Gemeente Den Helder – Brieven van technisch adviseur John Wokke, 18 augustus, 30 augustus & 12 september 2016 + Gesprekspunten RSMuseum

Brieven van technisch adviseur John Wokke, 18 augustus, 30 augustus & 12 september 2016

Van: John Wokke [j.wokke@denhelder.nl]
Verzonden: donderdag 18 augustus 2016 7:46
Aan: info@robscholtemuseum.com
Onderwerp: Start schilderwerkzaamheden aan de gevels Middenweg 172/174

Geachte heer Scholte,

Onderstaand bericht ter info.

Maandag 29 augustus starten de schilderwerkzaamheden aan de buitengevels van het pand Middenweg 172/174.

Ter voorbereiding zal de aannemer deze en volgende week zo nu en dan nog even rondlopen voor wat laatste zaken, dit met zijn onderaannemers.

Tijdens de uitvoering zal ik of een van mijn collega’s veelvuldig aanwezig zijn.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geĂŻnformeerd.

Met vriendelijke groet,

John Wokke,

Technisch adviseur

team Vastgoed Ontwikkeling, Ruimte & Economie gemeente Den Helder

telefoon : (0223) 67 8878/ 06 13768867
e-mail : j.wokke@denhelder.nl
bezoekadres : Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder
postadres : Postbus 36, 1780 AA Den Helder
website : http://www.denhelder.nl
twitter : @Gem_DenHelder
facebook : https://www.facebook.com/gemeentedenhelder

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde. Mocht u dit bericht bij vergissing hebben ontvangen, wilt u mij dit dan meteen laten weten en het bericht (inclusief eventueel meegezonden bijlagen) uit uw postbus verwijderen? Stuur in dat geval de tekst van het bericht ook niet door.

—————————————————————————

Gesprekspunten Rob Scholte Museum

PDF:
Gesprekspunten RSMuseum

—————————————————————————

Van: John Wokke [j.wokke@denhelder.nl]
Verzonden: dinsdag 30 augustus 2016 14:32
Aan: info@robscholtemuseum.nl
CC: robbert@hsb-schilders.nl
Onderwerp: Schilderwerkzaamheden gevels Middenweg172/174 voortgang

Geachte heer Scholte,

Prettig gesprek zojuist over het geplande onderhoud aan de buitengevels.

Morgen zouden we willen beginnen met opbouwen steigers aan de achterzijde (linker hoek) zoals besproken.
(de steigerbouwer staat namelijk klaar met de vrachtwagen)

Over de openstaande zaken zoals besproken (kleur dakrand, afwerking kozijnen en boeidelen in hout) kom ik morgenochtend bij u terug via de mail.

Dit ligt bij nu even bij mijn afdelingsmanager ter beoordeling.

We gaan uiteraard morgen nog niet starten met de daadwerkelijke schilderwerkzaamheden, totdat bovenstaande zaken helder zijn.

Met vriendelijke groet,

John Wokke,

Technisch adviseur

team Vastgoed Ontwikkeling, Ruimte & Economie gemeente Den Helder

telefoon : (0223) 67 8878/ 06 13768867
e-mail : j.wokke@denhelder.nl
bezoekadres : Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder
postadres : Postbus 36, 1780 AA Den Helder
website : http://www.denhelder.nl
twitter : @Gem_DenHelder
facebook : https://www.facebook.com/gemeentedenhelder

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde. Mocht u dit bericht bij vergissing hebben ontvangen, wilt u mij dit dan meteen laten weten en het bericht (inclusief eventueel meegezonden bijlagen) uit uw postbus verwijderen? Stuur in dat geval de tekst van het bericht ook niet door.

—————————————————————————

Van: John Wokke [j.wokke@denhelder.nl]
Verzonden: maandag 12 september 2016 12:46
Aan: info@robscholtemuseum.com (info@robscholtemuseum.com)
Onderwerp: Gepland onderhoud Middenweg 172/174 vm. Postkantoor

Geachte heer Scholte,

Na aanleiding van ons gesprek 30 augustus 2016 inzake het onderhoud van het pand aan de Middenweg 172/174 heb ik afgelopen week een en ander terug gekoppeld hier bij ons intern.

Onderstaande zaken zijn daar besproken en afgesproken, hieronder puntsgewijs
vermeld.

* Het schilderen van de houten kozijnen, houten boei-delen, betonnen gevelelementen, betonnen dakrand en stalen inzetramen zoals besproken.

* De aanvullende rapportage over de aanwezigheid van asbest krijgt u ter beschikking. (bijgevoegd)

* U krijgt inzicht in het steigerplan van de aannemer. (bijgevoegd)

* De steigers worden zoveel als mogelijk ontoegankelijk gemaakt vanaf de begane grond.

* Er worden duivenpinnen aangebracht op een aantal plekken.

* Houten boei-delen welke ”verrot” zijn worden vervangen voor nieuwe houten boei-delen.

* Er wordt een tijdelijk camera systeem geplaats (Bouwatch) welke eveneens in contact staat met meldkamer politie, dit met duidelijk zicht op de steiger en omliggend terrein.

* De dakrand wordt in tegenstelling tot uw wens niet rood maar gewoon bruin geschilderd, dit als bestaand.

* De houten kozijnen worden niet transparant gelakt maar dekkend geschilderd in de kleur bruin (zo dicht als mogelijk tegen oorspronkelijke houtkleur).

* De beton elementen (geen asbesthoudende kit aanwezig) worden voor het schilderen schoongespoten en in de witte kleur (nabij entree) geschilderd.

* Bij het schoonspuiten van het beton blijft de aannemer zoals besproken vrij van de kozijnen.

* De 3 fases genoemd in het steigerplan zullen elk ca 2,7 week in beslag nemen.

* Los van de onderhoudsbeurt, zal de gemeente een plan maken om het buitenhek gelegen op het achter terrein weer op orde te krijgen.

De werkzaamheden zullen as. woensdag 14 september starten en na verwachting ca. 8 weken in beslag nemen.

Tijdens de werkzaamheden van de aannemer zullen er regelmatig mensen van de gemeente en het advies/managementbureau aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet,

John Wokke

Ruimte en Economie / Vastgoedontwikkeling

PDF’s:
AA & C Nederland b.v. Regio Noord – Asbestonderzoek vm. postkantoor
Plattegrond Bovenaanzicht Oude Postkantoor Den Helder
Steigertekening Fase 1 Oude Postkantoor Den Helder

Gesprekspunten RSMuseum

PDF:
Gesprekspunten RSMuseum