Ronald Boutkan – Gemeente wacht mogelijk miljoenenclaim na uitspraak Gerechtshof + Arie Booy – Den Helder verliest rechtszaak van onkruidbestrijder

Gemeente wacht mogelijk miljoenenclaim na uitspraak Gerechtshof

Den Helder – Het Gerechtshof in Amsterdam heeft onlangs bepaald, dat de gemeente Den Helder in 2011 onrechtmatig heeft gehandeld tegen een combinatie van ondernemers, waarvan P.C. van der Wiel B.V deel uit maakte. Dit maakt de weg vrij voor Van der Wiel om de gemeente aansprakelijk te stellen voor geleden schade. Het bedrijf heeft, die in een eerder stadium al begroot (op dat moment) op bijna twee miljoen euro, € 1.925.896,03 om precies te zijn.

De zaak draait om de Europese aanbestedingsprocedure voor onkruid en veeg beheer,die de gemeente eind 2010 opstartte. Meerdere partijen schreven in, waaronder het Duitse Alba met de laagste prijs, € 123.000,- exclusief BTW. De Combinatie, waaronder Van der Wiel) schreef in met de op één na laagste prijs, namelijk € 524.648,79 exclusief BTW. Op 10 maart 2011 maakte de gemeente bekend, dat zij het voornemen had de opdracht aan Alba te gunnen, omdat zij had ingeschreven met de laagste prijs.

Van der Wiel was het hier niet mee eens, omdat de Duitsers volgens haar niet over de juiste papieren (een veiligheidssysteem certificaat) zouden beschikken. Volgens de gemeente was dit echter wel het geval. Een kort geding was het gevolg, waarbij de gemeente in het gelijk werd gesteld en waarna Den Helder tot gunning van de opdracht over ging. De Combinatie met Van der Wiel startte vervolgens een bodemprocedure bij de rechtbank in Alkmaar. Die concludeerde uiteindelijk, dat Alba niet over het certificaat (of iets gelijk waardigs) beschikte en dat de gemeente jegens Van der Wiel onrechtmatig had gehandeld. De schade, die Van der Wiel had geleden, moest in een aparte schadestaat procedure worden vastgesteld.

Schade

De gemeente heeft tegen dit vonnis weer hoger beroep ingesteld, maar dat nu dus verloren. Met het arrest van het hof staat slechts vast, dat de gemeente jegens Van der Wiel onrechtmatig heeft gehandeld. Hiermee is nog niets gezegd over de omvang van de schade van Van der Wiel. De rechtbank heeft zoals gemeld bepaald, dat deze schade in een aparte schadestaat procedure moet worden vastgesteld. Deze procedure moet nog worden gestart. Wel heeft Van der Wiel in een eerder stadium kenbaar gemaakt, dat de schade op dat moment werd begroot op € 1.925.896,03.

Den Helder Actueel, 14 februari 2018 – 10:11

Reacties:

Judge X
14 februari 2018 at 10:41
Hartelijk gefeliciteerd Koen Schuiling, met de behaalde ‘juridische consequenties’.

Peter
14 februari 2018 at 11:19
Jaja, daar gaat weer belastinggeld in rook op als het tegenzit. In het slechtste geval dus in één weekje minimaal 3 miljoen weggegeven aan Willemsoord (lening die nooit terug gaat komen) en mogelijkerwijs deze claim. En dan nog zijn er mensen die vinden dat het zo goed gedaan wordt op het Stadhuis. Onbegrijpelijk!!

Jaco Batenburg
14 februari 2018 at 11:45
Een van de valkuilen van de doorgeslagen privatisering.

Ziener
14 februari 2018 at 13:29
Dit gemeentebestuur is een beetje vergelijkbaar met de bitcoin. Er worden fantastische rendementen beloofd, er zit geen onderliggende waarde onder en uiteindelijk zijn de verliezen mega groot

Lady bug
14 februari 2018 at 16:41
Het wordt hoog tijd dat deze gemeente onder curatele wordt gesteld!

Klaas Otten
14 februari 2018 at 21:24
Er zit een behoorlijk prijsverschil tussen die aannemers …. Van der wiel kan nu wel 2 miljoen claimen maar ik betwijfel of men dat bedrag krijgt toegewezen door de rechter. Overigens is deze zaak bepaald geen reclame voor Van der wiel en wel omdat men zo prijzig is, dat kan niet gerechtvaardigd worden door certificering lijkt mij …

Bodelo
15 februari 2018 at 15:20
Een verstandige reactie Klaas Otten!
Ik vind het dan ook triest om te zien hoe een ieder “los gaat” op sociale media over een claim maar dat men gemakkelijk over het woord “mogelijk” heen leest.
Maar goed, wil onze gemeente goedkoop aanbesteden is het weer niet goed.

