Ronald Boutkan – Kleurrijke grijze muizen stemmen Rob Scholte weg

Den Helder – Het voormalig postkantoor aan de Middenweg, op dit moment onderkomen van Rob Scholte en zijn museum, gaat definitief in de verkoop. Daartoe heeft de gemeenteraad maandagavond besloten.

Scholte sprak aan het begin van de vergadering in, via Marc Nihot, en gaf aan zonder subsidie in het gebouw te willen blijven. Hij verzocht de raad het gebouw uit de nota afstoten gemeentelijk vastgoed te halen. Ook de oppositie wilde dat graag, maar verschillende pogingen hiertoe haalden geen meerderheid. De coalitie bleef bij verkoop en alleen Andries Pruiksma (PvdA) en de oppositie gunden Scholte nog een extra kans.

Ook een verzoek om tenminste nog een paar weken of maanden de tijd te nemen om er als gemeente alsnog met Scholte uit te komen, vond bij de coalitie geen gehoor. De VVD was het duidelijkst in de bewoording: “Wij zijn gewoon niet voor een Rob Scholte Museum in dit gebouw en hebben zelfs onze twijfels of dit gebouw behouden moet blijven. En volgens mij denken veel inwoners er zo over”, aldus Kees Visser. Oppositieleden van de raad spraken verder hun verwondering uit over het feit dat het college eerst wil verkopen en dan pas een bestemmingsplan voor het gebouw wil opstellen.

Grijze muizen

Paul Koopman (Beter voor Den Helder) benadrukte dat kunst een onderdeel is van de beschaving. “Laten we niet als barbaren te werk gaan!” Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur) noemde uit teleurstelling de gehele raad een berg met grijze muizen, in zichzelf gekeerd. “Sinds Napoleon hebben we hier niemand meer gehad die aansprekend was en zelfs zijn paard had amper de tijd om op dit grondgebied zijn behoefte te doen, zo snel is hij er doorheen gereden. En nu hebben we Scholte als kunstenaar die hier neergestreken is en hier een museum wil starten. Hij is nationaal en internationaal aansprekend, dat is iets wat wij als grijze muizenhoop moeten koesteren. Als we het museum verliezen is dat eeuwig zonde en ik denk dat onze grijze muizenhoop dan weer rustig verder kan leven. De essentie van grijze muizen is dat er ook altijd een paar ego’s rondlopen waarop alles afketst. Behoorlijk Bestuur is er niet van overtuigd dat we als gemeente er alles aan hebben gedaan om hem hier te houden.”

Burgemeester Koen Schuiling vond dat Wouters te ver ging met zijn term ‘grijze muizen’. “Ik respecteer ieders mening, maar degenen die het niet met u eens zijn af te schilderen als grijze muizen, dat kan natuurlijk niet. Dat doen we niet, ik vind u ook geen grijze muis. U heeft een andere opvatting en de raad niet kunnen overtuigen, maar zo gaat dat. Ik vind dat iedereen kleurrijk lid is van deze raad.”

Aankoop

Nu de raad besloten heeft tot verkoop, wil Scholte zelf graag om tafel met een raadscommissie om aankoop te realiseren. “Er kan binnen zeer korte tijd een intentieverklaring en een koopcontract, onder voorbehoud financiering, worden ondertekend door beide partijen”, aldus de kunstenaar. De oppositie twijfelt of de gemeente Scholte bij eventuele aankoop wel een eerlijke kans zal geven. De vrees is dat het gebouw snel aan een commerciële partij wordt verkocht en dan alsnog tegen de vlakte gaat.

Den Helder Actueel, 11 april 2017 – 08:53

Reacties:

Dick Berts
11 april 2017 at 09:54
Dictator Schuiling heeft zo’n ijzeren greep op de stad, dat hij het niet eens meer toelaat als je iemand een ‘grijze muis’ noemt. Een totaal onschuldige opmerking. Scholte wordt door hem niet getolereerd omdat hij kritisch is. Dat is echt alles. Het feit dat de raad precies stemt volgens de lijn collegepartijen/ oppositie ondersteunt mijn betoog.

Fred
11 april 2017 at 13:33
Een voormalig grijzemuis mag Scholte wel Prutser noemen.

