WeAreChangeRotterdam – Adèle van der Plas ‘Openbaar Ministerie stelt zich op als Advocaat Demmink’

Adele van der Plas (foto NineForNews.nl)

Adèle van der Plas (foto Twitter)
Adèle van der Plas ‘Een Ongelooflijk Krankzinnige Affaire‘ (foto NRC)
Advocate Adèle van der Plas (foto Mark Kohn)

Zijn Gezicht is Onherkenbaar, want Omdat hij Te Veel Praat hebben Ze Zijn Tong Afgesneden (foto Preppers.nl)

Adèle van der Plas ‘Openbaar Ministerie stelt zich op als Advocaat Demmink

Gepubliceerd 24 jun. 2017

WeAreChangeRotterdam

WeAreChange.NL sprak in de Aanloop van de Sepot Zitting van Voormalig Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink met Strafpleiter Adèle van der Plas. Zij treedt sinds 2008 op als Advocaat namens de Twee Klagers, die Joris Demmink Betichten van Seksueel Misbruik. Meer dan Drie Jaar Geleden gaf het Hof in Arnhem Opdracht aan het Openbaar Ministerie om Strafvervolging te Onderzoeken, maar het OM Faalde om Bewijs uit Turkije Voldoende te Onderzoeken, Aangezien ze Geen Medewerking Kregen van de Autoriteiten. Als Gevolg Hiervan acht het OM de Zaak Demmink als Afgedaan. Van der Plas Startte een Artikel 12 Procedure maar werd Stelselmatig Tegen Gewerkt door het OM. Volgens Van der Plas is er Voldoende Bewijs geleverd om Demmink te Vervolgen. Dit Gesprek is Onderdeel van een Twee Luik over de Slot Fase van de Zaak Demmink, die Plaats Gaat Vinden op 30 juni 2017.

Wil je ons Helpen om Onafhankelijke Media te Blijven Maken?

1 Comment

  1. De “Landsadvocaat” Pels Rijcken wordt ook uitsluitend ingezet om corrupte/deviante ambtenaren bij te staan.
    Corrupt en deviant is zeker het “normaal” van Bernhard c.s. (en hun nagelaten netwerk).

Comments are closed.