Xander – Stilte op Xandernieuws: Is het Na Ruim 14 Jaar Genoeg Geweest?

Helma Broekman (video Lichtkind | Telegram(

Stilte op Xandernieuws: Is het na Ruim 14 Jaar Genoeg Geweest?

Het bekende Verhaal van de Vrouw van Lot, die veranderde in een Zout Pilaar staat Symbool voor de Onvermijdelijke Onder Gang van Iedereen, die, Te Lang, Achter Om blijft Kijken.

Mensen worden Hard Handig Wakker Geschud, want Achter Om, Blijven, Kijken is Voor Al in deze Tijd Fataal

Met Boven Staande Vraag worstel ik Al Enige Tijd. Trouwe Lezers hebben Ongetwijfeld Op Gemerkt, dat Er de Laatste Maanden voor het Eerst in Ruim 14 Jaar Regel Matig Dagen Zonder Nieuwe Artikelen waren. De Af Gelopen Maand heb ik Zelfs Amper Iets Gepost. Daar zijn Diverse Redenen voor Aan te Voeren, maar Op de Voor mijn Lezers met Af Stand Belangrijkste wil ik Hier Graag Nader In Gaan, omdat Deze voor Werkelijk Iedereen van Groot Belang is en die heeft te maken met de Bijna Verpletterende Stroom Berichten, die van Alle Kanten, MainStream, Alternatief, ‘Wakker‘, over Ons wordt Uit Gespoten, Waar door Bijna Elk Mens in een Soort Mentaal Geprogrammeerde Informatie Gevangenis is Vast Gezet en Dient Bewustzijn op Externe Gebeurtenissen en ‘Op Lossingen’ wordt Gefocust. De Enige Èchte Weg Hier Uit is Mede Hier Door een Zeer Smal Pad geworden, dat Door Nog Maar een Enkeling wordt Bewandeld.

De Oorlog in Oekraïne, de Energie Crisis, de Vreselijke Gevolgen van de COVID 19 Injecties, het Tenen Krommende Gekonkel door de Politiek, de Klimaat Leugens, het Onbetaalbaar Wordende Dagelijkse Leven, het houdt Ons Alle Maal Dagelijks Gekluisterd aan de Vele Media Kanalen, Het Zij Regulier, Het Zij Alternatief.

Steeds Meer Mensen houden Het, Compleet Murw Gemaakt door de Vele Beangstigende en Tegen Strijdige Berichten, of Het Nu ‘Het is Alle Maal de Schuld van Vladinir Putin’, ‘De Globalistische Kabal staat Op het Punt te Vallen’, ‘Pas Op, Alles en Iedereen is Gecontroleerde Oppositie’,Ze hebben Het Zelfs in de Lucht, Ons Water en Ons Voedsel Gestopt’, of ‘Het In Grijpen van God is Na Bij’ is, Voor Gezien, en Denken ‘Het zal Alle Maal Wel’ of ‘Er valt Toch Niets Meer Aan te Doen’.

Op de Korte Termijn is dat Negeren, Weg Kijken en ‘Kop in het Zand Steken’ Wel Licht Nog Wel de Minst Slechte Op Lossing voor Ieders Gemoed Rust, maar met het Oog op de Na Bije Toe Komst, Alle Plannen, die ‘Onze’ Regeringen en Overheden Er Hoe Dan Ook aan het Door Drukken Zijn, Dreigt Deze Bijna Fatalistische Houding een Mis Rekening met Ernstige Gevolgen te Worden.

Achter Om Kijken is Fataal

Vaste Lezers weten, dat ik Sinds Begin september 2008, Toen ik met Xandernieuws begon, op de Nodige Zaken een Soms Totaal Andere Kijk heb Gekregen. Zo Vreemd behoort Dat Overigens Niet te Zijn. Ik heb Me Al Tijd Verbaasd over Mensen, die er Trots op Menen Te Moeten Zijn, dat ze Nog Exact het Zelfde Denken en Precies de Zelfde Over Tuigingen hebben als 5, 10, 20, of Zelfs 50 Jaar Geleden. Als of Ze Al Tijd in de Kleuters School van hun Innerlijke Leven zijn Blijven Hangen, Niet Verder Kijkend, dan hun Primaire Verlangens en Behoeften, Enkel Reagerend op Externe Stimuli en Wat hun Gevoel Hen In Geeft.