Daniel
11 april 2017 at 10:08
Er speelden gisteren 2 zaken door elkaar heen. 1. het pand aan de middenweg uit de lijst van de nota afstoten gemeentelijk vastgoed te halen, en 2: de persoon Rob Scholte.
In de basis is het handelen van het college niet in strijd met welke wet dan ook. Er is namelijk een overeenkomst met Rob Scholte (incl museum) die is gebaseerd op leegstand cq. anti-kraak. Zo’n overeenkomst houdt in dat de EIGENAAR van het pand mag besluiten om het pand een andere bestemming toe te kennen waardoor de overeenkomst vervalt. Echter, deze overeenkomst is inmiddels meerdere malen gemuteerd met diverse beloftes en toezeggingen richting R. Scholte door meerdere (oud)wethouders. Deze gemuteerde overeenkomsten zouden kunnen inhouden dat eerder gemaakte afspraken zijn komen te vervallen. Ten slotte: de vervalste handtekeningen van oud-wethouders is een zaak op zichzelf. Dit dient door de leden van de gemeenteraad te worden onderzocht.
En als ik lees dat Rob Scholte het pand wil aankopen en wil voortbestaan zonder enige vorm van subsidie: laat het pand taxeren door 2 onafhankelijke taxateurs en kom tot een koopovereenkomst ZONDER behoud van financiering. En verzoek Rob Scholte om ons mooie stad zoveel mogelijk te promoten!

Dick Berts
11 april 2017 at 10:38
Sorry Daniel, als je het woord anti-kraak in de mond neemt, dan tuin je in het schandelijke leugen offensief van B&W. Beide partijen hebben aantoonbaar de intentie uitgesproken om het Scholtemuseum in het postkantoor te vestigen. Dan is anti kraak gelul. Wat mij nog het meeste stoort, is het feit dat NIEMAND valt over het feit dat de huur werd opgezegd door een wethouder (Lolke Kuipers) die niet alleen wethouder onroerend goed is, maar tevens particulier projectontwikkelaar. Hij wil het gebouw overdragen aan een projectontwikkelaar. En er is nog veel meer, waar ik later nog op terug kom. Wat Kuipers doet is in flagrante strijd met de gedragscode voor politieke ambtsdragers van de gemeente Den Helder en met de Gemeentewet. Die staan zelfs een schijn van belangenverstrengeling niet toe. We zijn moreel zo gedegenereerd in deze maffia stad, dat niemand hier wat aan doet. Echt doodeng. En dat terwijl de belangenverstrengeling plaatsvindt in de sector waarin het altijd mis gaat, omdat daar het grote geld bij elkaar te graaien is en waar de vermenging van politieke en particuliere functies altijd tot de grootste ellende heeft geleid. Kijk maar naar gedeputeerde Hooijmaijers die nu jaren de bak in gaat wegens fraude en corruptie. Hij richtte Zeestad op, die de raad helemaal buiten spel zet in dit Palermo aan het Marsdiep.

Daniel
11 april 2017 at 11:13
Beste Dick,
Ik wil hiermee alleen aangeven dat het geen ‘normale’ huurovereenkomst was. Er was sprake van leegstand waardoor Rob Scholte het gebruikersrecht heeft gekregen. Hiermee behoud de eigenaar (lees gemeente DH) het recht om het pand naar eigen inzicht en tijdspanne aan te bieden voor transformatie.
Vervolgens heeft u het over belangenverstrengeling: Wethouder Kuipers is naast wethouder ook particulier projectontwikkelaar. Mocht het worden verkocht aan een ontwikkelaar zal dat zeker niet in zijn eigen portefeuille terecht komen. We mogen dan als burgers redelijk onwetend zijn maar ik voorzie in dat geval een redactioneel artikel van D. Weltevreden zeker verschijnen. En ook DHA zal er dan bovenop gaan zitten.
Maar terug naar de realiteit: Laat Rob Scholte een goed bod uitbrengen en het daarna opknappen naar de standaarden van de gemeente en we leven nog lang en …….

Bodelo
11 april 2017 at 12:25
Daniel, jouw voorstel lijkt mij een uitstekende oplossing!

