Ronald Boutkan – Verkoop oude postkantoor aan Rob Scholte nog lang niet zeker

Den Helder – Het is lang niet zeker dat de gemeente het voormalige postkantoor aan de Middenweg verkoopt aan kunstenaar Rob Scholte. Hoewel wethouder Lolke Kuipers vorige week liet weten dat dit de eerste voorkeur van het college is, meldt Scholte dat er nog wel de nodige haken en ogen aan het plan zitten. Hij spreekt in een brief aan commissie- en raadsleden zelfs over een addertje onder het gras.

Scholte strijdt al jaren om zijn museum definitief in het gebouw te kunnen vestigen, maar concreet werd tot nu toe niets. Het dossier lag eerst op het bordje van wethouder Van Dongen, daarna bij Kos en voor Geurt Visser was het een van de dingen die bijdroegen aan zijn vroegtijdig vertrek uit het Helders college. De nieuwe wethouder Kuipers hoopt het dossier nu spoedig te kunnen afsluiten door het pand aan Scholte te verkopen.

“Met grote tegenzin ben ik wederom genoodzaakt u te informeren”, begint Scholte een lange brief aan de Raadscommissie Stadsontwikkeling en -beheer, die vanavond twee scenario’s voor het postkantoor bespreekt. Een daarvan is verkoop van het pand aan Scholte en dat heeft de voorkeur van het college. Hij zou er een ‘schappelijke’ prijs voor moeten betalen, maar er moet dan nog wel overeenstemming komen over het opknappen van het gebouw. Het door het college al die tijd geëiste financieel onderbouwde businessplan is opeens niet meer nodig.

Inspectie
Het bedrijf Urban Resort is door de gemeente in de arm genomen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het gebouw. Zij hebben nu dus de twee scenario’s bedacht en ook gekeken naar het achterstallig onderhoud. Tot grote verbazing van Scholte is daarvoor een partij gekozen die niet eens een inspectie heeft uitgevoerd. De keuze is gedaan enkel en alleen omdat dit bedrijf (MBM Bouwkosten BV uit Amsterdam) niets in rekening brengt voor een inspectie, terwijl B22 (die daadwerkelijk het pand heeft bekeken) dit wel heeft gedaan. “De keuze is dus niet gebaseerd op de taxatie voor de herstelwerkzaamheden, maar op de kosten van het inspectierondje.”

Scholte wil dat bij een eventuele aankoop van het pand de reeds door hem geleden schade in mindering wordt gebracht op de verkoopprijs die de gemeente zal hanteren. Ook hier ligt een verschil van mening over de hoogte van die schade. Volgens Scholte stelt burgemeester Schuiling zich zelfs op het standpunt dat er helemaal geen schade is. Eventuele mediation over dit punt blijft ‘open’, ofwel: niet bindend, beide partijen kunnen de uitkomst hiervan naast zich neer leggen. Scholte is daar niet gelukkig mee. Hij zegt met Kuipers afgesproken te hebben dat er een bindende mediation zou plaatsvinden, maar de wethouder Van Dongen, Kos en burgemeester Schuiling willen dat niet.

Eenzijdig
Volgens Scholte heeft Kuipers vorige week een nogal eenzijdig verhaal gedaan in de Helderse Courant. “Een foutieve voorstelling van zaken” en bovendien op een moment “dat er nog geen overeenstemming was over de aan de commissie te presenteren scenario’s”. “Het regende vervolgens onterechte felicitaties”, schrijft de kunstenaar. “Publiek en pers weten namelijk niet wat ik wel weet, namelijk dat een en ander er niet zo rooskleurig uitziet als door Kuipers in de pers gebracht.” Overigens wil Scholte nog wel het pand kopen. “In principe bestaat deze interesse bij mij, maar dat hangt natuurlijk wel geheel af van de prijs en de voorwaarden.”

De gemeente stelt dat als er in december geen overeenkomst met Scholte is over de eventueel geleden schade door de kunstenaar (volgens hem zowel zakelijk als qua imago), het hele scenario voor de verkoop komt te vervallen. “Dit is het addertje onder het gras”, aldus Scholte. “Onder deze tijdsdruk is een positieve en volledige afhandeling van het bepalen van de hoogte van de schade onmogelijk. Ik moet de komende anderhalve maand ook nog de kost verdienen en alle advies en juridische bijstand zelf betalen. Daarbij is december ook nog de maand van de feestdagen.” De gemeente heeft Scholte tot nu toe ook nog geen prijs voor gebruik, huur of verkoop genoemd. Hij noemt 2015 voor het Rob Scholte Museum “een verloren jaar”.

