Staf RSMuseum – Dubbel Rol van Mark Boerée voor BVA Auctions, Troostwijk Taxaties (BVA Aandeel Houder) en Gemeente Den Helder in Zaak Rob Scholte, Beslag, Verkoop Collectie RSMuseum

Mark Boerée (1) (foto ProperyNL)

Mark Boerée (2) (foto boeree-procesmanagement/

Mark Boerée (3) (foto ProperyNL))

De Onverkwikkelijke Dubbel Rol van Mark Boerée voor BVA Auctions, Troostwijk Taxaties ( BVA Aandeel Houder) en Gemeente Den Helder in Zaak Rob Scholte, Beslag, Verkoop Collectie RSMuseum

Mail Wisseling tussen Lijsje Snijder en Advocaat Ina Molenaar

———- Forwarded message ———-

From Lijsje Snijder lijsje.snijder@gmail.com
To Lijsje Snijder lijsje.snijder@gmail.com
Cc
Bcc
Date Wed, 10 Nov 2021 18:04:12 +0100
Subject Fwd Link Boerée Gemeente Den Helder en BVA

Beste Ina,

Wow!

Wat een Interessante Ontdekkingen!

Alles Komt Uiteindelijk Aan het Licht.

🌞🌞🌞

Liefs,
Lijsje

———- Forwarded message ———-

Op vijdag 7 mei 2021 om 14:10 schreef Ina Molenaar molenaar.xsjustitia@gmail.com

Beste Rob en Lijsje,

Hier de Link tussen Gemeente Den Helder en BVA Auctions.

Zie bij gevoegde Producties, dit zijn A tot en met C, die bij de Memorie van Grieven van Gemeente Den Helder in het Appel van het Kort Geding Vonnis van 7 okt 2020 waren bij gevoegd.

Zie Productie C!

[PDF

Schenkveld | Ilse van der Poel – Producties Gemeente Den Helder A tot met C]

Afkomstig van  m.boeree@denhelder.nl

Boerée is dus als Ambtenaar van de Gemeente Den Helder, Direct Betrokken bij de Zaak Scholte

en zie https://vastgoedjournaal.nl/news/32323/mark-boeree-verlaat-troostwijk-taxaties

“Mark Boerée heeft Recentelijk Troostwijk Taxaties verlaten, waar hij in de Afgelopen 3,5 Jaar in de Rol van Director Valuations Leiding gaf aan het Team Bedrijfs Economische Taxaties.”

Troostwijk is Enig Aandeelhouder van BVA, zie Bijlage.
[PDF
Kamer van KoophandelInschrijving BVA Auctions]

Zie voorts zijn Profiel op LinkedIn.
[PDF
LinkedInProfile Mark W Boeree]

Dan wekt het Geen Verwondering, dat er Steeds Weer op Soepele Wijze Continue Overeenstemming kan worden bereikt tussen de Gemeente en BVA en dat de Berichten in het Noordhollands Dagblad (naar Aanleiding van Opmerkingen door Ilse van der Poel dien aangaande tijdens Zittingen, welke Delano Weltevreden heeft Op Gepikt) Inhoudende, dat BVA bij Verder Uitstel Echt de Overeenkomst wilde Opzeggen en dat dat Problemen zou veroorzaken voor de Gemeente, alsmede (op 8 april 2021) dat “BVA Nu Écht Klaar is met het Gedoe over de Verkoop van de Kunst Collectie van Rob Scholte”. ‘Duizenden Euro S Extra aan Kostenverwacht de Stad Advocaat en dat een Onjuiste Voorstelling van Zaken in houdt en als Misleidend te Kwalificeren zijn.

Vandaar, dat BVA Helemaal Nog in Beeld Is en Blijft! Wat de Gemeente betreft. Zoals we Inmiddels Al hadden Begrepen.