Hellen van der gragt
11 april 2017 at 10:55
Ik sluit mij aan bij de heer Berts

RB
11 april 2017 at 11:07
laat Dhr Scholte het pand gewoon kopen dan zijn we van al het gemekker af

Henk van Kuijk
11 april 2017 at 11:21
Ik herinner me de inspraakavond over de stationslocatie in het postkantoor, die ik mocht leiden, en waarin dhr Reenders zeer enthousiast was over de museale invulling van het postkantoor, hij was soms niet te stoppen. De tijden zijn veranderd. Na de politieke coup, in strijd met de verkiezingsuitslag.
Uit het betoog van dhr Reenders bleek dat het gebouw niet verkocht wordt, maar zelfs geveild. “Wie wordt de hoogste bieder?” Een kunstenaar tegenover de commercie. De gemeente heeft jarenlang geen enkele prijs genoemd, en neemt ook niet de moeite haar eigen achterstallig onderhoud zelf op te knappen. Wilde rustig over asbest heen schilderen. Opnieuw een teken van minachting voor haar eigen cultureel en bouwkundig erfgoed. Dat heet niet: “afstoten”, maar verslonzen. Duidelijk is de centrale rol die de overloper Stadspartij hier speelt, een partij die niet het hart heeft voor stadsontwikkeling en -behoud, wat ze pretendeert wel te hebben. Zelfs nu in de Raad legde dhr Reenders niet uit waarom men “er niet uit kwam”, wat toch het minste is wat de burger die de vergadering volgt mag horen. Scholte zei toch ter vergadering dat hij het pand wil kopen? Nogmaals: welk eindbod bracht de gemeente, en waarom accepteerde Rob Scholte dat niet? Leg uit aan de kiezer en burger, wees helder. Dhr Pruiksma sprak dhr Reenders bovendien tegen, niet dhr Scholte legde de blokkade, okee, leg uit: wie dan wel? Vreemd overigens, dat dhr Pruiksma voor de afstotings- pardon verslonzingsnota stemde. Het voorstel van de Stichting Vitruvius werd bovendien totaal genegeerd, natuurlijk kan een neutrale commissie de zaak vlot trekken. D66 is in Den Haag de cultuur- en onderwijspartij, hier blijft het de partij van de afbraak, palenrammen en projectontwikkelaars. Net als de VVD, die het gebouw zelfs plat wil gooien. En dan was daar nog de Burgemeester, die zelfs de literaire symboliek van de term “grijze muizen”, toepasselijk gebruikt door dhr Wouters in vergelijking met kunstenaars, niet begreep en zelfs niet toestond. “Iedereen hier heeft een kleur, een mening”, zei hij. Maar een Burgemeester die nog nooit in het museum is geweest, bekent geen kleur en is echt “een grijze muis”. Maar wel een partijdige tegenwerker. Want dhr Scholte kan natuurlijk gewoon op basis van een schriftelijke afspraak met het college (namens Wethouder Kos) blijven zitten. Maar dan blijft de loopgravenoorlog, en kan het museum niet tot volwaardig museum ontwikkeld worden. De LIDL in Julianadorp mag in een pennenstreek ingrijpend verbouwen….

