JUBILEE: VAN DAAG 20JUNI 2024 IS HET PRECIES 3.580 DAGEN NA DE OVER EEN KOMST MET B&W DEN HELDER OVER DE UIT BREIDING VAN RSMUSEUM

Op 9 december 2014 sprak Wethouder Pieter Kos namens het College van Burgemeester & Wethouders van Den Helder af, dat het Rob Scholte Museum mocht uitbreiden.
Maar liefst 2.000 m2. nieuwe ruimte werd aan het Rob Scholte Museum toegewezen, namelijk de hele begane grond, evenals de kelder, van het pand Middenweg 172 174.
Een persbericht met deze strekking werd gezamenlijk door Wethouder Kos en Rob Scholte opgesteld en via de officiële en sociale Media verspreid.

Alle grote kranten, weekbladen en Kunst tijdschriften publiceerden het heugelijke nieuws.
Het regende felicitaties bij zowel het Rob Scholte Museum als bij gemeente Den Helder.

In de Raadscommissie vergadering voor Stadsontwikkeling en Beheer, die op 2 februari 2015 gehouden werd, sprak Wethouder Kos nog lovende woorden over de voortgang van de werkzaamheden in het Rob Scholte Museum ten behoeve van de nieuwe tentoonstellingsruimten.
Het schoot al aardig op, meende Wethouder Kos toen.

Echter dan volgt de teleurstelling.
De gemeenteraad van Den Helder behandelt op 3 maart 2015 een motie van wantrouwen tegen deze zelfde Wethouder Kos, omdat hij bewust verzuimd heeft de gemeenteraad in te lichten over de met het Rob Scholte Museum gemaakte afspraken over onder andere de uitbreiding.
Wethouder Kos heeft zijn handtekening namens het College van B&W onder de schriftelijke overeenkomst gezet, die op 9 december 2014 met het Rob Scholte Museum werd gesloten aanwezigheid van twee getuigen, die daarvoor met hun handtekening tekenden.
Met een krappe stemverhouding van 16 15 mocht Kos uiteindelijk als Wethouder aanblijven. Raadslid Michiel Wouters, toen nog fractieleider van Behoorlijk Bestuur, inmiddels zelf voor Beter voor Den Helder de verantwoordelijke Wethouder op het Rob Scholte Museum dossier geworden, ontving voor zijn dubbelrol als getuige destijds een motie van afkeuring van de gemeenteraad in dezelfde stemverhouding van zijn voorganger Kos.

Deze smet op het blazoen van het gezwollen ego van Wethouder Kos had tot direct gevolg, dat alle eerdere met het Rob Scholte Museum gemaakte afspraken over de uitbreiding van het Rob Scholte Museum door de gemeente, incluis hemzelf, eenzijdig, zonder overleg en volstrekt onrechtmatig werden gebroken.

De in september overleden schrijver Joost Zwagerman, nogmaals dank, Joost, God heeft je ziel (!), en Bulkboek uitgever Theo Knippenberg tekenden samen voor het initiatief van de BN handtekeningen actie, de Open Brief aan het College van B&W, om het Rob Scholte Museum voor Den Helder te behouden.

Op 9 december 2014 bleef hun Open Brief gesloten, doordat Wethouder Kos alle door het Rob Scholte Museum aan de gemeente gestelde eisen inwilligde.
Maar nu Wethouder Kos en in zijn voetspoor de gemeente de afspraken met het Rob Scholte Museum over de uitbreiding weigeren na te komen, werd door Zwagerman en Knippenberg besloten de Open Brief over het Rob Scholte Museum alsnog te publiceren. Deze werd op 15 april 2015  geopend en als persbericht aan de Media verstuurd.
De Open Brief wordt gesteund door minstens 20 Museum directeuren en 80 coryfeeën uit de Wereld van Kunst, literatuur en Media in binnen en buitenland.
De Open Brief roept gemeente Den Helder op de afspraken over de uitbreiding en meer met het Rob Scholte Museum na te komen.

Op 18 april 2015 meldt Wethouder Kos: “We hebben de brief ontvangen en gaan er naar kijken“.
Dat kijken duurt tot vandaag voort, want enige reactie van gemeente Den Helder hebben de Open Brief schrijvers tot dusver niet mogen ontvangen.
Dat is, zoals Knippenberg het verwoordde, “erg onbeleefd“.

