Delano Weltevreden – ’Gratis Geld voor Veel Plegers,’ Veel discussie in Den Helder, maar er zijn positieve effecten, melden Onderzoekers in Rapport, dat Geheim moet blijven + Rust Bewaren

Wethouder Pieter Kos, waarvan zijn broer aan de Pilot deelnam en één van de veertien Deelnemers was (indien niet afgevallen na alle publiciteit), samen met Burgemeester Koen Schuiling hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor het conflict tussen Rob Scholte Museum en Gemeente Den Helder door de door Kos getekende Overeenkomst van 9 december 2014 niet uit te voeren, waarover de Open Brief hierboven handelt, die B&W Den Helder slechts beantwoorde met de Uitzetting en vernietiging van RSMuseum, tot vandaag is Kos Wethouder gebleven, met ook Gratis Geld voor zijn Familie als gevolg (foto Peter van Aalst | Gemeente Den Helder)

Gratis Geld voor Veel Plegers’ leidde tot veel discussie in Den Helder, maar er zijn veel positieve effecten, melden Onderzoekers in een Rapport, dat eigenlijk Geheim had moeten blijven

Den Helder – Veel Plegers, die drie jaar lang extra geld krijgen van de Gemeente vertonen ’over de grote lijn’ een positieve ontwikkeling op het gebied van huishouden, financiën, maatschappelijke overlast, gezondheid en of welzijn. Dat staat in een Tussenrapportage, die, wat het College betreft, Geheim moet blijven.

Bij de aanvang van het Proef Project waren er veertien Deelnemers. Het betreft een doelgroep met ernstige psychiatrische problematiek, ex gedetineerd, een hoog risico om weer op het slechte pad te raken, armoede en of weinig perspectief op verbetering van levensomstandigheden.

Twee Deelnemers zijn afgevallen. Het Pilot Project begon in januari 2019 en loopt eind dit jaar af. De GGZ Cliënten krijgen een zo genoemd Resocialisatie Budget. Bovenop hun Uitkering ontvangen zij een bedrag, waardoor hun Inkomen stijgt tot 1350 euro per maand.

Protest

In de Gemeenteraad heeft het Proefproject geleid tot Protest. PVV vindt bijvoorbeeld, dat het geld beter in Onderwijs kan worden gestoken. Gemeentebelangen noemt het ’Asociaal om Veel Plegers te sponsoren’ terwijl Alleenstaande Moeders zich in de Schulden steken. VVD stelt, dat niemand kan controleren, of de deelnemers het geld in Drank en Drugs steken. Maar volgens Verantwoordelijk Wethouder Pieter Kos krijgen de Deelnemers door het financiële extraatje meer rust op het gebied van inkomen. Hopelijk verandert hun gedrag daardoor en kunnen zij resocialiseren.

In een Tussenrapportage zeggen onderzoekers ’over de grote lijn’ positieve ontwikkeling te zien op het gebied van huishouden, financiën, maatschappelijke overlast, gezondheid en of welzijn. ’Deelnemers investeren in hun woning, hebben minder moeite met rondkomen en minder financiële stress, eten beter en voelen zich ook beter. Ook ervaren sommigen het Resocialisatie Budget als een Incentive (Stimulans, RSMuseum)om minder overlastgevend gedrag te vertonen (omdat ze minder gestrest zijn of uit angst het verhoogde Inkomen te verliezen)’, aldus de Rapportage. Een uitvoerige Analyse volgt na het aflopen van het Proef Project.

Armoedegrens

Aan de start van de Pilot leefden alle deelnemers van de Onderzoeksgroep op of Onder de Armoedegrens. De meesten van hen hebben schulden en of staan Onder Bewind en ontvangen Leefgeld. Veel Deelnemers hebben moeite met rondkomen en geen tot weinig buffer. „Als er iets stuk gaat, of er gebeurt nog iets, dan zit je gelijk met de Handen in het Haar”, aldus een Deelnemer. Tijdens de eerste Thuisbezoeken troffen wij de Deelnemers in soms moeilijke leefomstandigheden. Velen maakten een gespannen indruk en of leefden in huizen met Achterstallig Onderhoud, waarin essentieel meubilair of bijvoorbeeld een koelkast ontbrak.

In het eerste jaar merkten de Onderzoekers snel verbeteringen in de leefomstandigheden van de Deelnemers. Velen kwamen in de Interviews minder gespannen over. Cliënt Begeleiders hebben gemerkt, dat het Resocialisatie Budget bijdroeg aan een meer ontspannen houding. Bij sommige Deelnemers zien Begeleiders, dat het Resocialisatie Budget leidt tot ’meer volwassen gedrag’ en minder stress.

