Ton F van Dijk – Ex Verloofde door Politie Verhoord + Charlotte Wijnen – Shima Kaes ‘Mishandeld’ + Yvonne Coldeweijer – HEEFT JOHNNY EX GEWURGD?! 😱 + Harry Vermeegen – Losse Handjes!

Johnny de Mol Jr (foto HP | De Tijd)

Ex Verloofde Johnny de Mol door Politie Verhoord over Vermeende Mishandeling

Wat hebben oud-minister Camiel Eurlings, artiesten Lil Kleine en Glennis Grace én presentator Johnny de Mol gemeen? Ze werden alle vier publiekelijk beschuldigd van mishandeling. Voor drie van de vier liep het slecht af. Maar hoe zit het met Johnny de Mol? Hij ontkent de ernstige beschuldigingen nadrukkelijk en voor de populaire presentator lijkt de kwestie voor als nog met een sisser af te lopen. Ton F van Dijk kreeg onlangs de volledige aangifte tegen de SBS6 talkshowhost in handen én ontdekte, dat de vrouw, die hem beschuldigt vorige week is verhoord door de politie. Ook zouden er belangrijke getuigen zijn.

CDAer Camiel Eurlings aanvaardde begin 2017 een schikkingsvoorstel van de officier van justitie omdat hij zijn ex vriendin Tessa zou hebben geslagen. Daarna verdween Eurlings uit het zicht van Nederland en zette hij zijn leven ogenschijnlijk voort in de anonimiteit. De voormalig kroonprins van het CDA is in feite een maatschappelijke paria geworden.

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP | De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP | De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

Rapper Lil Kleine, in het echte leven Jorik Scholten uit Amsterdam, eindigde na de vermeende mishandeling van zijn vriendin onlangs in de politiecel. Zijn contract met een grote muziekstudio werd beëindigd en vele optredens afgezegd. Op dit moment bevindt hij zich naar eigen zeggen in Thailand, waar hij zich laat behandelen voor zijn ‘Problemen’. Het is de vraag of Lil Kleine ooit weer kan uitgroeien tot een populaire en veel gevraagd artiest.

Hetzelfde geldt voor zangeres Glennis Grace, die er van wordt verdacht dat zij, in vereniging met anderen, geweld heeft gebruikt in een Amsterdamse supermarkt. Ook zij zat enkele dagen vast in een politie cel. En ook in haar geval lijkt een comeback in de harten van de fans ver weg.

Nederlanders zijn duidelijk: je blijft ook als Bekende Nederlander met je handen van anderen af. Of het nu je vriendin is of een supermarktmedewerker uit de Jordaan.

Nederlanders zijn duidelijk: je blijft ook als Bekende Nederlander met je handen van anderen af. Of het nu je vriendin is of een supermarktmedewerker uit de Jordaan

Uitzondering lijkt Johnny de Mol. Ook tegen hem werd aangifte gedaan wegens (ernstige) mishandeling van zijn ex verloofde Shima. Maar waar Camiel Eurlings, Lil’ Kleine en Glennis Grace op de blaren moeten zitten als gevolg van de beschuldigingen over hun vermeende gedrag (dat bij geen van de genoemde personen door een rechter is vastgesteld), lijkt dat niet te gelden voor de zoon van media magnaat John de Mol.

Sterker nog. Nadat in december 2020 aangifte werd gedaan tegen de populaire televisie presentator werd deze in datzelfde jaar gevraagd om in het goed bekeken programma De Nationale Kerstavond bij KRO NCRV de rol van verteller van het verhaal van de geboorte van Jezus op zich te nemen. Iets dat op het allerlaatste moment niet doorging omdat Johnny geveld werd door corona.

Ook kreeg De Mol Junior een eigen dagelijkse talkshow bij SBS, de zender van zijn vader. Hij kan daarbij rekenen op de steun van Jeroen Pauw, die hem de kneepjes van het vak bijbrengt. Er is – voor zover bekend – geen gast, die niet bij Johnny wil aanschuiven in het programma met de naam HLF8, omdat de presentator beschuldigd wordt van mishandeling van zijn ex vriendin.

