Voorzitter gemeenteraad Den Helder burgemeester K.F. Schuiling, tevens portefeuillehouder personeelszaken

Voorzitter gemeenteraad Den Helder burgemeester K.F. Schuiling, tevens portefeuillehouder personeelszaken