Theodor Holman – Informant + Matthias van den Bossche – Prinses Mabel was Agente Geheime Dienst + Peter van de Kraats – ‘Klaas Bruinsma deelde Legale Paspoorten uit’

Mabel Wisse Smit (foto pzc.nl)

Prinses Mabel Wisse Smit (foto mannenzalen.nl)

Trouwen met Prins Friso (1) (gif BBC)

Trouwen met Prins Friso (2) (gif gifs.com)

Schoon Moeder Beatrix & Mabel (foto HLN)
Mabel Wisse Smit bij het Amsterdam Dinner van de AIDS Foundation (foto Mischa Schoemaker)

Informant

Theodor Holman – Informant, Het Parool, 18 april 2012 (1)

Theodor Holman – Informant, Het Parool, 18 april 2012 (2)

Theodor Holman – Informant, Het Parool, 18 april 2012 (3)

Theodor Holman – Informant, Het Parool, 18 april 2012 (4)

Theodor Holman – Informant), Het Parool, 18 april 2012 (5)

Gisteren had ik een Aangenaam Gesprek met de Oud BVD‘er Frits Hoekstra. Hij werkte des TIjds mee aan een Documentaire over de Moord op Theo van Gogh. Ik sprak hem Nu naar Aanleiding van zijn BoekDe Dienst, de BVD van Binnen Uit.’ Frits was ‘Leiding Gevendetijdens de Koude Oorlog.

Zijn Verhalen zijn, Net als zijn Boek, Spannend. Na zijn Vorige Boek wilde Minister Johan Remkes een Proces tegen hem Beginnen, maar dat is Niet Door Gegaan. Hoe Wel hij Alles onthult, is hij Namelijk Nog Steeds Zwijgzaam als het om Personen gaat.

Toch was Frits over Één Persoon Minder Zwijgzaam: Mabel Wisse Smit. Hij vertelde dat, Hoe Wel hij Toen Niet meer bij de BVD werkte, Mabel Wisse Smit Bijna Zeker Informant en Agent was van de BVD. Hij had daar een Paar Goede Redenen voor.

(1)

Mabel studeerde Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en liep In haar Studie Tijd een Paar Stages, waar onder bij de VN en bij () Buitenlandse Zaken. Voor die Twee Stages was een Uit Gebreid Veiligheid Onderzoek een Vereiste.
FritsZij was dus Bekend bij de Dienst.’

(2)

Bij de VN kreeg ze een Relatie met Mohammed Sacirbey, Ambassadeur bij de VN voor Bosnië en Herzegovina en daarna in 1995 Minister van Buitenlandse Zaken. Sacirbey speelde een Belangrijke Rol bij de Tot Stand Koming van het Dayton Akkoord. Mabel zat ‘Met haar Neus boven op die Onderhandelingen‘. Uiteraard wilde de BVD Daar Alles van Weten, ‘Wij waren Immers Militair Betrokken bij die Oorlog.’ Onderhandelaar Richard Holbrooke heeft haar Zelfs een Keer uit de Onderhandelings Zaal Gestuurd, omdat hij Niet wist Wat Mabel Daar deed.

(3)

Toen het NIOD de Val van Srebrenica onderzocht, verklaarden Ambtenaren, onder wie Zegs Man Henk van der Zwan, Hoofd Politieke Zaken op het Ministerie en Algemeen Secretaris van het Koninklijk Huis, dat Mabel Invloed Uit Oefende op het Nederlandse Balkan Beleid, zo als Na te Lezen valt in het Rapport. ‘Haar Invloed kan Niet Anders dan via de Dienst zijn gegaan,’ schrijft Frits.

(4)

Al dus kon het Gebeuren, dat Mabel, zoals RTL Nieuws des Tijds berichtte, Eerder dan Jan Peter BalkenendeKennis droeg van de Inhoud van de AIVD Rapportage over haar’.

