Edzard Dideric – Korte geschiedenis (139) van de dodelijke glimlach (vervolg)

Wat vooraf ging:
https://robscholtemuseum.nl/edzard-dideric-korte-geschiedenis-132-van-de-dodelijke-glimlach/
https://robscholtemuseum.nl/edzard-dideric-korte-geschiedenis-133-van-de-dodelijke-glimlach-vervolg/
https://robscholtemuseum.nl/edzard-dideric-korte-geschiedenis-134-van-de-dodelijke-glimlach-vervolg/
https://robscholtemuseum.nl/edzard-dideric-korte-geschiedenis-137-van-de-dodelijke-glimlach-vervolg/
https://robscholtemuseum.nl/edzard-dideric-korte-geschiedenis-138-van-de-dodelijke-glimlach-vervolg/

Aanvankelijk voerde de achtervolging door doodnormale straten en buurten. Maar allengs werd het terrein onbekender. Spookachtiger ook. Waardoor de bal, hoe angstaanjagend en weerzinwekkend ook, op den duur een soort van houvast ging betekenen.

Het begon inmiddels te schemeren. Lichten floepten aan en uit. Het ging sneller en sneller. De wereld bestond nog slechts uit vlekken en strepen. Niet van plan om op te geven, verbaasde Ling zich over zijn toegenomen uithoudingsvermogen. Toen het monster op zeker moment in een of andere tunnel verdween, volgde hij dan ook blindelings.
Shit!
De rollen bleken zich in de tunnel te hebben omgedraaid. Het gevaarte kwam verdomme ineens op hém afgestormd! Zich krampachtig tegen de wand persend om niet omvergekegeld te worden, drong het plotseling tot hem door. Vanaf het laagste punt liep de tunnel natuurlijk weer omhoog. Hij kon dus beter blijven waar hij was. De bal kwam nog een flink aantal keren voorbij geraasd. Maar verloor onderwijl toch aan snelheid. Om uiteindelijk, pal voor zijn voeten, tot stilstand te komen.
Bingo, zei Ling.
Toen zag hij hoeveel de bowlingbal leek op een ballon. Zwart glanzend en wel. Maar dan tot reusachtige proporties opgeblazen. Door deze constatering voelde hij zich ineens een stuk minder bedreigd. Eerder het tegendeel. Hij bevochtigde zijn wijsvinger en stak deze brutaal in het gat.
Fuck off, bromde Wanda in haar slaap.
Met als gevolg dat Lings lippen zich plooiden tot een dodelijke glimlach en de ballon pruttelend leegliep tot er niets meer van over was.

https://robscholtemuseum.nl/?s=Edzard+Dideric+-+Korte+geschiedenis