Hartelijke Groet,

Ina

Kantoor Tijden maaandag tot en met donderdag 09:00 -17:00 uur, vrijdag 09:00 – 13:00 uur

XS Justitia Advocatuur
James Wattstraat 19, 1817 DC Alkmaar
Telefoon 072 – 5614411 | 072 – 2600333 Fax 072 – 5619955
Email  info@xs-justitia.nl of molenaar.xsjustitia@gmail.com
Internet http://www.xs-justitia.nl

Mark Boerée Aanwezig namens Gemeente Den Helder bij Zaak Scholte

Mark Boeree Aanwezig namens Gemeente Den Helder bij Zaak Scholte (1) (foto Staf RSMuseum)

Mark Boeree Aanwezig namens Gemeente Den Helder bij Zaak Scholte (2) (foto Staf RSMuseum)

Stijn Vos – Ontwikkelingen vanuit Regio Deal komen Langzamer Hand op Gang

Haven van Den Helder (foto Regio Noordkop)

Den Helder – De Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord Holland zal volgens Programma Manager Mark Boerée en Wethouder Kees Visser Binnenkort haar Vruchten gaan Af Werpen. De Regio Deal is een Samenwerking tussen het Rijk en de Regio, waarmee Tien Miljoen Euro wordt geïnvesteerd om het Leef, Woon en Werk Klimaat in de Kop van Noord Holland te versterken. Een Jaar Geleden startte het Project en de Gemeenteraad werd maandagavond Bij Gepraat over de Voortgang.

Die Voortgang zou een Stuk Groter zijn, wanneer er Niet Zo Veel Regel Geving bij kwam kijken. Volgens Boerée is dat Altijd Zo als je te maken hebt met Innovatie. Er zijn bij voorbeeld Al Geavanceerde Waterstof Drones Beschikbaar, die van Alles zouden kunnen Op Leveren, maar die Niet Zo Maar mogen worden In Gezet. Het Aanpassen van de Regels gaat Eigenlijk Trager dan de Ontwikkelingen. De Regio Deal is dan ook de Korte Termijn Aanjager van de Lange Termijn Opbrengsten, zo stelt de Wethouder .

“Het is Niet Vandaag een Waterstof Fabriek en Morgen 200 Nieuwe Werk Plekken.” De Landelijke Overheid wil Miljarden gaan investeren in de Groene Energie en de Regio moet Hier Voor worden Klaar gemaakt. Tot 2030 wil het Nieuwe Kabinet de Uitgaven voor Windmolens op de Noordzee Verdubbelen.

Drie Fronten

De Regio Deal zet in op Drie Fronten. ‘Human Capital’, of het Ontwikkelen van de Arbeids Markt. Maritieme Innovaties en als laatste de Waterstof Economie. Den Helder gaat en blijft volgens Visser een Belangrijke Rol spelen in de Waterstof Economie en de Offshore Wind. Die Markt gaat Alleen Maar Groeien. Met de Human Capital Lijn zorgt de Regio Deal, dat er Voldoende en Goed Opgeleid Personeel in de Stad Aanwezig is. De Maritieme Innovaties van Bedrijven uit de Regio worden via METIP Gebundeld. De Tien Miljoen, die Totaal in de Regio Deal is Geïnvesteerd moet in Perspectief worden gezien. Er liggen voor Miljarden aan Kansen met Duurzame Energie In en Rond om de Noordzee. Den Helder heeft een Gunstige Ligging en kijkt naar een Aanpassing van de Bestaande Infrastructuur, Niet een Volledig Nieuwe. De Olie en Gas Infrastructuur blijft Behouden en zal naast de Doorvoer van Waterstof blijven bestaan.

Raad wil Resultaten

Dolf Salverda van de Stadspartij reageerde Kritisch. Volgens hem zijn er Weinig Echte Resultaten geboekt. Tot dusver heeft het Project maar een Klein Aantal Banen opgeleverd, de Meeste binnen de Eigen Organisatie. Programma Manager Boerée had Begrip voor de Kritische Houding van Salverda. Het is Nog Niet Heel Zichtbaar wat de Opbrengsten van de Regio Deal zijn. Toch gebeurt er Al Veel, Al is dit voor als nog Primair het Samen Brengen van de Juiste Partijen en het Stimuleren van het Onderwijs en de Arbeidsmarkt. Henk Mosk had Vragen over de Organisatie. Volgens de Fractie Voorzitter van D66 lijkt het er op, dat er Enkel Geld wordt uitgegeven aan de Mensen binnen de Organisatie en Weinig aan de Echte Ontwikkelingen. Het klopt volgens Boerée, dat er Veel Geld gaat naar het Proces, maar dat Proces is volgens hem ook Ontzettend Belangrijk. Juist vanuit de Regio Deal kan Vorm en Sturing worden gegeven aan de Lokale Partijen, die Uiteindelijk een Rol gaan vervullen in de Nieuwe Economie.