Dick Berts
11 april 2017 at 11:32
Vrijwel alle grote kunstenaars hebben een groot ego. Dat schijnt een voorwaarde te zijn om tot grote kunst te komen. Rob Scholte heeft een groot ego, maar ook een groot hart. Laatst zag ik hem helemaal naar beneden komen om een gratis rondleiding te geven aan een jongetje van zeven die daarom vroeg. En vorige week belde hij met de portier, omdat er een blind meisje in een klas zat. “Ze mag aan alle schilderijen voelen, ook aan de kostbare”, luidde zijn instructie. Rob ten voeten uit. In Den Helder willen we niets investeren, hebben we geen geduld en willen we geen gemekker aan ons hoofd. Het Scholtemuseum linksom of rechtsom een handje helpen is teveel gevraagd. Het museum moet ons meteen overspoelen met nieuwe bezoekers. En Scholte mag niet mekkeren, laat staan maatschappij kritisch zijn in een maffiastad als de onze. Bovendien moeten we zijn kunst mooi vinden. Scholte is vaardig genoeg om een Vermeer te schilderen. Dat vinden we dan mooi. Dat de kunst veel verder door is ontwikkeld dan het platte mooi vinden, hebben velen in deze stad niet door. Met moderne kunst heb je maar twee opties. Of je gaat ervoor. Je leert kijken, wat tijd kost, of je laat de beoordeling aan experts over. Die zijn vrijwel unaniem van mening, dat Scholte een kunstenaar van wereldformaat is. Die worden zelden meteen begrepen in hun eigen tijd. Van Gogh’s werk werd destijds als rotzooi gezien. Ondanks veel geleur slaagde hij er gedurende zijn leven slechts in om EEN schilderij te verkopen. Een kleinzielige vent als Schuiling, van wie je iemand niet eens tot een grijze muis mag bestempelen in de raadszaal, moet eens leren om over zijn eigen schaduw heen te springen. Het gaat niet om onze gekwetstheid nu of om het volle pond te krijgen voor een oud postkantoor vol asbest, het gaat om de toekomst van onze kinderen in een wegkwijnende stad, waarvoor toerisme de enige redding is. Rudi van de Wint -die ik ook persoonlijk gekend heb- was ook een lastpak. Laat ze! Als je de moed hebt om vijftig jaar vooruit te kijken, Scholte en Schuling zijn dan allang dood, dan heb je nu de kans om Den Helder als wereld attractie op de kaart te zetten. De Nollen en het Scholtemuseum hebben gecombineerd de potentie om in de toekomst onvoorstelbare toeristen stromen naar Den Helder te trekken. Maar Schuiling -die hier vrijwel in zijn eentje de baas is- voelt zich beledigd en naast het Scholtemuseum staat een taxi chauffeur, die daar de hele dag vergeefs op klanten staat te wachten en vervolgens doodleuk op deze site meldt dat hij vandaag maar drie man naar binnen heeft zien gaan in het door de gemeente zwaar gesaboteerde Scholtemuseum. Wat een onmetelijke burgerlijkheid. “Scholte heeft een onvoldoende voor gedrag”, schrijft juf Gertrude Turnhout op Twitter. Dat is de burgerlijke bekrompenheid waar Den Helder in blijft steken. Wat een gemiste kans….

Ad
11 april 2017 at 12:02
hm….. lijkt meer op spam dan iets anders. om nu met die Scholte de stad als “wereld attractie” voor te stellen….hm.
hij kan leuk schilderen maar daar zijn er nog veel meer van. had tot 6 jaar geleden nog nooit van die man gehoord, dus om hem zo op te hemelen lijkt me zwaar overdreven. heb voor de zekerheid nog eens navraag gedaan in mijn zeer brede kennissenkring (woonachtig buiten den helder) maar daar heeft ook niemand ooit van deze kerel gehoord. nogal overdreven om hem zo de hemel in te prijzen. (om het maar netjes te houden)
ik ga er verder ook niet op in omdat het de tijd niet waard is. van mij mag dat lelijke gebouw morgen wel plat.
en ach…… we weten nu zo langzaam aan wel dat dictator Schuiling met z’n clubje trekpoppen maling heeft aan eerdere afspraken en/of regels. daar zal, zo lang deze strijkstokclub in het pluche zit, weinig meer aan veranderen.
als die Scholte zo nodig een pand wil…. ga naar een makelaar en koop of huur iets. hoop heisa om niks.

Bodelo
11 april 2017 at 12:21
Ad, ik kan mij voorstellen dat de mensen om jou heen niet van Rob Scholte gehoord hebben. In Japan denken ze daar anders over ……………..

Judge X
11 april 2017 at 12:06
Ik denk dat Rob Scholte als kunstenaar / ondernemer (hij staat ingeschreven bij de KvK) heel sterk staat in zijn juridische positie.
Het Postkantoor is een bedrijfsruimte en wordt dan ook momenteel door hem als zodanig geëxploiteerd.
Als de huidige ‘huurovereenkomsten’ – ook al is het om niet – een nietig wettelijke basis blijken te hebben (en die indruk krijg ik) dan zal de rechter beide partijen houden,aan de wettelijk geregelde huurvoorschriften voor bedrijfspanden en dat betekent een huurcontract voor 5 jaar en na deze periode een verlenging van nogmaals 5 jaar van rechtswege,tenzij een der partijen binnen de daartoe wettelijk gestelde termijn opzegt.

