspraakverordening en de referendumverordening hebben we wel unaniem aangenomen, maar die hoeven we helemaal niet toe te passen, die kunnen we gewoon wegstemmen met onze glorieuze meerderheid. We zeggen gewoon dat we erg voor verbinding met de bevolking zijn en een referendum, maar nou net niet over dit onbelangrijke onderwerp, en klaar is Kees. En we doen net of we de maritieme clubs wél ruimte gaan geven.” “Oh”, zei dhr Visser, “we kunnen een stadhuis toch best stoer en maritiem noemen!” “Oh”, zei Assorgia, “dan zeg ik wel dat we online en op de markt hebben gepeild en dat de burger steeds zei dat die wilde dat we de knoop gingen doorhakken. Echte inspraak dus!” “Oh,” zei de burgemeester, “en als de PVV een vraag gaat stellen over de dubbelrol van u, meneer Assorgia, dan zal ik hem streng wijzen op de integriteit van alle raadsleden, en gauw het woord geven aan mevr. Boessekool, omdat dit geen vraag is.” En zo geschiedde. Er werd weer keurig democratisch over de burgers heengewalsd. Oja, en vier raadsleden vonden het onderwerp referendum niet de moeite waard om te komen.

e
7 mei 2019 at 11:50
Die vier raadsleden , staan wel elke maand als eerste bij de bank , om te kijken of hun raadstoelage al gestort is.

Andrea
8 mei 2019 at 00:20
1 raadslid is voor langere tijd uit de roulatie vanwege ziekte, dit moeten we ook respecteren. Al zou je je ook voor een bepaalde perioden kunnen laten vervangen. De andere 3 vonden het waarschijnlijk wel de moeite waard om heen te gaan, maar mochten van de partijtop niet tegen stemmen omdat ze de coalitie moesten volgen.
De afwezigheid zie ik als tegenstem, omdat zij niet openlijk voor hun mening uit mogen komen.

SK
7 mei 2019 at 11:27
Lokale ondernemers met zoveel inspraak binnen de gemeente zou verboden moeten worden!

Henk van Kuijk
7 mei 2019 at 13:13
De PVV kaartte dat gisteren terecht aan. In de eed staat: “handelen zonder last of ruggenspraak, geen gunsten aannemen.” Dat doet dhr Assorgia wel, en de Burgemeester vindt het prima, deze schending van integriteit, hij wist niet hoe snel hij dhr Van Esdonk het woord moest ontnemen. Een niet geschikte burgemeester, dus. Meester van het college, niet van de burgers.

Henk
7 mei 2019 at 19:24
Helemaal mee eens SK, dat is het probleem hier in Den Helder, te machtige ondernemers/directeurtjes die maar kunnen doen en laten wat ze willen, hier bovendien ook nog eens heel slecht in zijn en carte blanche hebben wat betreft vergunningen..

SK
7 mei 2019 at 20:19
Met een paar ton, enkele drastische veranderingen en een paar personen naar de achtergrond, zou Den Helder terug op de toeristische kaart gezet kunnen worden door de juiste personen. Dat proberen ze nu met man en macht via Willemsoord te bereiken … maar is weer gedoemd te mislukken. Hoeveel gemeenschapsgeld is er in de afgelopen 15 jaar verdwenen met ‘ondernemers’ die het allemaal zo goed wisten? (Tom vd Berg … om maar even iemand te noemen) Moet het nog duidelijker worden dat die groep mensen Den Helder niet naar een hoger niveau gaan brengen? Hoeveel kansen krijgt een mens? Manmanman

Henk
8 mei 2019 at 07:07
En het meest destructieve voor de normale eerlijke geschikte ondernemer is dat deze (foute) ondernemerskliek, schoenmaker, vd berg, kop beaplan etc een lijntje hebben naar de vergunningen/subsidiebron en oa ws waardoor de rest achter het net vist.
Las toevallig net een artikel id krant dat Makado Schagen zelf gaat vernieuwen, “ZELF” op eigen investering.
Zo hoort het, dat is de formule voor succes, niet op kosten vd gemeenschap maar zelf investeren, voelt veel beter zowel voor ondernemer als consument, je hebt meer gevoel van waarde en de mensen voelen zich welkom en zijn veel meer geneigd je te helpen.
Als je bedrijf dan niet loopt ben je gedwongen te stoppen en komt er vanzelf een bedrijf wat wel loopt op die plek, dus blijft je centrum aantrekkelijk en interessant in plaats van een vriendjeskliek waar iedereen liever met een ruime bocht omheen loopt.