Dit Leven is Juist Bedoeld als Leer Proces, en Stil Stand = Achter Uit Gang. Kramp Achtig Vast Houden aan Wat ‘Oud en Vertrouwd’ Is, Aan Alles Wat bij het ‘Verleden’ Hoort. Bepaalde Mensen, Gebeurtenissen, en Ook Over Tuigingen, Wat Enkel wordt Gedaan, om dat het Zo ‘Veilig’ Voelt, Veroorzaakt een Gevaarlijke Stagnatie, die Iedere Verdere Ontwikkeling Tegen Houdt en Zelfs kan Om Keren.

Niemand, die de Hand aan de Ploeg slaat en Ziet naar het Geen Achter Hem Ligt, is Geschikt voor het Koninkrijk Gods’, zei Jezus Christus. Kort Om, als je Tijdens het Lopen naar het Geen voor je Ligt, de Toe Komst, Te Veel Achter Om Kijkt, naar Wie of Wat Dan Ook, zul Je op Zeker Moment Onherroepelijk Struikelen en Je een Breuk Vallen, Waar Door je Niet Meer Voor of Achter Uit Kunt. Daar Door raak je Voor Goed Verstijfd en ‘Gehandicapt’, en Word Je Ongeschikt voor Enig Werk. Dan zul Je als ‘Verloren’ worden Beschouwd. Denk in dit Verband Ook aan de Vrouw van Lot, die Letterlijk ‘Achter Om’ Keek en in een Zout Pilaar Veranderde. In Wendig is dit Reeds met Enorme Aan Tallen Mensen Gebeurd of Nog Gaande.

Voor Al dit Jaar heeft het Mij Verbijsterd Hoe Ongelooflijk Veel Mensen Zelfs Zijn Blijven Hangen in een Soort Zuigelingen Modus. Ook Degenen, die zich ‘Wakker’ en ‘Bewust’ Achten, Blijken In Wendig Meest Al Niets Meer dan Gemak Zuchtige en Ordinaire ‘Voed Mij, Voed Mij!’ Consumenten te Zijn, Een Zijdig Gericht op het ‘Gevoel van de Dag’ en Nog Al Eens Terend en Zelfs Parasiterend op de Kracht en Energie van de, Helaas Zeldzame, Enkeling, die Wèl dat Bewust Zijn heeft Ontwikkeld, dat Brood Nodig is Om deze Extreem Stress Volle Tijd, door Velen Niet voor Niets de ‘Eind Tijd’ Genoemd, Door te Kunnen Komen.

Christus’ Boodschap Op Nieuw Gebracht

Sinds Voor Jaar 2022 heb ik naar Verhouding Veel Aandacht Besteed aan Lichtkind, het Kanaal van de Nederlandse Auteur Helma Broekman, dat ik Vorig Jaar Zomer bij Toe Val op het Spoor kwam. In Eerdere Artikelen heb ik  Uit Gelegd Hoe ik Van Wege Mijn Jaren Lange Ervaringen met het Zich Spiritueel Achtende Wereldje Aan Vankelijk Zeer Sceptisch was, maar Gaande Weg tot Mijn Verbazing Ontdekte, dat Ik Deze Keer Wèl te Maken had met een Consistente en Voor Al  Zuivere Boodschap, die Er Niet Op was Gericht Mensen Achter hun Oren te Kietelen, maar Te Confronteren met de Kern van Zo Wel Alle Problemen en Ellende als Ook de Enige Mogelijke Op Lossing, Namelijk Gelegen in ZICH ZELF.

Een Boodschap, die Al Zo’n 2.000 Jaar Geleden uit de Mond van Jezus de Christus kon worden Gehoord. Ook Hij Benadrukte, dat het Innerlijk van de Mens het Enige is, dat Telt en Van Belang is. Met voor die Tijd Ongewoon Scherpe Bewoordingen Sprak hij Zo Wel Religieuze Leiders als Gewone Mensen Onvermoeid Aan Op het Feit, dat God Totaal Niet Geïnteresseerd Is in Uiterlijk Vertoon, Vrome Woorden of een Schat aan Kennis, maar In de Toe Stand van de Diepste Binnen Wereld van Ieder Mens.