De angst van VVD, dat de Deelnemers het extra geld zouden uitgeven aan Drank en Drugs lijkt voor de meeste deelnemers ongegrond, blijkt uit het Rapport. Zij geven het geld voornamelijk uit aan beter eten, de inrichting van hun woning, cadeaus, huisdieren, kleding, zonnebank, tandarts, shampoo, maandverband, uitstapjes, vervoer, boetes uit heden en verleden. Daarnaast wordt geld opzij gelegd voor bijvoorbeeld rijbewijs, vakantie en onvoorziene kosten.

Cannabis

Enkele deelnemers geven volgens de onderzoekers ’een klein deel’ van het extra geld uit aan tabak, cannabis en alcohol. In het rapport staat daar over

Binnen de context, waarin Deelnemers leven kan de vraag worden gesteld, of dat erg is. Genotsmiddelen worden door Deelnemers gebruikt als onderdeel van sociaal contact, als Coping Mechanisme voor de dagelijkse stressoren en misère, als opvulling van leegte in hun bestaan of ter verdoving van voor wie het leven een uitdaging of lijdensweg is (bijvoorbeeld door trauma’s, depressies of persoonlijkheidsstoornissen).’

Een Deelnemer, die met het extra geld iets aan zijn gebit heeft laten doen, kreeg meer zelfvertrouwen en presenteerde zich positiever. Omdat de omgeving positief reageert, verhoogt dat de eigenwaarde van de Deelnemer, zeggen de Onderzoekers.

In de woorden van een Deelnemer.
Je moet het zo zien, dat op het moment, dat jij je eerbiediger kunt opstellen en kunt tonen, dan eh, ja dan, dan doe je er ook alles aan. Ja hoe zeg je dat. Als je je netjes kunt kleden en netjes bij de dag en de wekker bent. Dan valt mensen dat ook op. Ik heb daar trouwens ook enorm veel complimenten over gekregen. Uit de kroeg, alles, dat ik een dikkere kop had, dit en dat en ik hoor het alleen maar van alle kanten (…) dus ik kan alleen maar zeggen dat is hartstikke leuk.’

Opleiding

Het extra geld lijkt er niet toe te leiden, dat de Deelnemers meer meedoen in de maatschappij. Sommigen zeggen op zoek te zijn naar (vrijwilligers)werk of willen graag een opleiding volgen, maar dat komt voor als nog niet van de grond. Een enkeling vindt soms werk, maar dat is van korte duur.

Voor sommige Deelnemers is het financieel niet aantrekkelijk om een baan aan te nemen, gezien hun huidige situatie met Uitkering en Schulden. Zij denken er met een baan niet (financieel) op vooruit te gaan. Anderen zitten niet te wachten op Vaste Werktijden, vroeg opstaan, werkdruk en Sociale Interactie met collega’s en of een baas. De Onderzoekers vinden het opvallend, dat sommige Deelnemers de voorkeur geven aan een Sociaal Geïsoleerd Leven. Zij hebben geen behoefte aan een baan of aan Dagbesteding. Gezien de capaciteiten, het sociaal functioneren en de mentale gezondheid van sommige Deelnemers vragen de Onderzoekers zich af in hoeverre Maatschappelijke Deelname een reële mogelijkheid is.

Het Resocialisatie Budget biedt de Deelnemers meer financiële ruimte en meer financiële rust. Zij hoeven zich niet meer constant af te vragen hoe zij de maand doorkomen. Deelnemers zien met tegenzin het moment naderen, dat het Project stopt en zij het weer met minder geld moeten doen. Komende zomer voeren Medewerkers van GGZ Noord Holland Noord gesprekken met de Deelnemers. Daaruit moet blijken welke begeleiding of Nazorg zij nodig hebben om hen voor te bereiden op het aflopen van het Project.

Geheim

De media aandacht, de kritiek van politici en negatieve reacties op Facebook, zijn de deelnemers niet in de Koude Kleren gaan zitten, blijkt uit het Rapport. Sommige Deelnemers voelden zich gestigmatiseerd. Facebook reacties op de berichtgeving in deze krant en roddels in de wijk werden door een Deelnemer als ’zeer beledigend’ ervaren.

Om de Deelnemers te beschermen vinden de onderzoekers, dat pas na afloop van het Project daar weer over moet worden gecommuniceerd. Burgemeester en Wethouders stellen de Gemeenteraad voor de Tussenrapportage tot 1 januari 2023 geheim te verklaren. Het Document bevat volgens het College gevoelige informatie. Als die Informatie openbaar wordt, kan dat het verloop van de Pilot beïnvloeden, vreest het College.