Monica
7 mei 2019 at 13:23
Kijk voor de grap eens op Google maps op willemsoord…

qrap88
7 mei 2019 at 18:05
Men gaat voortvarend van start inderdaad… https://www.google.nl/maps/place/Willemsoord,+Den+Helder/@52.9589965,4.7710506,202m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47cf37fac00420c9:0x97e6423bc23de03e!8m2!3d52.9609133!4d4.7693286

RB
7 mei 2019 at 19:17
vooral het leuke icoontje van een poppetje in een bed erbij (in de beschrijving als je er op klikt “Indoorovernachtingsmogelijkheid”…..) is tekenend voor de ambtenaren

Ferry
7 mei 2019 at 15:00
En zo draait de oligarchie der mono democraten verder.
Op naar 25 juni, dan worden er in alkmaar weer nieuwe konijnen uit de hoed getoverd.
Intussen wordt er hard gewerkt op Willemsoord door de vriendenclub.
En komt er begin volgend een nieuw locatie stadhuis tussen Het Nieuwland/Middenweg heb ik uit betrouwbare bronnen vernomen,maar het Postkantoor is ook nog niet helemaal uit de breinen verdwenen.
Ligt eraan hoe de rechtzaak Scholte verloopt.

qrap88
7 mei 2019 at 18:21
Fraai allemaal, dat stadhuis op Willemsoord, maar heeft er al iemand gekeken waar de bushalte “stadhuis” dient te komen… mag toch aannemen dat het onbehoorlijk is om mensen die slecht ter been zijn minimaal 500 meter (gemeten vanaf de brug op de Weststraat) te laten lopen… of stopt de bus straks, net als nu, naast het stadhuis ?

RB
7 mei 2019 at 19:15
vanaf halte marinemuseum (Hoofdgracht) is het “maar” 700 meter lopen langs mooi erfgoed…..

Albertha Postma
8 mei 2019 at 08:14
En extra invalidenparkeerplaatsen op Willemsoord. Want je krijgt zo’n kaart pas als je minder dan 200 meter kan lopen. Ja, dan zal het op het terrein zelf moeten. Niet vergeten AUB.

SK
7 mei 2019 at 20:11
Als het aan Connexxion ligt zal er geen bushalte komen bij Willemsoord, die locatie is ongeschikt. Dus dat wordt straks met de auto in de file aansluiten of alle burgers (met gemeentelijke subsidie) aan de elektrische fiets.

Monique_K
7 mei 2019 at 20:52
Ik denk dat ik het tegen die tijd dat dat ding klaar is niet meer red op een elektrische fiets, ik mag me op mijn scootmobiel worstelen door het Texel-verkeer, lekker met mijn longziekte door de uitlaatgassen. Of ik moet proberen een taxi te krijgen dat wel genegen is geruime tijd in de file te staan ..

Henk van Kuijk
7 mei 2019 at 21:49
Armen, ouderen en gehandicapten tellen niet voor dit college, anders zouden ze wel rekening houden met bereikbaarheid. Willemsoord is NIET het hart van de stad. En, ze halen de 30 miljoen uit de algemene middelen, waarvan een groot deel bestemd is voor het sociaal domein, waar ze hard op bezuinigd hebben. En dan zijn de reserves op. Terwijl de begroting niet doorzichtig is. En dan praten ze over een bus naar Willemsoord, terwijl ze de afbraak van de bus naar Julianadorp stilzwijgend toelaten. ’s Avonds zie ik geen ouderen en gehandicapten meer op Station Zuid. En de Seniorenpartij functioneert niet meer. Een wethouder zonder partij. Die onherkenbaar is.

Monique_K
7 mei 2019 at 22:15
Het trieste hieraan is dat mensen zoals ik dan te horen krijgen ‘maar hoe vaak moet je nou zijn in het stadhuis’. Het klopt inderdaad dat ik er maar zelden moet zijn als het gaat om een nieuw paspoort en dergelijke, maar dat het mij als belangstellende burger wel erg moeilijk wordt gemaakt om bij een vergadering van de gemeenteraad aanwezig te zijn, daar denkt niemand aan, dat is irrelevant? Of is dat soms de bedoeling?