Op zich een goede zaak, want iemand is pas schuldig, nádat een rechter hem of haar daadwerkelijk schuldig bevonden heeft. Dat geldt ook voor Johnny, die net als andere BNers extra kwetsbaar is voor valse aangiftes, bedoeld om hem te beschadigen.

Daar staat tegen over, dat Bekende Nederlanders een voorbeeld functie hebben. Ze staan niet alleen ‘Voor aan’ bij premières, maar ook als er kritiek is op hun gedragingen, zélfs als deze niet strafrechtelijk vervolgd worden. Een kwestie van ‘Noblesse Oblige’.

Johnny de Mol is dus onschuldig tot het tegendeel door een rechter bewezen wordt geacht. Maar wat verklaart het verschil in maatschappelijke appreciatie voor De Mol Junior ten opzichte van Eurlings, Scholten en Grace, die alle drie diep zijn gevallen?

Johnny de Mol is dus onschuldig tot het tegendeel door een rechter bewezen wordt geacht

Tot nu toe is er relatief weinig bekend over de inhoud van de beschuldigingen tegen Johnny, die door sommigen worden gezien als de actie van een rancuneuze ex verloofde, die Johnny vijf jaar na dato een poot wil uitdraaien. Er werd daarom zelfs door hem – als eerste – aangifte gedaan tegen zijn ex partner wegens ‘Poging Afdreiging’.

De zaak wordt mede daarom door velen in de omgeving van de SBS superster afgedaan als een ‘Nothing Burger’. Maar is dat ook zo?

Toen Johnny op 23 maart vorig jaar voor het eerst op televisie bij OP1 door presentator Tijs van den Brink naar de beschuldigingen van zijn ex vriendin werd gevraagd, antwoordde hij “Nou, onze relatie verdiende niet de schoonheidsprijs, maar dit soort aantijgingen gaan echt te ver, ja () van mishandeling en erger, daar wil ik toch wel heel graag afstand van doen.”

Johnny ontkent dus dat hij zijn ex verloofde heeft mishandeld en neemt daar ‘Afstand’ van. Omdat de ex verloofde, Shima Kamali Sarvestani (ook wel Shima Kaes genoemd) inmiddels in Ibiza woonachtig is en relatief weinig met de media praat, is haar kant van het verhaal tot nu toe niet in volle omvang in de openbaarheid gekomen.

Hoewel journalisten Gudo Tienhoven en Dennis Jansen van het Algemeen Dagblad al eerder hét nieuws brachten over de aangifte tegen Johnny, is nog steeds niet volledig duidelijk waar Johnny nu precies van wordt beschuldigd en of er daadwerkelijk onderbouwde en zwaar wegende bezwaren bestaan tegen de talkshow host en zoon van John de Mol.

Ook is tot heden niets bekend over het verloop van een eventueel onderzoek door de politie naar de aangifte, die inmiddels al bijna anderhalf jaar oud is. Wordt de zaak überhaupt onderzocht? Belangrijke vraag is ook, is het een She Said, He Said (het woord van Shima tegen dat van Johnny), of zijn er getuigen en andere bewijsmiddelen, die de beschuldigingen kunnen bevestigen?

Bronnen rond het onderzoek bevestigen tegenover HP | De Tijd dat de ex verloofde van Johnny inmiddels uitgebreid is verhoord over haar aangifte en de vermeende feiten in deze zaak. Dat gebeurde op woensdag 30 en donderdag 31 maart 2022 in een Amsterdams politie bureau. Recent dus. In een ongeveer zeven uren durend verhoor zou Shima Kamali Sarvestani tot in detail hebben verklaard over de door haar ervaren gebeurtenissen in 2015.