De raadscommissie bespreekt de plannen voor het postkantoor vanavond vanaf 19.30 uur.

Lees hier de volledige brief van Rob Scholte:
https://robscholtemuseum.nl/informatieve-brief-van-rob-scholte-ten-bate-van-de-raadscommissievergadering-stadsontwikkeling-en-beheer-van-gemeente-den-helder-op-9-november-2015/

Den Helder Actueel, 9 november 2015 – 11:24

Reacties:

Dick Berts
9 november 2015 at 11:38
Wethouder Lolke Kuipers is de laatste hoop voor de totstandkoming van het Rob Scholtemuseum. Hij zou er goed aan doen, eens het gesprek aan te gaan met Ralph Keuning de directeur van museum “de Fundatie” in Zwolle, over de positie die Rob Scholte inneemt binnen de hedendaagse kunst. En vooral ook over het feit dat museum “De Fundatie” Zwolle op een ongekende manier internationaal op de kaart heeft gezet. Datzelfde effect kan het Rob Scholtemuseum -als Scholte zijn vleugels mag uitslaan en niet weggepest wordt door het gemeentebestuur- voor Den Helder ook bereiken. Maar kunst, cultuur en diepgang lijken hier alleen maar als ongewenst element te worden gezien en zware afstotingsverschijnselen op te roepen.

MrAbkebab (@MrAbkebab)
9 november 2015 at 11:42
Weg met dat foei lelijke gebouw, een lege plek erbij pas wel bij deze stad

Fred
9 november 2015 at 12:37
Ik weet nog drie plekken in de stad die gelijk tegen de grond gegooid moeten worden. Krijgen we lekker de ruimte.

Rasjutter
9 november 2015 at 12:07
Scholte wil helemaal niet kopen, die wil gewoon zo lekker blijven zitten zoals hij nu zit, VOOR NIKS dus.

Marco
9 november 2015 at 17:25
Dat dacht ik dus ook meteen/nog steeds en net toen ik dit wilde neerzetten/intypen op deze site las ik het bericht van Rasjutter. Helemaal mijn gedachte.
Klaar ermee. Plat en nieuwbouw of park ……

Fred
9 november 2015 at 12:36
Let wel goed op met het tijdstip van verzenden van stukken naar en aan de Gemeente. Het is een feestdagen maand en dan geeft de gemeente op bepaalde dagen geen gehoor omdat zij dan gesloten zijn. Hier zijn al mensen en procedures op stukgelopen.

sukkels
9 november 2015 at 17:01
gewoon opzouten met die scholte anders hebben we er weer een oude muziek school bij kunstenaars zijn meestal profiteurs die teren op subsidie een linkse gewoonte pand per 1 januari leeg op leveren en niet meer zeuren huur bescherming heeft hij ook niet want het is een bedrijfspand

Fred
9 november 2015 at 17:31
Niet helemaal waar Sukkels. Hij heeft recht op ontruimingsrecht. Deze kan op zijn vroegst worden aangezegd, tegen de tijd dat de huurovereenkomst eindigt.. In beginsel heeft hij recht op 2 maanden. Gedurende die tijd hoeft hij er niet uit. Die twee maanden, kunnen op zijn verzoek, door de Kantonrechter verlengd worden tot max 1 jaar. En dat verzoek kan hij twee keer herhalen. Dus meneer Scholte zijn ze voorlopig nog niet kwijt.

Fred
9 november 2015 at 17:50
N.B. Let wel, Dit recht heeft hij, maar de verhuurder kan zijn/haar belangen ook bij de rechter kenbaar maken.Dan wordt het dus een belangen afweging voor de rechter. Dus als dit gaat spelen, kan het nog lang aan gaan.

Danny
9 november 2015 at 18:21
Alles moet toch verhuizen naar.. of plaatsvinden op Willemsoord? Waarom het Rob Scholte museum dan ook niet? Er is ruimte genoeg!

Fred
9 november 2015 at 18:25
Daar worden marktconforme huren gevraagd.