Dick Berts
8 mei 2019 at 06:25
Het nieuwe stadhuis van Den Helder komt in Haarlem te staan.

https://denhelderactueel.nl/2019/05/geen-referendum-over-stadhuis-op-willemsoord

https://losdenhelder.nl/wet-van-de-meerderheid-geen-referendum-stadhuis/

Raad wijst plan referendum af

Wethouder Michiel Wouters met Ferdinand Vreugenhil en Robbert Waltmann (foto Facebook)

Wethouder Michiel Wouters met Ferdinand Vreugenhil en Robbert Waltmann (foto Facebook)

Den Helder – Een meerderheid van de gemeenteraad heeft maandag het verzoek om een referendum gisteren voor de verhuizing van het stadhuis naar Willemsoord afgewezen.

De stichting Behoud Historisch Erfgoed Den Helder beraadt zich nu op een gang naar de rechter om het stadhuis van de werf te weren. Bestuursleden Paul Schaap, Hennie Ottervanger en Dirks Reitsma zijn als in lengte van jaren actief voor de Museumhaven. Vorige week kwam naar buiten, dat het feit, dat hun stichting Behoud kantoor houdt in ’t Schipperscafé op Willemsoord en daar ook vergadert, tot spanningen binnen het bestuur van de stichting Museumhaven leidt.

Wrijving

Volgens voorzitter Michiel Tegelberg van de stichting Museumhaven is er echter geen sprake van wrijving. “In het krantenbericht van vorige week woensdag wordt een beeld geschetst, dat in mijn optiek absoluut niet klopt. Ik kan uitleggen hoe het voor de buitenwacht mogelijk verwarrende beeld is ontstaan. Als het ergens niet rommelt, dan is het wel tussen Paul Schaap en mij“, stelt de voorzitter.

Paul Schaap vertelt een iets ander verhaal: “Er is wel degelijk sprake van spanning in het bestuur van de Museumhaven over de koers, die gevaren wordt. De stichting Behoud Historisch Erfgoed heeft ’t Schipperscafé als postadres en we vergaderen daar ook. Ons is door het bestuur te verstaan gegeven, dat dit niet langer gewenst is. De gemeente wil het niet.

Subsidie

Hennie Ottervanger vult aan: “Michiel Tegelberg en Paul Schaap moesten twee keer op het stadhuis komen. Toen is expliciet gedreigd om de subsidie aan de Museumhaven op te schorten als het verzet tegen de verhuizing van het stadhuis naar Willemsoord gehandhaafd blijft.” Schaap bevestigt die lezing: “Ik heb tegen de burgemeester gezegd dat als dit onzalige plan wordt doorgezet we naar de rechter stappen. Dat is geen dreigement, maar een belofte.”

Vorige week heeft de stichting Behoud Historisch Erfgoed een officiële aanvraag voor een referendum ingediend. Volgens D66 raadslid Henk Mosk heeft de coalitie eerder deze maand besloten het referendumverzoek af te wijzen. Mosk is naast raadslid ook voorzitter van de stichting Nautische Monumenten op Willemsoord: “Ik ben als D66’er en als voorzitter van Nautische Monumenten tegen de komst van het stadhuis op Willemsoord“, zegt Mosk. “We vergaderen gezamenlijk met de stichting Museumhaven van Michiel Tegelberg. In die vergadering hebben we bepaald, dat we alvast voorsorteren op het doorgaan van de vestiging van het stadhuis op Willemsoord.” Volgens Mosk is deze opstelling in het belang van de continuïteit van de maritieme activiteiten, omdat er een ’gerede kans is dat het plan toch wordt uitgevoerd’.

Helderse Courant, 7 mei 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Gemeente tekent tijdelijk huurcontract voor Kerkgracht 1

College in tijdelijk stadhuis Kerkgracht (foto DHA)

 College in tijdelijk stadhuis Kerkgracht (foto DHA)

Den Helder – Na ruim 31 jaar keert een gedeelte van de gemeentelijke organisatie tijdelijk terug aan de Kerkgracht 1. Tijdelijk, want de gemeente Den Helder huurt het vroegere stadhuis tot uiterlijk 1 juli 2023 van Helder Vastgoed BV, onderdeel van Woningstichting. Dat gebeurt in afwachting van de realisering van een permanent stadhuis op Willemsoord.

