Cor Hendriks – De Wereld van Mohammed (2) Het Einde der Tijden

De Wereld van Mohammed (2) Het Einde der Tijden

De Gewoonlijke Op Bouw van de Koran is Niet Erg Logisch (de Soera’s Gerang Schikt van Groot naar Klein), maar in de Uit Gave van de Everyman’s Library is de Volg Orde van de Soera’s, waar in ze Gecomponeerd zijn, zo dat we een In Zicht kunnen Krijgen in Mohammeds Inspiratie Proces.

De 1e Soera (96) heet “Dik Bloed of “Klompen Bloed, want de Mens is Geschapen van “Klompen Bloed”, want het Verhaal van Adam draait om Rood (= Bloed, Haimos). Ook komen we de van Ezechiël en Habbakuk Bekende “Voor Lok” (= Kuif) tegen, maar waar aan Nu God de Af Vallige zal Beet Grijpen, zijnde een Leugen Achtige, Zondige Voor Lok.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soera De Bloed Klomp.

De 2e Soera (74) heet “de In Gewikkelde”, dat wil zijn in zijn Mantel, zoals de Volgende Soera (73) “De In Gevouwde” in zijn Mantel heet. Hier Mee bedoelt Mohammed, dat we Blij mogen zijn, dat God zich in zijn Mantel heeft Gewikkeld, want er komt een Dag (dat Hij zijn Mantel Open Vouwt), waar op de Aarde en de Bergen Geschud zullen worden, en de Bergen zullen een Losse Hoop Zand worden. Daar voor is deze Profeet (= Apostel) Gezonden, zo als Mozes naar Pharao. De Hemel Zelf zal Gekliefd worden en dit is Geen Loos Dreigement.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soera_De_Ommantelde en https://nl.wikipedia.org/wiki/Soera De In Gehulde.

Op deze Wijze bouwt Mohammed Soera voor Soera zijn Verhaal Verder op, door Spekt met Mystieke Beschouwingen, die Niet Al Tijd Even Duidelijk zijn. Zo heet de 19e Soera (105) “De Olifant” en gaat over het Teken, dat de Heer gaf, door het Verslaan van het Leger van de Olifant, door tegen hen Vogels in Zwermen te Zenden, die Stenen op hen Neer Smeten. Het Commentaar ziet Hier In een Gebeurtenis uit Mohammeds Geboorte Jaar, toen de Koning van Abyssinië, Abraha, een Expeditie zond naar Mekka met de Bedoeling de Kaaba te vernielen. Het leger werd vernietigd door de pokken, die vanwege hun harde zweren ook “kleine stenen” werden genoemd. Maar deze soeraregels zouden aanleiding gegeven hebben tot de meest fantastische verhalen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soera_De_Olifant.

De 1e referentie aan Themoud (zie de eerste aflevering) vinden we in de 23e soera (91) “De Zon”. Het verhaal is gekoppeld aan de vrouwtjeskameel, van wie de hakpezen (hiel) worden doorgesneden, iets wat bij Zeus werd gedaan door Typhon, terwijl ook het verhaal van de Achillespees bekend is (en de hiel van Talos). De Apostel (Saleh) zei: “De kameel van God! Laat haar drinken,” maar zij behandelden hem als een bedrieger en sneden haar de pezen door. Dus werden ze door de Heer voor hun misdaad vernietigd.

https://youtu.be/VhmV8RCbr64 (1:11) ‘Surah Asj-Sjams (De zon) Nederlands ondertiteld () Reciteur Fares Abbad’ van koranNL, gepubliceerd op 29 nov. 2012 (1.785 v; 1 r).

Mohammed is geobsedeerd door het einde der tijden, dat plotseling zal komen in één moment met een grote klap.

