Staf RSMuseum – Een herinnering voor Jaap Holtzapffel, 16 oktober 2019

Den Helder, 16 oktober 2019

Dag meneer Jaap Holtzapffel,

Het is nu 14 dagen geleden, dat u van ons een factuur heeft ontvangen voor de nog openstaande en niet betaalde financiële steun aan het Rob Scholte Museum, die door u aan ons is beloofd.
Zoals u heeft kunnen lezen, bedraagt onze factuur € 60.000, minus € 60,- per onverkocht boek, dat u toe kunt sturen aan ons postadres, zoals onderaan dit schrijven vermeld.

Tot op heden hebben wij nog geen betaling van u mogen ontvangen. We verwachten het geldbedrag, eventueel minus de restpartij boeken binnen zeven dagen na ontvangst van deze aanmaning.
U ontvangt deze herinnering ook aangetekend. Bij weigering ons aangetekende stuk aan te nemen, dan wel bij het niet tijdig ophalen van onze poststuk bij het dichtstbijzijnde Post NL servicepunt, nemen wij aan, dat u deze brief als door ons aan u verstuurde mail of als zijnde deze publicatie, hier helemaal onder bij PPS, op onze website gelezen heeft.
Anders zou u ons poststuk bij de deur niet weigeren.

Verder delen wij u hier mede, dat wij inmiddels in contact zijn komen te staan met de drukkerij in België, die uw Roofboek over Rob Scholte gedrukt heeft . Zij hebben aan ons gemeld, dat zij nog een openstaande vordering voor al het door hen uitgevoerde drukwerk op u open hebben staan, aangezien u de drukkosten van het Roofboek “Werkelijke Waarden” tot aan vandaag niet heeft betaald!

Indien u ook onze rekening niet tijdig betaald, zullen wij deze incasso na verder u in gebreke te stellen overdragen aan de gerechtsdeurwaarder.
Ook stellen wij het incassobureau van de door u bedrogen drukkerij er formeel van op de hoogte, dat ook wij een aanzienlijke vordering op u hebben.

U heeft liefhebbers, vrienden, bekenden en de familie van Scholte een Roofboek verkocht, met ten eerste een inhoud, waarvoor u geen toestemming had gekregen om te mogen publiceren en ten tweede, eenmaal uitgegeven en verkocht, niet aan het museum wil afbetalen wat u de koper heeft beloofd.
Zie als sprekend voorbeeld het relaas van Henriette Bucciarelli dien aangaande:
https://robscholtemuseum.nl/henriette-bucciarelli-ook-mevrouw-bulte-dwaalt-door-het-leven-55-de-koffietafel-schuimer/.

Tot vandaag heeft u niets van de opbrengst van het boek willen storten op de rekening van het Rob Scholte Museum.
100% van de opbrengst gaat naar het Rob Scholte Museum,” vertelt u altijd aan kopers.
Daar hebben meerdere personen ons de bewijzen van toegestuurd.

Zo heeft u onder andere deze bulkmail verstuurd met de navolgende inhoud:

Haarlem, maandag 21 mei 2018

Geachte heer xxxxxxxx,

Op 04-12-2017 ontving u van mij een email met informatie over het kunstboek SCH60LTE ter viering van Rob Scholtes 60ste verjaardag. Inmiddels is de content voor het boek klaar en zijn twee studenten van de Gerrit Rietveld Academie, waar Rob tussen 1978 en 1982 zelf ook heeft gestudeerd, druk aan de slag met de vormgeving. Het wordt prachtig!

Zoals u in de pers heeft kunnen volgen, is op dinsdag 17 april j.l. in Den Helder het Rob Scholte Museum in combinatie met de erboven gelegen woning van het gezin Scholte met harde hand ontruimd. De impact hiervan op Rob, Lijsje en hun twee kinderen Lotus (17) en Anaïs (13) is vanzelfsprekend enorm. Daarom is de verschijning van het kunstboek na overleg met Rob uitgesteld tot dinsdag 11 september: niet vanwege de jaarlijkse herdenking van de aanslagen in Amerika (“9/11”), maar omdat deze datum belangrijk is voor het gezin Scholte persoonlijk.

