Delano Weltevreden – Bezwaren tegen Stadhuis niet behandeld: ’Democratie in Den Helder ten grave gedragen’ + Bouw stopzetten, maar wel tegen een prijs + Hotel op Willemsoord

Gebouw 66 (voorgrond) en Gebouw 72 (achtergrond) op Willemsoord moeten worden verbouwd tot Stadhuis (foto George Stoekenbroek)

Bezwaren uit 2019 tegen het Stadhuis worden niet alsnog behandeld: ’De democratie is in Den Helder al lang ten grave gedragen

Den Helder – Oude bezwaren tegen het Stadhuis worden niet alsnog behandeld. Dat hebben Burgemeester en Wethouders aan Erfgoed Stichting SBCE gemeld. Voorzitter Paul Schaap reageert boos. ,,De democratie in Den Helder is al lang ten grave gedragen.’’

Op 25 februari 2019 gaf de gemeenteraad het College toestemming om het Stadhuis te vestigen in twee gebouwen op Willemsoord. Daartegen zijn ruim 130 Bezwaren ingediend. Een deel daarvan is behandeld. Op advies van de Bezwarencommissie zijn die bezwaren Niet Ontvankelijk verklaard. Het ging volgens de Commissie om een intern financieel besluit, waartegen geen Bezwaar mogelijk was. De gemeenteraad heeft dat advies overgenomen.

De rechter oordeelde vorig najaar echter, dat de gemeenteraad met het Besluit in feite ook een Locatiebesluit heeft genomen. Paul Schaap vindt daarom, dat de bezwaren uit 2019 alsnog moeten worden behandeld.

Dat gaat niet gebeuren, zegt het College. In de eerste plaats omdat de Erfgoed Stichting de beslissing op Bezwaar destijds niet juridisch heeft aangevochten. De beslissing is daarom onherroepelijk geworden.

Geen partij

Ook kan de Erfgoed Stichting volgens het college niet vragen om behandeling van de Bezwaren van derden, omdat de Stichting daarin geen partij is.

Schaap reageert boos:. ,,Opnieuw een blijk van de krampachtige wijze, waarop tegenstanders van het Stadhuis op Willemsoord het bos in worden gestuurd. Van de ruim 130 ingediende Bezwaren zijn er maar enkele in behandeling genomen en vervolgens Niet Ontvankelijk verklaard. De andere Bezwaren zijn gewoon genegeerd. Ik roep dan ook de indieners ervan op om opnieuw behandeling van hun Bezwaren te vragen.’’

De voorzitter van de Erfgoed Vereniging is ook teleurgesteld in de nieuwe Burgemeester van Den Helder. Hij heeft de afwijzing namens het College ondertekend: ,,Deze man is mede binnengehaald vanwege zijn goede reputatie qua integriteit. Welnu, in het Stadhuis dossier is de integriteit van het College en de Coalitie Partijen ver te zoeken. De burger het één beloven, dit vastleggen in een Coalitie Akkoord en vervolgens tegen alle beloften in iets geheel anders gaan doen. Bezwaren hiertegen worden niet getolereerd en de burger staat buiten spel. De democratie is in Den Helder al lang ten grave gedragen. Dat de nieuwe Burgemeester hier klakkeloos in meegaat, is stuitend. Hij staat daarmee niet boven de Partijen, maar is aanvoerder geworden van een dictatoriaal Bestuur dat het in Den Helder met de steun van dogmatische Coalitie Partijen voor het zeggen heeft. Wat een teleurstelling. De afrekening komt met de komende gemeenteraadsverkiezingen.’’

De Burgemeester wil niet reageren op de uitlatingen van Schaap.

Helderse Courant, 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210418_46840109

Als een bouwer opdracht heeft gekregen om het Stadhuis op Willemsoord te bouwen, kan een nieuwe gemeenteraad de bouw tóch stopzetten, maar wel tegen een prijs

Den Helder – In juli krijgt een van de vijf geïnteresseerde bouwers de opdracht om twee panden op Willemsoord om te bouwen tot Stadhuis. De bouw moet in het laatste kwartaal van dit jaar beginnen. In maart volgend jaar kiest Den Helder een nieuwe gemeenteraad. Kan die het plan alsnog afblazen? In theorie wel, in Den Helder en zeker in dit Dossier weet je het immers nooit. Maar wel tegen een prijs.

Tegenstanders van het Stadhuis Plan roeren zich vooral op Facebook. Burgemeester en Wethouders willen de aangevraagde Omgevingsvergunning verlenen. Op Facebook roepen tegenstanders de inwoners van Den Helder op om daar massaal Bezwaar tegen aan te tekenen. Sommigen wekken de indruk, dat het Plan door een nieuwe gemeenteraad kan worden tegengehouden. Hoe realistisch is dat?

