Delano Weltevreden – ‘Havo vecht tegen veelkoppig monster’ + Michiel Snik – Mavo voorbeeld voor zwak vmbo Beroepsonderwijs aan Zee + Beroepsonderwijs aan Zee + ’Zeer zwak’

Havo vecht tegen veelkoppig monster’

Helderse Courant, 4 juli 2018

Helderse Courant, 4 juli 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Mavo voorbeeld voor zwak vmbo Beroepsonderwijs aan Zee

De directie van Scholen aan Zee is optimistisch over de veranderingen bij Beroepsonderwijs aan Zee. waardoor deze school het stempel ’zeer zwak’ hopelijk snel weer kwijtraakt. In april is Hans van Beekum, directeur van Mavo aan Zee, al aangesteld als directeur voor Beroepsonderwijs aan Zee. Hij heeft inmiddels al verschillende zaken aangepast.

Vrijdag werd bekend, dat volgens de onderwijsinspectie het onderwijs bij zowel basis als kader bij Beroepsonderwijs aan Zee zeer zwak is.

De inspectie heeft vooral kritiek op het gevoel van veiligheid onder de leerlingen op deze school aan de Drs F. Bijlweg, de kwaliteit van de lessen en de afspraken, die er onderling worden gemaakt tussen leerkrachten en de leiding.

“De sociale veiligheid en de onderlinge afspraken en protocollen hebben we direct aangepakt”, zegt Van Beekum.

“Toen ik hier in april begon, verbaasde ik mij over het klimaat op deze school. Er was geen samenhang, geen betrokkenheid van de leerlingen bij hun school. Net een winkelcentrum waarin iedereen langs elkaar heen loopt. Bij de mavo, waar ik vandaan kom, is dat totaal anders. Ik wil een kruisbestuiving tussen de mavo en deze school. Dat geldt ook voor de docenten. Het idee is ook om de school samen te brengen tot één vmbo. De leerling moet ook het gevoel hebben, dat de school van hen is. Als leerlingen met een goed en positief gevoel op school rondlopen, gaan ook de prestaties omhoog.”

Om dat voor elkaar te krijgen is onder meer de lerarenkamer nu verplaatst naar het centrum van de school en staan docenten voortaan ’s morgens bij de deur om leerlingen te begroeten. “Zoiets oogt klein, maar is van wezenlijk belang. Wij gaan ook allerlei activiteiten zoals workshops organiseren voor docenten om hun niveau te verhogen.”

De school is ook al aangemeld voor het project ’Leren Verbeteren,’ waardoor docenten persoonlijke begeleiding krijgen om hun lessen te verbeteren.

Het rendement van het onderwijs verbeteren, waar de inspectie ook kritiek op heeft, lukt mogelijk niet binnen het jaar, zoals de schooldirectie wil.

“Dat het op dit punt nu slecht gaat, is het gevolg van de verkeerde koers van een paar jaar terug”, zegt bestuursvoorzitter Reinier de Voogd van Scholen aan Zee.  “Dat herstellen kost ons mogelijk een jaar extra.”

Noordhollands Dagblad, 13 jul. 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/mavo-voorbeeld-voor-zwak-vmbo-beroepsonderwijs-aan-zee

Beroepsonderwijs aan Zee

Beroepsonderwijs aan Zee is volgens de onderwijsinspectie een zeer zwakke school. Slechter kun je niet scoren.

De inspectie gaat bij zo’n beoordeling niet over een nacht ijs. Onderwijsdeskundigen van het ministerie hebben twee dagen lang in tien klassen lessen bijgewoond, met leerlingen gepraat, docenten aangesproken en de structuur van de school doorgevlooid.

Ondanks dat de overgrote meerderheid van de 68 leerkrachten met hart en ziel de bijna 500 leerlingen van deze school bij de les houdt, zit er iets goed fout. Anders krijg je niet het predicaat ’zeer zwak’.

Hans van Beekum was eerder als mavo directeur al erg succesvol in Den Helder. Hij mag het kunstje, dat hij op de mavo flikte nu bij vmbo basis en kader herhalen.

De school claimt nu al het eerste succesje van de doorgevoerde veranderingen; alle leerlingen van de basisgerichte leerweg slaagden en bij kader was dit 86 procent. Het is lang geleden, dat deze school zo goed scoorde.

Het plan van Van Beekum is simpel; laat leerlingen zich op de eerste plaats prettig en thuis voelen op school.

Hanteer duidelijke regels, ook voor docenten. En leg het allemaal goed uit aan de ouders. Daarmee wordt voorkomen, dat leerlingen straks de trein nemen naar het Regius College in Schagen om de enige zeer zwakke school van de Noordkop te mijden.

