Delano Weltevreden – Onderzoekers bevestigen angstcultuur onder ambtenaren Den Helder + Ronald Boutkan – Onderzoek: ongewenst gedrag binnen gemeente

Onderzoekers bevestigen angstcultuur onder ambtenaren Den Helder

Den Helder – Medewerkers van de gemeentelijke afdeling Sociaal Domein ervaren intimidatie door leidinggevenden en pestgedrag van collega’s.

Onderzoekers van onderzoeksbureau Schouten & Nelissen bevestigen met die conclusie eerdere uitspraken van klokkenluiders over de afdeling. In hun onderzoeksrapport over de veelbesproken sfeer op de gemeentelijke afdeling staat verder dat pesten en intimidatie daar drie keer zo vaak voorkomen als landelijk.

De twee onderzoekers zeggen ook dat ruim een derde van de medewerkers een angstcultuur ervaart. Een meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat er onvoldoende vertrouwen is tussen management en medewerkers en tussen medewerkers onderling.

De rol van leidinggevenden wordt door het merendeel van de medewerkers als negatief ervaren. De onderzoekers hebben ook eerdere rapporten over de gemeentelijke organisatie geraadpleegd. Zij concluderen dat die onderzoeken de huidige bevindingen bevestigen. Met de aanbevelingen lijkt niets te zijn gedaan, zeggen zij.

De fractie van Beter voor Den Helder bracht de zaak eerder dit jaar aan het rollen en eiste een onderzoek, maar het college vond dat niet nodig.

Het onderzoek is uitgevoerd onder druk van de vakbonden en de gemeentelijke ondernemingsraad.

Bekijk hier de raadsinformatiebrief:
RI16.0105 Raadsinformatiebrief onderzoek Schouten en Nelissen Research Sociaal Domein

NHD, 16-8-2016, 16:01 (Update 16-8-2016, 16:11)

Reacties:

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Dit is niks nieuws onder de horizon het gebeurt niet alleen bij domeinen maar ook in het gemeni ziekenhuis en ik heb het zelf op de rijkswerf ondervonden zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar gewoon zitten en pootjes geven en je bek houden dat willen ze het liefst .

Henk Klok
Je kan er wel degelijk wat aan doen zij de leidi ggevenden die al jaren deze cultuur handhaven en in mijn ogen onbekwaam zijn vervangen door fris nieuw bloed. Rotte appels eruit zeg maar. Maar helaas werkt dit niet zo in de praktijk. En is bek houden…..

Antoin Karspel
Ambtenaren zouden niet langer dan 6 jaar op dezelfde plek moeten zitten.
Beter voor hen zelf; krijgen weer nieuwe impulsen en moeten weer nieuwe dingen (aan)leren. En beter voor de ondergeschikte collega’s. Als leidinggevende ben je niet meer in staat je eigen koninkrijkje te scheppen

Wil Ooms
Net zoals de mariniers, elke 3 jaar een ander plekje. Moet natuurlijk in dat geval wel het ministerie op de hoogte zijn, dat deze mensen ook gewoon een helm moeten hebben. Maar ja zo slim zijn ze niet bij het ministerie van Defensie.
Vooral de leidinggevenden en het management. Want dat zijn de grootste ……

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28402024.ece/Onderzoekers-bevestigen-angstcultuur-op-stadhuis-Den-Helder?lref=r_regionaal

Onderzoek: ongewenst gedrag binnen gemeente

Den Helder – Onderzoek naar de werksfeer bij de gemeente, binnen de afdeling Sociaal Domein, maakt duidelijk dat er in verhoogde mate sprake is van ongewenst gedrag. Het onderzoek is uitgevoerd door Schouten & Nelissen Research en op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat er binnen het Sociaal Domein sprake is van ongewenst gedrag, met name in de vorm van pestgedrag en intimidatie. Elke melding is een potentieel risico, actie is zeker gewenst.

