Delano Weltevreden – Rapport Sociaal Domein niet op agenda

Den Helder – Het rapport (https://robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2016/08/Onderzoek-Sociaal-Domein-Gemeente-Den-Helder-Rapportage.pdf) waarin wordt gesproken over een angstcultuur op de gemeentelijke afdeling Sociaal Domein, komt nog niet op de agenda van de raadscommissie Bestuur en middelen.

Dat heeft de agendacommissie van de raad besloten, tot grote ergernis van fractievoorzitter Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder.

,,Wij willen dat rapport op 19 september behandelen’’, aldus Assorgia. ,,De agendacommissie vindt dat het rapport niet compleet is en dat het daarom nog niet rijp is voor behandeling. Dat is een politiek oordeel. De commissie moet alleen beoordelen of er ruimte is voor behandeling van dat onderwerp. Nu wordt de behandeling geblokkeerd omdat het onderwerp politiek gevoelig ligt.’’

Beter voor Den Helder vindt dat burgemeester Koen Schuiling schuldig is aan de angstcultuur en de verergering van de situatie op de afdeling.

Frans Klut (D66) is lid van de agendacommissie en heeft daar gepleit voor het agenderen van het rapport op 19 september. ,,Omdat ik weet dat de heer Assorgia dat belangrijk vindt. Maar de commissie vindt dat het weinig zin heeft een rapport te bespreken dat nog niet volledig is. En daar kan ik me wat bij voorstellen. Anders moet je dat rapport straks twee keer agenderen.’’ Dat de commissie politiek bedrijft, noemt de raadsnestor ’flauwekul’. ,,We kijken alleen naar wat zinvol is. Het behandelen van een onvoldragen stuk is niet zinvol.’’

Assorgia vindt het oordeel van de agendacommissie ’onacceptabel’. ,,Als de commissie het onderwerp niet wil agenderen, probeer ik met de handtekeningen van zeven raadsleden een extra raadsvergadering af te dwingen.’’

6-9-2016, 13:20 (Update 6-9-2016, 13:20)

Reacties:

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Wat een stelletje schijtbakken zijn die lui van de agenda commisie .

Harrie Dongen Van · Werkt bij Marinebedrijf Den Helder
Het betreft hier slechts selectieve verontwaardiging van dhr. Assorgia. Wij hebben als agendacommissie gesteld dat je geen deelrapporten kan bespreken terwijl het personeel hier nog iets van moet vinden. Na eventuele correcties vanuit het personeel komt er een vervolg op de zgn. concretiseringsfase waarna er een plan van aanpak zal worden geschreven. Pas dan heb je wat om over te praten en niet eerder. Dhr. Assorgia verwijt de agendacommissie politiek te bedrijven terwijl juist hij dit doet en het is zeer kwalijk te noemen dat hij dit over de ruggen van de ambtenaren doet. Als dhr. Assorgia zijn kruistocht tegen deze burgemeester wil uitvechten moet hij beter beslagen ten ijs komen.

Michiel Frieda Wouters · Koninklijk Instituut voor de Marine
De heer van Dongen maakt hier toch een paar denkfoutjes. De agendacommissie is er om voorstellen tot agendering te beoordelen op de mogelijkheid om het behandelpunt in te passen in de agenda’s van commissie en raad. In dit geval brengt een raadslid een rapport in ter behandeling. Alleen al het feit dat een raadslid het van belang vindt is reden om agendering te faciliteren. Als de agenda commissie het argument gebruikt dat het “prematuur” is dan wordt er een politiek oordeel geveld over de inhoud van het voorstel en gaat zij haar boekje te buiten. Maar los van deze feitelijke misser van de agendacommissie is ook inhoudelijk de kwalificatie “prematuur” onjuist. Het betreft hier een zelfstandig dragend rapport met duidelijke conclusies. De concretiserings fase is niet meer dan de het beschrijven van een aantal of alle gevallen. Voorts heeft het onderzoeks bureau ons beloofd met aanbevelingen te komen als derde fase. Beide fasen twee en drie heeft de gemeenteraad niet nodig om een oordeel te vellen over de conclusies uit het rapport. Sterker de conclusies zijn van dien aard dat het direct functioneren en dus de output van de afdeling sociale zaken ernstig ter discussie komt te staan. Dat laatste is iets waar de raad over gaat. Snelheid is geboden , de raad zal met de de conclusies in de hand een oordeel moeten vellen en het college moeten sturen. Kortom een commissie- en raadsbehandeling op korte termijn is alleszins gerechtvaardigd daar zijn concretisering en aanbevelingen niet voor nodig. Het zou de agendacommissie sieren als zij, de heer van Dongen voorop, hun onreglementaire obstuctie opgeven en het “gestelde” corrigeren.

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Ongelofelijk wat Van Dongen over C Assorgia schrijft als er een iemand is die over de ruggen van anderen mensen kruipt om er zelf beter van te worden is hij het wel .
En dan ook nog dat geslijm over de Burgemeester gewoon walchelijk .
Hij laat hier wel zijn ware aard zien .
Een gladjakker eerste klas .

Harrie Dongen Van · Werkt bij Marinebedrijf Den Helder
De heer Wouters weet wel beter. Het gaat hier nl. niet om een zelfstandig dragend rapport en er staan zeker geen concrete conclusies in. Opmerkingen als zou iedereen zijn of haar eigen waarheid hebben is wat mij betreft niet echt concreet te noemen. Het gaat hier om een eerste grove versie welke aan de raad is toegestuurd om ze van het begin af aan te informeren lopende het proces. Als je je oordeel al klaar hebt hoef je natuurlijk nergens op te wachten, maar het gaat hier wel om mensen en dan gaat zorgvuldigheid voor haastige spoed. We gaan het wel weer meemaken.

Fred Kwast
Als de Heer wouters het wel beter weet zoals v Dongen beweert, waarom schrijft wouters dan dat stukje hier in de krant ? Misschien omdat hij het inderdaad beter weet dan v.Dongen? Maar ik denk , dat er nog een hele hoop zeer zit bij v Dongen en Assorgia, vanwege de splitsing binnen de stadspartij. Ik vermoed , dat v Dongen hier zijn gram probeerd te halen op Assorgia.

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Fred Kwast Je kon wel eens helemaal gelijk hebben

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28472813.ece/Rapport-Sociaal-Domein-niet-op-agenda_?

https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-onderzoekers-bevestigen-angstcultuur-onder-ambtenaren-den-helder-ronald-boutkan-onderzoek-ongewenst-gedrag-binnen-gemeente/

1 Comment

  1. Wat een complete smeerpijperij….

    A) Aanpakken angstcultuur op een afdeling laat alleen voor aso’s van de ergste soort uitstel toe.

    B) Uitstel aanpakken liegend college, dat in antwoord op schriftelijke vragen liet weten, dat er niks aan de hand is, toont de absolute verrotting van de Helderse politiek aan. Ooit was de raad bedonderen een politieke doodzonde, nu is dat zo ‘gewoon’ geworden, dat zelfs niemand het er meer over heeft.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.