Danny
9 november 2015 at 18:30
Juist… en Rob Scholte wil niet (mee-)betalen? En waarom worden foto’s van Rob Scholte altijd geplaatst met zijn handicap in beeld? Is een foto van het gelaat niet voldoende?

Fred.
9 november 2015 at 19:50
Wil niet, of Kan niet. Niet iedereen kan zulke huurprijzen ophoesten. Daar moeten de inkomsten tegenover staan. Dat kan hij zelf niet redden met het postkantoor. Wat denk je dat daar de marktconforme vierkante meter prijzen p.j.van zijn ? En dan praten we nog niet over de overige bijkomende kosten zoals G.W.L. en verzekeringen. En niet te vergeten, Rob en zijn gezin moeten ook leven. Ik , persoonlijk denk, dat het hele project een brug te ver is voor Rob Scholte alleen. Een museum runnen, is meer dan een schilderij aan de muur hangen. Daar komt echt meer voor kijken. Dat red je niet alleen.

Fred.
9 november 2015 at 20:00
N.B. Ik heb in diverse musea gewerkt, en ik weet wat het is om een museum draaiende te houden. De kosten die op je afkomen zijn enorm.

Danny
9 november 2015 at 20:38
Als ondernemer hoor je gewoon de risico’s te dragen… en anders een normale baan zoeken of achter de geraniums plaatsnemen. De risico’s van het vak!

Jacques van Velzen
9 november 2015 at 20:40
Vreselijke opmerking. Je moet je schamen. Dus een gehandicapt mens is het niet waard om als volledig te worden geportretteerd?

Danny
9 november 2015 at 20:44
Dat maak jij ervan @Jacques… daar heeft zijn handicap niks mee te maken… tenzij iemand dat als een argument misbruikt. Als ondernemer van een bedrijf (of ik citeer museum) hoor je gewoon de risico’s te dragen. Gelijke rechten, gelijke kansen! Of verdient Rob een voorkeursbehandeling vanwege zijn handicap? Ik zie hem als een gelijkwaardig persoon, net als ieder ander!

Jacques van Velzen
9 november 2015 at 20:49
Inderdaad zijn handicap heeft er niks mee te maken. Ik ben ook niet degene die het aanhaalt..Waarom is het voor jou een probleem dat hij volledig wordt afgebeeld? Immers je zegt zelf dat het er niks mee heeft te maken… Vreemde reactie na aanleiding van je citaat”En waarom worden foto’s van Rob Scholte altijd geplaatst met zijn handicap in beeld? Is een foto van het gelaat niet voldoende?” Kennelijk zie je hem dus niet als gelijkwaardig persoon…

Dick Berts
9 november 2015 at 22:05
Dank je wel Jacques, dankzij jou blijft het hier net aan dragelijk.

Danny
9 november 2015 at 20:56
@Jacques.. omdat het gewoon een vraagteken is waarom hij altijd met zijn handicap op foto’s staat…. of wil staan. Ik zie hem zeker als een gelijkwaardig persoon. Een familielid mist ook twee benen maar die is nog fulltime aan het werk als kapper in een aangepaste rolstoel. Dus waarom zou Rob anders behandeld moeten worden?

Jacques van Velzen
9 november 2015 at 21:10
Ik denk dat ik je niet langer kan volgen….Je bent van mening dat iemand met een handicap niet anders behandeld hoeft te worden. Heel mooi, wellicht wordt hij om die reden ook volledig geportretteerd.. Ik heb er genoeg over gezegd…te offtopic

Dick Berts
9 november 2015 at 22:13
@Danny. Op jouw foto kunnen beter alleen je benen in beeld worden gebracht, want je hoofd doet het niet. Rob Scholte beroept zich NOOIT op zijn handicap. En alleen omdat de meeste mensen net zoals jij het apies kijken niveau nooit ontgroeien, krijg je soms maffe foto’s. Rob laat het altijd aan de fotograaf zelf over, hoe ze hem willen fotograferen. Ik vind je reacties overigens meer dan schandelijk. Als het aan mij zou liggen, dan werden ze verwijderd. Dit hele gedoe doet me sterk denken aan de achterlijke manier waarop deze stad met Johanna Krul om is gegaan. Dat was ook een schat. En wat mensen in deze stad naar Johanna hebben durven roepen, gewoon bij het voorbijgaan, alleen omdat ze ietsje anders was… Ik schaam me er nog kapot voor. Voor jou schaam ik me ook Danny.