Richard Smith
14 februari 2018 at 22:02
Na het verhuizen en de verliezen van de schouwburg, het gesteggel en de rechtszaak omtrent de watertoren, de advocaten kosten inzake het oude postkantoor, alle onderzoeken naar een nieuw stadhuis, nu weer de onkruid affaire en alle zaken die ik hier vast vergeten ben: zullen onze bestuurders ongetwijfeld de honden belasting, kattenbelasting en fietsbelasting moeten invoeren.
Verder hou ik mijn hart vast voor het moment dat de enveloppe met OZB op de mat valt. Bestuurders die zo met het geld van hun burgers omgaan moeten hiervoor direct gekort worden op hun salaris. Wanneer de gewone man op deze manier acteert bij zijn baas wordt hij op staande voet ontslagen ,veroordeeld en mag de rest van zijn lang zal zijn leven een terugbetalingsregeling treffen.
Zo niet ons gemeente bestuur: maak er door incapabel gedrag een zootje van, smijt gemeenschapsgeld over de balk en ga vooral lekker genieten van een wachtgeld regeling (of dacht u dat Halbe Zijlstra geen wachtgeld zou ontvangen over zijn ministers salaris? moeten wij eens proberen: zelf ontslag nemen en dan een uitkering krijgen, ha ha grapjas, ze zien je aankomen).
Gelukkig zitten de verkiezingen er aan te komen: hele hordes goed willende amateurs zonder bestuurlijke ervaring zullen een frisse wind door het gerenoveerde stadhuis doen waaien.

Anton Hagen
15 februari 2018 at 09:01
Hele hordes goed willende amateurs zonder bestuurlijke ervaring zullen een frisse wind door het gerenoveerde stadhuis doen waaien.
Ik help het u hopen geachte Richard Smith, maar ik vrees het ergste voor de Helderse bevolking.
Ben bang dat het bijna dezelfde samenstelling van het toekomstige college gaat worden n.l V.V.D, CDA,D.66 Pv/dA en mijn gevoel zegt dat hier (helaas) ook de P.V.V. bij aan zal sluiten. Ik spreek nogal eens wat mensen tijdens mijn rondgang door de binnenstad en 80% zegt te gaan stemmen op de P.V.V. hopelijk worden deze mensen nog verstandiger voor 21-03.
Mensen wees WIJS!
STEM LOKAAL!!!! EN NIET OP EEN LANDELIJKE PARTIJ,uitgezonderd de C.U of Groen links.En vooral NIET op de Stadspartij met hun JUDASGEDRAG!!!

Peter
15 februari 2018 at 11:06
Klopt Anton. Kees Visser heeft niet voor niets aangegeven om met de PVV samen te willen werken. Als de PVV groot wordt in DH is de VVD hierdoor weer van het pluche verzekert. Voor de rest gaat er inderdaad echt niets veranderen. Kijk landelijk, er zou een frisse wind gaan waaien en na de verkiezingen zit Rutte gewoon weer als Minister president. Lokaal gaat dit ook zo straks.

fFred
15 februari 2018 at 14:02
Deze actie van de VVD , is niets anders dan door samenwerking te willen met de PVV, ten einde , deze partij te doen ondersneeuwen en monddood maken. Zelfde tactiek die zij uitvoerde met de stadspartij. Eerst inpalmen onder de mom samenwerken en als ze eenmaal onder de invloed van de VVD zijn,  afslachten. Als kiezer moet je op geen van beide willen stemmen .. Als je VVD kiest , dan kies je ook voor PVV . Kies je voor de PVV dan gaat je stem ook naar VVD. Dus stem niet op landelijke partijen, stem op een plaatselijke partij die het dichtst bij uw eigen idee / keuzes staan. Vergeet daarbij niet het verraad aan de kiezer van de Stadspartij. Deze judas partij is geen enkele stem meer waard.