Vanaf nu kunt u het kunstboek SCH60LTE via de voorinschrijving bestellen: €60 euro inclusief verzending, en uw exemplaar zal door Rob Scholte worden gesigneerd. Na de verschijning van SCH60LTE op 11 september kost het boek € 95 inclusief verzending (echter niet gesigneerd). Nota bene: alle inkomsten van dit project komen 100% ten goede aan de voortzetting van het Rob Scholte Museum, waar ook in Nederland.

Mede namens Rob bedankt voor uw belangstelling!

Vriendelijke groet,
HOMMAGE BOOKS

Drs J. Holtzapffel

De strekking van deze brief, die u aan velen gestuurd heeft, is duidelijk:

“Alle inkomsten van dit project komen 100% ten goede aan de voortzetting van het Rob Scholte Museum, waar ook in Nederland.

Alleen heeft ons museum, dat nog steeds voort bestaat en dagelijks open is in virtuele vorm en dat overal tegelijk in heel Nederland gratis te bezichtigen is, nog geen cent van u mogen ontvangen.
U heeft zelfs niet eens de moeite genomen om de drukkerij te betalen.
Daarmee heeft u opnieuw de reputatie en naam van Rob Scholte en zijn museum misbruikt en beschadigd.

In een post van 2 oktober 2019 om 08.51 uur op uw Facebook pagina meldt u:

Er zijn ongeveer 600 exemplaren van het Grote Rob Scholte Boek verkocht.”

Dat betekent, dat u van onze factuur voor ongeveer 600 exemplaren a € 60,- = ongeveer € 36.000,- aan ons kunt overmaken. U kunt de rest van de rekening voldoen door ons de 400 overgebleven exemplaren toe te sturen. U mag ze ons uiteraard ook persoonlijk komen brengen, we nemen ze graag van u in ontvangst.

In dezelfde post zegt u, dat u aan de 600 verkochte boeken netto slechts € 4.500,- heeft overgehouden. Dat is natuurlijk complete onzin. U heeft tenslotte de drukkerij niet betaald en veel fotografen hebben om niet hun foto’s ter beschikking gesteld, omdat alle opbrengsten naar het Rob Scholte Museum zouden gaan of uit goede wil voor de kunstenaar en persoon Rob Scholte.
Voor de ontwerpen heeft u gebruik gemaakt van stage studenten, zodat u deze arbeid niet hoefde te betalen.
Wij hebben op dit moment geen enkel overtuigend bewijs in handen, dat u andere betrokkenen, bedrijven, zowel als individuele medewerkers, wel heeft betaald.
U bent overduidelijk en bewijsbaar al de hele tijd aan het jokken over alles.

Uiteraard zullen wij alle partijen, die aan het Roofboek hebben meegewerkt, vragen, of u hun rekeningen wel heeft betaald, want het schijnt nu zo te zijn, dat u het Roofboek niet alleen van Rob Scholte en zijn museum heeft gestolen, maar dat al uw activiteiten eigenlijk allemaal pure oplichterij betreffen.

U communiceert toch zo graag via de pers, speciaal via het Noordhollands Dagblad, waarbij ons niet om wederhoor wordt gevraagd aangaande uw uitlatingen in de krant en over onze opvatting betreffende uw buitengewone werkwijze. Laat u de volgende keer wel even het bewijs van betaling aan de drukkerij in België zien aan journalist Delano Weltevreden?
Bij in gebreke blijven daarvan sturen wij het NHD graag het bewijs, dat ook de drukker van het Roofboek niet betaald is.

De huidige stand van zaken is op het moment van dit schrijven het openstaan van onze rekening van € 60.000,-. Volgens uw eigen opgave betaalt u ons dus  minimaal € 36.000,- voor de 600 verkochte boeken, per bank over te maken op de rekening van het Rob Scholte Museum. De overige € 24.000,- euro betaalt u in natura door overhandiging van de resterende 400, naar eigen zeggen, niet verkochte Roofboeken aan ons museum.

Indien u niet binnen zeven dagen betaalt, gaat de rekening voor de volle € 60.000,- naar de gerechtsdeurwaarder.
U heeft ons namelijk laten weten, dat u in een eerste en tweede editie een totaal van 1.000 boeken heeft laten drukken en dat de gehele opbrengst daarvan naar het museum gaat.
Dit staat meermaals zwart op wit en op schrift, is aantoonbaar door u verstuurd en ondertekend, en zal samen met het andere bewijsmateriaal, dat wij inmiddels in ons bezit hebben en dat ons door derden toegestuurd, worden afgeven bij de deurwaarder.