Danny
10 november 2015 at 08:57
@Dick.. ik zou me eerder schamen als iemand die de mening van een ander niet kan/wil accepteren. Ik heb niks tegen Rob maar sommige dingen vallen gewoon (teveel) op. Overigens ben ik het eens met @Marco … zoveel jaar verder en wat is er tot dusver bereikt?

Dick Berts
10 november 2015 at 09:15
Geen enkel recht is absoluut. Zelfs de vrijheid van meningsuiting niet en jij overschrijdt hier grenzen. Daardoor is wat je schrijft op zijn minst onmenselijk.

Bodelo
10 november 2015 at 10:30
Dick, een werkelijk geweldige opmerking om slechts de benen van Danny in beeld te nemen ….!

Rasjutter
9 november 2015 at 22:48
Laten we even bij de les blijven, Scholten wilde het destijds kopen, nu is het zover en hij komt weer met allerlei dingen aan zetten. Ik zou als ik hem was blij wezen dat ik het eindelijk kan kopen, lekker mijn eigen museum, midden in Den Helder, of is er na enig rekenwerk toch enige twijfel ontstaan bij de heer Scholten. We weten allemaal dat hier bakken met geld bij moet, al zijn het alleen maar de vaste lasten zo als energiekosten en belastingen, die wij nu als gemeenschap waarschijnlijk voor hem betalen. Nee het leven van een kunstenaar gaat niet over rozen, maar het mijne ook niet.

Laurens Laturiuw
9 november 2015 at 22:55
ik zeg een ding die scholte kan lekker lullen ,en nu doet ie op tv nh dat ie helderse is.word er misselijk van.

dickb
9 november 2015 at 22:56
Verkoop oude postkantoor aan Rob Scholte nog lang niet zeker; nog even afwachten dus mensen……

strandloper
10 november 2015 at 00:44
Geef deze man gewoon de ruimte zoals bijvoorbeeld met Ruud van de Wint ook is gebeurd. Verkoop het oude postkantoor voor € 1000,= aan hem en geef de grond in erfpacht met daarbij wat voorwaarden voor aanzien en onderhoud van het pand. In Den Helder hoeft toch niet alles aan de huidige commerciële idioterie te voldoen. Waarom mensen naar een bepaalde plaats gaan is vrijwel altijd gratis. Denk bijvoorbeeld aan zon, schone lucht, bossen, stranden en bedenk het verder maar. Een uniek museum kan daarin een mooie aanvulling zijn/worden.

Marco
10 november 2015 at 08:20
Dat is dus juist het probleem (net als bij de oude muziekschool) wordt een bouwval met slecht onderhoud en dat midden in je stad. Hij/zijn museum heeft zich nog niet bewezen alleen veel blaaskakerij. Financieel gedoemd te mislukken en wie draait er voor op. precies u en ik . zachte heelmeesters maken stinkende (dure) wonden. weg ermee en plat.

Bodelo
10 november 2015 at 10:37
strandloper, als mensen naar een bepaalde plaats gaan vanwege de schone lucht zullen ze zich (bij vestiging althans) ook aan marktconforme prijzen moeten houden. Als mensen als toerist naar deze stad komen is dat ook niet gratis, er wordt toeristen belasting geheven (zoals overigens in geheel NL).
Maar goed, waar het mij om gaat is wat Marco prima verwoord; dit museum staat op een prominente plek pal in het centrum. Daar moet je wel voorwaarden aan verbinden t.a.v. onderhoud en plichten.
Zoals Marco al schrijft, we kennen het drama muziekschool. En ook die eigenaren grijpen elke gelegenheid aan om in de media te verschijnen met klaagzang.
Of Woningstichting neemt dit pand over, knapt het op en verhuurt volgens een marktconforme prijs aan Rob Scholte. Of Rob doet het in eigen beheer met daarbij de (tijd)limiet dat e.e.a. binnen zeer redelijke termijn opgeknapt wordt.

http://denhelderactueel.nl/2015/11/verkoop-oude-postkantoor-aan-rob-scholte-nog-lang-niet-zeker/