De Valse Boodschap van de Kerk

Deze Boodschap werd Al Na Zo’n 2 à 3 Eeuwen Vak Kundig Verkracht door Wat de Start van ‘De Kerk’ Bleek te Zijn. Het Instituut, dat de Mensen de Valse Leer In Prentte, dat ‘Verlossing’ Uit Wendig te Bereiken is Door het Onder Gaan van Bepaalde ‘Sacramenten’, Het Prevelen van de Juiste Gebeden,  ‘Belijdenissen’, en Het Vertonen van Het Daar Bij Behorende Gewenste Gedrag, bij Voor Beeld door Je te ‘Bekeren’. Gelovigen begonnen Zich tot Beelden en of een Externe God Figuur ‘Hoog in de Hemel’ te Richten, Van Waar Uit een Zichtbare ‘Verlosser’, Jezus, Ooit zou Neer Dalen om een Letterlijk 1.000 Jarig Vrede Rijk op te Richten.

De Grote Mis Leiding, die de Mensheid Toen Al in zijn Greep Kreeg, die in Onze Tijd Meer dan Ooit een Beknellende Wurg Greep is Geworden, is Dit Extern Gerichte Denken. Verlossing en Bevrijding Worden van Buiten Af Verwacht, of Dat Nu de Zo Genaamde ‘White Hats’ Zijn, Een Geheime ‘Q’ Groep rond Donald Trump, Ons Vriendelijk Gezinde ‘Aliens’, of een Straks uit de Hemel Neer Dalende, of Volgens Sommigen Reeds Aan Wezige ‘Messias’, die Korte Metten Maakt met de Kwade Krachten op deze Aarde, en Daar Na Eindelijk Wereld Wijd Vrede Sticht.

Voor Geschotelde Werkelijkheid

In Haar Nieuwste, Weder Om Onthullende en Briljante Artikel ‘De Spiegel Wereld van Alice‘ om schrijft Helma Precies Hoe dit Mis Leidende Denk Proces in Mensen van Alle Gezindten, Geloven en Over Tuigingen Doel Bewust wordt Aan Gestuurd. Ze begint Met Er Op te Wijzen, dat We Sinds 2020 in een ‘Duistere, Surrealistische Wereld, die Niemand Nog Echt Begrijpen kan’ Te Recht zijn Gekomen.

Door dat ‘Je Brein zich Voor Bereidt als Er een Specifieke Gebeurtenis wordt Verwacht’ en Mensen Dus ‘Van Te Voren, Bewust of Onbewust, een Plaatje Voor Geschoteld Krijgen van Dat Wat te Gebeuren Staat, Stemmen de Menselijke Hersenen Zich Hier Dus Al Ruim Van Te Voren Op Af  () De Elite en het Duister achter de Coulissen is Veel Intelligenter dan We Ooit hadden Gedacht. Gezien of Ongezien brengen ze ‘DuisterePlaatjes de Menselijke Werkelijkheid Binnen, Waar Door Onze Hersenen Vol Gepompt worden met Op Geslagen Duistere Informatie, Waar Door het Brein Zich Al Onbewust Voor Bereidt Op Dat Wat Komen Gaat.’

Dat Gebeurt Dus Zo Wel via de Instituten , Politiek, Organisaties, Kerken, Als Ook in de MainStream en op Alternatieve Kanalen, die Allen Mis Leidende, Gemanipuleerde, Tegen Strijdige en of Fake ‘Kennis en Informatie’ Verspreiden, die ‘Het Duister heeft Gearrangeerd.’ Het Onvermijdelijke Gevolg voor de Mens is, dat ‘Hun Innerlijke Gevoel Leven op Hol Slaat () Niemand Weet Nog Langer Wat Wel of Niet Klopt, maar Iedere Wakkere denkt Wel de Waarheid te Kennen ()’

Hard Handig Wakker Geschud

Door Onze Wereld Al Spiegelend Aan Ons Voor te Schotelen, wordt de Waarheid een Leugen en de Leugen als Waarheid Gezien,’ vervolgt Helma. ‘Mensen Willen Worden Gerust Gesteld en Slechts Horen Wat hun Persoonlijkheid Verlangt.’ Maar Juist ‘In Deze Tijd worden Veel Mensen Hard Handig Wakker Geschud uit Hun Zelf GecreëerdeWaarheid’, en wordt hun Leven op de Kop Gezet. Het LICHT weet Nu Een Maal, dat Er Weinig Tijd Rest van Wege de Duistere Tegen Krachten voor Ieders Binnen Wereld Wat Nog Onvol Doende is Verkend.’

