Tessa van Veen – Je Kunst of je Leven (8) Pieter in Kunst Historisch Perspectief

PIeter van Goudswaard – Daphne

Wat Voor Af Ging

https://robscholtemuseum.nl/tessa-van-veen-je-kunst-of-je-leven-1-de-villa/
https://robscholtemuseum.nl/tessa-van-veen-je-kunst-of-je-leven-2-werken-en-leren/
https://robscholtemuseum.nl/tessa-van-veen-je-kunst-of-je-leven-3-manisch-depressieve-stoornis/
https://robscholtemuseum.nl/tessa-van-veen-je-kunst-of-je-leven-4-tessa/
https://robscholtemuseum.nl/tessa-van-veen-je-kunst-of-je-leven-5-twee-levens-komen-samen/
https://robscholtemuseum.nl/tessa-van-veen-je-kunst-of-je-leven-6-den-haag/
https://robscholtemuseum.nl/tessa-van-veen-je-kunst-of-je-leven-7-de-stichting-en-de-ontdekking-pieter-van-goudzwaard-19291983/

Je Kunst of je Leven (8) Pieter in Kunst Historisch Perspectief

De Grond Leggers van de Moderne Kunst

Voor het Uit Breken van de Eerste Wereld Oorlog waren de Grond Slagen voor de Moderne Kunst Reeds Gelegd. Onder Andere Vertegenwoordigd door Pablo Picasso, George Braque, Henri Matisse, Igor Kandinsky, Paul Klee en Max Beckmann. Kunstenaars maakten Deel uit van Verschillende Stromingen, maar Los van deze Bewegingen ging hun Ontwikkeling Vaak Beter. Men keek Niet Meer naar Kubisme, maar naar een Picasso. Zij waren Vernieuwend, Niet Zo Zeer, omdat ze Nieuwe Wilden zijn, maar om dat zij op Zoek waren naar een Andere Manier van Vorm Geven. Schilderen is een Grote Zoek Tocht naar Wat is Mooi, Wat is Anders? Waar voel ik me Goed bij? Veel Moderne Kunstenaars zijn Figuratief begonnen, zo ook Pieter van Goudzwaard, maar het Best kon hij zich vinden in de Abstracte Schilder Kunst. Na zijn Abstracte en Geometrisch Abstracte Werken verschenen er Voorzichtig Weer Wat Meer Figuraties. Eigenlijk is de Individuele Zoek Tocht, of Misschien Nog Beter Gezegd de Ontdekkings Reis, van de Kunstenaar Terug te vVinden in de Gehele Kunst Geschiedenis. Meest Al worden de Verschillende Kunst Stromingen Zo Veel Mogelijk Chronologisch in de Tijd Geplaatst, als Ware het Steeds een Verbetering en een Voor Uitgang. Echter Veel Stromingen over lappen elkaar. Was bij Voorbeeld het Constructivisme Beter dan het Kubisme? Was de Zo Genaamde Minimal Art Nog Beter? Wanneer Kunst moet worden Uit Gelegd, wordt het Kunst Matig en verliest het aan Kracht, Waar Door het zijn Doel Voor Bij schiet. Voor Wat Betreft de Eeuwig Terug Kerende Vraag “Wat is Kunst?”, kan men een Vrij Eenvoudige Conclusie trekken. Kunst moet voor Al Kijk Genot Verschaffen, en dat is een Mooi Doel op zich om als Kunstenaar naar te Streven. Kunstenaars kijken door de Eeuwen Heen Al naar Elkaars Werk en doen zo Inspiratie op. Zij nemen Dingen van hun Voor Gangers over als een Soort Ketting Reactie. Ook al streeft de Kunstenaar er naar Volledig Uniek te zijn en Iets Toe te Voegen aan Al het Geen er Reeds is. Wanneer men Niets over neemt of Anders Gezegd Niets leert van de Voorgangers zou het Vast een Saaie Boel zijn geweest.

