RTV NH – Egmonders willen culturele broedplaats niet kwijt + Museum Hoeve Overslot – Open brief aan Gemeente Bergen + Henkoo – Slotkwartier

Egmonders willen culturele broedplaats niet kwijt

Egmond aan den Hoef – De culturele ontmoetingsplek van Egmond, Museumhoeve Overslot, moet eind dit jaar dicht. Een brief van de gemeente met die strekking lag daar vorige week op de mat. De Egmonders pikken dat niet zomaar.

Met een luid ‘actie, actie, actie, op de barricaden!’ is de boodschap van de bezoekers van Museumhoeve Overslot in Egmond aan den Hoef. Ze steunen Hans van den Berg en zijn kompanen van de Museumhoeve hartstochtelijk. “Dit is een unieke plek”, vertelt een van hen. “Zonde als dit straks commercieel wordt.”

Oude boerderij

De hoeve is een Rijksmonument uit het midden van de 16e eeuw en staat tegenover de beroemde Slotruïne van Kasteel Egmond. In de oude boerderij zit een schelpenmuseum, een ruimte met fossielen en antiquiteiten. In het weekeinde zijn er optredens of poëzievoordrachten en is de bar geopend.

“Dit pand is zeer waardevol. Wij vermoeden dat er ander motief achter steekt”, stelt een andere bezoeker. Dat er iets anders meespeelt denkt ook Hans van den Berg, bestuurslid van de Museumhoeve. “Onze inschatting is dat dit pand leeg meer opbrengt dan met een huurder erin.”

Lees ook: Op zoek naar de leukste feestweek van NH: Egmond aan den Hoef
https://www.rtvnh.nl/nieuws/188118/op-zoek-naar-de-leukste-feestweek-van-nh-egmond-aan-den-hoef

Dat de Museumhoeve dicht moet heeft te maken met de toekomstplannen voor het Slotkwartier waar de hoeve zich bevindt. Om de panden op te knappen moeten ze leeg. “Er is met alle gebruikers en de gemeente geprobeerd een plan te maken”, stelt wethouder Hugo Schnabilie. “Maar dat is niet gelukt. En nemen wij de regie.”

Bruisende plek

De wethouder benadrukt dat het gebruik van het pand altijd van tijdelijke aard is geweest. Dat geld een rol zou spelen ontkent hij, maar het kost allemaal wel geld. “Wij willen van het Slotkwartier een bruisende plek maken. Dit moet economisch onderbouwd zijn, want daar is geld voor nodig. We gaan daar voor in gesprek met partijen die interesse hebben.”

De bestuursleden van de Museumhoeve zullen de boerderij niet zonder slag of stoot verlaten. Hans van den Berg: “Wij laten de brief die we ontvangen hebben nu eerst juridisch checken, en zullen daarna een formele reactie geven naar de gemeente. Hier zomaar weg? Nee, echt niet!”

RTV NH, maandag 10 oktober 2016 | 16:45

http://www.rtvnh.nl/nieuws/193401/egmonders-willen-culturele-broedplaats-niet-kwijt

Open brief aan Gemeente Bergen

From: hoeve overslot@quicknet.nl
To: m.veeger@bergen-nh.nl ; h.snabilie@bergen-nh.nl ; j.mesu@bergen-nh.nl ; h.hafkamp@bergen-nh.nl ; j.hendriks@raadbergen-nh.nl ; a.vanderleij@raadbergen-nh.nl ; m.diels@raadbergen-nh.nl ; fd.zeiler@raadbergen-nh.nl ; k.vanleijen@raadbergen-nh.nl ; hp.corbee@raadbergen-nh.nl ; w.grooteman@raadbergen-nh.nl ; dirkhaarsma@gmail.com ; annemiekepaping@gmail.com ; jjashoutenbos@quicknet.nl ; d66anjaderuiter@gmail.com ; d66peterdelange@gmail.com ; jm.halff@ziggo.nl ; wt.groen@raadbergen-nh.nl ; solita.groen@raadbergen-nh.nl ; m.vanham@raadbergen-nh.nl ; m.smook@raadbergen-nh.nl ; t.glas@raadbergen-nh.nl ; j.luttik@raadbergen-nh.nl ; l.damink@raadbergen-nh.nl ; r.karels@raadbergen-nh.nl ; s.swart@raadbergen-nh.nl ; ineke.braak@raadbergen-nh.nl ; femke.ouendag@raadbergen-nh.nl ; d66jansnijder@gmail.com ; d66melvinwals@gmail.com ; d66alexandraotto@gmail.com ; ceesroem@planet.nl ; jantinabruin@gmail.com ; d.zwart@raadbergen-nh.nl ; p.ooijevaar@raadbergen-nh.nl ; k.valkering@raadbergen-nh.nl ; hans.haring@raadbergen-nh.nl ; pm.blankendaal@raadbergen-nh.nl ; cor.kraakman@raadbergen-nh.nl ; karin.kindt@raadbergen-nh.nl ; e.zoon@raadbergen-nh.nl ; p.vanhuissteden@bergen-nh.nl ; o.rasch@bergen-nh.nl ; m.pothast@bergen-nh.nl
Sent: Thursday, October 13, 2016 3:16 AM
Subject: dossier museumhoeve overslot

Geacht bestuur van de gemeente Bergen,

Het doet ons pijn dat de gemeente Bergen haar besluit om museumhoeve Overslot te sluiten in de media verdedigd met onjuistheden.

