Frans Snel – GGD ‘draait’ over Achterdam beeld – Gert van der Maten – Beeld binnen tien minuten van agenda: ’Politiek gaat niet over kunst’ + Arno Ruitenbeek – ‘GGD’ misbruikt over Achterdam beeld’

Frans Snel – GGD ‘draait’ over Achterdam beeld

De GGD draait en kronkelt over zijn kwalijke rol in de discussie over het beeld, dat bij de Alkmaarse Achterdam moet komen. De dienst geeft ontwijkende antwoorden, die bovendien elkaar onderling tegenspreken, op vragen van Achterdam ondernemers.

Pandeigenaar Cor Ootes van Alkmaars beroemde prostitutie straat Achterdam kwam met het idee om naast het Alkmaarse kaasmeisje – dit beeld staat op het Waagplein – de (Duitse) toeristen ook te trekken met een bronzen beeld van een meisje, dat het oudste beroep ter wereld verbeeldt. Ootes, verzamelaar van erotische kunst, liet een ontwerp maken door een hem bekende Duitse kunstenaar.

De presentatie van het voorontwerp, een miniatuur van het eigenlijke kunstwerk, in de Duitse stad, waar Ootes’ opdrachtnemer werkt en woont, was een doorslaand succes. De burgemeester van de plaats was zo enthousiast, dat ze spontaan aanbood bij de officiële onthulling op de Dijk hoek Achterdam aanwezig te zijn.

Donker

Ootes: “Deze bijzonder sympathieke vrouw, voornaam Susanne, vroeg nog, of ik al een naam had bedacht voor het beeld. Ik zei: “Ja, Susanne’. Ze was in de wolken.” Korte tijd later verscheen er echter ook donkere wolken boven het beeld, dat voorlopig in de winkel op de kop van de Dijk staat.

Er is een politieke discussie ontstaan over de vraag, of het beeld wel moet worden geplaatst. Zo heeft de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad zich anti Susanne opgesteld, omdat het vrouw onvriendelijk zou zijn.

De GroenLinksen zeggen zich gesteund te voelen door de GGD. Een arts van de dienst, die de medische controle van de prostituees verzorgt, heeft volgens de politici een aantal sekswerkers gevraagd wat de vrouwen van het beeld vinden. Enkele prostituees zouden ook de vrouw onvriendelijkheid hebben benadrukt. In deze #metoo en Jeffrey Epstein tijd bijna een garantie voor publieke verontwaardiging en afkeur.

Kamerverhuurder Frans Snel was verbijsterd over de ophef en vooral het aandeel van de GGD daarin. Hij stelde in drie mailtjes vragen aan de GGD directie over het hoe en waarom. Vooral de schending van het beroepsgeheim door de arts en de actieve rol, die hij of zij speelde bij de enquettering zit hem dwars.

De eerste twee mails werden beantwoord, maar zijn onderling tegenstrijdig. Het antwoord op de eerste mail:

Tijdens een presentatie van hun werkzaamheden hebben raadsleden gevraagd of zij (medewerkers GGD post Zevenhuizen, waar de prostituees op controle gaan, red.) wisten hoe de prostituees over het beeld dachten. Desgevraagd hebben de collega’s aangegeven, dat zij een aantal vrouwen hadden gesproken, die twijfels hadden over (de plaats van) het beeld, maar dat zij, indien door de raad gewenst, daar in opdracht verder onderzoek naar zouden kunnen of moeten doen om een beter beeld te kunnen schetsen.

Met vriendelijke groet

Team Communicatie
GGD Hollands Noorden.

De tweede mail is al heel anders van toon, maar maken de zaak niet duidelijker (om het voorzichtig te zeggen):

Het klopt, dat medewerkers informeel enkele sekswerkers gevraagd hebben wat zijn van dit beeld vinden. De arts vroeg zich dat af uit interesse. De vragen zijn gesteld op eigen initiatief. Er is geen sprake van vooroverleg of opdracht aan de GGD om dit te onderzoeken.

(…) In het geval de vraag gesteld zou worden aan de GGD om de mening van de sekswerkers over het beeld te onderzoeken zou de GGD adviseren daar onafhankelijk onderzoek naar te laten doen.

Op het derde mailtje, waarin Snel expliciet vroeg naar de naam van de arts, de mening van de GGD over de schending van het beroepsgeheim en de eventuele sanctie, die daarop moet volgen, is geen antwoord gekomen. “Die is verstuurd vorige week donderdag, met een beantwoordingstermijn van maximaal 24 uur. Tot nu toe zwijgt de GGD in alle toonaarden.

Het is voor Snel onbegrijpelijk, dat een neutraal geachte, medische dienst zich als actieve partij opstelt in een politieke discussie. “En dan dat gedraai en gekronkel. Waren het nu meer medewerkers, was het een arts? Hebben ze de meiden op pad gestuurd, zoals twee ervan tegen ons hebben verklaard? Wil de GGD zelf onderzoek doen, of onafhankelijk? We beraden ons dan ook op nadere stappen. Dit kan niet door de beugel.

kamerverhuur-snel.nl, 6 december 2019

https://kamerverhuur-snel.nl/GGD-draait-over-achterdambeeld/

Prostitutie beeld binnen tien minuten van agenda: ’Politiek gaat niet over kunst

Alkmaar – De langverwachte discussie over het prostitutie kunstwerk Susanne was binnen tien minuten na aanvang van de zitting van de raadscommissie Ruimte van tafel.