Uitzetting gaat dus mogelijk niet lukken en als de gemeente het pand toch wil verkopen dan zal dat moeten met dhr. Scholte er in; de nieuwe eigenaar zal daarna een procedure moeten starten om de huurder er uit te krijgen,want ik zie het niet vrijwillig gebeuren.

Judge X
11 april 2017 at 12:13
….. hopelijk kan dhr. Scholte na verkoop gewoon blijven,omdat hij dan de nieuwe eigenaar is. 🙂
Deze maar even apart er achteraan vanwege de keuring:
https://nl-nl.facebook.com/robscholtemuseum/posts/1553038721595092

Bodelo
11 april 2017 at 12:24
Het pand zal nooit verkocht worden met een “huurder” er in. Dat zal geen bank toestaan.
Overigens zijn huurcontracten voor bedrijfspanden voor een periode van 2 keer 5 jaar niet meer van deze tijd. Gebruikelijker is verlenging per jaar.
Tenslotte; moet er voor een huurpand geen huurder zijn? Of betaald het museum huur?

Judge X
11 april 2017 at 12:52
Dan heeft de gemeente waarschijnlijk – volgens mijn inschatting – een probleem,’het zoveelste !’.
Ja verlenging van een jaar in de binnenstad van Den Helder is gebruikelijk.
Een huurder om niet is ook een huurder en heeft de zelfde rechten,daarboven levert deze huurder tegenprestaties. 🙂

Fred
11 april 2017 at 19:02
Dat gebeurd bijna dagelijks Bodelo. Koper dient zelf met de aankooppapieren voor ontruiming zorg te dragen, daar het pand verhuurd is. Dit zie je vooral bij veilingen van panden.

Judge X
11 april 2017 at 12:34
Keuring kan ‘even’ duren,dus misschien werkt het zo:

https://nl.facebook.com/robscholtemuseum/posts/1553038721595092
En daarna – https – er voor plaatsen.

Jantje123
11 april 2017 at 13:56
Als de heer Scholte werkelijk zo’n gevierde kunstenaar is (alom bekend in Japan?) dan zou hij makkelijk een geschikt pand kunnen kopen. Wat mij betreft gaat het postkantoor plat en komt er een parkje met bankjes voor in de plaats. Ik vind het een lelijk gebouw op een hele verkeerde locatie.

Dick Berts
11 april 2017 at 14:13
Veel kunstwerken van Scholte zijn op panelen geschilderd. Die laten zich makkelijk tot bankjes verspijkeren. Dit van God verlaten bekrompen gat verdient gewoon geen Rob Scholtemuseum.

Judge X
11 april 2017 at 15:31
Oh…,u bent God kwijt in dit verhaal; nou ik zal hem even bij u terug brengen,want hij maakte er tijdens de installatie van de raadsleden in 2014 nog een quasi onschuldig grapje over,waar iedereen – een aantal gelovigen daargelaten – nog hartelijk om moest lachen.
Let op wat ‘de Heer’ zegt en geniet tussen seconde 30 en 60 onder: ‘5/beëdiging en installatie van benoemde raadsleden’. (bij mij gingen toen de alarmbellen reeds af)

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/27-maart/19:30

strandloper
12 april 2017 at 02:01
Het fragment heb ik bekeken en ja, zwaar komisch als het een grapje betreft. Echter dat Koen na “Zo waarlijk helpe mij God almachtig” en “IK zal u daarbij helpen” was wat Koen betreft geen grapje maar een Freudiaanse verspreking. Hij kon er zelf nog geen glimlach bij tonen. Een uitspraak die niet anders dan kan leiden tot een motie van wantrouwen. Zeker van mevrouw Biersteker, die zich wel rot geschrokken moet hebben.
– God bless Den Helder and the Rob Scholte Museum –

qrap88
11 april 2017 at 14:23
Deze ellende had allemaal voorkomen kunnen worden als men destijds direct na het verlaten van TPG Post de Sloophamer had gehanteerd. Zo mooi was en is het gebouw nu ook weer niet namelijk.