Gemeentesecretaris Robert Reus en algemeen directeur Robbert Waltmann van Woningstichting tekenden vandaag aan de Kerkgracht het huurcontract. Dat gebeurde in de vergaderzaal, waar decennia lang gemeenteraad, burgemeester en wethouders bijeen kwamen. Directeur Robbert Waltmann is blij met de terugkeer van de gemeente op historische grond: “Kerkgracht 1 heeft altijd zijn stijl en allure behouden en is daarmee een uitstekend visitekaartje voor de gemeentelijke organisatie.

Gemeentesecretaris Robert Reus: ”Dit is een prachtige locatie voor onze dienstverlening aan de inwoners. Ook de gemeenteraad, commissies en raadsfracties zullen van hieruit werken. Vanaf 2 januari is het zover, dan kan iedereen terecht bij de publieksbalies aan de Kerkgracht.” Hij laat weten, dat ook het college verheugd is, dat binnen de tijdelijke oplossing dit historische pand aan de Kerkgracht, dat zo’n prominente rol heeft gespeeld in het bestuur van Den Helder, weer even beschikbaar is voor de publieksfuncties.

Voor trouw lustigen is er ook goed nieuws: het wordt weer mogelijk om hier te trouwen. Het grootste deel van de ambtelijke organisatie blijft, totdat het gemeentehuis op Willemsoord klaar is, gehuisvest in het kantoor op Kooypunt (pand Rabobank). De gemeente huurt vanaf 1 augustus voor maximaal vier jaar het gebouw aan de Kerkgracht, dat bereikbaar is via buslijn 31. Vanaf augustus worden de benodigde aanpassingen en modernisering van het interieur uitgevoerd.

Rijksmonument

Het rijksmonument aan de Kerkgracht 1 werd in 1851 gebouwd als weeshuis. Vanaf 1926 diende het als gemeentehuis van Den Helder. In 1987-1988 verhuisden stadsbestuur en ambtelijke organisatie naar het voormalige zorgcentrum Zuyder-Horn aan de Drs. F. Bijlweg. Kerkgracht 1 was lange tijd voorbestemd om door projectontwikkelaars te worden ingericht met appartementen, maar die plannen zijn nimmer uitgevoerd. Helder Vastgoed BV nam het gebouw in 2018 over en onderzoekt de komende jaren welke bestemming het gebouw vanaf 2023 kan krijgen, als de gemeente Kerkgracht 1 heeft verlaten.

Den Helder Actueel, 7 mei 2019 – 17:37

Reacties:

Henk van Kuijk
7 mei 2019 at 19:00
Een gemeenteraad die unaniem een referendumverordening aanneemt, heeft niet het recht om, als een referendumverzoek aan de basisvoorwaarden voldoet, dat in meerderheid af te stemmen. Dan stemmen ze het recht van de burger weer af, fopspeen gedrag. En tonen zich autoritaire regenten. Zo van: alleen als het ons te pas komt. Regenten die alleen eentweetjes spelen met Woningstichting, Zeestad, en politicus/ondernemer met belangen op B.V. Gemeente Willemsoord. En belangengroepen dreigen met intrekking subsidie. Daar is een hitteschild voor nodig.

Henk
7 mei 2019 at 19:40
De woningstichting is volgens mij achter de schermen veel machtiger dan de gemeente en trekt samen met zeestad aan de touwtjes, de gemeenteraad zijn meer de marionetten en zondebokken.

Henk van Kuijk
7 mei 2019 at 19:59
Ja, ze zitten steeds met twee op de publieke tribune, zoals afgelopen maandag, en hebben geen enkele empathie met de basisrechten van de burgers en draagvlak voor besluiten. Ze letten er alleen op of ze het stadhuis aan de Bijlweg zo snel mogelijk kunnen omzetten in dure koopappartementen (weg lekkages en asbestproblemen, weg term bejaardenhuis), en of ze de Kerkgracht 1 snel kunnen gaan verhuren. Winst winst, net als dhr Assorgia. Nee, van Huib Broeke wilde de Gemeente nooit huren, zoals het voormalig belastingkantoor en kantoor stadsontwikkeling. Nee van WS en Rabo (CDA-link, waarbij we niet mogen weten wat de gemeente hen betaalt). Van een sociale stichting is WS verworden tot een vastgoedontwikkelaar en bouwer. Inderdaad, wethouder Waltmann zit in het college. Net als wethouder Vreugdenhill. Inclusief doofpot van financiën (verhuizing schouwburg).