Volgens OPA raadslid Anjo van de Ven is het bronzen beeldje kunst. En de politiek gaat niet over kunst, zo voerde ze aan. En ook het argument van het college, dat niet het kunstgehalte ter discussie staat, maar de plek waar het beeldje moet komen, veegde Van de Ven meteen van tafel. Dus ook een discussie over de plek zou uitdraaien op een beoordeling van de kunstzinnigheid. En dat waren dus elf andere commissieleden met haar eens.

OPA heeft zich van meet af aan gekeerd tegen een politieke behandeling van Susanne. En strikt genomen was die ook niet nodig geweest. Het college mag zonder raadpleging van de gemeenteraad zelf het beeld toestaan of weigeren. Het gaat dat nu ook doen, en wel nog voor 27 januari. Het is alleen, dat de initiatiefnemer van het beeldje (Cor Ootes, eigenaar van een aantal panden op de Achterdam) via Susanne de Alkmaarse prostitutie straat meer onder de aandacht wil brengen. En of die extra aandacht wel wenselijk is, dat schreeuwde om een politiek oordeel, zo vond het college in de persoon van wethouder Christiaan Braak. Zijn partij, GroenLinks, is fel tegen Susanne. Raadsleden Maaike Kardinaal en Tineke Bouchier vinden, dat ze vrouwen neerzet als lustobject, niet passend bij een ’Tineke Bouchier’. Kardinaal beende ook meteen na het wegstemmen van het onderwerp de vergaderzaal uit. Daarmee duidelijk illustrerend dat Braak nu zonder ruggensteun vanuit de raadbankjes zijn partij mening over Susanne in het college moet verdedigen.

Dat daar ook anders gedacht wordt, blijkt wel uit het college idee om Susanne niet op de Dijk te plaatsen, maar op de Achterdam zelf.

Helderse Courant, 9 januari 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

GGD’ers misbruikt over Achterdam beeld

GroenLinks Alkmaar heeft een uitlating van GGD verpleegkundigen misbruikt om stemming te kweken tegen Susanne, het beeld, dat bij de Alkmaarse Achterdam moet komen.” Dat zegt Gabrielle Geerdink, adjunct directeur van GGD Hollands Noorden.

Mevrouw Geerdink heeft vandaag (9 januari) namens de gezondheidsdienst aan kamerverhuurder Frans Snel haar excuses aangeboden voor de ophef, die eind vorig jaar is ontstaan. Dat gebeurde in het hoofdkantoor van de GGD aan de Hertog Aalbrechtweg. “De beide verpleegkundigen van Prostitutiecentrum Zevenhuizen en wij op kantoor zijn zeer geschrokken van de gang van zaken. Dit was een wijze les voor de toekomst.

In november presenteerden de GGD medewerkers een overzicht van hun werk aan de Alkmaarse gemeenteraad. Geerdink: “Na afloop van het officiële gedeelte stelden enkele raadslieden nog vragen. GroenLinks wilde weten, hoe er werd gedacht over de voorgenomen plaatsing bij de Achterdam van het bronzen beeld van een meisje, dat het oudste beroep ter wereld verbeeldt.

Onze collega’s hebben spontaan verteld, dat ze hebben gehoord, dat een paar prostituees het beeld vrouw onvriendelijk vinden.” Susanne, genoemd naar de burgemeester van het Duitse stad, waar de maker van dit erotische kunstwerk woont en werkt, heeft ontblote borsten.

Misbruik

GroenLinks heeft vervolgens, bezijden de waarheid, in het openbaar beweerd, dat een arts van de GGD eigener beweging navraag had gedaan onder sekswerkers.” De conclusie kan volgens de GGD adjunct niet anders zijn, dan dat de GroenLinksen misbruik hebben gemaakt van de kwestie voor eigen politiek gewin.

Want in een gemeenteraadsvergadering deed GroenLinks meteen een poging plaatsing van het beeld te voorkomen. De Alkmaarsche Courant deed er verslag van en daarmee lag de discussie op straat. Ondernemer Frans Snel pikte ‘het smerige politieke spelletje’ niet en correspondeerde de afgelopen weken met de GGD, om te weten te komen hoe de vork nu echt in de steel zit. Snel: “De Courant noemt desgevraagd politici een betrouwbare bron en heeft daarom niet gecheckt. Ik dus wel en je ziet het resultaat.”

Hij is uitermate tevreden met de uitkomst van het zeer openhartige gesprek met mevrouw Geerdink. “De GGD doet al zo lang en naar onze volle tevredenheid zijn werk op en voor de Achterdam. Ik ben blij, dat de lucht is geklaard.”

nzg-journalisten, 9 januari 2020

https://www.nzg-journalisten.nl/GGDers-misbruikt-over-achterdambeeld/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Achterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Arno+Ruitenbeek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Frans+Snel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cor+Ootes
https://robscholtemuseum.nl/?s=GGD
https://robscholtemuseum.nl/?s=beroepsgeheim
https://robscholtemuseum.nl/?s=OPA
https://robscholtemuseum.nl/?s=Anjo+van+de+Ven
https://robscholtemuseum.nl/?s=GroenLinks
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maaike+Kardinaal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tineke+Bouchier
https://robscholtemuseum.nl/?s=lustobject
https://robscholtemuseum.nl/?s=vrouw+onvriendelijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=#metoo
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeffrey+Epstein
https://robscholtemuseum.nl/ype-minkema-een-knipoog-naar-het-oudste-beroep/
https://robscholtemuseum.nl/connie-vertegaal-Groenlinks-kritisch-over-beeld-vrouw-als-lustobject/