Fotografie

De Uit Vinding van de Fotografie heeft de Ontwikkeling van de, Moderne, Kunst een Beetje Geholpen. Hier door kon men Veel Vrijer te werk gaan. De Werkelijkheid werd Immers met Één Druk op de Knop Vast Gelegd. Regels zijn op zich Goed, maar tot op Zekere Hoogte. In de Nazi Tijd bij voor Beeld waren de Regels te Streng, waardoor er Nauwelijks Sprake was een Ontwikkeling van Kunst. Na de Tweede Wereld Oorlog bleven onder amder Picasso, Marc Chagall, Juan Miro en Max Ernst Trouw aan de Kunst als Communicatie Middel, Ondanks de Traumatische Gebeurtenissen uit de Oorlog. Veel Kleur en Speelse Composities waren een Soort Ontsnapping aan de Verschrikkelijke Herinneringen aan de Oorlog. We kunnen dit Uit Leggen als een Soort Kijken naar de Kosmos. Kosmisch is een Woord, dat Ook op het Werk van Pieter van Goudzwaard van Toe Passing is. Hij noemde zijn Ontdekkings Reis in de Schilder Kunst het Graven in het Onder Bewuste, een Groot Onontgonnen Gebied. In de Tijd van Pieter van Goudzwaard maakte de Vietnam Oorlog Diepe In Druk op hem. Hier op knipte hij uit Protest, en als een Offer zijn Eigen Lange Haren Af en plakte die op een Schilderij. Braque begon met het Refereren aan Natuurlijke Fenomenen met Aardse Tinten. Later ook bij Antoni Tapiès terug te vinden. Matisse begon met de Collage, Ook bij Pieter van Goudzwaard Terug te Vinden in Werken met Foto’s, Kranten Knipsels en Ander Beeld Materiaal.

Drip Art and Action Painting

Men moest Wel Wennen aan het “Geklieder” genaamd “Drip Art” Eind Jaren Vijftig Begin Zestig. Maar het leidde Al Snel tot Kijk Genot. zo als bij voor Beeld bij Jackson Pollack. Pieter van Goudzwaard experimenteerde Hier Ook Al Vroeg Vol Op  Mee. De Meest Spectaculaire Werken zijn uit de Jaren 1961 en 1962. Een Werk, Getiteld “Brandend Zand”, is een Absoluut Hoogte Punt in het Oeuvre. Bij Zon Onder Gang een Absolute Kijk Sensatie. Bij Veel Werken zal men een Associatie hebben met de Natuur. Bij voor Beeld door het Mysterieuze Licht, dat doet Denken aan een Flauw Schijnsel door een Donker Woud. Of door de Grillige Vormen, waar in men Gewassen en Stronken denkt te Her Kennen. Maar Ook de Associatie met Insecten, of Sporen van Vreemd Soortige Dieren komt voor, Getuige Onder Andere het Werk Getiteld “Hallucinaties van de Water Spin”. Bij de “Action Painters” waar onder gerekend Franz Kline, Pierre Soulages en ook Pieter van Goudzwaard werd de Kunst de Ontdekkings Reis en het Doek de Arena. André Masson om schrijft het als volgt.

De Automatische Tekening, die aan het Onbewuste ontspringt, verschijnt als een Onvoorziene Geboorte. De Eerste Grafische Structuren op het Papier zijn Niet Meer dan Gestolde Bewegingen, Ritme, Bezwering, Resultaat: Vlekken, Geklieder, dat is de Eerste Fase. In de Tweede Fase eist het Latent Aan Wezige Beeld zijn Rechten op. Als dat er is, moet je Door Gaan. Dit Beeld is Enkel een Spoor, Iets Wat je op het Strand vindt. Dat Spoor moet er voor Zorgen, dat Stil Stand tussen Beide Fasen wordt Vermeden”.

Kalligrafie

Kalligrafie is een Inspiratie Bron voor Velen geweest. Bij Kalligrafie moet de Vorm in Één Keer Goed zijn, er mag Niets Aan Veranderd worden. Dit Onomkeerbare vinden we bij Veel Kunstenaars Terug, Tref Zeker en Niet te Herstelen. Zo als bij Luciano Fontana Bekend om de Snedes in zijn Werken, Pieter van Goudzwaard Schoot op een Werk met een Pistool en Door Zeefde het Zo met Gaatjes.

Materiaal Kunst

Experimenteren met Materiaal, en Verschillende Verf Soorten horen Ook bij de Zoek Tocht van de Kunstenaars naar een Geschikte Beeld Taal. Voor Beelden zijn Zand, Haren, Bladeren, Takjes en Lompen, die worden verwerkt en Gaan Zo een Eigen Leven Leiden. Denk aan Tapiès, Georges Mathieu, Alberto Burri en Emil Schumacher. Pieter van Goudzwaard weet deze Materialen Zo Mooi te verwerken, dat je Echt Goed moet Kijken, wil je Bladeren en een Oud Hemd Herkennen in een Embryo Achtige Compositie. Bij Schumacher vindt men de Kleurs Stromen in Aard Korst Achtige Structuren Terug, Gelijk Pieter van Goudzwaard dit deed.