HP | De Tijd is in het bezit van de volledige aangifte tegen Johnny de Mol inclusief bijlagen, foto’s en aanvullende ‘Bewijzen’ die door Shima zijn ingebracht. De aangifte bevat een gedetailleerde beschrijving van een drietal vermeende mishandelingen van Sarvestani door haar toenmalige verloofde, Johnny de Mol.

Waar Johnny zelf nadrukkelijk afstand neemt van de beschuldigingen, wordt in de aangifte een verontrustend beeld geschetst van het vermeende gedrag van één van de meest prominente televisiemakers van SBS6.

Uit de aangifte blijkt dat deze is gedaan op 15 december 2020 en dat de feiten betrekking hebben op gebeurtenissen in 2015. Omdat (lichte) mishandeling na zes jaar verjaart is de datum van aangifte van belang (deze is binnen de wettelijke termijn). Uit de aangifte zelf blijkt mogelijk waarom er nu pas een klacht is ingediend bij het Openbaar Ministerie en niet al veel eerder.

Naar eigen zeggen nam Sarvestani al in 2016 een advocaat in de arm. Nadat deze namens haar contact zou hebben gezocht met een persoon uit de omgeving van de familie De Mol, zo wordt in de aangifte gesteld, zou hij op 28 april 2016 het volgende in een WhatsApp bericht aan zijn cliënte hebben laten weten:

Helaas kom ik niet verder. Er is voorzichtig gepolst en degene, die ik sprak denkt, dat hij, de familie en vrienden groep totaal voorbereid is op de aanval en dat er een scenario klaar ligt om van jou een tweede Sabia te maken” () “Het is me duidelijk, dat als je iets doet je zo veel shit over je heen gaat krijgen en daar maak ik me zorgen over.

De advocaat in kwestie (niet haar huidige raadsman) wil tegenover HP  | De Tijd geen verdere toelichting geven. Volgens de aangifte van Shima zou hij dus min of meer hebben laten weten, dat zij in de media door de entourage van Johnny ‘Aangevallen’ zou worden en dat zij als gevolg daarvan zou eindigen als de – in de dezelfde media – veel geplaagde en verguisde ‘Voetbal vrouwSabia Boulahrouz. Geen aantrekkelijk vooruitzicht, dat Shima in 2016 naar eigen zeggen zou hebben doen besluiten om op dat moment af te zien van verdere stappen tegen Johnny inzake de vermeende mishandelingen.

Toen Shima in 2020 in het kader van wederhoor werd benaderd door journalist Mark Koster, die een boek schreef over de familie De Mol en deze haar met de vermeende mishandeling(en) door Johnny confronteerde, was dit volgens de tekst van de strafklacht voor haar aanleiding om opnieuw juridisch advies in te winnen, hetgeen – op de valreep van verjaring – in december van dat jaar alsnog leidde tot een omvangrijk ogende aangifte.

Naast het gedetailleerde verslag van vermeende mishandelingen door Johnny de Mol in Tulum (Mexico), Amsterdam en Ibiza (Spanje) bevat het dossier tientallen foto’s van de aangeefster waarop ogenschijnlijk vele verwondingen aan haar lichaam te zien zijn, die volgens de aangifte een gevolg zijn van een drietal ernstige mishandelingen (in de aangifte wordt zelfs gesteld, dat sprake is van poging tot doodslag) door Johnny de Mol.

Belangrijke ‘Bijlage’ bij de aangifte lijkt de patiënten kaart van een huisarts, die Shima op aanraden van een vriendin bezocht na een vermeende geweld uitbarsting, die plaats zou hebben gevonden op Ibiza.

Op 27 mei 2015 noteert de huisarts van de vriendin, die Shima bezoekt, volgens de aangifte in het medisch dossier.“Episode ‘ruzie met vriend’.”

We lezen: “Afgelopen vrijdag ruzie gehad met vriend, hij was volgens pte (patiënte, red.) onder invloed van alcohol en drugs, overal blauwe plekken, 20 minuten geduurd, is 3e keer dat het gebeurd is, nu weg bij vriend, wilde niet naar eigen huisarts, zelfde als van haar vriend, is bekend persoon, pte twijfelt daarom nog, of zij aangifte doet bij de politie, pte wil graag vastleggen wat er gebeurd is”.