De 29e soera (101) “De Klap” (slag) vertelt in het algemeen over de Dag [‘Dies Irae’ = Dag der Wrake = Doemsdag]

De Klap! Wat is de Klap?
Wie zal u leren wat de Klap is?
De Dag, waarop de mensen zullen zijn als uiteengeslagen motten,
en de bergen zullen zijn als vlokken gekaard wol,
Dan zal voor wie de balansen zwaar zijn, een leven weggelegd zijn, dat hem zal bevallen
En voor hem wiens balansen licht zijn [= te licht bevonden],
zijn verblijfplaats [lett. Moeder] zal zijn de “put” [‘abyss’]
En wie zal u leren wat de “put” (El-Hawiya) is?
Een razend vuur!

Zie https://youtu.be/iSxbPzj7pKM (1:06) ‘Surah Al Qariah’ van silverwinghb, gepubliceerd op 18 jul. 2007 (588.303 v; 331 r). Tekst: ‘Surah al- Qariah describes Judgment Day as the Day of Clamor, when men will be distracted and the landmarks of this world will be lost, but every deed will be weighed in a just balance, and find its real value and setting. Balance of Justice [101:1-11] How will the senses of man stand the Noise and Clamor of the great Day of Account, whereon this life’s old landmarks will vanish, and men will be helpless like scattered moths? Nay, but a Balance of Justice will weigh and appraise all Deeds; and those whose good will show substance and weight will achieve a Life of good pleasure and satisfaction, while those whose good will be light will find themselves, alas, in a blazing Pit of Punishment.’

Jahannam is the Islamic concept of Hell. Other names for hell (or the different gates of hell) occurring in the Qur’an include: Jaheem (“Blazing Fire”), Hatamah (“That which Breaks to Pieces”), Haawiyah (“The Abyss”), Ladthaa, Sa’eer (“the blaze”), Saqar, an-Nar. Zie verder https://liuinfo.blogspot.com/2017/02/hell-concept-in-islam-all-about.html.

De 30e soera (99) heet “De Aardbeving”
Wanneer de aarde met haar beving beven zal
En de aarde haar lasten zal opwerpen [d.i. de doden]
En de mensen zullen zeggen: “Wat is er loos met haar?”
Op die dag zal ze haar boodschappen vertellen
Omdat Uw Heer haar zal hebben geïnspireerd.
Zie voor een lezing van de soera https://youtu.be/AwCQfhh_Sh8 (1:08) ‘099 Surah Az Zilzal by Mishary Al Afasy (iRecite)’ van M Asif, gepubliceerd op 29 mrt. 2015 (50.958 v; 7 r). Voor een Nederlandse vertaling, zie https://al-yaqeen.com/artikelen/99-soerat-az-zalzalah/.

De 31e soera (82) heet “De Klieving”:
Wanneer de hemel gekliefd zal worden [= neergesmeten]
En de sterren zullen vallen
En de bergen in beweging gezet
En de vrouwtjeskamelen verlaten
En de wilde beesten verzameld,
En wanneer de zeeën zullen koken…
En wanneer de bladeren van het Boek uitgerold zullen worden
En de hemelen zullen worden afgestroopt
En wanneer de hel tot een vuurzee wordt gemaakt
En het paradijs dichterbij gebracht
Dan zal iedere ziel weten, wat hij gedaan heeft.
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Soera_De_Splijting ; in het Arabisch gezongen met Engelse vertaling en met animatie: https://youtu.be/i9OfrX89dZE (2:23) ‘Surah Al Infitar | English | Understand & Memorize Quran Project | illustrated’ van FreeQuranEducation, gepubliceerd op 11 mei 2017 (62.395 w; 109 r).

De 33e soera (84) heet “Het Doormiddensplijten”:
Wanneer de hemel doormidden zal splijten
En wanneer de aarde zal zijn uitgerekt (als een vlakte)
En zal hebben opgeworpen, wat in haar was, en leeg zal zijn geworden…
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Soera_De_Uiteenscheuring.

De 35e soera (79) heet “Zij, die voortsleuren”:
Bij de engelen, die de zielen Voortsleuren met geweld…
Op een Dag zal de ontzettende trompetstoot [‘tuba terribilis’] de kosmos ontzetten,
waarop de 2e stoot zal volgen:
De harten der mensen zullen op die Dag beven.
Hebben jullie niet gehoord van het verhaal van Mozes?
Toen zijn Heer hem riep in het heilige dal van Towa:
“Ga naar Farao, want hij is alle perken te buiten gegaan
En zeg: ‘Wilt gij rechtvaardig worden?’” (Etc.)
Zie https://koran.nl/soera-79-an-nazi-at-zij-die-de-ziel-wegrukken-engelen/.

