Van Riezen & Partners + Ontwerp Bestemmingsplan Postkantoor 2017 Toelichting, 6 maart 2017 (PDF) + Redactie DHA – Tuin betaalt 650.000 euro voor postkantoor

Ontwerp Bestemmingsplan Postkantoor 2017 Toelichting, 6 maart 2017 (PDF)

PDF:

Van Riezen & Partners + Ontwerp Bestemmingsplan Postkantoor 2017 Toelichting, 6 maart 2017

Tuin betaalt 650.000 euro voor postkantoor

Den Helder – Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V. betaalt 650.000 euro aan de gemeente voor het voormalig postkantoor. Dat blijkt uit antwoorden van het college op raadsvragen gesteld door de fractie van Behoorlijk Bestuur.

Het pand is gegund voor een bedrag van € 650.000,- kosten koper. Het college is het niet met Michiel Wouters eens, dat de raad onvoldoende geïnformeerd is over de gang van zaken rond de verkoop. “In de afgelopen periode bent u regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen in het dossier Middenweg 172-174 (voormalig postkantoor)”, zo reageert het college.

De voorwaarden betreffende de verkoop zijn:

– Het pand dient behouden te blijven en mag niet gesloopt. Interne verbouwingen zijn toegestaan.
– Uit het plan moet blijken om hoeveel m2 maatschappelijk het gaat en om hoeveel m2 niet maatschappelijk.
– Het functiegebruik wordt opgenomen in de koopovereenkomst, en is een verplichting.
– Er is geen sprake van een bod onder voorbehoud.
– De inschrijving dient vergezeld te gaan van een bereidstellingsverklaring (bankgarantie) van een financiële instelling.
– Indien bieder om welke reden dan ook het object niet afneemt, brengt de verkoper een boete van 10% van de koopsom
– De gemeente draagt zorg voor het verwijderen van asbest, conform rapportages, zoals opgenomen in de verkoopprospectus.
– Mochten er na oplevering nog asbesthoudende materialen worden aangetroffen, dan zijn de saneringskosten voor rekening van koper.
– Er wordt grote waarde gehecht aan het karakteristieke pand, daarom dient de toekomstige omgevingsvergunning voorgelegd worden aan de commissie ruimtelijke kwaliteit voor een bindend advies.
– De bieder kan de akte ontbinden, indien het verkochte op 1 maart 2018 niet leeg en vrij van huur en gebruik geleverd kan worden.

De overdracht van eigendom van het voormalige postkantoor is voorzien voor maart 2018.

Den Helder Actueel, 5 december 2017 – 18:24

Reacties:

Fred
5 december 2017 at 18:31
Het zal en moet, er dus voor de verkiezingen doorgedrukt worden.

RB
5 december 2017 at 18:34
in ieder geval hoger dan het bod van 245K van Scholte

Kees Jan
5 december 2017 at 18:40
Rogier Bruin (VVD) dat is maar de vraag? zie ook reactie hieronder…

Kees Jan
5 december 2017 at 18:39
Er klopt iets niet….. Dhr Wouters heeft namens Behoorlijk Bestuur op maandag 4 december vragen gesteld, en krijgt al op 5 december antwoord… Beetje snel als je realiseert dat Behoorlijk Bestuur normaal gesproken een maand moet wachten op beantwoording vragen…
.
Zat er bij de beantwoording ook het originele document van de notaris? In een eerder bericht in de media (op dit medium of in het lokale sufferdje) stond dat de biedingen verliepen via de notaris. Dan is dat het enigste document waar je kunt zien of dit college de waarheid spreekt.
.
Als Dhr Wouters dit document niet heeft gekregen, moet hij daar maar eens naar vragen….

Jonathan
5 december 2017 at 20:04
Ik geloof er helemaal niets van. Laten ze het koopcontract maar naar de raad sturen. Dan kan iedereen het zien.