In het onderzoek is medewerkers gevraagd aan te geven in hoeverre zij geconfronteerd zijn met ongewenst gedrag in de werksituatie. De resultaten geven op elk van de onderwerpen inzicht in de aantallen medewerkers die met elk van de afzonderlijke gedragingen de afgelopen 12 maanden geconfronteerd zijn. De resultaten laten zien dat medewerkers van het Sociaal Domein binnen de werksituatie geconfronteerd worden met ongewenst gedrag. Het ongewenst gedrag uit zich met name op de deelgebieden pesten en intimidatie. Agressie en geweld op de werkvloer wordt door medewerkers niet ervaren. Tot slot is in de resultaten terug te zien dat seksuele intimidatie en discriminatie sporadisch ervaren worden.

Opvallend is, dat de bron van het ongewenste gedrag sterk verschilt per deelgebied. Pesten op de werkvloer wordt, vanuit het oogpunt van de medewerker, zowel vanuit de collega’s als vanuit de leidinggevende(n) ervaren. Intimidatie daarentegen wordt vanuit het oogpunt van de medewerker met name ervaren vanuit de richting van de leidinggevende. De rol van de leidinggevende(n) wordt door het merendeel van de medewerkers als negatief bestempeld.

Klik hier voor het volledige rapport:
Onderzoek Sociaal Domein Gemeente Den Helder Rapportage

Den Helder Actueel, 16 augustus 2016 – 16:35

Reacties:

Judge X
16 augustus 2016 at 21:10
Ik vind pesten en intimidatie de meest gluiperige vorm van agressie en geweld die op de werkvloer kan bestaan.

scherpe ogen en oren
16 augustus 2016 at 21:44
Volgens mij een duidelijk eerste fase waarin maar eens duidelijk wordt gemaakt dat onze Burgemeester eerdere rapporten naast zich heeft neergelegd. Logisch want vele interim managers komen uit de koker van een bevriend bureau. Wat het meest schokkende is, dat in de raadsinformatie brief ( ondertekend door onze Burgemeester) wordt aangegeven dat het college de signalen aan trekt en daarom Schouten en Nelissen Research heeft ingeschakeld. Laat het voor een ieder duidelijk zijn dat Beter voor Den Helder om een onderzoekt heeft gevraagd en dat het College dit in totaal niet nodig vond en misschien nog steeds vindt. Was het niet de heer Haitsma die aangaf dat het allemaal kwam door de Decentralisatie. Ook uit dit onderzoek blijkt maar weer dat onze Burgemeester net als in de kwestie Gemini ziekenhuis zijn eigen koers vaart en niet op komt voor de burgers van Den Helder maar nog erger zijn ambtenaren. Het wordt nu hoog tijd dat de gehele gemeenteraad een rode kaart uitdeelt aan onze burgemeester. Helaas hebben de CU en Groenlinks een eerdere kans laten lopen maar ze krijgen met dit rapport in de handen een nieuwe kans. Niet bang zijn VVD,CDA,PVDA, D66 en Stadspartij voor het verlies van pluche want door nu kordaat optreden wordt u beloond bij de volgende verkiezingen of gestraft voor uw laffe houding.Laat nu zien en horen dat intimidatie en pesterijen niet past in uw partij en dat u verwacht van uw voorzitter ( burgemeester) dat als hij een rapport ontvangt hier ook iets meedoet en niet naast zich neerlegt en zijn vriendjes beschermd. Ik ben benieuwd!