De 36e soera (77) heet “De Gezondenen”:
Bij de stoet der gezondenen
En de snellen in hun snelheid
En de verspreiders, die uiteenslaan,
En de onderscheiders, die onderscheid maken,
En bij hen, die de waarschuwing geven,
Waarlijk dat, wat je beloofd is, is op handen.
Wanneer de sterren zullen weggevaagd worden
En de hemel gekliefd
En de bergen verbrijzeld tot stof
En de Apostelen hun tijd toegewezen,
Tot wanneer zal die tijd worden uitgesteld?
Tot de Dag van het Doorsnijden! [vgl. Parcen]
En wie zal leren, wat de Dag van het Doorsnijden is?
Wee op die Dag aan hen, die beticht worden van valsheid!
Hebben Wij hen niet van oudsher vernietigd?
We zullen hen van latere tijden hen laten volgen.
Zo handelen Wij [de Elohim] met de misdadigers.
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Soera_De_Uitgezondenen. Vergelijk voor ‘sterren weggevaagd’ bijvoorbeeld Jesaja 34:4 of Openbaring 6:13-14.

Dan volgt de 37e soera (78) “Het Nieuws”:
Wat, vragen ze elkaar, is toch het Grote Nieuws?
Nergens anders hebben ze het over.
Nou, ze zullen de waarheid weten.
Nogmaals, ze zullen het zeker te weten komen.
Hebben wij niet de aarde een Divan gemaakt? [= tent]
En de bergen haar tentpalen? (etc.)
Let echter op! De Dag der Doorsnijding is bepaald;
De Dag, dat er de Stoot van de Trompet is
en jullie zullen komen in menigten,
En de hemel geopend wordt (met wijde deuren)
En de bergen in beweging zullen komen en smelten (als was).
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Soera_Het_Nieuws; tekst met uitleg: https://al-yaqeen.com/artikelen/78-soerat-an-naba-de-tijding/.

De 38e soera (88) heet “De Overschaduwing”:
Heeft het bericht van de Dag, die zal Overschaduwen, u bereikt?

Mohammed schildert vervolgens de “scheiding van schapen en bokken”: voor de boosdoeners is er het blakerende vuur en het drinken van kokende fonteinen en geen ander fruit dan dat van de Darih (een bittere, doornige struik), terwijl de gelukzaligen in een prachtige tuin komen met klaterende fonteinen, verhoogde banken, bokalen, kussens en tapijten.
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Soera_Het_Overweldigende_Moment of https://youtu.be/3Mj7JPkr_CA (4:12) ‘Quran: 88: Al-Ghashiyah (Het Overweldigende) Nederlands audio vertaling Koran’ van RoadToJannah – Quran Nederlandse Audio (Koran), gepubliceerd op 22 mei 2017 (2.079 v; 2 r).

De 39e soera (89) heet “De Dageraad”:
Bij de Dageraad en 10 nachten (van de heilige maand)
Hebt gij niet gezien, hoe uw Heer deed met Ad [= Aad, zie deel 1],
Te Irem, versierd met zuilen,
Zoals nooit meer in dit land gezien!
En met Themoud, dat de rotsen uithieuw in de vallei
En met Farao, de palenspietser;
Die allemaal buitensporigheden begingen in hun landen
En de boosheid bevorderden.
Waarvoor uw Heer op hen de gesel der kastijding losliet,
Want uw Heer staat op een Wachttoren (…)
Maar wanneer de aarde verpletterd zal worden met verplettering
En uw Heer zal komen en de engelen, rang voor rang,
En de Hel op die Dag zal worden opgetrokken,
Op die Dag zal de mens zichzelf herinneren (etc.).
Zie https://koran.nl/soera-89-al-fajr-de-dageraad/ of https://nl.wikipedia.org/wiki/Soera_De_Dageraad.

