Casper Duin – Haven over op groene stroom + Redactie DHA – Port of Den Helder volledig op groene stroom + Arie Booy – Gepasseerd + Havenbedrijf zit klem in keurslijf Defensie

Haven over op groene stroom

Den Helder – Port Of Den Helder (PODH) is per 1 januari volledig overgeschakeld op het gebruik van groene stroom.

De groene stroom wordt ingekocht van energieleverancier Engie, die ook betrokken is bij de realisatie van een waterstof tankstation voor zowel scheepvaart als wegverkeer. De groene stroom, die de haven inkoopt, wordt gebruikt voor de wal stroomkasten, de openbare verlichting in de haven, de bediening van de kunstwerken (bruggen en sluizen), als mede de pompinstallaties voor drinkwater op de kades.

Helderse Courant, 8 januari 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Port Of Den Helder volledig overgeschakeld op groene stroom

Engie (foto solarbusinesshub.com)
Engie (foto solarbusinesshub.com)

Den Helder – PODH is per 1 januari 2020 volledig overgeschakeld op het gebruik van groene stroom. Dat is een belangrijke eerste stap in de verduurzamingsstrategie van de haven. Naast vergroening van het energiegebruik zijn ook terugdringen van emissies en bevorderen van circulariteit belangrijke pijlers van deze verduurzamingsstrategie.

De groene stroom wordt ingekocht van energieleverancier Engie. Engie is een belangrijke partner van de haven in het realiseren van duurzame oplossingen. Zo is Engie ook betrokken bij de realisatie van een waterstof tankstation in de haven, voor zowel scheepvaart als wegverkeer.

De groene stroom, die de haven vanaf dit jaar inkoopt wordt gebruikt voor de wal stroomkasten, de openbare verlichting in de haven, de bediening van de kunstwerken (bruggen en sluizen), alsmede de pompinstallaties voor drinkwater op de kades.

Den Helder Actueel, 7 januari 2020

Reacties:

Roel Prins
7 januari 2020 At 16:51
Wat heeft men aan DHA, wanneer dit soort onjuistheden klakkeloos worden overgenomen. DHA moet weten, dat het onmogelijk is om volledig over te gaan op groene stroom. De stroom, die door het net naar de verbruiker wordt geleid is een mix van nucleair, conventioneel, wind en zon. Waarom is dat zo moeilijk om te weten? De Helderse wethouder, die dit bericht kritiekloos verspreidt verdient een motie van wantrouwen. De Helderse burger moet kunnen vertrouwen op zijn berichten!

Anton Hagen
7 januari 2020 At 17:02
En zo is het heer Prins en NIET anders, we blijven toch belazerd worden.

frdrk
7 januari 2020 At 18:20
De windmolens en zonnepanelen kunnen met zijn allen niet eens opbrengen wat we nodig hebben. Dus dat gegeven alleen al, zie je, dat groene stroom één grote leugen is.

R……..
7 januari 2020 At 18:30
Zoals dhr. Prins ook al meldde is, dat alle stroom door hetzelfde kabeltje komt, het hele groene stroom idee is grote flauwekul. Je wordt er alleen maar mee op kosten gejaagd.

Dirk
7 januari 2020 At 18:49
Als je een contract afsluit voor groene stroom, wordt je rekening betaald aan een leverancier van groene stroom. “Garantie van Oorsprong” heet dat voor de wet. Alle beetjes helpen, vind ik.

Rasjutter
7 januari 2020 At 23:21
Dirk, zou er op de razende bol genoeg zand wezen om je kop in te steken?

Hijneken
8 januari 2020 At 01:04
Groene stroom is onzin!

VPRO | Zondag Met Lubach – Groene stroom

Gepubliceerd op 9 feb. 2018

Volgens het rapport Energiemonitor 2017 gebruikt inmiddels 69% van de consumenten groene stroom. Dat klinkt goed, maar het is niet waar. Aan de hand van vijf groene stroom schokken laat Arjen zien, dat ons energieverbruik in Nederland helemaal niet zo groen is en dat het met allerlei boekhoudkundige trucs slechts lijkt, alsof we bezig zijn met het redden van het klimaat.