kees Jan
17 augustus 2016 at 01:03
Intimidatie op de werkvloer… helaas voor de ambtenaren een probleem wat nog zeker 2 jaar gaat duren.
Reden; De gemeenteraad is te laf om in te grijpen en de verantwoordelijke portefeuillehouder Personeelszaken en de intimiderende leidinggevende de deur te wijzen.
.
Wanneer gaat de gemeenteraad doen waarvoor ze gekozen zijn? Wanneer wordt de gemeenteraad is wakker?Wanneer kunnen de ambtenaren weer met zin naar hun werk, zonder intimidatie, zonder angst dat ze aan het einde van de maand opzoek moeten naar een andere baan.
.
Wanneer komt er is op tafel waarom al die gemeentesecretarissen zijn ontslagen of hard renend de deur zijn uitgegaan? Moesten ze weg omdat ze iets aan de angstcultuur wilde doen?
.
De angstcultuur binnen het stadhuis is zo groot, dat geen ambtenaar in het openbaar durft te vertellen wat er echt allemaal speelt. Immers Den Helder Actueel wordt ook goed gelezen door de ambtenaren, maar niemand durft een reactie te geven op dit forum onder de artikelen.
.
Normaal zou je de leidinggevende en het college van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk moeten stellen voor de angstcultuur binnen het gemeentehuis. Zij hebben de dagelijkse leiding over het personeel en zorgen voor de angstcultuur.
Maar misschien moeten we wel de gemeenteraad verantwoordelijk stellen voor hun daden, zij zorgen er voor dat de angstcultuur in stand kan blijven. Het wordt steeds duidelijker dat de meerderheid van de raad zijn verantwoording niet neemt en de problemen in Den Helder steeds verder laat opstapelen.

Loes Vermeer-Lagerveld
17 augustus 2016 at 02:06
Het lezen van het rapport stemt mij intriest. De onvrede, de pesterijen en intimidaties – met name door de leidinggevenden- zijn zo erg dat direct ingrijpen noodzakelijk is. Een leidinggevende neemt deze houding aan om zichzelf te handhaven!! Wat een zwaktebod!! Het zegt iets over zijn capaciteit van leidinggeven. Ter voorkoming van het disfunctioneren van het gehele ambtenarenapparaat door o.a. een hoog ziekteverzuim zullen deze personen ter verantwoording moeten worden geroepen en zullen er koppen moeten vallen. De geluiden vanuit de werk-vloer waren dus niet uit de duim gezogen maar hadden een reële basis. Nogmaals intriest!!

Dick Berts
17 augustus 2016 at 06:54
B&W hebben de gemeenteraad in antwoord op schriftelijke raadsvragen laten weten, dat er niets aan de hand is bij de afdeling Sociaal Domein. Een politieke doodzonde. En daar heeft niemand het meer over….. Het komt echt zelden voor dat ik ergens geen woorden voor heb, maar nu is dat toch echt het geval. Tot in het merg van het bot verrot deze gemeente. En er is slechts een man die zich hiertegen durft te verzetten en die het wangedrag va B&W iedere keer in het openbaar op zij site aan de orde stelt: Rob Scholte. Daardoor is Scholte het slachtoffer van zware intimidatie door de grootste pesters die er op het stadhuis rondlopen: B&W zelf. Daar heb je Berts weer?? Kijk nou eens naar de naakte feiten! Durf dat nou eens!

Ziener
17 augustus 2016 at 07:56
Genadeloos en bloedeloos, dat waren de termen die werden genoemd naar aanleiding van het optreden van Schuiling in 1998 toen hij Hans Ouwekerk af serveerde. Hetzelfde zie je terug in zijn optreden in Den Helder. Genadeloos en bloedeloos personeel de vernieling in helpen, al dan niet met behulp van ter wille zijnde managers.
Er valt namelijk heel veel geld weg te halen bij het sociaal domein. Een moderne vorm van roofbouw.
En de landelijke partijen in de raad, dankbaar aan hem omdat hij hun weer in het zadel heeft geholpen, laat hem ongemoeid zijn gang gaan.

Dick Berts
17 augustus 2016 at 08:35
Recht voor zijn raap en moedig. Met recht een ziener.

caso
17 augustus 2016 at 09:43
Met “ongewenst” gedrag bedoelt de micro-managers laag dat het werkvloer-personeel zich niet strakker laat aansturen denk ik. Maar dit is in mijn optiek overheids-breed te vinden door “stille-krachten”. Tip voor de ambtenaren op de werkvloer: Ga mee-stribbelen, kost het minst energie. Betrokken zijn is verdacht tegenwoordig.

Jonathan
17 augustus 2016 at 09:53
Het wordt echt tijd voor een ander bestuur. Uw stem kan in maart 2018 het verschil maken. Als U op die eenpotnat partij van VVD CDA D66 en PvdA wilt stemmen ga gerust Uw gang, maar dan ook niet meer klagen als het wederom verkeerd gaat in Den Helder.