RB
5 december 2017 at 20:16
volgens mij mag dat niet zomaar 123, allemaal weer van die privacy regeltjes

Ziener
5 december 2017 at 20:23
Privacy geldt niet voor afgesloten zakelijke transacties waar de overheid partner bij is. Stiekem zakendoen met de overheid kan niet.

Kees Jan
5 december 2017 at 21:30
Rogier Bruin (VVD), ziener heeft gelijk. De gemeenteraad moet op de hoogte gesteld worden van het originele bod van Tuin. Immers zijn zij als hoogste orgaan de eigenaar.
.
Tevens kun je als burger een WOB verzoek doen. Dit is wet openbaarheid van bestuur.
Hierin kun je vragen om het originele document van de Notaris. De gemeente zou hier gehoor aan moeten geven omdat de inschrijfperioden is afgelopen.
.
Ook kun je je afvragen of er meer biedingen zijn geweest. Die bieders moeten hun bieding kunnen vergelijken met het bod van de gene waar het vastgoed aan is gegund. Want de gemeente kan wel zeggen dat het de enigste geldige bod was, maar er kunnen meer bieders zijn geweest die ongeveer het zelfde hebben geboden.

RB
5 december 2017 at 21:38
Jan Kees Visser (VVD) het was ook meer een vraag dan een stelling en daarom ging ik er verder ook niet op in omdat de reactie van Ziener voor mij duidelijk was

RB
5 december 2017 at 21:49
het is trouwens enige en niet enigste (tenzij je het “leukste” of “beste” ermee bedoelt, dan klopt het wel weer samen met het woordje “bod” :-)) ….

Judge X
6 december 2017 at 00:18
K staat voor Kilo = factor 1000 Fred en ja RB in het bod van Scholte stond duidelijk omschreven dat hij de asbestsanering voor z’n rekening zou nemen.
Hier heeft u wat te lezen:
https://robscholtemuseum.nl/staf-rsmuseum-de-perikelen-rond-het-rob-scholte-museum-in-de-zomer-van-2017/

Fred
6 december 2017 at 10:11
245k stond er ook . Maar ik had dat veranderd in 245000. Daarbij , ben ik vergeten de K te verwijderen. Slip van de pen , kan gebeuren. Maar er zijn lieden , zoals RB , die , als ze 123 geen antwoord hebben , gaan muggen ziften , om toch maar wat te zeggen te hebben.

tjitskebiersteker
5 december 2017 at 20:46
Het volledig biedingenrapport is voor raadsleden in te zien. Dat bod van €650.000 is dus veel lager dan het bod van €245.000 door dhr. Scholte. De geschatte kosten voor verwijdering van asbest belopen €450.000. Die wilde dhr. Scholte zelf dragen, bij het bod van Tuin komen de kosten voor de gemeente. Tel daarbij op de kosten die al gemaakt zijn voor rechtszaken en de kosten voor de 2 aangekondigde rechtszaken en de gemeente moet gewoon geld toeleggen op het bod van Tuin. Het is te triest voor woorden dat hier vooral ego’s regeren.

RB
5 december 2017 at 21:29
een bod is een bod en daar wordt geen rekening gehouden met allerhande dealtjes die Scholte wel zelf wil doen, wil hij ook de buitenboel schilderen er af trekken?

RB
5 december 2017 at 21:51
stond dat duidelijk omschreven in het bod (van volgens u 245 miljoen??) ? heeft u dat mogen lezen?

