Zembla – Waarom verdwijnt vervuilde grond in onze natuurplassen? + De afvaldump door Rijkswaterstaat (1) + (2)

Rijkswaterstaat (foto Uitzending Gemist)

Waarom verdwijnt vervuilde grond in onze natuurplassen? + De afval dump door Rijkswaterstaat (1) + (2)

Waarom verdwijnt vervuilde grond in onze natuurplassen?

Gepubliceerd 27 sep. 2019

Al meer dan 10 jaar worden in Nederland voormalige zand win putten volgestort met bagger en licht vervuilde grond. In totaal gaat het om minstens 100 miljoen kubieke meter, dat in plassen terecht is gekomen.

Soms zitten er veel meer vervuilende stoffen in de bagger dan officieel is toegestaan, blijkt uit onderzoek van ZEMBLA, onderzoekscollectief SPIT en Follow the Money. Onthullende documenten van baggeraars en toezichthouders laten zien,dat men het in de praktijk niet zo nauw neemt met regels en voorschriften.

Het ondieper maken van plassen wordt door overheidsorganisaties en natuurbeheerders gepresenteerd als een verbetering van de biodiversiteit, maar wetenschappers trekken dat ernstig in twijfel.

ZEMBLA onderzoekt: wat verdwijnt er in onze plassen en hoe is het toezicht daarop? Lees meer https://bit.ly/2mRaeIg

Abonneer op het kanaal van Zembla http://bit.ly/ZEMBLA_BNNVARA
Instagram http://bit.ly/ZEMBLA_Instagram
Twitter http://bit.ly/ZEMBLA_twitter

#ZEMBLA
#Onderzoeksjournalistiek
#Journalistiek

Reacties
https://youtu.be/PFDzJyQnMgg

De afval dump door Rijkswaterstaat (1)

Gepubliceerd 11 feb. 2020

In ‘Gokken met Bagger’ onthulde Zembla vorig jaar misstanden met vervuilde grond en bagger die wordt gestort in voormalige zandwinning plassen. Door de nadelige gevolgen voor het milieu, leidde de uitzending tot veel ophef bij omwonenden en in de Tweede Kamer. Vanwege de PFAS discussie liggen veel baggerprojecten stil, toch wordt er in één plas nog volop gestort. Hoe kan dat?

Zembla gaat op onderzoek en ontdekt dat toezichthouder Rijkswaterstaat een zeer opmerkelijke rol heeft bij de afvalstort, die op dit moment in een grote natuurplas plaatsvindt.

Bekijk hier een tijdlijn met alle gebeurtenissen in het granuliet dossier
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/tijdlijn-hoe-de-asfaltlobby-het-overheidsbeleid-kantelde

Abonneer op het kanaal van Zembla http://bit.ly/ZEMBLA_BNNVARA
Instagram http://bit.ly/ZEMBLA_Instagram
Twitter http://bit.ly/ZEMBLA_twitter

#ZEMBLA
#Onderzoeksjournalistiek
#Journalistiek

Reacties
https://youtu.be/shSuoLg0Ngg

De afval dump door Rijkswaterstaat (2)

Gepubliceerd 28 sep. 2020

Zembla onthulde in februari in ‘De afval dump door Rijkswaterstaat’ dat de top van Rijkswaterstaat eigen vergunningverleners onder druk zette om de stort van 750.000 ton granuliet, een afvalproduct van de asfaltindustrie, toe te staan in natuurplas Over de Maas. De uitzending leidde tot Kamervragen, Kamerdebatten en nieuwe onderzoeken.

Begin september bracht Zembla naar buiten, dat Rijkswaterstaat ook nog eens een cruciale rekenfout heeft gemaakt in een risicoberekening van de granuliet stort. Het daadwerkelijke gehalte gif, dat door de stort in de plas kan komen, blijkt duizend keer hoger dan berekend. In deel 2 van ‘De afval dump door Rijkswaterstaat’ komt Zembla met nieuwe onthullingen in dit inmiddels politiek gevoelige dossier.

Bekijk hier een tijdlijn met alle gebeurtenissen in het granuliet dossier
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/tijdlijn-hoe-de-asfaltlobby-het-overheidsbeleid-kantelde

Abonneer op het kanaal van Zembla http://bit.ly/ZEMBLA_BNNVARA
Instagram http://bit.ly/ZEMBLA_Instagram
Twitter http://bit.ly/ZEMBLA_twitter

#ZEMBLA
#Onderzoeksjournalistiek
#Journalistiek

Reacties
https://youtu.be/u4Bqo6z19LM

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/de-telegraaf-ambtenaren-schonden-integriteitsregels-rond-granuliet-stort-albert-heller-halbe-zijlstra-oefende-flinke-druk-uit-en-loog-over-zijn-rol-bij-het-goedkeuren/