Judge X
17 augustus 2016 at 13:29
Gerard Hoekmeijer schreef in 2010 voor DHA,een kroniek in vier delen over de bestuurlijke erfenis van de partijen,die vanaf 1990 tot 2010 in DH de dienst hebben uitgemaakt als collegepartij en het desastreuze aandeel van het ambtenaren apparaat hier in; helaas strekt het archief van DHA niet zo ver en kan ik de kroniek op het web niet meer terug vinden.
Wat ik wel terug kan vinden,is waar een regiem van pesten en intimidatie door ‘gevaarlijke psychopaten/sociopaten’ toe kan leiden.
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/04/10/interne-wanorde-bij-zorgautoriteit-medische-gegevens-onveilig-klokkenluider-genegeerd-a1425874

Roel Prins
17 augustus 2016 at 14:20
Schuiling is een begaafd stafofficier. Het leiden van mensen vereist andere eigenschappen.

Dick Berts
18 augustus 2016 at 00:17
Ik las per ongeluk strafofficier.

strandloper
18 augustus 2016 at 02:15
Hmm…Dick, laten wij daar eens Dr. Freud naar kijken. Met een hoge mate van waarschijnlijkheid ben je van mening, dat de burgemeester straf verdient. Dat vind ik ook geheel op zijn plaats, omdat hij te veel zaken op zijn beloop heeft gelaten en te veel zaken direct heeft aangepakt met minachting voor de inwoners. De heer Prins stelt, dat de burgemeester een begaafd stafofficier is. Dat impliceert, dat de burgemeester dat zelf niet weet. Hij gaat zich namelijk dood vechten voor een volwaardig ziekenhuis in Den Helder. De burgemeester is nog niet gesneuveld en moeten wij zijn woorden wederom met een grote korrel zout nemen.

Dick Berts
18 augustus 2016 at 03:20
Schuiling is zeker een begaafd stafofficier. In wiens staf, schrijf ik maar even niet op.

Fred
18 augustus 2016 at 07:10
Ik val aan , volg mij (niet) Of was het, volgens mij val ik aan. Die staf bedoel je ?.

Judge X
18 augustus 2016 at 09:42
In oorlogstijd zou deze ‘stafofficier’ door de staf – waarschijnlijk via standrecht – worden geloosd in de rang van ‘kletsmajoor’.

wkloosterhuis
17 augustus 2016 at 16:51
als ik in de wandelgangen bemerk…..dat ook in de raad, mensen elkaar graag afmaken….dan mag het duidelijk zijn dat alles gewoon doorgang kan vinden…..alsof het erbij hoort….. ik hoef geen namen te noemen…….

scherpe ogen en oren
17 augustus 2016 at 21:12
En na wat ik begrepen heb heeft het MT vandaag zich gewoon weer intimiderend opgesteld binnen enkele afdelingen omdat het resultaat van het onderzoek ze niet aan staat. Hoe durf je! En wat te zeggen van het feit dat zij het onderzoekbureau Schouten & Nelissen Research niet integer vinden ( gemeld aan het personeel). Dit betekent dus eigenlijk dat het MT vindt dat B&W een bureau heeft aangesteld welke niet deugd. Volgens mij een aanval in de rug van B&W. Burgemeester Schuiling wordt nu door zijn eigen vrienden aangevallen. EN NU Koen?
Gewoon namen noemen wkloosterman want dan alleen is het mogelijk om te reageren voor anderen.

http://denhelderactueel.nl/2016/08/onderzoek-ongewenst-gedrag-binnen-gemeente/

1 Comment

  1. Schuiling en co in antwoord op raadsvragen: “Niks aan de hand op Afdeling Sociaal Domein”.

    Werkelijkheid (objectief rapport): Intimidatie en pestgedrag bij Afdeling Sociaal Domein.

    Schuiling en co tegen de raad: “Scholte verstiert de boel”.

    Werkelijkheid: Museum gesaboteerd via twee jaar contractbreuk door Schuiling en co.

    Hoe gek zijn we nu eigenlijk met zijn allen, dat we dit blijven pikken??

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.