Hans Boskeljon – ’Met Onwillige Honden is het Slecht Hazen vangen’, volgens Ex Informateur van Den Helder

Hans Boskeljon, de Voormalige Informateur van wat een Nieuwe Coalitie in Den Helder kon worden (foto Regio Noordkop)

Met Onwillige Honden is het Slecht Hazen vangen’, volgens Ex Informateur van Den Helder

Afgelopen Maand heb ik me bezig mogen houden met het (In) Formeren van een Nieuw Gemeentebestuur in Den Helder. Ik wil U graag even Mee Nemen met de Situatie, die ik heb aangetroffen.

Vanuit de Verkiezing Uitslag zijn er Slechts Twee Partijen, die Echt Gewonnen hebben (Behoorlijk Bestuur en GroenLinks) en daarvan is er met Zeven Zetels Eén Echt Grote Winnaar (BB) aan te wijzen. De Rest van de Partijen heeft Allemaal Verloren. De Oude Coalitie van BvDH, VVD, CDA, PvdA, CU, Stadspartij, plus de Gebroken Seniorenpartij zijn daarbij het Hardst door de Kiezer Af Gestraft. Een Verlies van maar Liefst 4.176 Stemmen en Zes Zetels. Het is te Danken aan het Feit, dat men van het Enorme Aantal van 23 Zetels Vandaan Kwam, dat men Nu Nog een Nipte Meerderheid Over heeft. Maar met die Nipte Meerderheid kon men in een Soort Blok Vorming de (In) Formatie rond de Winnaar Behoorlijk Bestuur Wel Gezamenlijk Voorkomen.

Vijf van die Zeven Coalitie Partijen wilden na de Verkenning Ronden Eigenlijk Helemaal Niet Praten over een Coalitie met Behoorlijk Bestuur en wilden Gewoon Verder met de Oude Coalitie. Twee Partijen wilden Wel Voorzichtig Praten, maar stelden Tegelijker Tijd Diverse Rand Voorwaarden, waar onder dat er Minimaal Vier Oude Coalitie Partijen zouden Mee Doen. U weet wel, die Partijen, die Juist Niet wilden praten! (In) Formeren Mmet Respect voor de Verkiezing Uitslag’, zoals mijn Opdracht was, bleek dus Bij Voorbaat Al een Kansloze Missie en Sommige Partijen stelden, dat ook BotWeg Vast en gaven Vanaf Week Één Al Onomwonden in de Media aan het Proces Snel over te nemen.

Listige Tactiek

Door deze Listige Tactiek, Middels een Soort Getrapt Cordon Sanitaire van de Oude Coalitie Richting de Grote Winnaar van de Verkiezingen, bleek er dus Geen Meerderheid rond Behoorlijk Bestuur te vormen. Onsportief en Oncollegiaal Natuurlijk, maar ook een Enorme Minachting naar de Helderse Inwoner en Kiezer.

Dat terwijl Vrijwel Alle Partijen het van Groot Belang achtten, dat het Vertrouwen in ons Gemeentebestuur Snel Hersteld gaat worden. Dat schijnt volgens een Groot Landelijk Onderzoek in Den Helder nog Slechts 11 Procent te zijn, waardoor we Bijna Onder Aan het Rechter Rijtje Bungelen. Het had bij dat Herstel van Vertrouwen dus van Wezenlijk Belang geweest om de Uitspraak van de Kiezer te Respecteren en de Winnaars van de Verkiezingen Niet te Ontzeggen om Verantwoordelijkheid te Nemen. Maar bij deze Allereerste Afslag na de Verkiezingen gaat dat dus Al Fout.

Niet Aardig

Het Spreekwoord zegt ’Met Onwillige Honden is het Slecht Hazen Vangen’ en dat is  Wat er Aan de Hand is, de Wil om met Behoorlijk Bestuur Samen te Werken is er Gewoon Niet bij de Oude Coalitie. Dat Allemaal, omdat een Paar Partijen Iemand van de Winnende Partij Niet Aardig vinden en Niet het Vermogen hebben om het Stadsbelang Voor Op te Stellen. Het is Haast Gênant om dat te moeten Constateren.

Nu is het dus de Beurt aan BvDH, weliswaar de Tweede Partij, maar met 33 Procent Verlies tevens de Grootste Verliezer van de Verkiezingen. BvDH zal dus een Nieuwe Informateur Aanstellen, Waarschijnlijk vanuit D66 of een Andere Te Verleiden Partij om het Zetel Aantal van de Coalitie Op te Krikken. Vanuit de Gesprekken weet ik dat 16 | 15 Waarschijnlijk het Hoogst Haalbare is voor de Oude Coalitie. Zeker als de Voormalige Oppositie Geleerd heeft van deze Uitsluitende Coalitie Partijen en Zich Slechts als Blok van 12 of 13 Zetels aanbiedt.

Helderse Courant,

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220415_62402128

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Boskeljon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Informateur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Opdracht+informateur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Formateur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Coalitie+Onderhandelingen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Jan+de+Boer
https://robscholtemuseum.nl/?s=SylvIa+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=BB
https://robscholtemuseum.nl/?s=Behoorlijk+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=BvDH
https://robscholtemuseum.nl/?s=Beter+voor+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Verhoef
https://robscholtemuseum.nl/?s=D66
https://robscholtemuseum.nl/?s=VVD
https://robscholtemuseum.nl/?s=CDA
https://robscholtemuseum.nl/?s=PvdA
https://robscholtemuseum.nl/?s=GroenLinks
https://robscholtemuseum.nl/?s=ChristenUnie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Kos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadspartij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Seniorenpartij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Samen+Actief+Senioren
https://robscholtemuseum.nl/?s=PVV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeenteraad+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Presidium+Gemeenteraad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Voorzitter+Gemeenteraad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Wet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Installatie+Eed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Installatie+Gelofte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Chemie+Gesprek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Herstel+Vertrouwen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadshal+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stopzetten+Bouw+Stadhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Kooypunt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Kerkgracht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Stationslocatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Helder