Dick Berts
11 april 2017 at 15:05
De ellende van het Van Goghmuseum had allemaal voorkomen kunnen worden, als men destijds direct na het afsnijden van een oor het werk -dat iedereen toen spuuglelijk vond- van een krankzinnige en lastige kunstenaar in brand had gestoken. De sloophamer kan nu nog uitkomst bieden, zo mooi is het Van Goghmuseum nu ook weer niet namelijk.

Sarah
11 april 2017 at 14:35
Waarom dat gebouw niet renoveren en een deel beschikbaar stellen/verhuren aan Rob? Het is een lelijk gebouw maar wel mooi in de binnenstad naast het station.
Nu heeft Rob het complete gebouw in gebruik. Dat hoeft toch ook niet? Neem aan dat er meer kunstenaars zijn die misschien hier ook een atelier zouden willen. Maak er een compleet kunst en cultuur centrum van…

strandloper
11 april 2017 at 16:48
Kleurrijke grijze muizen….hahaha, die bestaan niet. De heer Wouters heeft gelijk en zei geen onvertogen woord. De grootste grijze muis Schuiling vond van wel, echter die is niet serieus te nemen. Hij ziet kans om iedereen kleurrijk te noemen. Schandalig Schuiling, ik wil graag een grijze muis zijn en voel mij beledigd en gediscrimineerd. Schuiling en al die grijze muizen om hem heen zijn goed te vergelijken met oud gereformeerde padvinders. Als ik jullie was, zou ik snel vertrekken. Binnenkort ga ik muizenvallen plaatsen op strategische punten. De buit zal groot zijn.

Peter
11 april 2017 at 17:38
Nee dat oude ijzer bij station zuid dat is mooi, die plek is er ook alleen maar omdat Windt vrienden had bij het koninklijk huis (van horen zeggen)

Dick Berts
11 april 2017 at 17:44
Omsmelten en bankjes van gieten. Deze stad is echt reddeloos verloren.

jantje123
11 april 2017 at 19:44
Misschien is het dan een optie dat u en de heer Scholte uw heil ergens anders gaan zoeken?

strandloper
11 april 2017 at 18:29
Peter, u vergist zich. Het oude ijzer bij station Zuid zijn alle door vandalen en ander tuig gesloopte fietsen. De kunstwerken in De Nollen zijn van de hand van Ruud van de Wint. Koningin Beatrix kwam graag naar De Nollen omdat zij kunstkenner en liefhebber is. U heeft veel klokken horen luiden en daar houdt het mee op.
U bent klaarblijkelijk een van de inwoners waarvan de heer Visser van de VVD zegt, dat de meeste inwoners iets niet mooi vinden en dus maar slopen, afbreken, tegenhouden of frustreren.

Hotmail 2
11 april 2017 at 19:42
Als ondersteuning; de meeste helderse kiezers vinden de VVD ook niets dus wegwezen en helemaal met argo Visser.
De nollen is hoofdzakelijk gefinancieeerd met geld uit het waddenfonds.

Fred
12 april 2017 at 20:16
En het Waddenfonds staat toe dat er van een klein natuurgebied een schroothandel gemaakt wordt ?

Hotmail 2
12 april 2017 at 22:12
Er zijn er wel meer die jouw interpretatie van de nollen ondersteunen.
Het Nollenproject wordt mede ondersteund door:
Fondsen en subsidiegevers die specifieke projectonderdelen mede financieren, zoals de nieuwe ateliers/tentoonstellingsruimten en het plaatsen en installeren van kunstwerken zoals Eidolon. Van het Ministerie van Economische zaken ontvangt de stichting een SNL subsidie voor het natuurbeheer van jaarlijks € 3.285,- gedurende een periode van zes jaar.
Deze fondsen en subsidiegevers zijn onontbeerlijk voor het in stand houden en ontwikkelen van het project:
• Waddenfonds
• Provincie Noord-Holland
• Gemeente Den Helder
• Prins Bernhard Cultuurfonds
• Mondriaan Fonds
• Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
• Bouwfonds Cultuurfonds