Judge X
15 februari 2018 at 14:43
Mooi verwoord fFred. 🙂

RB
15 februari 2018 at 12:24
ik ben wel voorstander van deze frisse wind, slechter dan wat er nu zit kan niet……

Richard Smith
15 februari 2018 at 09:54
Hr Hagen, mijn uitspraak betreffende “de goedwillende amateurs“ Is dan ook satirisch bedoelt. Ben er ook bang voor dat we als inwoners van de regen in de drup geraken. Mooie ideeën en vooral eigenbelang staan voorop bij de lokale partijtjes.
Veel vrienden en bekenden om de kieslijst te vullen. ”Vriendjespolitiek” in de letterlijke zin van het woord ! Voor mij persoonlijk geen reden om hierop te gaan stemmen. Helaas zijn de gevestigde partijen geen haar beter,dat hebben we de afgelopen jaren helaas ook gemerkt.Maar ik ga wel stemmen. Dit keer maar een protest stem, al is het maar om te voorkomen dat bepaalde partijen wat tegenstemmen krijgen.

karel
15 februari 2018 at 15:49
geachte reactie genoten op dit moeilijke onderwerp het college krijgt hier ondersteuningen van de desbetreffende ambtenaren en deze hebben misschien bepaalde zaken over het hoofd gezien waar door dit e.v.t vervelende wending kan nemen

RB
15 februari 2018 at 18:12
wat ik niet begrijp van de afdeling inkoop (tenminste zo heet deze afdeling in de bedrijfstak waar ik uit kom, is dat er geen bellen begonnen te rinkelen bij dit soort prijsverschillen, 4 ton minder voor eenzelfde service is gewoon te veel, dan zit er iets niet goed, of idioot hoge extra rekeningen “zat niet in het standaard pakket” of iets met certificering zoals nu, diegene die deze club heeft aangekaart zou ook hard aangepakt mogen worden

Bodelo
16 februari 2018 at 10:42
Klopt helemaal RB. Dit had gechecked, nog een keer gechecked en driedubbel gechecked moeten worden.
Het prijsverschil is exorbitant, daar hadden heel grote alarmklokken moeten gaan luiden.

Jacobus
16 februari 2018 at 11:55
wil onze gemeente goedkoop aanbesteden is het weer niet goed…… schrijf je gisteren Bodelo

Bodelo
16 februari 2018 at 14:49
Dat klopt Jacobus; goedkoop maar wel volgens de regels!

Sigmund
16 februari 2018 at 14:17
Ik mis in dit bericht de na(a)m(en) van de voor deze aanbesteding verantwoordelijke
wethouder(s).
Verder moet hier natuurlijk ook op ambtelijk niveau sprake zijn geweest van wanprestatie en/of (ernstig) plichtsverzuim.
Zijn of worden er disciplinaire maatregelen genomen tegen de ambtenaren c.q. adviseurs die de Helderse belastingbetaler hebben opgezadeld met de zoveelste onnodige claim en de ongetwijfeld weer niet geringe kosten van de zoveelste kansloze juridische procedure?!?
En zo dat laatste niet het geval is, waarom in vredesnaam niet?!?

Bodelo
16 februari 2018 at 14:50
Sigmund, het is veel te vroeg om namen te gaan noemen en verantwoordelijken aan te gaan wijzen. Daar zal de rechtszaak in voorzien en dat vergt tijd.

Sigmund
16 februari 2018 at 23:57
Hoezo “veel te vroeg”?!?
De gemeente Den Helder heeft:
1. In 2011 (!) bij de aanbestedingsprocedure ten onrechte het vereiste bezit van een veiligheidssysteem certificaat
buiten beschouwing gelaten, en toen zij daarop door P.C. van der Wiel B.V. werd aangesproken
2. Het vervolgens op een juridische procedure laten aankomen, waarin zij in middels zowel door de rechtbank in
Alkmaar als in hoger beroep door het gerechtshof in Amsterdam in het ongelijk werd gesteld.
De feiten zijn dus volstrekt helder.
De enige rechtszaak die mogelijk nog zal volgen zal alleen nog maar gaan over de hoogte van de toe te kennen claim! (tenzij de gemeente eerst ook nog een kostbaar cassatie-beroep bij de Hoge Raad wil verliezen)….

https://denhelderactueel.nl/2018/02/gemeente-wacht-mogelijk-miljoenenclaim-uitspraak-gerechtshof/

Den Helder verliest rechtszaak van onkruidbestrijder

De gemeente Den Helder heeft wederom een slepende rechtszaak verloren. Er moet bijna twee miljoen euro betaald worden aan de firma Van der Wiel, een onkruidbestrijdingsbedrijf. De gemeente wil nog onderhandelen over dat bedrag.