Verder schrijft Frits Hoekstra: ‘Normaal gaan er Weken, Zo Niet Maanden, Over Heen, voor dat de Dienst een  Rapport kan uit brengen. Nu was het er Al Na een Week!

Mabel Wisse Smit werkte Bijna Zeker voor de BVD.’

https://www.parool.nl/nieuws/informant~b4957d88/

Prinses Mabel was Agente van Nederlandse Geheime Dienst

De Nederlandse Prinses Mabel (43), Echt Genote van Prins Friso, heeft Zeer Waarschijnlijk Gefungeerd als Agent en Informateur van de Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD), de Voorloper van de Huidige Nederlandse Algmene Inlichtingen en Veiligheids Dienst (AIVD). Het Tijd Schrift HP | De Tijd meldt op zijn Web Site, dat Oud BVD‘er Frits Hoekstra dit schrijft in zijn Memoires “De Dienst, De BVD van Binnen Uit“.

Mohammed Sacirbey was ten tijde van de oorlog in Joegoslavië minister van Buitenlandse Zaken van de Bosnische regering.

Mohammed Sacirbey was ten Tijde van de Oorlog in Joegoslavië Minister van Buitenlandse Zaken van de Bosnische Regering (foto NHL)

Mabel Wisse Smit zou voor de BVD hebben Gewerkt in de Jaren Negentig, ten Tijde van de Onderhandelingen, die leidden tot de Akkoorden van Dayton, 1995, het Vredes Verdrag, dat een Einde maakte aan de Bosnische Oorlog. De Echt Genote van Prins Friso had des Tijds een Relatie met Mohammed Sacirbey, die als Bosnisch minister van Buitenlandse Zaken een Belangrijke Rol speelde bij die Onderhandelingen.

Dutch Bat

Hoekstra suggereert volgens HP | De Tijd, dat Mabel Op Verzoek van de BVD Contacten heeft Aan Geknoopt met Sacirbey. Nederland was Immers met Dutchbat Militiar Betrokken bij het Balkan Conflict. Daarnaast was Luidens Hoesktra Informatie uit de Eerste hand over de Bosnische Onderhandeling Strategie Internationaal Buiten Gewoon Kostbare “Handel Waar” in de Wereld van de Inlichtingen Diensten.

Dat Mabel werd Benaderd, zou komen, Omdat zij Reeds tijdens haar Studie Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam bij de BVD In Beeld was Gekomen. Zeker toen ze Stage liep bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Verenigde Naties.

De BVD Connectie van Mabel speelde Ook een Rol, toen ze zich in 2003 verloofde met Friso, meent Hoekstra. De AIVD kon Toen Reeds binnen een Week na de Aanvraag een Verklaring vanGeen BezwaarOmtrent het Omstreden Huwelijk Af Geven aan Toen Malig Premier Jan Peter Balkenende.

Drugs Baron Klaas Bruinsma

In 2003 beweerde de Chileense Crimineel Charlie da Silva, dat Mabel een Relatie had met de In 1991 Vermoorde Drugs Baron Klaas Bruinsma AKA De Lange AKA De Dominee, zie Onder Staande YouTube Video.

Gangster Girl (foto spannings.blogspot.com)

SBSLegendarische Aflevering van Peter R de Vries met Charlie da Silva

Gepubliceerd 5 mei 2009

R B

Peter R de Vries en SBS

Reacties
https://youtu.be/HxFKcME5aKw

Prins Friso blijft bestuurder bij Telenet

Prins Friso blijft Bestuurder bij Telenet

HLN, 27 september 2015, 05:27

https://www.hln.be/buitenland/prinses-mabel-was-agente-van-nederlandse-geheime-dienst~ac51359f

Week van ToenKlaas Bruinsma deelde Legale Paspoorten uit

Iedere Week plunderen we de Zolder Op Zoek naar een Oude Editie van Panorama. Deze keer vonden we er Eentje uit 2004, met daar in ‘Een Maffia Baas die Paspoorten pikt’

