Delano Weltevreden – Gemeente houdt poot stijf: kavel kamp niet beschikbaar voor bewoners + BB – Beantwoording van onze vragen door gemeente Den Helder + Vervolgvragen

Gemeente Den Helder, Afdeling Ruimte, Wonen en Ondernemen – Gespreksverslag van gesprek met vertegenwoordigers van het woonwagencentrum inzake de verkoop van het woonwagenkamp, 16 oktober 2005

Gemeente houdt poot stijf: kavel woonwagenkamp De Schooten niet meer beschikbaar voor bewoners

Gebouwtje, waarin aansluitingen zitten voor nutsvoorzieningen (foto NHD)

Gebouwtje, waarin aansluitingen zitten voor nutsvoorzieningen (foto NHD)

Den Helder – Het perceel, dat de gemeente heeft onttrokken aan het woonwagenkamp in De Schooten, komt niet meer beschikbaar voor bewoners.

Dat antwoorden Burgemeester & Wethouders op vragen van Behoorlijk Bestuur. De gemeente wilde het perceel toewijzen aan iemand van buiten het kamp. Daar maakten de bewoners bezwaar tegen. Zij beroepen zich op een afspraak met de gemeente, dat zij inspraak hebben bij de invulling van een vrijkomende kavel.

De gemeente kon zich die afspraak niet herinneren en kon ook geen documenten vinden, waarin dat staat. De bewoners hebben het verslag wel. Het College zegt nu, dat er wel een verslag is gevonden, maar dat daarin niet staat, dat de bewoners worden betrokken bij de invulling van een vrijgekomen kavel.

De gemeente heeft nog niet gereageerd op de vraag hoe het mogelijk is, dat er twee verschillende gespreksverslagen bestaan. Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur: Eerst konden zij de stukken niet vinden. Nu zijn ze opeens wel te vinden, maar staat één afspraak daar toevallig niet in. Maar de bewoners hebben wel een verslag, waarin het staat. Dit is onbehoorlijk bestuur. Regels en gemaakte afspraken gelden voor iedereen, maar duidelijk niet voor dit College.”

Het College zegt, dat met het leeg laten van de kavel het belang van de woonwagenkamp bewoners is gediend.

Op het perceel staat een gebouwtje, waarin aansluitingen zitten voor nutsvoorzieningen. Die aansluitingen gaan weg, zegt de gemeente. Wel kan het huisje blijven staan. Maar de gemeente behoudt zich het recht voor om het alsnog af te breken als het huisje bijvoorbeeld door Graffiti spuiters wordt beklad.

Helderse Courant, 9 april 2020, 17:45

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200408_61952991/gemeente-houdt-poot-stijf-kavel-woonwagenkampDeSchooten-niet-meer-beschikbaar-voor-bewoners

Beantwoording van onze schriftelijk vragen door gemeente Den Den Helder

❗De beantwoording van onze vragen over het (niet) nakomen van gemaakte afspraken met bewoners van het woonwagenkamp in De Schooten is binnen.

‼️ In éne zijn de stukken wel te vinden, maar is één afspraak gewoon van het letterbord gevallen of buigt men de waarheid naar z’n hand. 😵

‼️‼️ Het College zet de sloop van het nutsgebouw en het intrekken van de kavel uit het bestand gewoon door❗😵

⛔ Wat een onbehoorlijk bestuur! Beste inwoners van Den Helder voor een ieder van U gelden regels en gemaakte afspraken, maar voor dit College dus duidelijk niet.

#stemzeweg
#gemeenteraadsverkiezingen2022

Gemeente Den Helder - Beantwoording van schriftelijk vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende woonwagenkamp (1) (foto Facebook)

Gemeente Den Helder – Beantwoording van schriftelijk vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende woonwagenkamp (1) (foto Facebook)

Gemeente Den Helder - Beantwoording van schriftelijk vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende woonwagenkamp (2) (foto Facebook)

Gemeente Den Helder – Beantwoording van schriftelijk vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende woonwagenkamp (2) (foto Facebook)

Gemeente Den Helder - Beantwoording van schriftelijk vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende woonwagenkamp (3) (foto Facebook)

Gemeente Den Helder – Beantwoording van schriftelijk vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende woonwagenkamp (3) (foto Facebook)

Gemeente Den Helder - Beantwoording van schriftelijk vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende woonwagenkamp (4) (foto Facebook)

Gemeente Den Helder – Beantwoording van schriftelijk vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende woonwagenkamp (4) (foto Facebook)

Facebook, 7 april om 22:23

xhttps://www.facebook.com/behoorlijkbestuur/photos/pcb.1752526174884134/1752526034884148/?type=3&theater

Vervolgvragen

✔️ Vanmorgen hebben Behoorlijk Bestuur & PVV vervolgvragen omtrent het niet nakomen van gemaakte afspraken met woonwagencentrum De Schooten ingediend.

➡️ In bijlage hebben wij tevens een VV document (wat staat voor Vastgesteld Verslag) toegevoegd.

❗Kom op, Wethouder, kom gemaakte afspraken en toezeggingen met bewoners nu eens na.

Vervolgvragen van Behoorlijk Bestuur en PVV, 10 april 2020

Vervolgvragen van Behoorlijk Bestuur en PVV, 10 april 2020

Facebook, 14 april om 15:29

https://www.facebook.com/BehoorlijkBestuur/photos/pcb.1758918047578280/1758917707578314/?type=3&theater

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=woonwagenkamp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Behoorlijk+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-bijl-in-populieren-DenHelder-weg-is-weg-marten-visser-Gemeente-blijft-bij-besluit-unitoplegestandplaatskampDeSchootengesloopt-en-plek-verdwijnt/
https://robscholtemuseum.nl/casper-duin-woelig-op-Helderswoonwagenkamp-groep-bewoners-in-verweer-tegen-verkoop-plaats-marten-visser-wil-Gemeente-van-woonwagenkamp-af-ze-zijn-ons-aan-het-sarren/