Om 21.55 op NPO3.

Arjen Lubach remixt de actuele week in dertig minuten, laat ondergesneeuwde verhalen smelten en maakt brekend nieuws weer heel. Vanuit theater Bellevue in Amsterdam: Zondag Met Lubach, zo goed als nieuws.

#ZML

https://www.VPRO.nl/Zondag-Met-Lubach/kijk/afleveringen/seizoen-8/aflevering-2.html
http://www.VPRO.nl/ZML
http://www.NPO3.nl/ZondagMetLubach

Reacties:
https://youtu.be/xW-VLPyxqAM

https://denhelderactueel.nl/2020/01/Port-Of-Den-Helder-volledig-overgeschakeld-op-groene-stroom/

Bedrijfsleven voelt zich gepasseerd over havenonderzoek

Den Helder – Er is wrevel bij het Helderse bedrijfsleven over de gang van zaken rond het Gateway onderzoek van Binnenlandse Zaken naar de civiele haven.

Eef van den Broek zegt namens Damen Den Helder: “We zijn niet betrokken geweest bij de Gateway Review en de achtergronden plus samenstelling van het rapport. Het is jammer, dat het georganiseerde bedrijfsleven niet betrokken wordt bij de ontwikkeling van een integrale visie en een uitvoeringsplan voor de regio en specifiek Den Helder.”

Het rapport stelt, dat de in het afgelopen decennium in gang gezette aanpak, die TOP genoemd wordt, compleet mislukt is. Tevens worden kritische noten gekraakt over havenbedrijf Port of Den Helder.

De onderzoekers schrijven: ’Het Review team stelt vast, dat het verzelfstandigde havenbedrijf niet de vlucht heeft genomen, die door allen werd verwacht. En dat er twijfel leeft over de mogelijkheid om tot een rendabel bedrijf te komen’.

Veel geld

De afgelopen jaren is in de Helderse politiek en het bedrijfsleven meermaals gewezen op het feit, dat de haven erg veel geld kost, maar te weinig oplevert. Zo is Kooyhaven een schip van bijleg. Geen bedrijf heeft zich er gevestigd. Den Helder moet echter wel de met de bouwers overeengekomen bedragen overmaken. De belastingbetaler draait er nu voor op.

Bij de verzelfstandiging zijn grote terreinen rond onder meer de Industriehaven in de boedel van het havenbedrijf gebracht. Vorig jaar werd deze grond weer afgestoten richting gemeente, die er woningen wil laten bouwen voor werknemers, die naar de Noordkop komen om in de scheepsbouw of voor de marine te gaan werken.

Een andere conclusie van de ministeriële onderzoekers luidt: De gemeente is honderd procent eigenaar van de NV. Dit heeft er toe geleid, dat de gewenste zakelijke verhouding niet tot stand is gekomen‘.

Havenwethouder Kees Visser reageert: “Uiteraard zal een overleg met stakeholders (bedrijfsleven en andere belanghebbenden, redactie Helderse Courant) worden georganiseerd. Dat is onderdeel van de governance structuur“, zegt hij. Met governance wordt onder meer de wijze van besturen bedoeld. Volgens Visser is het bedrijfsleven via de HSV ook geïnterviewd door het Gateway team. Op de vraag waarom Damen daar niet bij zat, kan Visser geen antwoord geven.

Helderse Courant, 9 januari 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Havenbedrijf zit klem in keurslijf Defensie

De afbouw van onderzeeboten, zoals hier in Kiel, is een mogelijke toekomst voor de Helderse zeehaven (foto tkMS)

De afbouw van onderzeeboten, zoals hier in Kiel, is een mogelijke toekomst voor de Helderse zeehaven (foto Thyssen Krupp Marine Systems)

Den Helder – Directeur Jacoba Bolderheij van het havenbedrijf is niet geschrokken van de kritiek van Haagse onderzoekers op haar onderneming.

Bolderheij: “Wat mij betreft heeft het Review team gelijk. Ik vind niet, dat PODH er van langs krijgt in het rapport. Verre van dat. Het geeft juist aan, dat de uitgangspunten, veronderstellingen en omstandigheden, waaronder de haven in 2013 verzelfstandigd is, zijn ingehaald door de tijd.