Week van toen: 'Klaas Bruinsma deelde legale paspoorten uit'

Charlie da Silva, de Man, die ons Konings Huis op zijn Grond Vesten deed Schudden met Mabel Gate, deed van uit Chili Daar Na Nóg Meer Onthullingen. Zo verklaarde hij tegen over Peter R de Vries een Nooit Op Gehelderde Inbraak Golf in Gemeente Huizen, die Vijftien Jaar Daar Voor ons Land had getroffen. Die bleek Geregisseerd te Zijn door Klaas Bruinsma.
De Maffia Baas maakte daar bij Enkele Duizenden Paspoorten Buit en verschafte Daar Mee Honderden Onderwereld Figuren een Legale Status.Ex Bodyguard Da Silva vertelt Peter R de Vries en Kees van der Spek ook Hier Over Alle Details.“Kort na de Moord op Klaas Bruinsma, in juni 1991, keert Charlie da Silva Terug naar zijn Geboorte Land Chili. Hij doet dat Met een Half Miljoen Gulden in Contanten, In het Geheim Betaald door de Nederlandse Overheid.
Da’s Eigenlijk Al te Gek voor Woorden. Da Silva had Namelijk Niet Zo Lang Daar Voor een Cel Straf Uit Gezeten voor een Kei Harde Liquidatie tijdens een Drugs Oorlog in de Amsterdamse Onder Wereld. Maar het kan Nog Gekker. Hij reist Namelijk op een Origineel Geldig Nederlands Paspoort, dat op zijn Eigen Naam staat. Dat is Wel een Heel Sterk Staaltje. Want de Dan 36 Jarige Chileen beschikt Niet Eens over een Verblijfs Vergunning voor Nederland en had Eigenlijk Al Lang als Illegaal het Land Uit Gezet moeten zijn.

Ra Ra, Hoe Kan Dat?

Zo begint Peter R de Vries het Artikel, dat hij in 2004 voor Panorama schreef over het Tweede Deel van zijn Ontmoeting met Charlie da Silva. Deze Ex Bodyguard van Drugs Crimineel Klaas Bruinsma was Kort Daar Voor Wereld Beroemd Geworden door de TV Uitzending, die De Vries over hun Ontmoeting maakte, waar in Da Silva vertelde, dat Prinses Mabel Vroeger Soms aan Boord van Bruinsma’s Schip de Neeltje Jacoba met Klaas Bruinsma Sliep. De met een Zwaar Accent Uit Gesproken Zinnen alsZai was die Waif van die Lange”, enMabel, Ken jai Mai Nog?” werden Razend Populair.

Klaas Bruinsma had zijn Eigen Gemeente Huis in de Warmoesstraat

Maar Charlie had dus Nog Meer te Verklappen. Zo als Over het Echte Nederlandse Paspoort, dat hij Nog Steeds had. Gekregen van Bruinsma. Peter R de Vries checkt het. ‘Aandachtig blader ik het door. Het Paspoortis Af Gegeven op9 maart 1991 door de Burgemeester van de Noord Hollandse Gemeente Oostzaan.’ ‘Ik weet Amper Waar Dat Ligt‘, lacht Da Silva. ‘Hoe kom je Daar in Vredes Naam aan?‘ vraag ik Verbaasd. Charlie kijkt Triomfantelijk. “Van Klaas Gehad. Die had Zijn Eigen Gemeente Huis in de Warmoesstraat in Amsterdam. Daar werden Ook Paspoorten Uit Gegeven. Geen Valse, maar Honderd Procent Echte Nederlandse Paspoorten.”

Eind Jaren 80, Begin Jaren 90 wordt Nederland Geconfronteerd met een Golf van Inbraken op Gemeente Huizen in Met Name Kleine Dorpen. Er worden die Jaren Duizenden Blanco Paspoorten, Stempels, Speciale Perforators voor Pas Foto’s en Stans Machines Gestolen. Door Da Silva ontdekte de Vries dus Wie Daar Achter Zat.

