Casper Duin – Raad van State verwerpt hoger beroep Marinus na geschil met Den Helder + Tijd om ’Chinese boot’ te bespreken + Den Helder moet twee miljoen schadevergoeding betalen

Raad van State verwerpt hoger beroepen van Marinus na jarenlang geschil met de gemeente Den Helder

Den Helder – Het jaren lange juridische geschil tussen de gemeente Den Helder en Huisduiner Wiebe Marinus lijkt de finishstreep te hebben bereikt.

De Raad van State verwierp deze week in twee zaken het hoger beroep, dat het oud raadslid had aangetekend. Marinus liet een betonnen erfafscheiding bouwen alsmede een uitbreiding van zijn garage en berging. Volgens de gemeente zonder vergunning, waarop die hem een bouwstop en een last onder dwangsom oplegde. “Voor de bouwactiviteit op de betonplaat en op de garage/berging is een omgevingsvergunning vereist. Aangezien appellant niet over deze vergunning beschikt, was het college bevoegd de bouwstop en daarmee samenhangende last onder dwangsom op te leggen“, zo staat in de uitspraak.

Helderse Courant, 31 mei 2019, 17:45

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190531_383932/raad-van-state-verwerpt-hoger-beroepen-van-marinus-na-jarenlang-geschil-met-de-gemeente-den-helder

Port of Den Helder en advocaat vragen rechter meer tijd om twee alternatieve locaties voor ’Chinese boot’ te bespreken

Den Helder – Zowel Port of Den Helder als raadsman Joop van der Heijden namens drijvend restaurant North Palace wil zo snel mogelijk tot een sluitende oplossing komen voor het slepende conflict tussen beide partijen.

Op 23 mei jongstleden diende het kort geding, dat de familie Ho, eigenaren van de ’Chinese boot’ had aangespannen tegen de havenbeheerder. Daarin gaf voorzieningenrechter Kilic de twee partijen tot maandag de tijd om samen naar een oplossing te zoeken. Die is er nog niet, maar men heeft de rechtbank wel gevraagd om die datum te verlengen. “Een vonnis zou in deze fase alleen maar tussen ons in komen te staan”, vertelt Van der Heijden. “Dit moeten we onder elkaar kunnen oplossen. Niet via de rechter. Geen Scholte-achtige taferelen, zeg maar.”

Nick Margetson, advocaat van Port of Den Helder, bevestigt, dat er van alle kanten wordt geprobeerd om een gerechtelijk vonnis te ontlopen. “Iedereen wil dit probleem oplossen. Inhoudelijk kan ik niks zeggen over de onderhandelingen.

Port of Den Helder wil, dat de Chinese boot, die sinds eind 2013 buiten bedrijf is, zo snel mogelijk verdwijnt op de huidige locatie aan de Marnixkade. De familie Ho wil daaraan meewerken, mits er een passend alternatief wordt aangeboden. Tijdens het kort geding stelde ’Port’, dat er geen locaties beschikbaar zijn in het Helderse havengebied. Van der Heijden: “Er zijn ons twee alternatieve locaties aangeboden. Geen idee welke dat zijn. Dat moet uit de komende gesprekken blijken. Mijn cliënt wil natuurlijk een goed alternatief voor de exploitatie van zijn restaurant. Hij gaat niet op ’t Kuitje zitten.

Scheepsbouwer Damen heeft zich al gemeld als gegadigde voor de Marnixkade. Het bedrijf wil daar vanwege de waterdiepte aldaar een droogdok realiseren.

Helderse Courant, 3 juni 2019, 20:30

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190603_12590955/port-of-den-helder-en-advocaat-vragen-rechter-meer-tijd-om-twee-alternatieve-locaties-voor-chinese-boot-te-bespreken

Gemeente Den Helder moet vrijwel zeker twee miljoen euro schadevergoeding betalen aan onkruidbestrijder

Den Helder – De gemeente Den Helder moet vanwege een foute aanbesteding vrijwel zeker een kleine twee miljoen euro gaan betalen aan onkruidbestrijder P.C. Van der Wiel uit Beinsdorp.