Shima meldt dus al in 2015, kort na de vermeende incidenten, dat zij drie keer is mishandeld door haar ‘vriend’ en dat deze een ‘bekend persoon’ is.

Vervolgens wordt in de bijlage bij de aangifte door de huisarts beschreven welk letsel aan het lichaam van Shima waarneembaar is: in ieder geval een aantal bloeduitstortingen en ook zouden mogelijk vingerafdrukken op haar beide armen zichtbaar zijn.

Citaat uit het medisch dossier in de aangifte: “Haematoom op neusrug, haematomen: re bovenooglid, armen bdz (beide zijden, red) lijken vingerafdrukken, ribben rechterkant, li kuit haematoom van 10 bij 10 cm”.

“Ruzie met vriend met fysiek geweld” zo concludeert de huisarts op 27 mei 2015 dan ook in het medisch dossier dat in de aangifte is bijgevoegd en volgens Shima betrekking heeft op de vermeende mishandeling door Johnny de Mol, waarvan deze laatste dus nadrukkelijk ‘afstand’ neemt.

Incident (1) Tulum, Mexico

Volgens de aangifte van Shima Kamali Sarvestani begint de vermeende mishandeling op 12 januari 2015. Plaats van handeling is Tulum in Mexico. We lezen in het relaas dat naar de Amsterdamse hoofdofficier van justitie René de Beukelaer is gestuurd het volgende:

Citaat aangifte: “In de periode van 28 december 2014 tot en met 23 januari 2015 was mevrouw Shima Kamali Sarvestani samen met Johnny de Mol met vakantie in Tulum Mexico. Op zijn verjaardag, 12 januari 2015, kreeg mevrouw Shima Kamali Sarvestani een woordenwisseling met Johnny de Mol. De aanleiding daarvoor was het notoire cocaïnegebruik door Johnny de Mol. Deze woordenwisseling mondde uit in fysiek geweld door Johnny de Mol. Hij heeft mevrouw Shima Kamali Sarvestani geslagen, geschopt, is bovenop haar gaan zitten en heeft haar aan de haren getrokken.”

Volgens de aangifte zijn er zes personen, die weliswaar geen directe getuigen zijn, maar die volgens Shima wel kort na het incident haar ‘Letsel hebben waargenomen’. Zij verzoekt deze personen als getuigen te verhoren.

In de bijlagen is een screenshot van een WhatsApp bericht toegevoegd, dat volgens de aangifte van Johnny de Mol afkomstig is en zou zijn geschreven direct na de vermeende mishandeling op 12 januari 2015, die hierboven wordt beschreven.

Citaat “Het spijt mij ook. Van heel veel dingen. Zeker van vanavond. Nooit goed te praten. Kansloos!! Fout. Onwaardig. Maar niet terug te draaien. Ik accepteer alle consequenties. Natuurlijk klopt dit niet. Ben veel te ver gegaan.”

Bron aangifte

Op het screenshot van WhatsApp staat naast de naam ‘Johnny’ een Mexicaanse WiFI provider vermeld, hetgeen volgens de aangifte de authenticiteit van het bericht bevestigt in relatie tot de plaats van het incident: Tulum, Mexico.

In een verklaring, die Shima onder ede heeft gedaan en die bij de aangifte zit, vertelt zij:“Dag erna (dertien januari tweeduizend vijftien) is hij door het stof gegaan en heb ik hem vergeven onder voorwaarde dat hij in therapie zou gaan met als doelstelling zijn zeer agressieve woede aanvallen niet meer te laten voorkomen. Eenmaal terug in Nederland heeft Carlijn Kempers (zijn manager) een therapeut georganiseerd. Ik heb drie keer solo met die therapeut gesproken (ergens tussen februari en half april tweeduizend vijftien) om zijn problematiek te bespreken, nadat hij drie sessies had gehad.”

