Delano Weltevreden – Bijl in populieren Den Helder: weg is weg + PVV & BB: perceel voor bewoners + Marten Visser – Gemeente blijft bij besluit: Unit op standplaats kamp gesloopt

De Drs. F Bijlweg met bomen (foto George Stoekenbroek)

Bijl in populieren Drs. F Bijlweg Den Helder: weg is weg

Den Helder Totaal 35 populieren aan de Drs. F Bijlweg in Den Helder zorgden voor zoveel overlast, dat ze nu zijn gekapt. Er komen voorlopig ook geen nieuwe voor terug.

Volgens de gemeente was de bomenkap hoognodig. Tijdens elke storm lag de straat vol met afgerukte takken en dreigden er bomen om te vallen. Soms gebeurde dat ook.

Geparkeerde auto’s liepen schade op en de weg moest vaak worden afgesloten, omdat de veiligheid voor fietsers en voetgangers niet kon worden gegarandeerd. Eerder vielen er bomen op het stadhuis. Daarnaast komen de boomwortels naar de oppervlakte en dat veroorzaakt schade aan de weg.

Populieren zijn snel groeiende bomen, die het goed doen in het Helderse zeeklimaat. Ze zijn voorheen op veel plaatsen neergezet om snel voor een groen aanzicht en beschutting te zorgen.

De Drs. F. Bijlweg zonder bomen (foto George Stoekenbroek)

De Drs. F Bijlweg zonder bomen (foto George Stoekenbroek)

Populieren vragen echter veel ruimte, zowel boven als onder de grond. Veel van de bomen zijn nu op een leeftijd, dat ze voor veel overlast zorgen.

Bijzonder aan populieren is, dat de wortels doorgroeien, nádat de boom is gekapt. Om overlast van het opschieten van deze wortels tot een minimum te beperken, past de gemeente een bijzondere verwijderingsmethode toe.

De boom wordt afgezaagd, maar een deel van de stam blijft staan om weer uit te lopen. Dit zogenaamde opschot wordt regelmatig weggehaald. Hierdoor raken de wortels uitgeput en geven daardoor weinig overlast, is het idee. Na twee tot drie jaar worden de stronken verwijderd. Tot die tijd kunnen er geen nieuwe bomen worden geplant.

Helderse Courant, 22 november 2019, 20:47

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191121_35796439/Bijl-in-populieren-drs-f-Bijlweg-DenHelderwegisweg

PVV & BB: perceel op woonwagenkamp is voor bewoners

Den HelderHet onttrekken van een perceel op het woonwagenkamp in De Schooten moet worden teruggedraaid.

Dat vinden de raadsfracties van PVV en Behoorlijk Bestuur. Zij vragen Burgemeester & Wethouders van Den Helder of het College bereid is dat te doen.

De twee fracties willen ook, dat de voorgenomen sloop van het nutsgebouwtje op dat perceel wordt afgeblazen.

De gemeente wilde de kavel verkopen aan iemand van buiten Den Helder. De bewoners hebben dat tegengehouden. Volgens hen is het een huisjesmelker. De verkoop is niet doorgegaan.

Als oplossing heeft de gemeente bedacht, dat de kavel niet meer beschikbaar is en dat het openbaar groen wordt. De bewoners van het kamp hebben daar bezwaar tegen.

Zij beroepen zich op afspraken uit 2005, waarin staat dat nieuwe bewoners alleen worden toegelaten als een meerderheid van de bewoners, dat goed vindt.

Wethouder Michiel Wouters zegt, dat hij niets weet van die afspraak. PVV en BB vinden dat raar. Zij beschikken over het door een ambtenaar opgesteld gespreksverslag, waarin een ambtenaar toezegt, dat die eis van de bewoners ’vanzelfsprekend’ is.

De bewoners vrezen een vooropgezet plan van de gemeente. Die zou via een zogeheten uitsterfbeleid steeds weer een plekje van het kamp willen afsnoepen.

Helderse Courant, 7 maart 2020, 17:45

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200307_41895656/PVV-en-BB-perceel-op-woonwagenkamp-is-voor-bewoners

Gemeente blijft bij het besluit: Unit op lege standplaats woonwagenkamp De Schooten wordt gesloopt en plek verdwijnt

De unit op de lege standplaats die de gemeente wil slopen (foto Peter van Aalst)

De unit op de lege standplaats, die de gemeente wil slopen (foto Peter van Aalst)

Den Helder – De gemeente Den Helder blijft bij het voornemen om een standplaats op het woonwagenkamp in De Schooten te schrappen.

Den Helder heeft officieel melding gemaakt van het voornemen de unit voor nutsvoorzieningen op de lege standplaats achter op het kamp te slopen. Daarmee komt de standplaats te vervallen, omdat er zonder deze unit (met aansluitingen voor elektra, gas en water) geen woonwagen meer op het perceel kan worden geplaatst.

Volgens Wethouder Michiel Wouters heft de gemeente de plek op, omdat er met de andere bewoners van het kamp een heleboel discussie is geweest over de invulling er van. Om een einde te maken aan dit gesteggel schrapt Den Helder de standplaats.

Bewoners van het kamp blokkeerden de voorgenomen verkoop van de kavel aan een gegadigde, die volgens hen een huisjesmelker is. Ze claimen, dat ze op basis van afspraken uit het verleden recht hebben op inspraak bij wie er nieuw op het kamp komt wonen. Die afspraken zijn gemaakt toen het kamp in 2006 werd ingericht aan de GP Blankmanstraat in De Schooten.

De gemeente zegt die afspraken niet te kennen. De bewoners hebben een advocaat op de zaak gezet. Ze vrezen een voorop gezet plan van de gemeente. Die zou via een zogeheten uitsterfbeleid steeds weer een plekje van het kamp willen afsnoepen, waardoor het uiteindelijk onleefbaar wordt, zodat de bewoners gaan vertrekken. Wethouder Wouters weerspreekt dit, maar zegt wel, dat niet uitgesloten is dat ook de volgende keer, dat er een plek leegkomt, die wordt opgeheven als er weer discussie met de bewoners ontstaat.

Helderse Courant, 4 maart 2020, 20:03

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200304_47633290/gemeente-blijft-bij-het-besluit-unit-op-lege-standplaats-woonwagenkamp-de-schooten-wordt-gesloopt-en-plek-verdwijnt

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=bomenkap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Drs.+F+Bijlweg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/casper-duin-woelig-op-Helders-woonwagenkamp-groep-bewoners-in-verweer-tegen-verkoop-plaats-marten-visser-wil-gemeente-van-woonwagenkamp-af-ze-zijn-ons-aan-het-sarren/