Primitieve Kunst

Primitieve Kunst als Inspiratie Bron, onder andere Bespeurd bij Picasso, keert Vaak Terug. Niet Alleen de Afrikaanse Kunst, maar ook de Kinder Tekening Rekenen we tot Primitieve Kunst. Zeer Bekend van de “CoBrA” Kunst. Pieter van Goudzwaard steekt deze Thema’s in een Heel Persoonlijk Jasje.

Overigens kunnen Praktische Redenen Ook een Vernieuwing of Verandering te Weeg brengen. Begin Zeventiger Jaren begon Pieter van Goudzwaard met de Spuit Bus te werken, omdat zijn Nagels te Lang waren geworden om de Kwasten Fatsoenlijk Vast te Houden. Verder kennen de Werken van Pieter van Goudzwaard een Enorme Diversiteit. Niet Alleen in Abstractie, maar Ook in Kleur en Materiaal Gebruik. De Werken zijn Prettig om naar te Kijken, om dat er een Sterke Persoonlijkheid uit Spreekt. Natuurlijk blijft het Zo, dat deze Aan Spreekt of Juist Niet.

Arie Doorduin kan ons Veel Vertellen over de Mens Pieter, maar hij weet Ook Waar Veel Schilderijen van Pieter Terecht zijn Gekomen. Want, zo geeft hij toe, in de Jaren na de Dood van zijn Vrouw heeft hij Wel Eens Werk van Pieter Verkocht, wanneer hij Krap bij Kas zat. Er gingen aan Aantal Werken naar een Architect om de Hoek. Een Orthodontist in de Buurt was Klant, en Ook Ene Toni Bueler, een Oud Medewerker van ESA, Europese Ruimte Vaart Organisatie, de Af Korting staat voor European Space Agency. ESA is Verantwoordelijk voor de Ontwikkeling van Ruimte Vaart in Europa. Daarnaast zorgt ESA er voor, dat via Ruimte Vaart Nieuwe Diensten en Producten Beschikbaar komen voor de In Woners van Europa. Deze Man werkte onder andere mee aan de Ontwikkeling van de Hubble Ruimte Telescoop. Er ging Wat Tijd Over Heen, maar Uit Eindelijk kregen we de Kans deze Man te Ontmoeten. Arie gaf Hoog Op over hem. We werden Razend Nieuws Gierig. Hij zou de Grootste Hoe Veelheid Pieters hebben na ons. Het zou gaan om Iemand met een Uit Muntende Talen Kennis en een Uit Zonderlijk Intellect. De Dag van de Ontmoeting breekt aan. We rijden Op Getogen Richting Warmond. Het schemert Al een Beetje. We naderen het Huis en de Man komt ons Al Tegemoet Gelopen. Bij Binnen Komst raak ik Bevangen door de Mysterieuze Sfeer. Het Huis staat Vol met Kunst en Antiek. Maar Niet Zo Maar Spul. Nonchalant staan de Museale Meubeltjes in een Behoorlijk Rommelig Geheel. Mijn Blik dwaalt Af naar Boven. Daar hangen Niet Alleen Pieters tegen het Plafond, maar er hangt Ook een Schitterende Zak Kroon, het Type Versaille komt Eerst, op de Voet Gevolgd door dit Exemplaar. Ik kijk mijn Ogen uit, maar houd me Rustig. We verschansen ons in een Bij Kans Nog Rommeliger Werk Kamer. Daar heeft hij een Groot aan Tal Pieters in Mappen. We gaan er voor Op de Knieën Zitten. Als een Stel “Groupies” bladeren we door de Stapel Werken op Papier. We kunnen ons Enthousiasme Niet onder drukken maar dat hoeft in deze Setting bij deze Man Ook Niet. Iedere Keer als er Één wordt om geslagen kunnen we het Niet Laten, en zeggen we Weer Bijna in Koor, ‘Oh díe is Mooi!’ Deze Man heeft als Één van de Aller Eerste Mensen op Aarde de AfBeeldingen Gezien, die de Hubble naar de Aarde zond, Zo Ver in het Heel Al was er Nog Niet Gekeken. Hij kon zijn Ogen Bijna Niet geloven, er rolden Pieters uit de Printer. We praten de Hele Avond, en zijn Gefascineerd door de Kennis en Kunde van deze Man. De Ontmoeting blijft ons Altijd Bij. We bezoeken hem Jaren Later Weer in Spanje. We hunkeren naar Pieters en willen Alles Zien en in Kaart Brengen. Ook een Bezoekje aan de Architect, die Gretig kocht bij Arie staat me bij. Om de Pieters, maar ook Om een Andere Reden. Ik ben in die Periode Vegetariër. We zitten Lang Geanimeerd te Praten, en Etens Tijd breekt aan. De Vrouw des Huizes besluit Iets te Maken voor ons, Zonder Over Leg. We krijgen een Bordje Voor Geschoteld, Aardig Natuurlijk. Ik was van deze Mensen, en hun In Richting met Kunst en Design Zeer onder de In Druk, en durfde Daar Om Niets te Zeggen, maar wat we kregen was Helaas Verkeerd Klaar Gemaakte Zwezerik. Zelden voelde ik me Zo Ongelukkig Ongemakkelijk. Ik heb geprobeerd Daar Na me zelf Iets Meer Zelf Verzekerdheid Op te Leggen in dit Soort Situaties, maar Soms gaat het Respect voor Gast Vrijheid en Beleefdheid Toch Voor. Ik heb getracht de Zwezerik Weg te Moffelen onder wat ik dacht een Acceptabel Over te laten Hoopje Sperzie Bonen. De Planten Bak leek me Toch bij Nader In Zien Geen Optie.