De advocaat generaal heeft de Hoge Raad recent geadviseerd tot verwerping van het cassatieberoep van de gemeente. In veruit de meeste gevallen volgt de Hoge Raad het advies van de advocaat generaal op. De uitspraak van de Hoge Raad staat gepland op 6 september.

De partijen liggen al sinds 2011 juridisch met elkaar in de clinch over de fout. Van der Wiel had ingeschreven op de aanbesteding ‘Onkruidbeheer en veegbeheer op verhardingen’. Het bedrijf werd daarbij tweede, achter het Duitse Alba.

Volgens Van der Wiel bezat de Duitse partij echter niet de benodigde certificering. Hij betoogde, dat de certificering van Alba minderwaardig is. Drie deskundigen bogen zich destijds over dit punt. Twee van hen vonden, dat de gelijkwaardigheid van de certificering van Alba niet aangetoond kon worden. De Noord Hollandse onkruidbestrijder haalde op dit punt het gelijk bij de rechter. Ook in hoger beroep haalde de gemeente Den Helder bij het Hof bakzeil, waarna het in cassatie ging tegen de uitspraak.

In eerste instantie eiste het onkruidbestrijdingsbedrijf 350.000 euro van de gemeente. Die claim werd door de rechtbank in Alkmaar toegewezen. Later legde het bedrijf een claim van 1,9 miljoen euro bij de gemeente neer als schadeloosstelling voor de fout in de aanbestedingsprocedure.

Helderse Courant, 4 juni 2019, 16:45

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190604_8278959/gemeente-den-helder-moet-vrijwel-zeker-twee-miljoen-euro-schadevergoeding-betalen-aan-onkruidbestrijder

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/arie-booy-marinus-daagt-gemeente-den-helder/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wiebe+Marinus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Chinese+boot
https://robscholtemuseum.nl/?s=onkruidbestrijder
https://robscholtemuseum.nl/?s=rechtszaak+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/arie-booy-marinus-daagt-gemeente-den-helder/
https://robscholtemuseum.nl/ronald-boutkan-gemeente-wacht-mogelijk-miljoenenclaim-na-uitspraak-gerechtshof-arie-booy-den-helder-verliest-rechtszaak-van-onkruidbestrijder/

2 Comments

  1. “Gemeente Den Helder moet vrijwel zeker twee miljoen euro schadevergoeding betalen aan onkruidbestrijder” kopte het NHD vandaag. Even dacht ik dat Rob zijn proces gewonnen had, maar ik vond de schadevergoeding al zo laag.

  2. Loes Vermeer-lagerveld 5 juni 2019 op 01:54

    Reeds in het voorjaar van 2018 heb ik deze zaak uitgezocht en constateerde ik dat in dit dossier 7 jaar is geprocedeerd met 5 uitspraken in tussenvonnissen!!! Er is geprocedeerd tot in hoogste instantie (Gerechtshof). Dit allemaal toegezonden aan Wethouder Wouters die mij mededeelde – naar aanleiding van een mededeling van de Gemeente op Den Helder Actueel om de zaak aan te brengen bij de Hoge Raad- dat dit niet zou gebeuren. Hij zou juist met de tegenpartij gaan praten om wellicht iets van de 2 miljoen af te krijgen. Wat schetst mijn verbazing te lezen dat de zaak toch was aangebracht bij de Hoge Raad. Aan de heer Wouters medegedeeld dat dit totaal zinloos was daar de Hoge Raad alleen beoordeelt of de juiste rechtsregels zijn toegepast maar de uitspraak van het Gerechtshof gehandhaafd blijft. Dus gewoon weer gemeenschapsgelden gebruiken voor een zinloze procedure met hoge advocaat- en proces kosten.En wat kreeg ik als antwoord: het is gewoon uitstel van betaling, want de gemeente heeft het bedrag van 2 miljoen niet, aldus de heer Wouters!!! Waarom wordt er niet nagedacht en geluisterd naar een betrokken burger die toevallig weet hoe het procesrecht in elkaar zit… en ook weet welke hoge kosten hier weer mee gemoeid zijn… Ik weet dit nu toevallig maar de burgers worden onwetend gelaten over dit toch op zijn minst onjuiste handelen…

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.