Kees Jan
5 december 2017 at 22:45
Rogier Bruin, omdat rekenen bij de VVD soms moeilijk gaat…
Bod Scholte € 245.000,- + Asbestsanering door Scholte € 450.000,- = € 695.000,-
.
695.000,- (bod Scholte) – € 650.000,- (bod Tuin) = € 45.000,- wat Scholte meer heeft geboden ten opzichte van Tuin.
.
De gemeente heeft bij het accepteren van bod Tuin, de volgende kosten;
Asbestsanering € 450.000,- (bedrag bij benadering. wie het ook verwijderd)
1e kort geding € 182.000,-
Spoedápel kort geding € 15.000,- (startkosten, advocaatkosten loopt op in procedure)
Kort geding beslag € 15.000,- (startkosten, van uitgaand dat Gemeente deze procedure start)
Totale kosten (tussenstand) € 662.000,-
.
Het bod van Tuin heeft op dit moment een negatieve waarde van € -12.000,-. Bij langer procederen van gemeente tegen Scholte loopt dit verlies verder op. Dit verlies zou dan minimaal komen op € 346,000,-
(Advocaatkosten op basis van eerste rechtszaak; Spoedápel +/- € 182.000,- en procedure tegen beslaglegging +/- € 182.000,- min startkosten € 30.000,- = 334.000,-)
.
Als de gemeente nu stopt met procederen zijn ze nog uit de kosten. En houden zij er een bedrag van € 33.000,- over aan de deal. (huidige proceskosten € 212.000,-)
.
Resumé; Het verschil tussen het bod van Scholte en het Bod van Tuin bedraagt € 346.000,-
(bod Scholte €695.000 – bij verkoop aan Tuin; asbestverwijdering en procedures € 996.000,- minus bieding Tuin € 650.000,- = 346.000,-)

Sjaak
5 december 2017 at 23:15
Daar is geen speld tussen te krijgen. Klopt helemaal.

RB
6 december 2017 at 08:55
Jan Kees Visser, iedereen staart zich blind op die asbestsanering, was dit duidelijk omschreven in Scholte z’n bod? hoogstwaarschijnlijk niet, en dus is het ook geen bod van 695K maar gewoon de 245K die al eerder gemeld was, een notaris heeft geen kristallen bol waar hij dit soort mooie reken jezelf rijk rekensommetjes in ziet, die opent een envelop met een eindbod

Monique_K
6 december 2017 at 12:28
Als u nou even leest wat er in de link staat die door JudgeX is geplaatst op 6 december om 0.18 uur? Inclusief brieven!

RB
6 december 2017 at 13:25
dat Scholte een garantsteller moest vinden voor 1.5 miljoen en dat hij dat niet wilde bedoelt u?

Dick Berts
6 december 2017 at 14:29
Programma van eisen, garantstellingen, messcherpe biedingsprocedures, business plannen en noem de shit maar op. En waar het het om? De vestiging van een internationaal top museum dat Den Helder internationaal op de kaart kan zetten. Een normaal gemeentebestuur zou Scholte een handje helpen. Aanvankelijk deden B&W dat ook. Totdat Scholte kritisch bleek, wat heel normaal is in een democratie. Behalve dan in de republiek Den Helder. Nu moet hij op een smerige wijze de stad uitgewerkt worden…

Monique_K
6 december 2017 at 16:07
RB, inderdaad, van Scholte wordt zomaar eventjes een garantstelling gevraagd voor een absurd bedrag. Hij zou die 245.000 euro handje contantje betalen, geen garantstelling voor nodig. Wat ik graag zou weten is waar die resterende 1.255.000 euro aan kosten vandaan komen waarvoor Scholte dan voor een garantstelling zou moeten zorgen, de asbestsanering wordt geschat op 450.000 euro als het gedaan wordt door een door de gemeente aangesteld bedrijf?
Daarnaast kan Rob Scholte veel van het werk aan het pand doen met behulp van vrijwilligers en bedrijven die voor hem (bijna) gratis werken, als privépersoon heb je daarin mogelijkheden die de gemeente of een aannemer niet hebben.

Dick Berts
5 december 2017 at 20:51
Waarom meldt DHA niet dat we gewoon weer vierkant belazerd worden???

scherpe ogen en oren
5 december 2017 at 21:02
Beste Dick, DHA geeft alleen weer wat de antwoorden zijn van het college en komt als het goed is toch ook nog wel met een artikel waar zij zelf de vraag stelt betreffende de asbest sanering. Of heeft DHA belang ivm de LOS??