Dan nog een opmerking over uw Facebook pagina.
U pleegt daar voortdurend laster en smaad. U heeft kunnen lezen in de persoonlijke en openbare brief van Robs vrouw Lijsje Snijder, zoals gepubliceerd staat op de Rob Scholte Museum website: https://robscholtemuseum.nl/lijsje-snijder-briefje-aan-jaap-holtzapffel/, dat zij en haar familie het op prijs stellen, dat u met uw haatcampagne ophoudt.
U heeft daarop vilein gereageerd met het doen van nieuwe kwaadaardige aantijgingen.

Ook wij vragen u opnieuw met onmiddellijke ingang te stoppen met deze smaad en laster.
Wat u schrijft over Rob en Lijsje, als ook over hun familie is onwaar, aanstootgevend en heeft slechts tot doel om te kwetsen.
Uw Facebook pagina wordt door ons nauwlettend in de gaten gehouden en meerdere keren per dag opgeslagen, zodat al uw uitlatingen als bewijs zijn vastgelegd.
We vragen u alle berichten over Rob Scholte en zijn familie te verwijderen.
Ook stopt u met onmiddellijke ingang met de promotie van het Roofboek via uw Facebook pagina en verwijdert u alle publicaties, die met de promotie van deze buit te maken heeft.

U doet zich voor als vriend van Rob Scholte en zijn familie. We kunnen u zeggen, dat u dat eerder niet was, dat u dit niet bent, en dat u dat ook nooit zult worden.
Vrienden lasteren niet en plegen geen smaad. Echte vrienden staan om deze getroffen familie heen en zijn er voor hen, wanneer dat nodig is.
Stop met het voorliegen van al diegenen, die met een goed hart en uit waardering voor Rob en zijn werk een boek hebben gekocht om het Rob Scholte Museum in deze moeilijke tijd te steunen.
Hoeveel mensen heeft u de afgelopen weken niet geblokt op Facebook, omdat zij u om opheldering vroegen?
U zegt het met uw eigen woorden bij verkoopsaanbieding van het Roofboek:

“Hij heeft geld nodig, geen mooie woorden❗️”

Als u doorgaat met het suggereren van uw schijnbare band met ons museum en in andere onrechtmatige handelingen blijft volharden, zullen wij buiten het lopende incasso traject Rob en zijn familie adviseren om behalve aangifte wegens oplichting en identiteitsfraude ook aangifte tegen u te doen voor smaad en laster.
Daarna zullen wij Facebook verzoeken om, net als uw RobScholte60 pagina’s op Facebook en Instagram, ook uw Jaap Holtzapffel Facebook pagina offline te halen. Dit geldt automatisch overigens ook voor andere sociale media, die bij Facebook horen, zoals Twitter.

We zijn uw streken zat en verzekeren u er alles aan te doen om u aan uw financiële verplichtingen te houden.

Nogmaals verwijzen we u naar de factuur in de bijlage, die hieronder als PDF staat gepubliceerd en die aangetekend aan u verstuurd wordt.
U heeft een betaaltermijn van zeven werkdagen na ontvangst van deze rekening.
Hierna zullen wij de incasso van de openstaande gelden uit handen geven.

Namens het Rob Scholte Museum en met vriendelijke groet,

Staf RSMuseum

Rob Scholte Museum
Postbus 75
1860 AB Bergen
info@robscholtemuseum.nl
06-47240484

PS
O ja, langs deze weg en als reactie op uw Facebook post (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221146189353144&set=a.10207705671108588&type=3&theater) wil de heer Marcel Albers u  laten weten, dat hij voor u uitsluitend per mail bereikbaar is.

PPS

Herinnering factuur 2019.002.0930

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/staf-rsmuseum-brief-aan-jaap-holtzapffel-30-september-2019/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-rob-scholte-eist-60-000-euro-van-uitgever-roofboek-jaap-holtzapffel-schollie-beste-heer-marcel-albers-petrus-van-de-klashorst-working/

https://robscholtemuseum.nl/?s=Dani%C3%ABl+Groen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koos+Dalstra
https://robscholtemuseum.nl/?s=John+Studulski
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Blanca
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+Klashorst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaap+Holtzapffel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oscar+Hammerstein
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eef+Hoos

1 Comment

  1. Ach er is maar een nederlands woord voor wat de heer Jaap Holtzapffel is, oplichter, een frans woord charlatan.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.