Carlijn de Vries Lempers, de manager van Johnny, laat aan HP |De Tijd weten ‘Geen behoefte’ te hebben om op bovenstaande te reageren.

Incident (2) Amsterdam

Het tweede incident zou hebben plaatsgevonden in Amsterdam. Uit de aangifte: “Op 2 maart 2015 presenteerde Johnny de Mol het Edison Pop Gala in de Harbourclub in Amsterdam. Na een woordenwisseling heeft Johnny de Mol mevrouw Shima Kamali Sarvestani uitgescholden en heeft hij haar een vuistslag in het gezicht gegeven als gevolg waarvan zij ten val is gekomen. Van deze vuistslag waren drie (3) mensen getuige”.

De identiteit van één van de getuigen van het vermeende incident wordt in de aangifte onthuld. Het gaat om bedrijfsleider van The Harbour Club die met naam en toenaam wordt genoemd . Ook zouden twee hostessen getuige zijn geweest van het voorval.

In een verklaring onder ede, die bij de aangifte is opgenomen, zegt Shima:“Johnny liep direct de zaal in na die vuistslag. [De bedrijfsleider, naam weggelaten door redactie] die had gezien, dat ik een klap van Johnny kreeg en daarna omviel, rende naar me toe en hielp mij omhoog en bood me hulp aan, wilde een glas water en een stoel pakken. Uit schaamte en paniek liep ik richting de uitgang.”

Shima zou die avond ‘alleen per taxi naar de gezamenlijke woning’ aan de Herengracht in Amsterdam zijn gegaan. In de aangifte staat “Thuis gekomen bleek Johnny de Mol al thuis te zijn. Direct na haar binnenkomst ontstond wederom ruzie, waarbij Johnny niet alleen verbaal maar ook fysiek geweld heeft gebruikt. Hij heeft mevrouw Shima Kamali Sarvestani wederom geschopt en geslagen. Ook heeft hij haar met zijn handen geprobeerd te (ver)wurgen door hard zijn handen om haar keel vast te houden en te knijpen. Naderhand bleken er blauwe plekken van de vingerafdruk van Johnny de Mol in haar nek te staan. Ook gooide Johnny haar met haar hoofd tegen een tafel aan, waarna zij een scheur in de wenkbrauw opliep en op de grond viel.

Of dit ook werkelijk zo heeft plaats gevonden is op dit moment onderwerp van politie onderzoek. Meta data van de foto S van Shima en haar verwondingen, die aan de aangifte zijn toegevoegd, lijken de momenten in de tijd, waarop de incidenten zouden hebben plaats gevonden te bevestigen. Of de foto S écht zijn, en wat er exact op te zien is en of dit bewijs vormt voor mishandeling zal ongetwijfeld tevens nader worden onderzocht. Maar de aard van het letsel, dat op de foto S wordt getoond lijkt in ieder geval het verhaal van Shima – dat zij in 2015 is mishandeld – te bevestigen. Johnny de Mol is niet op de foto S zichtbaar.

Of de foto’s écht zijn, en wat er exact op te zien is en of dit bewijs vormt voor mishandeling zal ongetwijfeld tevens nader worden onderzocht

De aangifte vervolgt “Na afloop van de mishandeling is zij samen met Johnny de Mol in een taxi naar de spoedeisende hulp gegaan. Uit angst voor Johnny de Mol heeft mevrouw Shima Kamali Sarvestani de arts verteld, dat zij van de trap was gevallen. De arts liet merken haar niet te geloven, omdat aard en omvang van het letsel niet past bij een val van de trap, maar mevrouw Shima Kamali Sarvestani durfde (in het bijzijn van Johnny de Mol) niet te vertellen over de mishandeling. De arts zag de striemen en plekken, die mevrouw Shima Kamali Sarvestani in haar nek had van de wurg poging van Johnny de Mol, tezamen met een dikke snee op haar wenkbrauw.”