Hier Onder leest u mijn Vertaling van het Wetenschappelijk Artikel, dat over Pieter is Geschreven door de Heer Bueler van Museo Raset in Girona.
Duik Diep in de Wereld van Pieter!

Kijken naar het Werk van Pieter van Goudzwaard is Zeker Geen Passieve Aan Gelegenheid. De Nederlandse Kunstenaar straalt een Passionele Aantrekkings Kracht uit, en de Directheid veroorzaakt een Intense Verbintenis met de Kijker. Direct wordt de Hoogst Individualistische Natuur van de Kunstenaar Zichtbaar. Ieder Schilderij laat een Nieuw Experiment of Uit Vinding zien. Met Theatrale Verve neemt Van Goudzwaard de Kijker Mee op Avontuur, hem of haar Uit Nodigend om de Abstracte Om Geving, die de Kunstenaar heeft Geschapen te Ontdekken. Ondanks de Vaak Ruwe Markeringen, en het Soms door Angst Gedreven Werk bevat een Geweldige Aandacht voor Detail en Subtiele Verschillen.

Door de Gecreëerde Structuur Elementen heen verschijnen Mysterieuze Achter Gronden. De Lagen van Van Goudzwaard en de Contrasten zijn Korrelig tegen een Gladder Opper Vlak Geplaatst en Soms Verenigd met Wassingen en Vlekken om Nieuwe In Gewikkelde Schilder Achtige Velden te Creëren. De Gelaagde Structuur van Opper Vlaktes geven het Werk een Ongelofelijke Diepte. Nieuwe Vormen Intstaan en Bewegen naar de Voor Grond, Andere Gebieden lijken te Vervagen en laten Puin Resten achter. Zo als de Organische Groei van Samen Stelling. De Zeer Fijn Gebarsten en Schilferige Opper Vlakte Structuur draagt bij aan dit Idee van Proces, Als de Opperste Laag Geleidelijk Af Pelt, Gedurende het Verstrijken van de Tijd, verandert het Schilderij Langzaam en bevindt zich dus Continu in een Staat van Verandering. Hoe Wel Van Goudzwaard Soms Ook dit Gewenste Effect Bereikt door het Introduceren van Gemengde Materialen, “Mixed Media” of Collage Elementen, zocht hij de Grenzen op van het Schilderen door deze Uit Stekende Beheersing, van het Anders Zo Conventionele Medium, en bereikte Daar Door Fascinerende Effecten. Deze Structuur Elementen plaatsen Van Goudzwaard’s Werk dicht bij het Werk van de Materie Schilders als Antoni Tàpies (1923 – 2012) of Jean Dubuffet (1901 – 1985). Echter, de Werken van deze Nederlandse Kunstenaar Onder Scheiden zich van dit Genre, om dat hij Niet Zocht naar het Hanteren van het Materiaal als Doel op zich. Eerder gebruikte hij de Experimentele Structurele Techniek om Nieuwe Vormen en Dimensies te Creëren.