Ferry
7 mei 2019 at 23:27
Je hebt het door Henk,en daarmee heeft menig bestuurder van deze stad een enorme staat van dienst opgebouwd.
Op papier he,en zonder enige draagkracht vanuit de bevolking.

Rasjutter
7 mei 2019 at 22:36
Kijk nou, hoe oud de locatie ook is er gaat een buslijn langs, wordt eens wakker.

e
8 mei 2019 at 09:24
Langs , aan de overkant, is de juiste bewoording. Geen halte.

pieterDaens
8 mei 2019 at 10:26
Is iedereen ziende blind ? We kijken naar de oplossing voor een probleem , sterker nog , ze staan er middenin , maar herkennen het niet . Het stadhuis , ons nieuwe stadhuis , staat er al jaren , compleet met bordes , glas in lood ramen , brede statige trappen en mooie tegelvloeren , allure rondom . Oude glorie in combinatie met moderne digitale informatie-technologie , waardoor dit pand juist bijzonder geschikt is om een tweede leven als gemeentehuis te beginnen . Zet ambtenaren die niet direct nodig zijn voor persoonlijke dienstverlening op locatie , behoud de optimale efficiency en service naar het publiek zoals die nu bestaat in het afspraken-volg systeem , en laat bruidsparen , indien gewenst , voor de fotograaf poseren op de trappen voor de ingang . Een win-win situatie voor heel veel mensen , niet in de laatste plaats voor iedereen die Willemsoord en met name gebouw 66 een warm hart toedraagt .

Marinus Vermooten
8 mei 2019 at 10:29
Keer op keer constateer ik dat men het met de historie, ook wat betreft het (voormalig) gemeentehuis, niet zo nauw neemt en dat zelfs de wethouders niet de moeite nemen dossiers door te laten nemen. Afgelopen maandag vernam ik uit de mond van raadslid H. van Dongen (Stadspartij) dat we in een voormalig bejaardenhuis bevinden. Klinkklare onzin, in een van mij een en twintig boeken staat een heel ander verhaal. Ook wat het voormalig stadhuis aan de Kerkgracht betreft smijt men gemakshalve met jaartallen en gegevens.. Zo lezen we dat het voormalig weeshuis in 1926 in gebruik werd genomen. Zie ter correctie onderstand verhaal dat ik vanochtend voor de vroede vaderen en vrouwen maar na mijn ochtendontbijt heb opgetekend..
Tot voor enkele jaren was er het hoofdkwartier van Holland Advertising gevestigd, het reclamebedrijf dat na een heftige groei en bloei over de kop ging om vervolgens te verwelken tot een nu al bijna vergeten bedrijfsgeschiedenis. Voordien deed het beeldbepalende gebouw aan de Kerkgracht dienst als stadhuis. Doch destijds, dat wil zeggen in de negentiende eeuw, is het massieve bouwwerk opgetrokken als weeshuis. Op 29 juli 1852 werd het geopend als vervanging van het oude weeshuis aan de Artilleriestraat. Het nieuwe onderkomen van de ouderloze kinderen had ruime kamers en een grote binnenplaats. Het weeshuis stond onder toezicht van een door het gemeentebestuur ingesteld college van regenten. De dagelijkse leiding was in handen van een weesmoeder en weesvader. De eersten waren de heer en mevrouw Schuurman. Zij bekleedden deze functie tot en met 1867. Daarna fungeerde het echtpaar Tegel als zodanig. Het was geen makkelijk werk, wat er ook de verklaring voor is dat weesvaders en -moeders elkaar in rap tempo opvolgden. Zo nam het echtpaar Tegel al na enkele jaren ontslag. De vader en moeder konden rekenen op de hulp van een inwonende onderwijzer en een Suppoost. Het leven in een weeshuis was geen vetpot, maar helemaal vergeten werden de kinderen nu ook weer niet. Ging er bijvoorbeeld iemand uit de betere kringen trouwen, of vierde een echtpaar een zilveren bruiloft, dan was het gewoonte om ook de weeskinderen te trakteren. En met Pasen en op Kerstmis was er eveneens wat extra’s. En de kermisexploitanten boden elk. jaar een feestmiddag aan. Een hoogtepunt was poffertjes eten bij Van der Kam die zijn poffertjeskraam een hele middag sloot om op eigen kosten de bewoners van het weeshuis te onthalen op lekkers. Begin jaren twintig besloot men tot invoering van het opnemen van wezen in een gezin, waardoor het gebouw aan de Kerkgracht zijn bestemming verloor. Enerzijds vond men opname in een gezin beter dan een opvoeding in een gesticht. Maar het was ook goedkoper, zo wezen berekeningen uit. In 1927 werd het weeshuis aan de Kerkgracht als gemeentehuis in gebruik genomen.
En aan raadslid Van Dongen: we spreken in deze tijd toch niet over bejaardentehuis. Gebruik in dit verband verzorgingstehuis voor ouderen of senioren. Klinkt heel wat vriendelijker naar de doelgroep bewoners die je bedoeld, maar afgezien daarvan het heeft met huidig gebouw aan de Drs. F. Bijlweg geen enkele relatie met wat je bedoeld. Gewoon de dossiers doornemen om zo onze bevolking correct te informeren.