Het commentaar vermeldt, dat orthodoxe Moslims dit ophijsen van de Hel letterlijk nemen. Volgens Djelal zal de Hel “worden opgehesen aan 70.000 [= 7 myriad] kettingen, ieder getrokken door 70.000 engelen”, alsof het een enorm beest is, een beeld dat ook door Christenen gedeeld worden, die de hel voorstellen als een supergrote hond (‘Cerberus’) of ander beest, zie bijvoorbeeld de middeleeuwse afbeelding https://nl.wikipedia.org/wiki/Hel_(religie)#/media/File:Ein_Engel_versperrt_die_Pforten_der_Unterwelt_mit_einem_Schl%C3%BCsel.jpg.

De 40e soera (75) heet “De Wederopstanding” en gaat over de Dag der Wederopstanding:
Maar wanneer het oog verblind zal worden
En de maan verduisterd
En de zon en de maan verenigd zullen zijn,
Op die Dag zal de mens uitroepen: “Waar is er een plaats om naar te vluchten?”
Maar vergeefs – er is geen schuilplaats
Bij de Heer is op die Dag de enige schuilplaats.
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Qiyamah en https://koran.nl/soera-75-al-qiyamah-de-wederopstanding/.

De 42e soera (69) heet: “Het Onvermijdelijke”:
Wie zal u leren wat het Onvermijdelijke is?
Themoud en Ad behandelden de Dag van Schrik als een leugen.
Wat betreft Themoud, zij werden vernietigd door inslaande bliksems
En Ad, zij werden vernietigd door een brullende en woedende “stoot” (‘blast’)
Voor 7 nachten en 8 dagen deed het de wil van God, waarbij je het volk neergehaald kon zien,
alsof ze de stammen van holle palmen waren,
En heb je een van hen zien overleven?
Ook Farao en die hem voorafgingen en de omvergeworpen steden begingen zonde
en luisterden niet naar de Gezondene van hun Heer. (…)
Maar wanneer één stoot op de Trompet wordt geblazen
En de aarde en de bergen worden opgeheven en verpletterd tot stof in één klap,
Op die Dag zal de Wee, die moet komen, plots komen
En de hemel zal klieven,
want op die Dag zal hij breekbaar zijn.
Zie https://koran.nl/soera-69-al-haqqah-de-realiteit/ of https://youtu.be/KRFSZhgqS0M (6:54) ‘69 Surah Al Haqqah by Mishary Al Afasy iRecite’ van Islamic Community, gepubliceerd op 18 mei 2016 (67.594 v; 139 r).]

Ook de 45e soera (56) heet zo.
Wanneer de Dag, die moet komen, plots zal zijn gekomen,
Zal niemand die plotse komst als een leugen zien.
De Dag, die zal vernederen! De Dag, die zal verheffen!
Wanneer de aarde met een schok zal worden geschud
En de bergen zullen verkruimelen met een gekruimel
En tot verspreide stof zijn geworden,
Zullen jullie in 3 groepen verdeeld worden.

De gelukzaligen aan de rechterhand, de verdoemden aan de linkerhand, de 3e groep wordt niet duidelijk uitgedrukt.
Zie https://youtu.be/0UDIHngiqVc (8:18) ‘Soerah Al-Waqia (De Onoverkomenlijke Gebeurtenis) NL Vertaald’ van zilverenparel, gepubliceerd op 27 jan. 2009 (25.205 v; 15 r).

PDF
Mubarakpuh, Safur Rahman – When the Moon Split, A Biography of Prophet Mohammed, Darussalam Publishers & Distributors, Riyadh, Houston Lahore

Cor Hendriks – De wereld van Mohammed (3): De Duivelsverzen (De Ster)

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cor+Hendriks
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mohammed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Prophet+Mohammed
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Wereld+van+Mohammed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Allah
https://robscholtemuseum.nl/?s=Moslim
https://robscholtemuseum.nl/?s=Muslim
https://robscholtemuseum.nl/?s=Islam