Hierbij de reactie van de gemeente naar de media én naar haar burgers die naar de gemeente gereageerd hebben; met cursief ons commentaar hierop:

Waarom heeft het college besloten dat ze eruit moeten?

In het najaar van 2015 kreeg de ‘werkgroep Slotkwartier’ waarin diverse in het Slotkwartier actieve partijen werden vertegenwoordigd de opdracht om een toekomstvisie voor het Slotkwartier op te stellen.

Op 21 januari 2016 heeft de werkgroep haar plan aan portefeuillehouder Rasch en toenmalige portefeuillehouder Zeeman gepresenteerd. Het college heeft naar aanleiding daarvan in maart 2016 een bondige reactie op het gepresenteerde plan gegeven en de werkgroep in de gelegenheid gesteld om deze reactie in een definitieve versie van het plan te verwerken.

Tot een nieuwe versie van een toekomstplan is het niet gekomen.

Dit is niet juist, de stichting Hafre en galerie de Kapberg konden zich niet vinden in bepaalde elementen van het ingediende plan. Ook hadden zij bezwaar over de inbreng van een bestuurslid van lokale politieke partij (Kies Lokaal) in de werkgroep. Zonder dit aan de werkgroep bekend te maken zat bestuurslid Rob Leyen van Kies Lokaal in de werkgroep. Daarom heeft de stichting Hafre reeds in mei 2016 een eigen alternatief plan ingediend (zie bijlage in PDF). Hier hebben we echter tot op heden geen reactie mogen ontvangen.

Op 1 juli is gezamenlijk geconstateerd dat de werkgroep er niet in is geslaagd een gezamenlijk plan te ontwikkelen.

Het is nimmer de opdracht is geweest van de werkgroep om tot een gezamenlijk plan in te komen. De organisaties werden gevraagd mee te denkenen en ideeën te ventileren om tot een toekomstvisie voor het slotkwartier te komen.

In datzelfde overleg heeft de gemeente nogmaals bevestigd dat er geen zekerheden zijn voor de lange termijn.

Inderdaad, en dat was voor ons een reden om op 8 juli een brief (zie bijlage in PDF) te sturen naar de wethouder met zaken die voor museumhoeve Overslot belangrijk waren voor de korte en middellange termijn. Behalve een ontvangstbevestiging met de mededeling dat er voor 23 augustus een reactie zou komen hebben we hier nooit meer iets over vernomen.

Met waardering voor de gedane inspanningen heeft het college op 19 juli 2016 besloten dat het traject met de werkgroep zodoende is afgerond.

En op diezelfde datum besloot men de stekker uit museumhoeve Overslot te trekken!

Graag zouden wij opheldering willen over de volgende punten.

1. Op welke wijze is het besluit van 19 juli tot stand gekomen om museumhoeve Overslot per 31 december te sluiten.,

2. wie waren hierbij aanwezig

3. wie was er verantwoordelijk,

4. is dit wel op een correcte manier gegaan.

5. Is de bewuste brief rechtsgeldig, als bijlage in een email?

6. Is de inhoud van dit schrijven rechtsgeldig

7. Waarom ontbreekt er een mogelijkheid tot bezwaar.

8. De brief gaat over de opzegging van een gebruikersovereenkomst die wij nimmer ondertekend hebben. Een overeenkomst moet toch door beide partijen ondertekend zijn?

9. Waarom is er nooit een reactie gekomen op onze brief van 8 juli 2016.

10. Waarom is er nimmer op ons in mei 2016 ingediende plan gereageerd en wordt het bestaan ervan zelfs publiekelijk ontkent?

Voorsorterend op de toekomst zijn enkele gebruiksovereenkomsten met partijen in het gebied opgezegd. Ook aan Stichting Hafre Productions is een nieuwe gebruiksovereenkomst aangeboden. Hafre wenste hiermee niet akkoord te gaan.

Inderdaad, vanwege het feit dat we sinds 1998 een huur overeenkomst hadden (zie bijlage in PDF). Een gebruikersovereenkomst heeft een andere juridische status dan een huur overeenkomst.

Door de betrokken wethouders is richting Hafre en de andere partijen

welke andere partijen?

is sinds september 2014 altijd duidelijk gesteld

hoe, waar staat dat op papier?

dat 2016 normaliter het laatste jaar zou zijn waarin de gebruiker

nogmaals we zijn geen gebruiker, we zijn huurder!

in zijn huidige vorm gebruik zou kunnen maken van de Hoeve.

De wethouder wilde inderdaad geen zekerheid bieden voor de toekomst, maar er is nooit gezegd dat we er per eind 2016 uit moesten, anders gingen we toch ook niet in een werkgroep zitten om plannen voor het Slotkwartier te maken tot 2023. Hier ontbreekt iedere logica.