Financiële consequenties

Advocaat Peter Tennekes (Van Diepen & Van der Kroef Advocaten) is onder andere gespecialiseerd in Bouw en Aanbestedingsrecht. Hij zegt, dat stopzetten van het plan aanzienlijke financiële consequenties voor de gemeente kan hebben. “Stopzetten van het Plan is doorgaans Contractbreuk. In dat geval moet een schadevergoeding worden betaald aan de aannemer. Die heeft een opdracht gekregen en zal daar investeringen voor hebben gedaan. Hij heeft capaciteit beschikbaar gehouden, schakelt onderaannemers in en koopt materialen in bij leveranciers. Een nieuw College kan na een jaar zeggen: we blazen het af. Maar dat laat onverlet, dat er een Overeenkomst ligt, die nagekomen moet worden. De aannemer zegt dan terecht ’als u van het contract af wilt, gaan we afrekenen’. Dan volgt dus een Schadeclaim.”

Formule

Zo’n claim kan flink in de papieren lopen, legt de advocaat uit. “Volgens de formule, die daarvoor doorgaans in het Bouwrecht wordt gehanteerd, heeft de aannemer recht op de totale bouwsom minus besparingen plus kosten in verband met de tussentijdse beëindiging. Als hij bijvoorbeeld zonder kosten van een onderaannemer af kan, zijn dat besparingen. Die trek je in dat geval van de bouwsom af. Maar meestal is dat niet het geval en stellen de onderaannemers op hun beurt de hoofdaannemer aansprakelijk. Ook dat komt dan in principe voor rekening van de gemeente. Daarnaast moet de gemeente de kosten betalen, die de aannemer moet maken als gevolg van de tussentijdse beëindiging, zoals extra demobilisatie kosten. Dat zijn kosten om het werk te verlaten.”

Een nieuw College kan natuurlijk ook besluiten om het bouwplan wezenlijk te wijzigen. “In dat geval dient er opnieuw te worden aanbesteed. Dan kan de schade nog groter worden. Het bestaande contract moet overeenkomstig de besproken formule worden afgekocht en er moet een nieuwe Aanbesteding worden uitgeschreven, omdat het om een wezenlijk gewijzigde opdracht gaat. Dan mogen alle geïnteresseerde bouwbedrijven weer inschrijven op het gewijzigde plan. Zo’n Aanbestedingsprocedure kost natuurlijk ook weer geld.”

Helderse Courant, 19 April 2021, 17:16

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210419_99803333

Hotel op Willemsoord baart raadsleden CDA en D66 zorgen

Het schip De Schorpioen lag eerder in Dok 2 (foto George Stoekenbroek)

Den Helder – CDA en D66 maken zich zorgen om de toekomst van werkzaamheden in Dok 2 op Willemsoord als naast het Dok een Vier Sterren Hotel en een overnachtingsmogelijkheid komen.

Directeur Ferdinand Vreugdenhil van Ontwikkelingsmaatschappij Zeestad vertelde de Raadscommissie Bestuur en Middelen maandagavond onder meer over het plan De Kleine Werf op Willemsoord. Op het terrein tussen de Gebouwen 51 en 62 moeten behalve een Hotel en Short Stay faciliteit ook horecagelegenheden komen. Het gaat om kleinschalige horeca, bij elkaar zo’n zevenhonderd vierkante meter.

Geen functie

Henk Mosk (D66) denkt, dat de vele plannen, die voor Willemsoord worden ontwikkeld het werken in Dok 2 steeds lastiger maken. “Dat Dok heeft straks geen functie meer. Ik maak me grote zorgen.” Directeur Vreugdenhil zegt, dat alle plannen, die voor Willemsoord worden ontwikkeld binnen het Bestemmingsplan passen. Hij raadt de gemeenteraadsleden aan te kijken naar wat wel kan in plaats van wat niet kan. “Mijn ervaring op het gebied van Stedelijke Vernieuwing is, dat er dan heel veel mogelijk is.” Een Hotel is niet geluidsgevoelig, weet Vreugdenhil. Het kan daarom prima in de buurt van het Dok worden gebouwd.

Voor Harmen Krul (CDA) is dat niet geruststellend. “Ik bewonder het optimisme van de heer Vreugdenhil. Maar toeristen gaan niet meer dan honderd euro per overnachting betalen om werkzaamheden in een Dok als wekker te hebben. De vraag is: willen we toeristische ontwikkeling of willen we werkzaamheden in het Dok in stand houden?” Het Plan De Kleine Werf is al drie tot vier jaar in ontwikkeling en past binnen de opdracht van de gemeenteraad aan Zeestad om van Willemsoord een boeiend en aantrekkelijk stadsdeel te maken, vertelde Vreugdenhil.

Doordacht

Het is een heel doordacht plan. Met alle betrokken partijen is overleg gevoerd.” Een van de partijen, waarmee is overlegd is Horeca Nederland Afdeling Den Helder. Onderzoek heeft volgens de directeur van Zeestad uitgewezen, dat er in Den Helder plek is voor een Vier Sterren Hotel.

Helderse Courant, 20 April 2021, 06:55

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210419_36811069

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Schaap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdinand+Vreugdenhil
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lolke+Kuipers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tjitske+Biersteker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heleen+Keur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Kos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Mosk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harmen+Krul
https://robscholtemuseum.nl/?s=Damen+Shipyards+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dok+2
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+66
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+72
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Omgevingsvergunning+Stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+66
https://robscholtemuseum.nl/?s=Masten+Loods
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksmonument
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksdienst+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Plan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Stationslocatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hotel+Willemsoord