De dynamiek van veranderende perspectieven, de marktsituatie, maar ook belangen en voorwaarden heeft hiervoor gezorgd. Daardoor is de civiel militaire ambitie uit beeld geraakt.”

Opnieuw

De directeur onderschrijft de aanbeveling om opnieuw te beginnen. Er moet een gezamenlijke formulering van de ambities komen. Resulterend in een gedragen scenario, gericht op een gezonde regio.

Ondernemer Daan Groot: “Dit was te verwachten. Ik zeg al meer dan vijftien jaar, dat de haven de bakens moet verzetten gezien de terugloop in de offshore. Probleem was, dat de marine geen geld had. Nu is dat er wel, maar claimt Defensie direct zoveel ruimte, waardoor civiele bedrijven niet aan bod komen. Kijk naar de Marsdiepkade, die plotseling werd afgeblazen.”

Groot meent, dat het havenbedrijf het vogeltje over het touwtje heeft laten wippen: “Ik mis slagvaardigheid. Er zijn nog mogelijkheden voor een roll on roll off verbinding met Noorwegen of het noorden van de UK. Die samenwerking met andere havens? Vergeet het maar; iedereen is voor zich zelf bezig”, weet Groot uit decennia lange ervaring.

Frustrerend

In het rapport wordt aangestipt, dat het lastig is om als havenbedrijf te opereren in een omgeving, waar Defensie het voor het zeggen heeft. Voorzitter Michiel Tegelberg van de Museumhaven herkent, dat uit zijn jaren als vlagofficier bij de marine: “Mijn ervaring met Port Of Den Helder is positief. Een aantal dingen uit het rapport komt me helaas bekend voor, zoals de vaak frustrerende onduidelijkheid over verantwoordelijkheden binnen Defensie.”

“Verder komt een aantal externe, niet door PODH te beïnvloeden, factoren gelijktijdig samen en die maken het speelveld complex. Het is buitengewoon moeilijk om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen“, meent Tegelberg.

Wim Schouwenaar van DHSS wijst op het keurslijf, waarin het havenbedrijf moet opereren: “De gronden rondom de civiele haven zijn eigendom van het Rijks Vastgoedbedrijf of Koninklijke Marine. De Kustwacht heeft een dusdanige expansiedrift, dat het afstaan van (kade)terreinen aan de civiele haven nagenoeg niet tot de mogelijkheden behoort.

Moormanbrug

Volgens Schouwenaar kan het havenbedrijf geen ijzer met handen breken: “Je zult het moeten doen met de ruimte, die wel beschikbaar is. Van belang is, dat er nu doorgepakt wordt met het efficiënter indelen van de infrastructuur. Het verplaatsen van de Moormanbrug zou versneld moeten worden uitgevoerd. Dat maakt ruimte voor de wind industrie die in aantocht is. Hetzelfde geldt voor een verplaatsing van de visafslag“, zegt Schouwenaar.

De Helderse haven is en blijft een kleine speler, meldt het rapport“, aldus Dick Vries, auteur van maritieme boeken. De suggestie, dat ’groter denken’ daar verandering in kan brengen, is wereldvreemd. Het gemak, waarmee de gemeente toch nog weer eens een miljoen vrij speelde voor promotie van de haven, geeft hoe dan ook een nogal eigenaardige indruk; en dan druk ik me mild uit. Zo’n bedrag kan beter besteed worden aan onderzoek naar alternatieve exploitatiemogelijkheden, zoals recreatie en toerisme

Helderse Courant, 8 januari 2020, 15:58

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200108_23870944/havenbedrijf-den-helder-zit-klem-in-keurslijf-defensie

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=groene+stroom
https://robscholtemuseum.nl/?s=Engie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lubach
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+Of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Defensie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jacoba+Bolderheij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Daan+Groot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Tegelberg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Museumhaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wim+Schouwenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Thyssen+Krupp+Marine+System
https://robscholtemuseum.nl/?s=DHSS
https://robscholtemuseum.nl/?s=Moormanbrug
https://robscholtemuseum.nl/?s=toerisme

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image