Stijn Vos is Werkzaam als Politiek Verslaggever bij Regio Noordkop
Email stijn@regionoordkop.nl

Regio Noordkop, 17 januari 2022

https://www.regionoordkop.nl/17/01/2022/ontwikkelingen-vanuit-regiodeal-komen-langzamerhand-op-gang/

Boeree Proces ManagementWaarde Creatie

Logo Boeree Proces Management (foto Idem)
Werken Aan en Vanuit een Gedeeld Belang begint met Gezamenlijk Oog hebben voor de Individuele Belangen van Partijen. Het In Beeld Brengen van deze Individuele Belangen is de Start van de Creatieve Zoektocht naar Oplossingen, die Maximaal Recht doen aan het Totaal van al die eigen Wensen, Behoeften, Eisen en Belangen.  Zo Genaamde “Mutual Gains Oplossingen” waarvan de Optel Som Groter is dan de Uitkomst, die het Gevolg is van een Meer Klassieke Zero Sum Game Strategie. Daarin behalen elkaar Beconcurrerende Partijen vaak een Sub Optimaal Resultaat.  Wij hebben een Bijzondere Belangstelling Voor en Kennis Van het Vormgeven van Dergelijke Samenwerkingen als Business Development en Lobby vanuit Spel Theorie, Waarde Creatie om Samen de “Koek Groter te Maken Alvorens Deze te Verdelen.

Daarnaast Actief om uw Organisatie Structuur om te Vormen naar een Succesvol Opererend Team met een Heldere Marketing Strategie (Opleidings Eenheid, OE, Continue Integratie, CI, en of Performance Level, PL).

https://www.boeree-procesmanagement.nl/

Mail aan Lijsje Snijder

Op zo 12 jun. 2022 om 08:40 schreef Boerée Proces Management info@boeree-procesmanagement.nl

Geachte Mevrouw Snijder,

Recentelijk werd ik door Mensen in mijn Omgeving Attent gemaakt op het Feit, dat U op uw Website Melding maakt van een “Onverkwikkelijke Dubbel Rol,” die ik zou hebben gespeeld, vanwege het Feit, dat ik Eerder voor Troostwijk Taxaties Actief ben geweest. Het klopt, dat ik 3,5 Jaar voor Troostwijk Taxaties heb gewerkt. Dat is echter een Andere Organisatie, dan Troostwijk Autions, de Fusie Partner Eigenaar van BVA. Beide Partijen zijn ontstaan ten Gevolge van het ¨Vallen van de Oorspronkelijke Troostwijk Groep Circa 25 Jaar Geleden en Sinds Dien Vooral Elkaars Concurrent. Nog Steeds bestaat er een Zekere Animositeit tussen Beide Organisaties.

Feit, dat de Informatie voor mij Schadelijk is, is deze derhalve ook Onjuist.

Ik verzoek U daarom Vriendelijk de Inhoud van dit Mailtje te Verifiëren en de Informatie op uw Website te Verwijderen en of te Rectificeren.

Ik kijk uit naar uw (Re) Actie.

Met Vriendelijke Groet,

Mark W Boerée

Boerée Proces Management
Postbus 63199 | 1005 LD Amsterdam
+31 (0)6 53 72 34 14 | info@boeree-procesmanagement.nl
KvK nummer 34234837
Boerée Procesmanagement is een Handelsnaam van Wilhelmus Beheer BV

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lijsje+Snijder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ina+Molenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Boeree
https://robscholtemuseum.nl/?s=Boeree+Proces+Management
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Troostwijk+Taxaties
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Mosk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dolf+Salverda
https://robscholtemuseum.nl/?s=Regio+Deal