Delano Weltevreden – Niets staat de Bouw van het Stadhuis op Willemsoord Nog in de Weg, de Raad van State zegt, dat er Niets Mis is met het Bouw Plan

Gebouw 66 wordt Omgebouwd tot Stadhuis (foto NHD)

Niets staat de Bouw van het Stadhuis op Willemsoord Nog in de Weg, de Raad van State zegt, dat er Niets Mis is met het Bouw Plan

Den HelderNiets staat de Bouw van het Stadhuis op Willemsoord Meer in de Weg. Tegenstanders van het Plan hebben van de Raad van State, de Hoogste Bestuurs Rechter, op Alle Punten Ongelijk Gekregen. Daarmee is de Strijd Definitief in het Voordeel van de Gemeente Den Helder beslecht.

De Tegenstanders, onder anderen Stichting Behoud Cultureel Erfgoed, Belangenvereniging Visbuurt Den Helder en Nieuwedieper Henk van Kuijk, hadden de Raad van State gevraagd om de Bouw Stil te leggen tot dat er een Definitieve Uitspraak zou zijn. Op Willemsoord worden de Gebouwen 72 en 66 Verbouwd tot Stadhuis. De Tegenstanders vinden, dat Burgemeester en Wethouders Geen Vergunning daar voor hadden mogen Verlenen aan Ontwikkelbedrijf Zeestad. Zij stellen, dat er Geen Deugdelijk Locatie Besluit aan de Bouw ten Grondslag ligt, dat er Verkeer en Parkeet Hinder zal ontstaan en dat de Cultuur Historische Waarden op het Rijks Monumentale Werf Terrein worden Geschaad.

Locatie Besluit

Met name Van Kuijk heeft er de Afgelopen Jaren op Gehamerd, dat de Gemeenteraad Geen Locatie Besluit heeft genomen en dat de Bouw dus Illegaal is. Volgens de Raad van State heeft de Gemeenteraad Indirect een Besluit Genomen over de Locatie door op 25 februari 2019 het Geld Beschikbaar te Stellen voor de Bouw van het Stadhuis op Willemsoord.

Belangen Vereniging Visbuurt Den Helder vreest dat het Nieuwe Stadhuis op Willemsoord zal leiden tot Parkeer Overlast in de Visbuurt, omdat er Meer Verkeer naar Willemsoord zal trekken. Omdat het Stadhuis op de Route ligt naar de Veerhaven van Teso, zal het Extra Verkeer leiden tot Meer Uitstoot van Schadelijke Stoffen.

De Rechtbank heeft volgens de RvS Terecht Overwogen, dat het in deze Procedure Niet over die Vraag gaat. De Vestiging van een Gemeentehuis op Willemsoord mag volgens het Bestemming Plan. Het Enige wat in Strijd was met dat Bestemming Plan is de Bouw Hoogte van Gebouw 72. Door de Verbouwing wordt dat Gebouw Iets Hoger. Maar dat zal Niet tot Extra Files en Parkeer Overlast in de Visbuurt leiden, vindt de RvS.

Geen Rekening

Erfgoed Stichting SBCE vindt, dat er Geen Rekening mee is gehouden, dat er Onvoldoende Parkeerplaatsen op Willemsoord zijn als er een Stadhuis op Willemsoord komt. Ondanks de Toename van 183 Parkeer Plaatsen ten Behoeve van het Gemeentehuis, blijft een Tekort bestaan van 343 Parkeer Plaatsen, aldus SBCE.

Maar volgens de Raad van State (RvS) kan een Eventueel Bestaand Tekort buiten Beschouwing worden gelaten. Er hoeft Slechts Rekening te worden gehouden met de Toename van Parkeer Behoefte als Gevolg van de Bouw van het Stadhuis.

SBCE vindt ook, dat het Stadhuis Te Dicht komt te staan op de Scheeps Helling, waar Schepen worden Gerepareerd. Ambtenaren krijgen daar Last van en gaan Ongetwijfeld Klagen is de Overtuiging van de Erfgoed Stichting. De Artikelen in het Bouw Besluit over Geluid zijn volgens de RvS echter Niet van Toepassing op Gebouwen met een Kantoor Functie.

Helderse Courant, 25 mei 2022,

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220525_36241075

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+van+Kuijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Behoud+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Belangenvereniging+Visbuurt+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=RvS
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raad+van+State
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijks+Monument
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+68
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+72
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bouw+Stadhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Locatie+Besluit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Indirect+Besluit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bestemming+Plan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bouw+Besluit+Geluid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kantoor+Functie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geluid+Overlast
https://robscholtemuseum.nl/?s=File+Overlast
https://robscholtemuseum.nl/?s=Parkeer+Overlast
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schade+Cultuur+Historische+Waarde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdinand+Vreugdenhil
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ontwikkel+Bedrijf+Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Robbert+Waltmann
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woningstichting+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stopzetten+Bouw+Stadhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Kooypunt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Kerkgracht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Stationslocatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Teso
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veerhaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Visbuurt