Als bijlage is in dit verband een medisch verslag van de spoed eisende hulp van 3 maart 2015 van het OLVG Oost in Amsterdam aan de aangifte toegevoegd. Verzocht wordt de getuigen in The Harbour Club, waaronder de ‘Bedrijfsleider’ maar ook drie anderen, die met naam en toenaam worden genoemd, te horen, omdat zij de beschuldigingen van mishandeling zouden kunnen bevestigen.

Incident (3) Ibiza

De derde en laatste keer, dat er sprake zou zijn van huiselijk geweld is op 22 en 23 mei 2015 in een hotel op Ibiza, waar Johnny en Shima te gast waren om een huwelijk van vrienden bij te wonen. Ook hier zou het stel ruzie hebben gekregen, onder meer over het vermeende ‘Drugs Gebruik’ van De Mol Junior, zo staat in de aangifte:

Johnny de Mol gaf mevrouw Shima Kamali Sarvestani plotseling een harde duw, waardoor zij over een paar stoelen | ligbedjes op de grond viel. Omdat zij zo over haar toeren was heeft zij Johnny de Mol toen, met de blote hand, een klap gegeven op zijn gezicht. Daarop pakte hij haar beet en sleurde hij haar, schoppend tegen haar ribben, door de hele tuin van het hotel. Omdat mevrouw Shima Kamali Sarvestani hard om hulp begon te schreeuwen kneep Johnny de Mol haar keel dicht en deed zijn hand op haar mond om het geschreeuw te voorkomen. Nadat mevrouw Shima Kamali Sarvestani zich uit zijn greep en verstikkingspoging had geworsteld is zij naar de hotelkamer gerend. Johnny de Mol ging achter haar aan en heeft haar in de badkamer van de hotelkamer volledig in elkaar geslagen.”

Nadat Shima is ‘Ontsnapt’ zou zij volgens de aangifte op de gang van het hotel twee getuigen zijn tegengekomen die met naam en toenaam worden genoemd.

Opvallend is, dat ook Els Verberk, de echtgenote van John de Mol, in de aangifte als getuige wordt genoemd.

Els Verberk heeft haar toen onder gebracht in een ander hotel. Zij wilde niet dat mevrouw Shima Kamali Sarvestani met dit gehavende gezicht geassocieerd zou worden met Johnny de Mol”, aldus de tekst van de aangifte.

Zelf zegt Shima daar over in een verklaring, die zij onder ede heeft afgelegd en die ook bij de aangifte is gevoegd: “Zodra Els mij zag (rond twee uur en dertig minuten (02.30 uur)) stelde ze voor om naar onze kamer terug te gaan. We komen binnen en Els loopt direct naar het balkon toe waar Johnny staat, en vervolgens zegt Els met verheven stem, dat het belachelijk is, dat wij het zo ver hebben laten komen op het huwelijk van twee vrienden en Els dwong mij mijn spullen te pakken om mij vervolgens in een heel ander hotel onder te brengen. Het had immers geen zin meer om te blijven, laat staan om met een gehavend gezicht aan het ontbijt te verschijnen. Els eiste, dat ik een petje op deed en via de receptie was er binnen vijf minuten een kamer in een nabij liggend hotel geboekt.”

Shima verzoekt de politie nadrukkelijk om de echtgenote van John de Mol te horen als getuige.

Samenvattend: ‘Ruzie met vriend met fysiek geweld’, zo zou een huisarts de kwestie in het medisch dossier van Shima (zoals eerder al in dit artikel al genoemd) hebben geconcludeerd. De aangifte tegen Johnny de Mol oogt omvangrijk, gedetailleerd en goed onderbouwd met aanvullende ‘bBwijzen’ zoals de medische verklaring.

