Wim Dankbaar – Telefoongesprek met Eric Donk, 5 oktober 2019 + Waarom Maaike mijn vragen niet beantwoordt + Eric Donk – Draadje

Eric Donk met camera en Joris Demmink, voormalig Procureur Generaal van Justitie (foto YouTube)

Telefoongesprek met Eric Donk, 5 oktober 2019

Gepubliceerd 9 dec. 2020

Reacties
https://youtu.be/AZpJil0zNYk

Waarom Maaike mijn vragen niet beantwoordt

Van Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden woensdag 9 december 2020 13:52
Aan terp65@msn.com
CC ‘moszkowicz@moszkowicz-law.nl’; hoogendoorn@moszkowicz-law.nl; ‘algemeen@ordenvanadvocaten.nl
Onderwerp RE: WJ Dankbaar | Mr Y Moszkowicz (II) | Zaak 1262781 | Voorstel tot intrekking klacht

LS,

50 euro griffierecht voor de tuchtzaak tegen Yehudi Moszkowicz is overgemaakt. Graag hoor ik nog van de Orde, of ik ook de 50 euro voor de tuchtzaak tegen Hoogendoorn moet overmaken.
For the record constateren we, dat Maaike Terpstra óók niet onderstaande vragen wil of durft te beantwoorden. Het zijn slechts enkele van de vragen, die ik haar in getuigenverhoor zou willen stellen. Een getuigenverhoor, dat Moszkowicz en Hoogendoorn al 6 jaar krampachtig trachten te voorkomen, waarin zij steeds op hun wenken bediend zijn door diverse rechters in meer dan 15 zittingen, waarop Maaike nooit verscheen.

De reden van dit stilzwijgen, zowel door Moszkowizc als Hoogendoorn als Maaike, is meer dan evident. Maaike MAG natuurlijk niet zeggen, dat zij nog steeds achter het onderzoek en de bevindingen van Wim staat. Maaike mag natuurlijk niet zeggen, dat zij niet de auteur is van de email van haar dochter Ineke. Maaike mag natuurlijk niet zeggen, dat zij niks van het OM verhaal van Jasper Steringa gelooft. Maaike mag natuurlijk niet zeggen, dat zij het helemaal niet erg vindt, dat haar dagboek openbaar is gemaakt door anderen dan Wim. Maaike mag natuurlijk niet zeggen, dat zij helemaal geen opdracht aan Hoogendoorn en Moszkowicz heeft gegeven om een klacht in te dienen tegen mijn advocaat. Maaike mag natuurlijk niet zeggen, dat zij geen opdracht heeft gegeven voor een faillissement rekest voor Wim. Maaike mag natuurlijk niet zeggen, dat zij geen cent heeft gekregen van het miljoen, dat Wim Is afgepakt. Maaike mag natuurlijk wél zeggen, dat zij Moszkowicz toestemming heeft gegeven om de publicatie van haar dagboek door Micha Kat ongemoeid te laten. Maaike mag natuurlijk wél zeggen, dat zij het prima vindt dat Hoogendoorn en Moszkowicz ook de doodsbedreiger van haar dochter, Faek Mustafa, bijstaan. Waarom doet zij dat dan niet?

Want als Maaike dat wel zegt, dan zakken Moszkowicz en Hoogendoorn door het ijs. Dan vallen zij door de mand. Dan worden zij ontmaskerd voor wat ze zijn: De meest corrupte, leugenachtige advocaatjes van Nederland! Is het dan logisch, dat zij Maaike onder geen beding in de rechtszaal als getuige willen hebben? Dit komt ,omdat zij weten dat Maaike niet durft te liegen. Mijn relatie met Maaike is nog steeds zodanig, dat zij bijvoorbeeld nooit durft te zeggen, dat zij de auteur van de email van Ineke is. En zeker niet onder ede. Maaike staat aanstonds voor de hoogste rechter. Tenminste als zij nog steeds in God gelooft, wat naar ik begrijp het geval is.