Rasjutter
11 april 2017 at 22:23
Als ik het goed heb begrepen mag hij er tot 1 juli in blijven en mag hij het zelf ook kopen, nou dan is het toch simpel voor zo’n wereld bekent persoon om dat even voor die tijd rond te maken, iedereen blij 🙂

Judge X
12 april 2017 at 11:32
De coalitie raadsleden en het college van B&W,houden zich duidelijk liever bezig met de huidige wederafbraak,dan met historische wederopbouw periode.
Als eigenaar van het pand ‘Postkantoor’,had de gemeente onder de Monumentenwet aanspraak kunnen maken op een fonds om het op te knappen,zonder dat dit de gemeentelijke belastingbetaler geld zou kosten.

Tijdens de raadsvergadering werd bekend dat Peter Reenders bij het bereiken van zijn 70e verjaardag uit de gemeentepolitiek stapt,ik vermoed dus – gezien zijn gedragingen – dat hij zijn verjaardag (dit jaar 70 ?) nu reeds aan het vieren is met een totale afrekening,van alle vijanden die hij met zijn bedrog en zijn narcistische ego in de afgelopen drie jaar heeft gemaakt.
Daarmee laat hij ‘zijn’ partij in rokende puinhopen achter bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Zijn negatieve bemoeienissen met het Rob Scholte museum en de huidige uitkomst is de kers op zijn feesttaart,waarmee ik de Stadspartij in ieder geval van harte wil feliciteren,want in 2018 gaan we weer naar het stemlokaal. 🙂

https://robscholtemuseum.nl/bo-anne-van-egmond-peter-reenders-ze-hadden-me-er-toen-uit-moeten-gooien/

Martin van Exter
12 april 2017 at 13:59
Koen Schuiling, dikwijls in driedelig grijs. Wie kan hem mores leren? Ik schiet te kort.

kees engelhart
12 april 2017 at 18:47

VOORZITTERSHAMER

Kijk daar ligt de voorzittershamer werkelijk een
Prachtig voorwerp je meent dat het gemaakt is
Van mahoniehout onberispelijk gepolijst glanst
De voorzittershamer in het late lentelicht dat
Door de ramen van het gemeentehuis de raadszaal
Binnenvalt het is laat alle ambtenaren raadsleden
De burgervader de koffiejuffrouw schoonmaaksters
En de wethouders zijn naar huis om hun welverdiende
Rust te genieten of nog wat stukken door te nemen

Op beslist ingenieuze wijze heb je je weten in te sluiten
In het bestuurlijk bolwerk van de provinciestad aan
Zee en waarlijk je hebt niet het minste kwaad in de zin
Wat je tot deze drieste onderneming heeft gebracht is
Je diepe wens in alle rust en stilte zonder door wat
Of wie dan ook gestoord te worden de wonderbare
Schoonheid en kracht van de voorzittershamer tot
In het kleinste detail te doorschouwen en bewonderen

Zonder besef hoe zit je plotseling op de stoel van de
Voorzitter en je rechterhand tast onwillekeurig naar
Het voorwerp van je begeerte je beseft onmiddellijk
Dat deze hamer opstandigen onruststokers en andere
Onwilligen ter stond tot de orde roepen kan gezag
Meneertje mevrouwtje en niet zo zuinig ook een kleine
Rilling van genot trekt zich over je rug en je weet
Nu wel heel zeker wat je later beslist worden wilt

Echter voor nu kom je het stadskantoor toch niet meer uit
Daar had je uiteraard op gerekend je spreidt je slaapzak uit
En legt de voorzittershamer je grote liefde je toekomstige
Bruid er alvast teder in dan rol je bedaard een kruidensigaret
En neemt een eerste nipje van het plat vinkje gevuld met
Het goddelijke kirschwasser de raadszaal zoals je hem nu ziet
Is een tempel voor het volk dat voel je helemaal de schemering
Begint in te treden je gevoelt je uiterst bedaard en genotvol
Heerlijke uren nog te gaan eer dat je je uiteindelijk bij de
Voorzittershamer neervlijen zal voor een onvergetelijke nacht

http://www.denhelderactueel.nl/2017/04/kleurrijke-grijze-muizen-stemmen-rob-scholte-weg

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image