Judge X
8 mei 2019 at 13:20
Harry van Dongen gaat al jaren (2002) voor zijn raadswerk naar een bejaardentehuis ….
Binnenkort gaat Harry als raadslid naar een weeshuis ….
Daar verheugt Harry zich dan, tot hij over 4 jaar ‘zijn werk’ kan voortzetten in een oude mastenloods van een scheepswerf ….

Gezien Harry’s gedragingen als raadslid, gaat zijn zeteltje waarschijnlijk niet naar Willemsoord.
Een normaal verloop van het rijtje is trouwens niet: bejaardentehuis – weeshuis – mastenloods – verpleeginrichting, maar: weeshuis – mastenloods – bejaardentehuis – verpleeginrichting.
De laatste zal er voor Harry niet zijn, hij blijft gedwongen thuis, omdat zijn verpleeggeld in een oude mastenloods is gestoken …. 😉
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/508464

Ferry
8 mei 2019 at 21:27
Nee je vergist Judge,Harry geniet van zijn immuniteit,en gezien zijn opgebouwde pensioen en Aow en misschien nog een spaarpot van onbekende herkomst.
Krijgt Harry een eenpersoons kamer in het verpleeghuis.
Gezellig …….. voor Harry,en zo leefde Harry nog lang en gelukkig ruimelijk voorzien van topkwaliteit medicijnen,waarschijnlijk betaald uit het spaarpotje.

George
9 mei 2019 at 07:39
Marinus
Het huidige gemeentehuis is gebouwd als service flat, waar de gemeente ondanks waarschuwingen dat het niet haalbaar zou zijn financieel garant voor stond.Het stadhuis aan de Kerkgracht werd ruim 30 jaar terug te klein en daarom waren er verbouw en uitbreidingstekeningen gemaakt .Dat kon toen niet doorgaan omdat ze met een financiele strop van die seviceflat zaten.Besloten is toen om het gebouw grotendeels als gemeentehuis in te richten, waar een van de wethouders opmerkte dat het centraal en zowel met auto als openbaar vervoer goed bereikbaar was.

Cees
8 mei 2019 at 13:14
Ach, Marinus er moet jou toch ook zijn opgevallen dat de meeste partijen die voor renovatie van de Bijlweg waren na alle sabotage en stoppen van aanbestedingen, na toetreden tot het huidige college nu ineens voor de O.R.W. zijn (schijn optie)? Alles voor de O.R.W, zelfs financiële broekzak vestzak constructies!

Dirk
8 mei 2019 at 16:40
Medewerkers en bezoekers kunnen hun auto parkeren in een van de omliggende straten . Of nog beter: kom met de bus of pak de elektrische (snor) fiets.

https://denhelderactueel.nl/2019/05/gemeente-tekent-tijdelijk-huurcontract-voor-kerkgracht-1/

https://losdenhelder.nl/huurcontract-getekend-voor-tijdelijk-stadhuis-aan-de-kerkgracht/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leo+van+Esdonk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Blank
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nancy+List
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harrie+van+Dongen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marije+Boessenkool
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harmen+Krul
https://robscholtemuseum.nl/?s=Frans+Klut

https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Mosk

https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Schaap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hennie+Ottervanger
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Tegelberg

https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdinand+Vreugdenhil
https://robscholtemuseum.nl/?s=Robbert+Waltmann
https://robscholtemuseum.nl/?s=Helder+Vastgoed+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woningstichting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Robert+Reus

https://robscholtemuseum.nl/?s=Kerkgracht+1
https://robscholtemuseum.nl/?s=Drs.+F.+Bijlweg+20