De vele tientallen foto S ,die HP | De Tijd onder ogen kreeg lijken te bevestigen, dat Shima meerdere keren is mishandeld en daaraan serieuze verwondingen overhield, zoals kneuzingen, zwellingen, blauwe plekken, een blauw oog en een kapotte lip. Uit de foto S kan niet worden opgemaakt door wie de verwondingen zijn toegebracht. Mede daarom is besloten deze foto S niet te publiceren in het belang van zowel Shima als van degene ,die zij beschuldigt Johnny de Mol.

Tenslotte: journalist Mark Koster maakte in zijn boek De Mol, de machtigste mediaf amilie van Nederland vorig jaar melding van het bestaan van een geluidsopname van een telefoongesprek tussen Shima en Johnny, waarin zij met elkaar lijken te spreken over over de vermeende geweld uitbarstingen van Johnny.

In de aangifte staat over het geluidsfragment: “Johnny de Mol erkent in het telefoongesprek dat hij mevrouw Shima Kamali Sarvestani in Ibiza (Spanje, incident 3) ‘flink heeft aangepakt’ en ‘Ik ben heel hardhandig geweest met je en fokking terecht’.”

Het politie  onderzoek – dat dus vorige week leidde tot een uren lang verhoor van Shima – moet alle open staande vragen beantwoorden voor zo ver, dat na relatief lange tijd nog mogelijk is. De Amsterdamse hoofd officier van Justitie zal dan beslissen, of er voldoende zwaarwegende argumenten zijn om Johnny de Mol te vervolgen voor al dan niet door hem gepleegde strafbare feiten. Het is uiteindelijk aan de rechter om – nadat Johnny ook zijn kant van het verhaal heeft gedaan – te bepalen, of hij schuldig is of niet.

In het kader van dit artikel heeft HP | De Tijd vanzelfsprekend een reactie gevraagd aan Johnny de Mol en zijn familie. Zij hebben kennis kunnen nemen van de integrale tekst van dit artikel. Namens hen laat advocaat, de Amsterdamse strafpleiter Peter Plasman, het volgende weten:“De familie wil niet reageren.

De juridisch adviseur van Shima, Karim Aachboun, die ook is geïnformeerd over de volledige tekst van deze publicatie, zegt tegen HP | De Tijd in een reactie “Ik kan bevestigen dat mijn cliënte, mevrouw Shima Kaes, afgelopen week voor het eerst door de recherche is gehoord naar aanleiding van de door haar op 15 december 2020 gedane aangifte tegen de heer Johnny de Mol wegens zware mishandeling en poging tot doodslag.”

HP | De Tijd, 6 april 2022

https://www.hpdetijd.nl/2022-04-06/ex-verloofde-johnny-de-mol-door-politie-verhoord-over-vermeende-mishandeling/

Shima Kaes ‘Johnny de Mol heeft mij Drie Keer Zwaar Mishandeld

Shima Kaes

Voor het eerst komt Shima Kaes aan het woord over de zaak. Haar ex verloofde Johnny de Mol zou haar drie keer zwaar mishandeld hebben. Familie De Mol bood haar zwijg geld in ruil, dat ze haar mond hield.

Poging tot Doodslag

Dat beweert Shima vandaag via een video verbinding in de Rechtbank in Den Haag. Shima spande een kort geding aan tegen de Staat, omdat zij vindt, dat zij geen onafhankelijke beoordeling krijgt van de aangifte, die zij vorig jaar deed. In de aangifte klaagt Shima Johnny aan voor poging tot doodslag en zware mishandeling in 2015.

Er zouden volgens Shima meerdere geweld incidenten hebben plaatsgevonden tussen haar en Johnny in Amsterdam, Mexico en op Ibiza, meldt De Telegraaf. ,,Ik ben in 2014 gaan samen wonen met Johnny de Mol. In 2015 werd onze verloving verbroken, nadat hij mij voor de derde keer zwaar had mishandeld”, aldus Shima.