De Bruinsma Bende steelt Niet Alleen de Blanco Passen. Want aan het Kale Boekje op Zich heb je Namelijk Niet Veel.

Het zijn Juist de Goede Stempels, de Specifieke Perforaties in de Pas Foto’s en Andere Rand Kenmerken, die een Dergelijk Document voor de Specialist Echt Maken. Immers, als er Één van die Specifieke Aspecten Ontbreekt, valt de Gebruiker bij een Goede Controle door de Mand. Klaas wilde Daarom dat Bij Zo’n Inbraak Direct Alles werd Mee Genomen om de Gestolen Paspoorten Echt te maken. Die Lange hield Niet van Half Werk.”

Penorama. 12 mrt. 2021 | 10:26

https://panorama.nl/artikel/448151/week-van-toen-klaas-bruinsma-deelde-legale-paspoorten-uit

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theodor+Holman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Het+Parool
https://robscholtemuseum.nl/?s=Matthias+Van+den+Bossche
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+R+de+Vries
https://robscholtemuseum.nl/?s=HLN
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+van+de+Kraats
https://robscholtemuseum.nl/?s=Panorama
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+van+der+Spek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Frits+Hoekstra
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+van+Gogh
https://robscholtemuseum.nl/?s=Moord+Theo+van+Gogh
https://robscholtemuseum.nl/?s=Johan+Remkes
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mabel+Wisse+Smit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mabel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Prinses+Mabel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mabel+van+Oranje
https://robscholtemuseum.nl/?s=Politieke+Wetenschappen
https://robscholtemuseum.nl/?s=UvA
https://robscholtemuseum.nl/?s=Universiteit+van+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=VN
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verenigde+Naties
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Buitenlandse+Zaken
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheid+Onderzoek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verklaring+van+Geen+Bezwaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Agente
https://robscholtemuseum.nl/?s=Informante
https://robscholtemuseum.nl/?s=Spionne
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geheime+Dienst
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVD
https://robscholtemuseum.nl/?s=Binnenlandse+Veiligheid+Dienst
https://robscholtemuseum.nl/?s=AIVD
https://robscholtemuseum.nl/?s=Algemene+Inlichtingen+en+Veiligheids+Dienst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Prins+Friso
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mohammed+Sacirbey
https://robscholtemuseum.nl/?s=VN+Afgezant+Bosnië+en+Herzegovina
https://robscholtemuseum.nl/?s=Minister+Buitenlandse+Zaken+Bosnië+en+Herzegovina
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bosnië+en+Herzegovina
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dayton
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dayton+Akkoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Richard+Holbrooke
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joegoslavië
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joegoslavië+Oorlog
https://robscholtemuseum.nl/?s=Srebrenica
https://robscholtemuseum.nl/?s=Val+Srebrenica
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dutchbat
https://robscholtemuseum.nl/?s=NIOD+Rapport+Srebrenica
https://robscholtemuseum.nl/?s=NIOD
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederlands+Instituut+voor+Oorlog+Documentatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+van+der+Zwan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Balkan+Beleid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Balkan+Conflict
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+Peter+Balkenende
https://robscholtemuseum.nl/?s=Klaas+Bruinsma
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maffia+Baas
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bruinsma+Bende
https://robscholtemuseum.nl/?s=Neeltje+Jacoba
https://robscholtemuseum.nl/?s=Charlie+da+Silva
https://robscholtemuseum.nl/?s=Charlie+de+Chileen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bodyguard
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maffia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Warmoesstraat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Inbraak+Gemeente+Huis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Inbraak+Golf+Gemeente+Huizen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Amsterdam+Diner
https://robscholtemuseum.nl/?s=Moord+Theo+van+Gogh
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koude+Oorlog
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oostzaan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Chili
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wereld+van+Inlichtingen+Diensten