Nogmaals tot aan vandaag, precies één jaar na de bewuste datum van ondertekening door Wethouder Kos op 9 december 2014, hebben de initiatiefnemers van de Open Brief geen enkele reactie van het College van B&W van Den Helder ontvangen.
Voor Zwagerman en enkele andere ondertekenaars komt deze reactie sowieso te laat. Ze zijn inmiddels overleden.

Het Rob Scholte Museum is ondertussen zwaar gedupeerd.
De voortgang is geblokt.
Geplande tentoonstellingen moesten worden afgezegd.
Veel werk voor niets.
De reputatieschade aan het Museum is enorm.
De Museum winkel met een miljoen speciaal aangeschafte Kunst kaarten is nog steeds niet operationeel, waardoor verwachte inkomsten uitblijven.
Voor Scholte gaat de lol er af.
Tenslotte is het zijn doel mooie tentoonstellingen te maken met eigen werk en dat van anderen. In plaats daarvan is hij tot stilstand gedwongen en verspilt zijn kostbare tijd en energie aan bureaucratisch onzin.

De Open Brief wordt nog steeds elke ochtend, precies zoals Scholte aan Burgemeester Koen Schuiling in het Post Mortem van 1 augustus 2015 heeft voorgespiegeld ((https://robscholtemuseum.nl/nieuwe-OpenBrief-aan-de-Burgemeester-vanDenHelderPost-Mortem/), opnieuw gepubliceerd en is inmiddels door meer dan 1.000 supporters van het Museum ondertekend. Dagelijks komen daar nieuwe ondertekenaars bij.

De schade aan het Museum neemt nog steeds in omvang toe.
Het museum is zes dagen per week geopend van 12 tot 17 uur.

Het tentoongestelde is sinds 9 december 2015 onveranderd gebleven.
Scholte en medewerkers kunnen de huidige tentoonstelling niet wisselen zonder wegens ruimtegebrek te sluiten, zo lang zij het gerenoveerde nieuwe deel niet in gebruik kunnen nemen.

Hoeveel keer gaat u dezelfde tentoonstelling bekijken?
Juist! Niet dus, maar er is nog steeds bezoek, maar natuurlijk niet te vergelijkbaar met hetgeen het geval zou zijn geweest als het Rob Scholte Museum afgelopen april 2015 in volle glorie inclusief uitbreiding had kunnen open gaan.
Bijna alles is in gereedheid gebracht. De tentoonstelling kan worden ingericht. Alleen de verbindende ruimte tussen het huidige en nieuwe gedeelte van het Museum is nog steeds niet opgeleverd door de gemeente.

Hoe nu verder?
De gemeente heeft de steun van de gemeenteraad om het gebouw aan Rob Scholte verkopen, maar wil daartoe pas definitief besluiten als eerst de hoogte van de door Rob Scholte en het Museum opgelopen schade is bepaald.
Een schade, die elke minuut oploopt, terwijl U dit leest.

Rob Scholte en het Museum stellen zich op het volgende standpunt, dat het beste uit te leggen is aan de hand van de navolgende vergelijking.
Stel, U heeft een kapotte waterkraan, die niet meer af te sluiten is en blijft maar lekken.
Een enorme waterschade is het gevolg.
De huisbaas wil best met U praten over de hoogte van het schadebedrag, maar vertikt het om ondertussen de schade door het druppende water te stoppen.

Hij weigert namelijk om de oorzaak van de water schade weg te nemen door de kraan te repareren.
Het water blijft dus stromen en de schade blijft dus toenemen, waardoor de hoogte van de schade niet te calculeren valt.
Zo is het gesteld met gemeente Den Helder en ze doen het er om.

Wethouder Kos brak zijn woord en weigerde de beloofde uitbreiding toe te staan.
Aangezien de oorzaak van de schade niet wordt weg genomen, blijft het Museum een niet te becijferen vervolgschade ondervinden.

Hoe becijfer je de vaart, die er uit is, en de lol, die verdwijnt?
Welke financiële waarde kan je daar aan toekennen?