Het fraaie is, dat Maaike niet eens mijn vragen durft te beantwoorden als ze NIET onder ede staat. Dat is bij deze toch wel bewezen? Wat is er nou makkelijker om mijn onderstaande vragen te beantwoorden? Dat zou de standpunten van Moszkowicz en Hoogendoorn toch bewijzen? Dat is dus kennelijk helemaal niet makkelijk! Omdat Maaike niet kán en niet wíl liegen! Maar de waarheid vertellen durft ze ook niet, want dan krijgt ze haar kinderen en kleinkinderen niet meer te zien. Althans, dat is haar in het hoofd geprent. Hoogendoorn noemt dit soort bespiegelingen “irrelevant”.

Ben je dan in paniek of grenzeloos arrogant?

In het bovenstaande gesprekje met Erick Donk van Joris Demmink TV wordt het helemaal duidelijk:

Mvg

Wim Dankbaar


Van Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden maandag 7 december 2020 19:05
Aan terp65@msn.com
CC ‘moszkowicz@moszkowicz-law.nl’; hoogendoorn@moszkowicz-law.nl; ‘algemeen@ordenvanadvocaten.nl
Onderwerp RE WJ Dankbaar | Mr Y Moszkowicz (II) | Zaak 1262781 | Voorstel tot intrekking klacht

Beste Maaike,

Misschien wil jij deze vragen wel beantwoorden? Als je zo graag al mijn poen wilde hebben en me zelfs failliet wil verklaren, dan kun je dat vast wel aan mij persoonlijk bevestigen? Daar heb ik toch wel recht op? Ik dacht, dat je geen cent wilde verdienen aan de zaak? Bevestig je ook even, dat je Hoogendoorn opdracht hebt gegeven om een klacht in te dienen tegen mijn advocaat? Leg je uit waarom Moszkowicz, dat niet heeft gedaan? Zou ook willen bevestigen, dat het klopt wat Moszkowicz zegt: Dat je doodsbang voor me bent? Maar niet voor Klaske, Goos Kooistra en Hans Mauritz?

Mvg

Wim

 • – Wie of wat is uw bron voor de aanname dat Maaike Terpstra de auteur is van de email die u via RTL Boulevard in de publiciteit heeft gebracht?
 • – Wat is uw overweging geweest om de email te veranderen en een zinsdeel weg te laten?
 • – Stelt u zich nog immer op het standpunt dat Terpstra de auteur is van de email?
 • – Hoe kunt u bewijzen dat u de publicatie van het dagboek door Micha Kat met Terpstra heeft besproken?
 • – Heeft u Terpstra op de hoogte gebracht van uw overeenkomst met Micha Kat van 7 april 2014? Zo nee, waarom niet? Zo ja, had dit haar instemming?
 • – Wat was uw overweging om de publicatie van Micha Kat ongemoeid te laten, anders gezegd goed te keuren of althans te gedogen?
 • – Wat was Terpstra’s overweging om niets te ondernemen tegen Micha Kat voor de openbaarmaking van haar dagboek?
 • – Hoe rijmt u dit met een adequate belangenbehartiging van Terpstra?
 • – Waarom heeft u wel gerechtelijke stappen ondernomen tegen Dankbaar in de wetenschap dat het letterlijke dagboek reeds maandenlang door Micha Kat openbaar was gemaakt?
 • – Hou verantwoordt u het proces tegen Dankbaar en het innen van (vermeend) verbeurde dwangsommen voor openbaarmaking van het dagboek, in de wetenschap dat het dagboek reeds door andere partijen als Micha Kat openbaar was gemaakt met uw kennelijke instemming? Anders gezegd, wat is het verschil tussen Kat en Dankbaar?
 • – Waarom heeft u Micha Kat niet op zijn minst gesommeerd om het dagboek van zijn website te verwijderen?
 • – Wat vindt Terpstra ervan dat u, of althans uw kantoorgenoot Hoogendoorn, ook Faek Mustafa vertegenwoordigt die haar dochter 2 weken voor dood heeft bedreigd met een keel doorsnijdend gebaar?