Zwijggeld

Ze beweert dat er foto’s zijn van de verwondingen, diverse getuigen zijn en app gesprekken waarin Johnny zelf het een en ander heeft erkend. Na de derde mishandeling zou ze van de vrouw van John de Mol zwijggeld aangeboden hebben gekregen. Shima stelt dat ze dit aanbod heeft afgewezen en het geld niet heeft aangenomen.

Angst voor Familie De Mol

Dat Shima pas jaren later aangifte deed, komt, omdat ze angst had voor wraak van de familie De Mol. ,,Ik weet, dat de familie alles uit de kast haalt door bij voorbeeld karakter moord te plegen”, aldus Shima.

Al eerder ontkende Johnny de mishandelingen. ,,Van zware mishandeling is geen sprake geweest en poging doodslag is absurd, vooral na zes jaar”, zei zijn advocaat eerder in De Telegraaf. Op vrijdag 30 juli volgt de uitspraak.

Ditjes & Datjes, 21 juli 2021

https://www.ditjesendatjes.nl/shima-kaes-johnny-de-mol-heeft-mij-drie-keer-zwaar-mishandeld/

HEEFT JOHNNY DE MOL ZIJN EX VERLOOFDE GEWURGD?!  😱

Gepubliceerd 23 jul. 2021

Life of Yvonne

KRIJG 20% KORTING op Alle Sieraden van mijn Sieraden Lijn Stardust, 4 Karaat Goud met de Code YOUTUBE20 http://lifeofyvonne.nl/

FOLLOW ME
Instagram https://www.instagram.com/lifeofyvonne/

Contact me via
Mail: info@lifeofyvonne.com. Alleen Zakelijk!

Reacties
https://youtu.be/n9Ek33ykK1o

Even over Johnny de Mol, bijgenaamd Losse Handjes!

Gepubliceerd 7 apr. 2022

Harry Vermeegen Official

Even over Johnny de Mol, bijgenaamd Losse Handjes! Niemand durft wat te zeggen, bang voor De John!

Uit het nieuws
Shima Kaes, de ex verloofde van Johnny de Mol is door politie verhoord over vermeende mishandelingen in 2015. Hij ontkent de ernstige beschuldigingen nadrukkelijk en voor de populaire presentator lijkt de kwestie vooralsnog met een sisser af te lopen. Ton F van Dijk kreeg onlangs de volledige aangifte tegen de SBS6 talkshow host in handen én ontdekte, dat de vrouw,die hem beschuldigt vorige week is verhoord door de politie. Ook zouden er belangrijke getuigen zijn.

Elke dag nieuwe vlogs en video S van toen! Wil je mijn video S als eerste zien?
Abonneer je dan op dit GRATIS kanaal!

LIKE mij ook op Facebook
https://www.facebook.com/harryvermeegenofficial

VOLG mij ook op Instagram
http://www.instagram.com/vermeegenharry

VOLG mij ook op Twitter
http://twitter.com/harryvermeegen

Reacties
https://youtu.be/8QYp1bJo5aM

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ton+F+van+Dijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Charlotte+Wijnen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ditjes+&+Datjes
https://robscholtemuseum.nl/?s=Yvonne+Coldeweijer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Life+of+Yvonne
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harry+Vermeegen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gudo+Tienhoven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dennis+Jansen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tijs+van+den+Brink
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Koster
https://robscholtemuseum.nl/?s=Johnny+de+Mol+Jr
https://robscholtemuseum.nl/?s=Els+Verberk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlijn+Kempers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlijn+de+Vries
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeroen+Pauw
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+Plasman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Shima+Kaes|
https://robscholtemuseum.nl/?s=Shima+Kamali+Sarvestani
https://robscholtemuseum.nl/?s=Karim+Aachboun
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lil+Kleine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jorik+Scholten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Glennis+Grace
https://robscholtemuseum.nl/?s=Camiel+Eurlings
https://robscholtemuseum.nl/?s=Edison+Pop+Gala
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Harbour+Club
https://robscholtemuseum.nl/?s=Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tulum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mexico
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ibiza
https://robscholtemuseum.nl/?s=Spain