Schenkeveld Advocaten | Ilse van der Poel – Bericht aan Ina Molenaar over Mark Boerée, 23 juni 2022

Ilse van der Poel (foto Schenkeveld Advocaten)
Mark Boerée, geboren 10 oktober 1966 (foto PropertyNL)

Bericht aan Ina Molenaar, 23 juni 2022

Van Ilse van der Poel (Schenkeveld Advocaten) I.vanderPoel@schenkeveldadvocaten.nl
Date do 23 jun. 2022 om 16:41
Subject 00092202 Gemeente Den Helder | HB Executie Scholte (vonnis 16 maart)
To molenaar.xsjustitia@gmail.com

Geachte collega,

In bovenvermelde zaak ben ik gewezen op het bericht, zoals dat op de website van het Rob Scholte Museum is geplaatst. Zie hier voor Staf RSMuseum – Dubbel Rol van Mark Boerée voor BVA Auctions, Troostwijk Taxaties (BVA Aandeel Houder) en Gemeente Den Helder in Zaak Rob Scholte, Beslag, Verkoop Collectie RSMuseum – Rob Scholte Museum

Over de opmerking van U in de email ben ik erg verbaasd.  “Dan wekt het geen verwondering, dat er steeds weer op soepele wijze continu overeenstemming kan worden bereikt tussen de gemeente en BVA” en dat het bericht in het Noordhollands Dagblad (naar aanleiding van opmerkingen door Ilse van der Poel dien aangaande tijdens zittingen, welke Delano Weltevreden heeft opgepikt) in houdende, dat BVA bij verder uitstel echt de overeenkomst wilde opzeggen en dat het problemen zou veroorzaken voor de gemeente, alsmede (op 8 april 2021) dat “BVA nu echt klaar is met het gedoe over de verkoop van de kunst collectie van Rob Scholte”. “Duizenden euro S extra aan kosten verwacht de stadsadvocaat en dat de onjuiste voorstelling van zaken inhoud en als misleidend te kwalificeren zijn.”

U neemt in het boven staande bericht op, dat mijn uitlatingen als misleidend te kwalificeren zijn. Dat is uitdrukkelijk niet het geval, zoals U weet.

Zoals ik aan U heb uitgelegd ter zitting op 31 maart 2022 en 8 juni 2022, heeft er daad werkelijk een procedure plaatsgevonden tussen BVA en de gemeente. De raadsheren vonden het ter zitting ook niet nodig om hier nadere vragen over te stellen.

Zoals ik ter zitting op 8 juni 2022 heb aangegeven en ik bovendien tijdens de executie geschillen in eerste aanleg gemotiveerd heb uiteen gezet, is na een markt consultatie tussen 5 partijen op basis van criteria de keuze voor BVA gemaakt. BVA is niet als potentiële partij door de heer Boeree aangedragen en ook heeft hij de keuze voor BVA niet gemaakt. Daarbij komt dat de besluit vorming over de executie van de kunst collectie door het college zelf heeft plaats  gevonden. Dit is U ook bekend.

Zoals toegelicht ter zitting op 8 juni 2022 is de heer Boeree niet werkzaam geweest bij een aan BVA gelieerde onderneming. De heer Boeree is voorafgaand aan zijn betrekking bij de gemeente Den Helder werkzaam geweest bij Troostwijk Taxaties BV Deze organisatie heeft geen enkele juridische en of bedrijfs economische binding met Troostwijk  Auctions, de fusie partner van BVA. De organisaties zijn op verschillende terreinen actief, en waar de werk velden elkaar raken, zelfs elkaars concurrent.  Een afschrift uit de Kamer van Koophandel van de concern relaties van Troostwijk Taxaties BV is bijgevoegd.

Ik begrijp niet hoe U dergelijke beweringen durft te doen. Niet alleen is het feitelijk onjuist, hetgeen U ook wist, of op zijn minst ook had kunnen weten op het moment, dat U deze uitlatingen deed, maar daarmee beschadigt U ook mijn persoon en de heer Boerée. Te meer ook, omdat U weet, dat uw cliënt dergelijke correspondentie ongefilterd op een openbare website plaatst. Ook dit wist U voordat u deze beweringen deed, gelet op mijn correspondentie met U in oktober 2021.

Op 12 juni 2022 heeft de heer Boeree de insinuaties jegens hem reeds gemotiveerd weerlegd. De email, waarin dit staat opgenomen, is door uw cliënt weliswaar gepubliceerd, maar echter helemaal onder aan een ander artikel, waardoor dit voor de gemiddelde lezer niet goed zichtbaar is. Dit is pas na goed zoeken te vinden. Bovendien is de kop van het artikel op deze website ongewijzigd gebleven en staat er nog steeds, dat de heer Boeree een dubbel rol zou hebben, hetgeen dus feitelijk onjuist is.

Ik wil U en uw cliënt verzoeken om de emails over deze kwestie, die zo wel mijn persoon als de persoon van de heer Boeree beschadigen uiterlijk binnen drie dagen na dagtekening van deze email van de website af te halen.

Graag ontvang ik uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Ilse van der Poel
Advocaat

Paardenmarkt 1  | Postbus 172  | 1800 AD Alkmaar
www.schenkeveldadvocaten.nl
T 072 – 5144626

Uittreksel Kamer van Koophandel Troostwijk Taxaties

PDF
Schenkeveld Advocaten | Ilse van der Poel – Bericht aan Ina Molenaar over Mark Boerée, 23 juni 2022

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ina+Molenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Boeree
https://robscholtemuseum.nl/?s=Boeree+Proces+Management
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Troostwijk+Taxaties
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Troostwijk+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/staf-rsmuseum-dubbel-rol-van-mark-bouree-van-bva-auctions-troostwijk-taxaties-bva-aandeel-houder-en-gemeente-den-helder-in-zaak-rob-scholte-beslag-verkoop-collectie-rsmuseum/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image