Van Mr MJ Hoogendoorn | Moszkowicz Advocaten Utrecht [mailto:hoogendoorn@moszkowicz-law.nl]
Verzonden woensdag 9 december 2020 14:24
Aan Wim Dankbaar; terp65@msn.com
CC Mr Y Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht; algemeen@ordenvanadvocaten.nl
Onderwerp RE WJ Dankbaar | Mr Y. Moszkowicz (II) | Zaak 1262781 | Voorstel tot intrekking klacht

Geachte heer Dankbaar,

Achteraf bezien had ik afgelopen zondag niet moeten reageren op uw bericht, gezien de opwinding, die dit teweeg gebracht heeft.

Ik kan natuurlijk niet namens de deken spreken, maar ligt het voor de hand, dat voor de klachten tegen mij separaat griffierecht verschuldigd is. Ik geef u in overweging dat gewoon over te maken, zodat we iedereen verder tijd, moeite en MB’s aan inbox kunnen besparen. Tezijnertijd kan dan bij de Raad van Discipline een nieuwe zwengel aan de Tibetaanse gebedsrol gegeven worden.

Ik laat mijn reacties voorlopig even hierbij.

Hoogachtend,

Mr MJ Hoogendoorn


Van Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden woensdag 9 december 2020 15:07
Aan ‘Mr MJ Hoogendoorn | Moszkowicz Advocaten Utrecht’; ‘terp65@msn.com
CC:‘mr. Y Moszkowicz | Moszkowicz Advocaten Utrecht’; ‘algemeen@ordenvanadvocaten.nl’
Onderwerp: RE WJ Dankbaar | Mr Y Moszkowicz (II) | Zaak 1262781 | Voorstel tot intrekking klacht

Beste Rinie,

Toch een beetje overhaast gereageerd? Waar zit de opwinding nu? Bij jou of bij mij? Reageer nu maar met het bewijs, dat je van Maaike opdracht hebt gekregen om een klacht tegen mijn advocaat in te dienen. En leg even uit waarom jij dat deed en Yehudi zijn klauwen er van aftrekt.

Je kunt toch ook aan Maaike vragen om dat even te bevestigen? Hoeft niet eens bij de notaris. Gewoon even een mailtje van Maaike naar mij. Ik maak het je toch heel erg makkelijk? Zoiets:

Beste Wim, Bij deze bevestig ik dat ik Mr Hoogendoorn opdracht heb gegeven om samen met Faek je faillissement aan te vragen en een klacht tegen je advocaat in te dienen.”

groet,

Maaike Terpstra

Mvg

Wim

Recht is krom, 9 december 2020

https://rechtiskrom.wordpress.com/2020/12/09/waarom-maaike-mijn-vragen-niet-beantwoordt/

Draadje

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336682734022963200

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336703179547881478

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336702336350236672

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336703993465229315

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336705416655417345

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336706162222358530

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336707202363568131

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336708111890001925

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336708945528975363

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336709826630610952

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336711221714833412

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336712470489128961

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336713166194159620

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336714079172485124

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336715897772314630

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336717054091669518

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336718291805622273

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336720142395437056

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336721366129709056

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336722268429357063

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336738255807582209

https://twitter.com/wjdankbaar/status/1336740163012218881

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336741785041821701

https://twitter.com/wjdankbaar/status/1336742481736704001

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336743757878882308

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336742828517560321

https://twitter.com/wjdankbaar/status/1336743946685394944

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336739774414065664

https://twitter.com/wjdankbaar/status/1336745455804354561

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336747108079185923

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336747722834108419

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336748161243688962

https://twitter.com/JDTVproducties/status/1336750531365265408

https://twitter.com/wjdankbaar/status/1337098277121044482

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wim+Dankbaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eric+Donk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Micha+Kat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Mauritz
https://robscholtemuseum.nl/?s=Yehudi+Moszkowicz
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rinie+Hoogendoorn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Moszkowicz+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maaike+Terpstra
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marianne+Vaatstra
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joris+Demmink

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image