Noordhollands dagblad, 13 jul. 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/commentaar-beroepsonderwijs-aan-zee

Beroepsonderwijs aan Zee ’zeer zwak’

Beroepsonderwijs aan Zee is volgens de onderwijsinspectie ’zeer zwak’. Bij de vorige controle van de inspectie scoorde de Helderse school nog een voldoende.

De negatieve beoordeling is bij de school hard aangekomen, zo meldt bestuursvoorzitter Reinier de Voogd van Scholen aan Zee. De ouders zijn vrijdag door de school schriftelijk geïnformeerd over de slechte beoordeling. Tevens is er voor hen komende maandag een informatiebijeenkomst, waarbij de beoordeling van de inspectie wordt uitgelegd en er een toelichting wordt gegeven op de plannen om van dit negatieve predicaat af te komen.

De negatieve beoordeling heeft betrekking op vmbo basis en kader. De school scoort slecht op veiligheid, onderwijs en kwaliteit. Volgens De Voogd hebben de bijna zeventig leerkrachten van Beroepsonderwijs aan Zee ’verdrietig en teleurgesteld’ gereageerd op het nieuws.

Helemaal als een verrassing komt de slechte beoordeling niet, zo licht De Voogd toe. “In het begin van dit schooljaar hebben we zelf een onderzoek laten doen, dat vergelijkbaar is met de werkwijze van de inspectie. Daaruit bleek toen al, dat we een stevig probleem hadden. Wij hebben hier vervolgens ook zelf de inspectie over geïnformeerd, die in maart een eigen onderzoek deed. De conclusie van de inspectie bevestigt het beeld, dat wij al hadden. Wij zijn ook al intensief bezig met de noodzakelijke veranderingen. Binnen een jaar willen wij weer een veilige en kwalitatief goede school zijn”, zegt De Voogd.

Noordhollands Dagblad, 13 jul. 2018

Reacties:

Harmanus Johansen
Ouders mogen toch verwachten dat ze hun kinderen naar een volwaardige school sturen, het is een schande.

Anne Mosseveld
Wat een summiere berichtgeving. Geef wat meer details! Wát mankeert er precies, waar gaat het feitelijk fout hier in de praktijk

Fred Pronk
Dit is niet helemaal de schuld van de school en staat niet op zichzelf. Het VMBO is een politieke beslissing geweest en is ook een deel van bijzonder onderwijs werd in deze constructie ondergebracht. Op papier een mooi eigentijds onderwijsmodel. Maar in praktijk worstelen veel VMBO scholen met de grote diversiteit leerlingen waarvan sommigen zelfs zorgvraag hebben. Veel leerlingen kampen met persoonlijke en gezinsproblemen dat zijn weerslag heeft op de leerprestaties, ontwikkeling en het functioneren van het VMBO model. Het brede leerlingen aanbod is vaak groter dan de beschikbare capaciteit. Lijkt me sterk dat dit in een jaar op te lossen is omdat de sociaal maatschappelijke problematiek verder intensiveert en scholen nog meer belast om kundig te kunnen reageren op kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben.

Roy ML
Mooi resultaat van ons overwegend linkse onderwijsstelsel.

Michel Voorthuisen
Roy is het type wat bij zoveel mogelijk artikelen korte “snedige” opmerkingen plaatst. Ook doet hij dit anoniem omdat hij het niet aankan met zn eigen ik geconfronteerd te worden. Het type wat vroeger gepest is en nu wraak wil nemen op de hele wereld. Zo’n eentje waarvan zn vader ook gelijk zn neef is. Roy heeft heel veel liefde nodig en misschien, heel misschien komt het dan ooit nog goed. Kusje Roy

Celina Denekamp
ik denk dat het ook aan leerlingen zelf kan liggen, ik stuur volgend jaar mijn dochter gewoon met volle vertrouwen naar deze school toe, en was zeer tevreden op de kennismakingsavond…

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/beroepsonderwijs-aan-zee-zeer-zwak

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/hans-brandsma-scholen-aan-zee-zwijgt-over-geslaagden-hc-scholen-aan-zee-is-voorlopig-niet-uit-de-problemen-havo-blijft-zorgenkindje-van-scholen-aan-zee/
https://robscholtemuseum.nl/carina-gutker-scholen-aan-zee-wil-vastgoed-afstoten/
https://robscholtemuseum.nl/martin-man-sofietjes-helders-weekblad-cartoon-chronicles-89-scholen-aan-zee/
https://robscholtemuseum.nl/martin-man-sofietjes-helders-weekblad-cartoon-chronicles-16-eindexamenfeest-van-scholen-aan-zee/