Aan Sluitend op deze Structurele Kwaliteiten, de Kleuren, die Van Goudzwaard gebruikt, dragen bij aan de Diepte, die hij genereert met zijn Schilderen. Net als met de Structuur, bouwt de Schilder het Doek Ook op door Over Lapping van Kleur. Van Goudzwaard leek Geen Voor Keur te hebben voor een Bepaald Palet, Hoe Wel Zwart een Belangrijke Terug Kerende Kleur is en geeft zijn Werk de Definitie, en verhoogt het Gevoel voor Dramatiek in zijn Werk. Heldere Kleuren zo als Toxisch Rood, Roze en Groen zijn Vaak naast Sombere Tonen geplaatst. Dit Gevarieerde Palet geeft het Werk een Prikkelend Karakter. Vaak laat de Schilder een Diffuus Licht zien door de Op Gehoogde Structuur en Gekleurde Lagen. Dit Clair Obscur Effect voegt een Kwaliteit en een Intensiteit toe. Hoe Wel het lijkt, dat Van Goudzwaard’s Schilderijen Overtuigd zijn Neer Gezet, blijven de Zwarte Lijnen, die de Kunstenaar Toe Voegt Zoekend van Aard. Soms in de Vorm van een Voort Durende Tekening, Andere Keren zijn de Lijnen Staccato Geplaatst. De Contouren geven het Werk een Sterke Interne Structuur, Bijna als een Skelet. Toch zijn deze Structuren Verre van Stijf, om dat de Onder Zoekende Lijnen een Beweging suggereren. In Sommige Op Zichten zijn de Vormen Suggestief als de Schaduw van Wezens, of als Demonische Hallucinaties, maar al die Zin Spelingen zaaien Verwarring, wanneer de Lijnen verdwijnen in het Algehele Niets. De Lijnen, die hde Opper Vlakte Kruisen kunnen Soms Brutaal zijn, maar Ook Extreem Delicaat, als of ze met Kalligrafische Geraffineerdheid zijn Toe Gevoegd. Soms hebben de Lijnen, de Elegantie van een Dans en Andere Keren de Brutaliteit van een Geweld Dadige Ruzie. De Ongelooflijke Spannings Velden, die Ontstaan laten de Reus Achtige Kracht zien, Waar Mee Van Goudzwaard zijn Kwast over het Canvas veegt. Op deze Wijze ontstaat een Niet Voor Op Gezette wilde Schoonheid, die Bijna Zelf Destructief van Aard is.

De Abstracte Om Geving, die Van Goudzwaard creëerde, kan Voelen als een Verlaten Landschap, van Niet Stoffelijke Aard, Waar door Tijd en Ruimte, zo als we het Kennen, Irrelevant lijkt. Soms domineert een Geheim Zinnige Stilte, de Compositie als Ware het een Onbewoonde Planeet, maar de Volgende Compositie kan Op Wellen en Bijna van het Opper Vlak van het Canvas Spatten met de Energie van een Kosmische Explosie. De Interesse van de Kunstenaar in het Heel Al is Duidelijk Zichtbaar in zijn “Maan Serie”. Hoe Wel de Serie Niet Karakteristiek Geometrisch is, In Ontwerp en Uit Voering, experimenteerde de Kunstenaar Instinctief Weer met Abstracte Vorm om een Andere Mysterieuze Onaardse Sfeer te Creëren, een Terug Kerend Thema in zijn Oeuvre.