Daarom heeft het college hen per brief laten weten dat de gebruiksovereenkomst

die we afgewezen hebben en nooit ondertekend!

per 31 december 2016 wordt opgezegd.

Het college wil het gebied een nieuwe impuls geven. Kunt u daar concreter in zijn?

Momenteel beraadt het college zich op de vraag ‘hoe verder’.

saillant detail: reeds in 1998 had de toenmalige gemeente Egmond ook al geen idee wat ze met dit pand aanmoesten, twee expertmeetings later heeft de gemeente Bergen nog steeds geen idee wat ze willen. Misschien weten inmiddels meer dan 100.000 bezoekers, en jawel ook enkele van de zg. experts op de expertmeeting wellicht wel wat een goede invulling is van dit pand, namelijk de huidige invulling! Een museumhoeve dat dienst doet als culturele ontmoetingsplek, podium, galerie etc. ongesubsidieerd en gerund door passionele vrijwilligers.

Nu de werkgroep Slotkwartier niet tot een toekomstplan is gekomen,

Is niet waar, er zijn zelfs twee toekomstplannen ingediend!

heeft het college de regie over het gebied opnieuw in handen genomen

is ook niet waar, de gemeente heeft de regie van begin af aan in handen gehad.

Het college wil nu in verhoogd tempo een toekomstplan ontwikkelen. Hierbij zal, in lijn met de economische visie

Die nog niet goedgekeurd is en waar de bevolking nog geen inspraak over is geweest, maar wordt nu wel al aangehaald als uitgangspunt

ingezet worden op cultuurhistorie, authenticiteit, toerisme, recreatie, kleinschaligheid en eigentijdsheid.

Exact al deze termen zijn van toepassing op museumhoeve Overslot en worden al bijna 20 jaar in de praktijk gebracht in museumhoeve Overslot!

Klopt het dat de stichting een huurovereenkomst met de gemeente heeft? Dan is een opzegtermijn van drie maanden toch te kort, in het kader van de huurbeschermingswet?

De gemeente ziet het als een gebruikersovereenkomst. In deze overeenkomst is een opzegtermijn opgenomen van 1 maand.

Dit zal menig jurist de wenkbrauwen doen fronsen. Een huur overeenkomst heeft juridisch een andere status dan een gebruikersovereenkomst, en volgens verschillende juristen is de wettelijke opzegtermijn voor een stichting op basis van een bijna 20 jaar geleden getekende huur overeenkomst inmiddels ongeveer 5 jaar met daarbij de verplichting om voor vervangende onderkomen te zorgen.

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur stichting Hafre Productions en vrijwilligers van museumhoeve Overslot,

Dhr. F. Valkering – voorzitter/penningmeester

Hans van den Berg – secretaris

tevens beheerder/programmeur/conservator

Dhr. J. van Trigt – collectioneur/connaisseur/conservator

Dhr. HP. Corbee – collectioneur/adviseur culturele zaken

Dhr. A. Demmendal – adviseur technische zaken

Dr. Peter van den Berg – adviseur bestuursrecht

Dhr. Jos Hof –adviseur historische zaken

Ing. W. Rijkelijkshuizen –adviseur bouwtechnische zaken

Dhr. G. Groot – vrijwilliger

Dhr. A. de Raadt – vrijwilliger

PDF’s:
Brief van Museumhoeve Overslot aan Gemeente Bergen, 8 juli 2016
Alternatief ontwikkelingsplan Slotkwartier
Huurcontracten Hoeve Overslot

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3623

Slotkwartier

Ergens broeit er iets. Het is begonnen op het gemeentehuis. U weet wel dat gebouw in Alkmaar van waaruit de hele gemeente Bergen geregeerd wordt. Na de fiasco’s in de kernen Bergen en Schoorl, waarvan niets is geleerd, hebben ze daar nu hun oog laten vallen op het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef.

Najaar 2015 kreeg een werkgroep Slotkwartier de opdracht een toekomstvisie op te stellen. Al in januari presenteerde deze werkgroep haar plan. Niet naar de zin van de “Alkmaarders” die de werkgroep opdracht gaf om snel met een definitieve versie te komen.

Het is er niet van gekomen. Op 1 juli 2016 werd gezamenlijk geconstateerd dat de werkgroep er niet in is geslaagd om een gezamenlijk plan te ontwikkelen.

Persoonlijk begrijp ik hieruit dat de visie van de werkgroep niet past in de visie van de “Alkmaarders” en omgekeerd. En dat ze het daarover tenminste eens zijn.

Er is dus geen concreet toekomstplan en toch dient dat in verhoogd tempo ontwikkeld te worden. In lijn met de economische visie die er kennelijk wel is en inzet op cultuur-historie, authenticiteit, toerisme, kleinschaligheid en eigentijdsheid.

Daarop vooruitlopend moet de Slothoeve alvast sluiten. Dit prachtige, authentieke, kleinschalige, cultuurhistorische, toeristentrekkende en recreatieve museum past niet meer in het Slotkwartier.

Ben ik toch ontzettend benieuwd naar de visie van de “Alkmaarders”.

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3611

1 Comment

  1. lijkt dit op een noordelijker gelegen stadsbestuur ?

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.