De Redactie van deze Krant heeft echter de hand gelegd op het Rapport en heeft gemeend, dat het wel goed is om hier aandacht aan te besteden, gezien de politieke en maatschappelijke discussie over dit onderwerp, en het gemeenschapsgeld, dat er mee gemoeid is. Ook is meegewogen, dat de Privacy van betrokkenen niet wordt geschonden. Wie de Project Deelnemers zijn wordt niet bekend gemaakt.

Helderse Courant, 19 mei 2021, 07:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210518_34746335

Rapport over Veel Plegers, die extra geld krijgen moest Geheim blijven om de Rust onder hen te Bewaren, zegt Wethouder Pieter Kos

Den Helder – Het Rapport over Veel Plegers, die drie jaar lang extra geld van de Gemeente krijgen moest Geheim blijven om de Rust onder Deelnemers te Bewaren. Dat zegt verantwoordelijk Wethouder Pieter Kos.

Het College wilde het Rapport Geheim houden, maar deze Krant legde er de hand op en publiceerde daar over. Onderzoekers melden positieve effecten van het extra bedrag per maand op de Deelnemers. Zo eten zij beter, verzorgen zij zich beter en hebben zij een beter zelfbeeld. Ook veroorzaken zij Minder Overlast.

De Deelnemers hadden eerder aanstoot genomen aan negatieve opmerkingen van lokale politici en Facebook gebruikers. Zij voelden zich Gestigmatiseerd.

Om de Rust onder de twaalf Deelnemers te Bewaren wilde het College het Rapport Niet Openbaar maken, zegt Kos. “Als er Rust is, gaan zij zich anders gedragen“, weet hij. Het Rapport was bedoeld om de Raad te informeren over de voorgang. Dat de Informatie toch Openbaar is gemaakt, is jammer, maar een ramp is het volgens Kos niet. “Inhoudelijk staat er niets geheimzinnigs in. We zijn trots op het Project.”

De Redactie van deze Krant heeft gemeend, dat het wel goed is om hier aandacht aan te besteden, gezien de politieke en maatschappelijke discussie over dit onderwerp, en het gemeenschapsgeld, dat er mee gemoeid is. Ook is meegewogen, dat de Privacy van betrokkenen niet wordt geschonden. Wie de Project Deelnemers zijn, wordt niet bekend gemaakt. De Opstellers van het Rapport hadden aangedrongen op Geheimhouding. Kos heeft hen zijn excuses aangeboden.

Helderse Courant, 19 mei 2021, 17:50

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210519_68176617

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gratis+Geld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veel+Plegers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Proef+Project
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pilot+Project
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tussenrapportage
https://robscholtemuseum.nl/?s=Resocialisatie+Budget
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geheim
https://robscholtemuseum.nl/?s=GGZ+Noord+Holland+Noord
https://robscholtemuseum.nl/?s=GGZ+Cliënt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cliënt+Begeleider
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onder+Armoedegrens
https://robscholtemuseum.nl/?s=Drank+en+Drugs
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onder+Bewind
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leefgeld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Handen+in+Haar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Thuisbezoek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Achterstallig+Onderhoud
https://robscholtemuseum.nl/?s=Uitkering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schulden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vaste+Werktijd
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dagbesteding
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sociale+Interactie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sociaal+Geïsoleerd+Leven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maatschappelijke+Deelname
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koude+Kleren
https://robscholtemuseum.nl/?s=Overlast
https://robscholtemuseum.nl/?s=Minder+Overlast
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stigma
https://robscholtemuseum.nl/?s=Privacy
https://robscholtemuseum.nl/?s=Excuses

https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Kos
https://robscholtemuseum.nl/open-brief-aan-het-college-van-b-w-den-helder-over-het-rob-scholte-museum/
https://robscholtemuseum.nl/theo-knippenberg-toelichting-op-de-open-brief/
https://robscholtemuseum.nl/breaking-news-vandaag-9-december-2015-is-het-precies-1-jaar-na-de-overeenkomst-met-wethouder-kos-over-de-uitbreiding-van-het-rob-scholte-museum/

1 Comment

  1. Natuurlijk gaat het beter met de gesponsorde veelplegers. Hoe meer je sponsort hoe beter het met ze gaat. De grote vraag is natuurlijk of de maatschappij -die dit moet betalen- hier beter van wordt. Vanwege de aanzuigende werking die deze regeling heeft -het wordt immers zeer aantrekkelijk om veelpleger te worden- zal dit absoluut niet het geval zijn.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.