Van Uit je BinnenSte wordtBuitende Wereld Verkend en Waarheid Gescheiden van de Leugen. Zelf Reflectie is de Gouden Term om deze Eind Tijd Door te Komen. Maar de Elite heeft Ook Dat Handig Weten Om te Draaien, Waar Door de Meeste Mensen ‘Buitenals Platte Grond Gebruiken ()’

Dus Net als ‘De Kerk’, dat Al Ruim 16 Eeuwen Geleden begon te Doen. Helaas met Groot Succes, Gezien de Massa’s Gelovigen, die Nog Al Tijd Denken, dat Het Met hun Innerlijk Wel Goed Zit als Ze Zich Uiterlijk, Met Woorden en Gedrag maar Op de Juiste Wijze Uiten.

De Ontdekking van je Ware Zelf

Helma Her Haalt,  Feitelijk als een Roepende in de Woestijn,  Al wordt ze de Laatste Tijd Steeds Maar Vaker Na Gepraat door Inspiratie Loze Papegaaien, dat Ieder Mens in zijn Huidige Werkelijkheid Maar Één Ding moet Na Streven ‘De Ontdekking van je Ware Zelf’. In Haar Vele Eerdere Artikelen en Video’s Windt Ze Er Al Jaren Geen Doekjes Om, dat Dit Betekent, dat Ieder Mens Zijn Eigen Duistere Innerlijke Schaduwen onder Ogen Dient te Zien, Uit te Werken en Te Laten Zuiveren door het Licht en de Geest.

Dit was Tevens de Kern Boodschap van Jezus. De Gezindheid = Het Bewust Zijn van Christus, Ook volgens Helma Cruciaal om Deze Eind Tijd Door te Kunnen Komen èn Straks Toe Gang te Kunnen Krijgen tot de Nieuwe Aarde Dimensie, die krijgt Iemand Uit Sluitend en Alleen op deze Wijze, en Niet Anders.

Gids in deze Tijd Vol Chaos en Verwarring

Terug Komend op de Stilte op Xandernieuws. Hoe Wel ik Niet van Plan ben te Stoppen met Schrijven, zal Dat Van Uit Mijn Huidige Contemplatieve Houding voor Als Nog een Andere Frequentie en Aard hebben Dan Lezers de Af Gelopen 14 Jaar Gewend zijn Geweest. Voor het Dagelijkse ‘Laag bij de Grondse’ Nieuws over Oorlog, Energie, de Politiek en de Prikjes kunt U Immers op Genoeg Andere Sites Te Recht, Waar Bij ik Absoluut Ook over Deze Onder Werpen Nog Wel Eens Iets te Zeggen zal Hebben.

Maar Hoe Dringend Belangrijk Deze Wereldse Actualiteiten aan de Opper Vlakte Ook Er Varen Zullen Worden, We hebben Ten Slotte Alle Maal Onze Toren Hoge Energie Rekening en Peper Dure Boodschappen te Betalen, Voor de Kern, Waar het Nu en Zeker in de Komende Jaren Om Draait, Kan ik Alleen Maar Blijven Verwijzen naar Helma’s Kanaal Lichtkind, dat in Mijn Ogen Fungeert als de Enige Zuivere en Betrouwbare Gids te Midden van de Al Maar Sneller Om Zich Heen Grijpende Totale Verwarring en Chaos, Waar We naar Mijn Over Tuiging Nog Maar het Aller Eerste Beginnetje van Hebben Gezien.

Xander

Als ik Nog Andere Zuivere Kanalen Tegen Kom, Dan laat ik, dat Mijn Lezers Met Een weten.

Lichtkind Telegram | Website Nieuwe Dageraad | YouTube

 

https://www.xandernieuws.net/algemeen/stilte-op-xandernieuws-is-het-na-ruim-14-jaar-genoeg-geweest/

Xander – ‘Associatieverdrag EU-Oekraïne is groot gevaar voor wereldvrede’

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Xander
https://robscholtemuseum.nl/?s=Xandernieuws
https://robscholtemuseum.nl/?s=Helma+Broekman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lichtkind