Vanwege een aanbestedingsprocedure ligt de gemeente sinds 2011 juridisch met het bedrijf PC van der Wiel uit Beinsdorp in de clinch. Van der Wiel had ingeschreven op de aanbesteding ‘Onkruidbeheer en veeg beheer op verhardingen’. Van der Wiel werd tweede. De gemeente gunde het werk aan nummer 1, Alba, een Duitse aannemer. Van der Wiel was van mening, dat de gemeente dat niet mocht doen, omdat aannemer Alba niet aan de gevraagde certificering zou voldoen.

PC van der Wiel spande daarom een rechtszaak tegen de gemeente aan. In eerste instantie eiste het onkruidbestrijdingsbedrijf 350.000 euro van de gemeente. Die claim is door de rechtbank in Alkmaar toe gewezen. De zaak is door de rechtbank door verwezen naar een zogenoemde schadestaat procedure om de exacte schade vast te stellen. Burgemeester en wethouders zijn tegen de uitspraak in beroep gegaan.

Alle door de gemeente aangevoerde grieven zijn nu echter verworpen door het gerechtshof in Amsterdam. Volgens het Hof had de gemeente kunnen weten, dat de door Alba overlegde certificaten niet gelijkwaardig waren aan die van Van der Wiel. Het Nederlandse bedrijf was volgens het Hof dus gerechtigd om schade te claimen. Volgens Van der Wiel bedraagt de schade inmiddels ruim 1,9 miljoen euro. De gemeente kan nog tegen het vonnis in cassatie gaan. Dat gebeurt alleen als het ’kansrijk’ is.

Noordhollands Dagblad, 14 februari 2018, 10:55

Reacties:

Henk Jansen · Inholland Alkmaar
Kansrijk, ahum ? Wij als bewoners worden verwacht meer gebruik te maken van de lokale ondernemers (winkeliers) en de gemeente zelf gaat in het buitenland aanbesteden. Hierdoor krijgen onze lokale ondernemers en hun personeel minder inkomsten, dus minder omzet voor de winkeliers. Volgens mij is het cirkeltje weer rond.
Ondanks alle Europese regelgeving moeten lokale bedrijven voorrang krijgen op dergelijke aanbestedingen. Alleen al voor de reis afstanden en reistijden, dus uitstoot.

Dominique Jeninga · LTS Noordster
Ja dat is den helder.en dan worden wij uitgemaakt voor crimineel omdat wij zeer zieken mensen met veel pijn .en ons huis uitgezet worden om dat we onze eigen mediwiet planten om te zorgen dat we weer beter worden.en zij geen geldt meer op ons kunnen verdienen.en dat de mensen wakker worden..

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Er zitten toch wel een stelletje randdebielen in de gemeente .
Weer 2 miljoen belasting geld van de burgers van Den Helder over de balk gesmeten .
950.000 om het tekort van de schouwburg te compenseren
850,000 lening om de horeca naar willemsoord te verhuisen .
Wanneer wordt dit gedstopt ????

Klaas Otten · Den Helder
Er zit een behoorlijk prijsverschil tussen die aannemers …. Van der wiel kan nu wel 2 miljoen claimen maar ik betwijfel of men dat bedrag krijgt toegewezen door de rechter. Overigens is deze zaak bepaald geen reclame voor Van der wiel en wel omdat men zo prijzig is, dat kan niet gerechtvaardigd worden door certificering lijkt mij …

Janniejan Boonstra · Uniwersytet Opolski
Ach, en dat geld hoesten de burgers wel weer op denkt dat hersenloos gebroed op het gemeentehuis. Jammer dat het tijdelijke gemeentehuis nog net voor de brug komt richting Den Oever. De oude veehallen in Leeuwarden was een prachtige locatie geweest voor dat stel mislukkelingen.

Wynand Kühr
Daarom zal ik mij de moeite besparen om straks naar het stemhokje te gaan voor de gemeenteraads verkiezingen, want dat is verpilde tijd !! Ik pas er voor op om die domme oetlullen een zetel te gunnen in de gemeenteraad van Den Helder !! Net zoals in het kabinet, veel beloven en niets nakomen !!

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/den-helder-verliest-rechtszaak-van-onkruidbestrijder