Eigenlijk had het Rob Scholte Museum vandaag de deuren voor het publiek willen sluiten, zodat het Museum nog slechts te bezoeken zou zijn op afspraak met een groep.
Maar we blijven open!
Zes dagen per week op de aangegeven tijden!

We gaan Burgemeester Schuiling, Wethouder Kos en gemeente Den Helder niet datgene geven, waar ze op de achtergrond mogelijk al de hele tijd op uit zijn, namelijk de definitieve sluiting van het Rob Scholte Museum.

Het Rob Scholte Museum blijft open voor alle bezoekers!
Voor Den Helder!
Voor iedereen in heel Nederland en daarbuiten!
Kom dat zien!

Luxe Netflux | Send Me A Message | Burgemeester van Groningen (foto Twitter)

16 Comments

 1. Ik schaam me hier als inwoner van Den Helder kapot voor. Het is allemaal het gevolg van de mega politieke bagger beerput die hier is ontstaan. Als een schriftelijke overeenkomst met de gemeente Den Helder niets meer waard is, waar blijf je dan??

  Het allerergste vind ik nog, dat mannen als Reenders het RS Museum een wespennest durven te noemen. Daarmee zet hij de zaken volkomen op zijn kop!

 2. Het Rob Scholtemuseum is verworden tot een beschamende expositie van op rancune gebaseerd monumentaal gemeentelijk wanbeleid. Gemeentelijke beleidselementen daarbij: pesten, smaad, contractbreuk, hopen dat Scholte overlijdt, sabotage, gebouw laten instorten enz.enz.

 3. Het is onbegrijpelijk dat het wethouder en college niets meer van zich laten horen. En waar is de gemeenteraad? Een prachtig initiatief in Den Helder. Is er anno 2016 nog steeds geen verandering?

  • Nu had de gemeente Den Helder eindelijk de kans om een vorm van cultuur binnen te halen, maar ja, de VVD, je weet wel, de partij die alleen het eigen financiële belang op het oog heeft, stak daar een stokje voor.
   Het gebouw, ooit een bibliotheek, ooit een postkantoor, ooit een kantoor van de MARID, en ik meen ook ooit een gebouw van de GG& GD , dat sindsdien een fantastisch museum herbergde dient, om dat een of andere boerenlul niets van kunst begrijpt ( of euroflappen aan de horizon ziet schitteren), geruimd te worden.
   HOW LOW CAN YOU GO.
   Dat kan alleen in Den Helder, een stad die al meer dan 5 decennia zucht onder en buigt voor een zooi aftandse VVD-ers die de ballen verstand hebben van cultuur.

 4. 25 april 2017. Ben pas geleden in het museum geweest. Geweldig mooi en gevarieerd. We gaan binnenkort er met 9 mensen er naar toe. Den Helder mag zijn handen dicht knijpen met Rob Scholte. Ik kan mij voorstellen dat Heldenamen zich schamen voor hun gemeente raadslieden.

 5. sjaak oosterwaal juni 7, 2017 op 5:58 pm

  Rob Scholte moet blijven waar hij nu zit

 6. Het museum is een aanwinst voor onze stad en als alle ruimtes beschikbaar zijn wordt het nog beter, maar als men aan de hand van onze “burgervader” blijft vast zitten wordt het niks.
  Het museum geniet ook al ruime landelijke belangstelling gezien waar de bezoekers vandaan komen.
  Het museum moet blijven !!!!!!!!!!!!!!!!!!

 7. Ans Bisselink juli 1, 2017 op 9:40 am

  De dichter C. Terpstra schreef destijds o.a. het gedicht ‘Weezenstraat’ en ‘Aan het Horntje”.
  Uit het laatste gedicht de volgende regels:

  Onder de vele verre steden,
  verbleekt en achterafgezet
  achter de einders van het verleden,
  bewaar ik voor een verren vrede
  Den Helder’s lage silhouet.

  En de laatste regels uit het 1ste gedicht:

  Gij laat den Helder niet vergaan,
  niet waar mijn God, dat zult ge laten?

  Wat valt hier nog aan toe te voegen, alleen de hoop Rob dat er een einde komt aan deze lange procedure en je in alle rust je fenomenale museum mag voortzetten.