Judge X
5 december 2017 at 21:12
– De bieder kan de akte ontbinden indien het verkochte op 1 maart 2018 niet leeg en vrij van huur en gebruik geleverd kan worden.
De overdracht van eigendom van het voormalige postkantoor is voorzien voor maart 2018.
——
Nou dat lijkt mij dus duidelijk hè, Kuipers krijgt het niet voor elkaar om het pand voor 1 maart 2018 vrij van huur en gebruik te leveren want Scholtes rechten lopen nog 4 jaar door, vrij van asbest wordt het ook niet vanzelf en welk besluit zal gegunde Tuin intussen nemen. 🙂

Judge X
5 december 2017 at 21:49
Blijf maar lekker uw tentoonstellingen draaien meneer Scholte, ik kom binnenkort weer eens uw nieuwe collectie bezichtigen – incognito uiteraard. 😉
http://desertpeace.files.wordpress.com/2009/10/puppet_strings3.jpg

Jonathan
5 december 2017 at 22:10
Ik vind de houding van DHA perfect. Veel beter dan de Helderse Courant die enorm partijdig is.

Jonathan
5 december 2017 at 22:41
Na 21 maart heeft dit college geen poot meer om op te staan of te zitten

strandloper
6 december 2017 at 00:29
“Het college is het niet met Michiel Wouters eens dat de raad onvoldoende geïnformeerd is over de gang van zaken rond de verkoop. “In de afgelopen periode bent u regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen in het dossier Middenweg 172-174 (voormalig postkantoor)”, zo reageert het college.”
Het college van B&W (BG), BG staat voor Bad Governance, is het niet met Michiel Wouters eens, dat de raad onvoldoende is geïnformeerd omdat het college regelmatig heeft geïnformeerd. Voor dit college van B&W (BG) is derhalve ‘onvoldoende’ gelijk aan ‘regelmatig’. Ik vertrouw erop dat de heer Wouters dit antwoord niet accepteert.
Verder is in de duistere visie van dit college slechts één bod gedaan en om die reden aan die ene bieder gegund.
Laat dit college nu eens alle hoeken van de kamer zien en trap ze naar huis. Je kunt je toch niet eeuwig in de luren laten leggen aalgladde wanbestuurders.

Dick Berts
6 december 2017 at 10:21
Ondertussen hebben Schuiling en Kuipers weer een nieuw kort geding tegen Scholte aangespannen. Hij heeft nu drie rechtszaken van de gemeente tegelijk aan zijn broek.Ook al wint hij keer op keer, hij gaat op deze manier totaal kapot aan mega advocaatkosten die hij maar voor een heel klein deel terug krijgt. De gemeente blijft net zo lang in hoger beroep gaan tot Scholte failliet is. Zo vecht de maffia…. en de raad doet niks. De enige hoop is nog dat de Helderse burgers door krijgen dat niemand hier zijn leven nog zeker is met een crimineel college dat wordt gedekt door een meerderheid in de raad.

Fred
6 december 2017 at 11:39
Door zo te handelen, geeft de Gemeente in principe toe, geen andere manier meer te zien, om Scholte uit het pand te krijgen, dan hem financieel kapot te procederen. En inderdaad, de raad laat dit toe. Het is in ieder geval eens goed te bekijken ( I.v.b.m de verkiezingen) welke fracties binnen de raad geen ruggengraat hebben en dit allemaal zonder enige tegenstand maar toelaten.

Jacques Bierens
6 december 2017 at 17:45
De raad laat dit toe is wat mij betreft te algemeen.Er zijn raadsleden die vechten voor duidelijkheid en transparantie, maar iedere keer tegen een blok raadsleden van gevestigde partijen lopen.

Fred
6 december 2017 at 18:13
Daarom, zeg ik ook ,goed bekijken welke fracties dat zijn .

https://www.denhelderactueel.nl/2017/12/tuin-betaalt-650-000-euro-postkantoor

PDF:
RV17.0067 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fracties ChristenUnie en Behoorlijk Bestuur betreffende het dossier Middenweg 172-174
RV17.0073 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende Verkoop voormalig postkantoor