Arno Ruitenbeek – Scholte boekt bij rechter pyrrusoverwinning + Santafe Kungu – Postkantoor blijft in handen van Tuin

Scholte boekt bij rechter pyrrusoverwinning

De gemeente Den Helder heeft volgens de rechter onrechtmatig gehandeld door de onderhandelingen met kunstenaar Rob Scholte over de aankoop van het voormalig postkantoor in de marinestad af te breken. Een pyrrusoverwinning, helaas.

Want het pand, waarin Scholte tot april 2018 heeft gewoond, gewerkt en er zijn Rob Scholte Museum draaide, is al verkocht aan een ander. Daarom heeft de Alkmaarse rechtbank ook geen bevel gegeven om de onderhandelingen voort te zetten, zoals Scholte had gevraagd.

De pesterijen van het Nieuwediepse gemeentebestuur om Rob Scholte weg te krijgen, hebben jaren geduurd. Scholte wilde zich graag permanent vestigen in het pand en leek ook op medewerking te kunnen rekenen, maar de regenten hadden plotseling andere plannen. Nadat hij vorig jaar werd uitgezet, probeerde hij via de juridische weg zijn gelijk te krijgen.

Rob Scholte heeft in deze procedure allereerst gesteld, dat er tussen hem en de gemeente een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Daarin heeft de rechtbank hem niet gevolgd. Voor een koopovereenkomst is nodig, dat er overeenstemming is over de hoofdzaken van de koop, zoals de prijs.

“Gedurende de onderhandelingen is er geen moment geweest, waarop partijen het eens zijn geweest over de hoofdzaken. Rob Scholte en de gemeente hebben nooit een voorstel van elkaar aanvaard.”
Ook volgt de rechtbank Rob Scholte niet in zijn stelling, dat de openbare verkoopprocedure niet volgens de regels is verlopen en dat het pand daarom niet aan een ander mocht worden verkocht.

De rechtbank heeft echter wel geoordeeld, dat de gemeente de onderhandelingen met Rob Scholte over de koop van het pand eind november 2017 onrechtmatig heeft afgebroken. Bij dat oordeel heeft de rechtbank rekening gehouden met het gehele verloop van de onderhandelingen tussen Rob Scholte en de gemeente.

Definitief

Zij zijn elkaar uiteindelijk dicht genaderd. Van de kant van de gemeente is daarbij nooit een definitief nee gekomen op de voorstellen van Scholte. Wel heeft de gemeente herhaaldelijk, ook richting Scholte, de intentie uitgesproken het pand aan hem te willen verkopen.

Tot slot is van belang, dat waar de bereidheid bij de gemeente tot verder onderhandelen met Scholte eind november 2017 ontbrak, deze bereidheid er later met de uiteindelijke koper wel is geweest. Het is verre van uitgesloten, dat de klein stedelijke bestuurders het de kunstenaar, met zijn hart op de tong, niet gunden.

NetZoGemakkelijk, 23 januari 2019

https://www.nzg-journalisten.nl/scholte-boekt-bij-rechter-pyrrusoverwinning/

Postkantoor blijft in handen van Tuin

Gepubliceerd op 24 jan. 2019

Postkantoor blijft in handen van Tuin

Den Helder Actueel:
https://denhelderactueel.nl/2019/01/postkantoor-blijft-in-handen-van-tuin/#comment-37723

Bedankt voor het kijken, abonneer je voor meer video’s:
https://www.youtube.com/channel/UC22xoXLD3Em3Hfl8sxuscTg?sub_confirmation=1

Den Helder – De rechtbank in Alkmaar heeft woensdagmiddag een uitspraak gedaan in het geschil tussen gemeente en Rob Scholte, over de vermeende overeenstemming tussen de heer Scholte en de gemeente Den Helder. Het postkantoor blijft in handen van Tuin, ondanks dat het afbreken van de onderhandelingen door de rechter als onrechtmatig wordt beoordeeld. De rechtbank in Alkmaar heeft geoordeeld dat geen sprake is van een overeenkomst tussen Scholte en de gemeente Den Helder en dat er geen sprake is van staatssteun. Wel is de rechtbank van oordeel dat de kunstenaar niet hoefde te verwachten dat de onderhandelingen zouden worden afgebroken, waardoor het afbreken van de onderhandelingen door de rechtbank als onrechtmatig wordt gekwalificeerd. Een bevel om de onderhandelingen voort te zetten, zoals Scholte had gevraagd, heeft de rechtbank echter niet gegeven. Dat is niet mogelijk, omdat het pand al is verkocht en geleverd aan een ander. Firma Tuin heeft intussen een aantal concepten gepresenteerd in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Ook is de gemeente al gestart met de voorbereidingen voor de asbestsanerings-werkzaamheden. Met als doel dat ook dit gebouw in het stadshart opgeknapt wordt. Wethouder Michiel Wouters: “Het college betreurt het dat er diverse malen de gang naar de rechter is gemaakt. In de komende tijd zullen we het vonnis bestuderen om te kijken wat de eventuele vervolgstappen van de gemeente zijn.”

#Postkantoor, #blijft, #handen, #TuinDenHelderActueel

Reacties:
https://youtu.be/Pbc97zvnwuY

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-gemeente-onrechtmatig-jegens-rob-scholte-de-telegraaf-gemeente-mocht-onderhandeling-niet-afbreken-rechtspraak-nl-gemeente-handelde-onrechtmatig/
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-postkantoor-blijft-in-handen-van-tuin-anp-scholte-eist-schadevergoeding-van-den-helder-delano-weltevreden-gigantische-schadeclaim-tegen-gemeente/

1 Comment

  1. Wat een dom stuk. Onrechtmatig handelen en een schadevergoedingsplicht zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dat snapt de auteur kennelijk niet.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.