De Houding van de Kunstenaar tegen de Gevestigde Orde en Spottende Streken leverde hem een Excentrieke Reputatie op. Hoe Wel Van Goudzwaard werkte in een Tij, dat Uit Wisseling van Artistieke Ideeën Gemeen Goed was in de Wereld, was hij een Eenzaam Figuur en leek het er op, dat hij zich Niet Aan Getrokken voelde tot een Bepaalde Kunstenaars Kring of Kunst Stroming. In de Late Jaren 1940 en Vroege Jaren 1950 heeft de CoBrA Beweging Nederland, en Andere Delen van Europa bestormd met de Vrijheid van Kleur en Vorm, toch Groten Deels Figuratief blijvend. Hoe Wel Van Goudzwaard zijn Werk Ook baseerde op Vrije Expressie, leek hij Ongeïnteresseerd in de CoBrA Regels. Het moet Gezegd, dat Zekere Andere Kunstenaars uit die Tijd Ook werden Gedreven om een Eigen Stijl te Creëren in Plaats van Af te Stemmen op de Nieuwste Trend. Zo een Kunstenaar was Gerard Verdijk (1934 – 2005), die in zijn Vroege Werk Zekere Over Een Komsten laat Zien in Stijl en Kracht. Niet Verrassend,, omdat de Kunstenaars Bekenden waren van elkaar en Beiden Woonden en Werkten in Den Haag.

Met Respect voor Internationale Tendensen, lijkt het Werk van Van Goudzwaard Over Een Komsten te hebben met New York’s Abstract Expressionisten. Hoe Wel de Kunstenaar de Beweging Niet Expliciet volgde, was hij zich er Bijna Zeker van Bewust. Van Goudzwaard’s Werk deelt de Zelfde Dynamiek als het Werk van Enkele Abstract Expressionistische Schilders. In dit Op Zicht kunnen Verschillende Aspecten van de Nederlandse Kunstenaar worden Vergeleken met de Beweging Schilderijen van Franz Kline (1910 – 1962). Hun Werken delen een Zelfde Gevoel voor Drama, Behalve Wat Betreft de Sinistere DraaI, die Van Goudzwaard aan Veel van zijn Werken geeft.

De Donkere, Bijna Bedreigende Atmosfeer geeft het Werk van Van Goudzwaard een Mysterieus Gevoel. Zijn Ruwe Esthetica ligt Zelfs Dichter bij de Werken gemaakt in Japan in de Jaren 1950, tijdens de Gutai Beweging. Men kan Zeggen, dat de Directe, maar Zeer Intuïtieve Manier, waar op Van Goudzwaard werkte Grote Verwantschap heeft met de Japanse Beweging. Ook Gutai streeft naar Krachtige, Eerlijke Uit Drukkingen, om dat ze Ontevreden waren met Sommige Opper Vlakkige Kunst van Voor Heen. In het Gutai Manifest van 1956 verklaart Jiro Joshihara het Volgende.

Gutai Kunst Verandert het Materiaal Niet, maar Brengt het Tot Leven. Gutai Kunst Vervalst het Materiaal Niet. In Gutai Kunst reiken de Menselijke Geest en het Materiaal elkaar de Hand, Ook Al zijn ze Anders het Tegen Over Gestelde van elkaar. Het Materiaal wordt Niet Geabsorbeerd door de Geest. De Geest dwingt het Materiaal Niet tot Onder Werping.’
Yoshihara, Jiro, http://www.ashiya-web.or.jp/museum/, Kunst Journaal Geijutsu Shincho, 1956.

Behalve de Inventieve Schilderijen en Activiteiten van Individuen, die in Verband worden Gebracht met Gutai in de Voor Hoede Opererend, kunnen worden Gezien als Voor Lopers van de “Happening” en “Performance Art” uit de Late jaren 1950 en 1960. In zijn Onder Scheidende Stijl experimenteerde Van Goudzwaard Ook met dit Soort Onder Nemingen. Waar Onder het Verschillende Malen Af Vuren van een Pistool op een Schilderij, dat hij had Gemaakt, het Ontwerpen van Pamfletten met Brutale Teksten, die hij Her Haaldelijk liet Circuleren, het Verbranden van Doeken tegen Wan Toe Standen in het Algemeen [Directe Aan Leiding Op Stand in de Schilderswijk tegen de Woning Nood], het Af Knippen van zijn Haren om de 25ste Bevrijdings Dag te Markeren. Haar, dat Later een Werk zal Sieren. Deze Acties laten de Brutaliteit, Onconventionele en Scherpe Aard van de Kunstenaar zien. Toch, Hoe Ironisch Ook, Onder Liggend laat het de Wanhopige Zucht naar Erkenning Zien.