  Sterkte Ans Bisselink

 8. Gemeente Den Helder wil Rob Scholte niet langer. Wil Rob Scholte Den Helder eigenlijk nog wel? In Opmeer staat een schitterend gebouw klaar, gebouwd als museum. De koper kocht het voor 900.000 euro en wil het nu kwijt. Buitenkansje voor Rob.

 9. Geert Klaver de makelaar uit NN gaat Scheringa Museum in Opmeer opdelen. Werkelijk een geweldige binnen architectuur. Den Helder heeft alleen iets met de Marine, niet met cultuur. De stad is op zijn retour en het prachtige binnenstadontwerp ligt alweer lang in de prullenbak. Het wil maar niet lukken daar aan het einde van Noord Holland Jammer. Rob, ik heb je een paar keer ontmoet op de boekenmarkt in Bergen. Hou je haaks en verleg je kansen naar OPMEER, prachtig museum, daar hoor je thuis. Groet drs j.j.jong, kunsthistoricus

 10. De politieke ‘leiders’ van Den Helder lijken beangstigend veel op hun vrienden in Noord Korea. Kneuzen!

 11. Het jarenlang saboteren van wat een internationaal top-museum had kunnen worden, gaat de inwoners van Den Helder 3-5 miljoen euro kosten aan schadevergoeding voor Scholte. En het museum zelf. Een van de grootste (gemiste) kansen voor het wegkwijnende Den Helder. Rob Scholte (1958) is nog wel jong, maar niet meer piep…. Hij besteedt het grootste deel van zijn tijd aan het bestrijden van de Helderse maffia. Heel nuttig, daar niet van, maar zo komt het museum nooit van de grond. Nadat de gemeente Den Helder roemloos ten onder ging in een kort geding dat ze had aangespannen om Scholte met gezin en museum in 48 uur op straat te mogen zetten, kan alleen een bemiddeling op hoog niveau nog uitkomst brengen. Maar ik vrees dat burgemeester Schuiling ook die bemiddeling zal saboteren. Stadhouder Schuiling duldt geen kritiek. Maar Scholte is een van de weinigen in het Palermo aan het Marsdiep die nog gebruik durft te maken van zijn democratische rechten. Dat -en niets anders- kost hem zijn museum.

 12. Rob Scholte moet blijven…..en zijn “ongemeentelijk” museum ook ! Willemsoord, de Kampanje en meerde Helderse. Zaken , zijn cultureel erfgoed. Daar hoort het Rob Scholte museum ook bij. Kijk eens terug naar de TV uitzending van “De Kist”, dan snap je waarom!

 13. Mocht ik dus ooit de behoefte gevoelen terug te gaan naar Den Helder, dan is dit de opmaat: wanneer de proleten in de gemeenteraad zo doorgaan wil geen mens meer terug.

 14. Rob Scholte museum moet blijven. Het is een aanwinst voor Den Helder

 15. Zojuist de documentaire gezien van het Rob Scholte museum. Ik moest denken aan de uitspraak “Alles van waarde is weerloos” van Lucebert. Schrijnend hoe Rob wordt weggepest uit Den Helder. Ook een blamage voor Nederland dat deze grote internationale kunstenaar niet wil herbergen. De machthebbers in Den Helder begrijpen niks van de spirituele rijkdom van Scholte’s werk. Rob is verbaal 100 keer meer begaafd is dan de lokale politiek. Daardoor raakte het gremium in de ban van afgunst en rancune. Ik weet hoe dat werkt want ik heb het vaak genoeg aan den lijve ondervonden. Het meerendeel van de mensheid is nu eenmaal beperkt en kan derhalve abstracte en symbolisch expressie niet bevatten, de diepe betekenis die niet gevat kan worden in woorden ontgaat hen. Daarmee houdt het op. Had Rob Scholte maar echte mecenassen om zich heen. Wellicht bestaan die mensen helemaal niet meer omdat de politiek inmiddels al 40 jaar hamert op commercie als het hoogste doel. Geld verdienen is noodzakelijk en goed, maar niet op de manier waarbij geestelijke armoede collateral damage is

1 Trackback / Pingback

 1. Het Rob Scholte Museum |

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.