De Stille Over Weging in zijn Werk laat de Poging Zien achter het Materiaal te Zoeken. In dit Proces dient zijn Schilderij als een Raam, Waar Door men kan Zien Hoe de Kunstenaar probeerde te Werken als een Mysticus, met een Cynische Humor door de Oppervlakkige Materiaal Lagen heen, om te Onder Zoeken Wat Verder Op ligt. In deze Zin, kan het Potentiële Meta Fysische Niet over het Hoofd worden Gezien. Als Onder Meditatie schrijft de Kunstenaar zijn Kalligrafische Taal op de Organische Opper Vlaktes Samen Gesteld uit Op Windende Nieuwe Texturen, Vormen en Kleuren. Zijn Ontdekkings Reizen geven Aan Leiding tot Complexe Gezichts Velden, die Intrigeren om te worden Ontrafeld.

‘De Meest Belangrijke Verdienste van Abstracte Kunst ligt in het Feit, dat het de Mogelijkheden heeft Geschapen om een Nieuwe, Subjectieve Vorm van Ruimte te Creëren, die Echt de Naam van een Creatie Verdiend.’
Yoshihara, Jiro, http://www.ashiya-web.or.jp/museum/, Kunst Journaal Geijutsu Shincho, 1956

Ondanks zijn Geraffineerde Techniek, is het Werk van Van Goudzwaard Toe Gankelijk, en Neemt de Kijker Mee en Moedigt Hem of Haar aan de Abstracte Om Geving te Ervaren, in Al haar Subtiele Variaties, die de Kunstenaar Creëerde op zijn Pad, naar Mystieke Eenzaamheid.

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tessa+van+Veen
https://robscholtemuseum.nl/?s=PIeter+van+Goudswaard
https://robscholtemuseum.nl/?s=Arie+Doorduin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Toni+Bueler
https://robscholtemuseum.nl/?s=Toni+Büler
https://robscholtemuseum.nl/?s=Museo+Raset
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerard+Verdijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jiro+Joshihara
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geijutsu+Shincho
https://robscholtemuseum.nl/?s=WWI
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eerste+Wereld+Oorlog
https://robscholtemuseum.nl/?s=WWII
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tweede+Wereld+Oorlog
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vietnam+Oorlog
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vietnam+War
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nazi+Tijd
https://robscholtemuseum.nl/?s=ESA
https://robscholtemuseum.nl/?s=European+Space+Agency
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hubble
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ruimte+Telescoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Space+Telescope
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zwezerik
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pablo+Picasso
https://robscholtemuseum.nl/?s=George+Braque
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henri+Matisse
https://robscholtemuseum.nl/?s=Igor+Kandinsky
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Klee
https://robscholtemuseum.nl/?s=Max+Beckmann
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marc+Chagall
https://robscholtemuseum.nl/?s=Juan+Miro
https://robscholtemuseum.nl/?s=Max+Ernst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Franz+Kline
https://robscholtemuseum.nl/?s=Georges+Mathieu
https://robscholtemuseum.nl/?s=Antoni+Tapiès
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pierre+Soulages
https://robscholtemuseum.nl/?s=André+Masson
https://robscholtemuseum.nl/?s=Luciano+Fontana
https://robscholtemuseum.nl/?s=Alberto+Burri
https://robscholtemuseum.nl/?s=Emil+Schumacher
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kubisme
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nieuwe+Wilden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Constructivisme
https://robscholtemuseum.nl/?s=Minimal+Art
https://robscholtemuseum.nl/?s=Drip+Art
https://robscholtemuseum.nl/?s=Action+Painting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kalligrafie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Primitieve+Kunst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Afrikaanse+Kunst
https://robscholtemuseum.nl/?s=CoBrA
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mixed+Media
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collage
https://robscholtemuseum.nl/?s=Clair+Obscur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vrije+Expressie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Abstracte+Kunst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Abstract+Expressionisme
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gutai
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vegetarisme
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theatrale+Verve
https://robscholtemuseum.nl/?s=Demonische+Hallucinatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Voor+Op+Gezet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Niet+Voor+Op+Gezet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Excentrieke+Reputatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mystieke+Eenzaamheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaren+50
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaren+60
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaren+70
https://robscholtemuseum.nl/?s=Haar+Af+Knippen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bevrijdings+Dag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Warmond
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woning+Nood
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schilderswijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Op+Stand+Schilderswijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Haag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Girona
https://robscholtemuseum.nl/?s=Spanje

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image