Ronald Boutkan – Gemeenteraad akkoord met wethouders + Oppositie kritisch + Casper Duin – Jeugd belangrijker + Delano Weltevreden – Extra geld rechtszaken

Gemeenteraad akkoord met nieuwe wethouders

Den Helder – Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces is maandag afscheid genomen van de wethouders Odd Wagner, Trees van der Paard en Edwin Krijns. Door de verkiezingen en de vorming van een nieuwe coalitie is er voor hen geen plaats meer in het college.

Burgemeester Koen Schuiling nam op gepaste wijze afscheid van zijn vertrekkende collega’s. Voor elk van de drie had hij enkele lovende en vrolijke afscheidswoorden. De officiële afscheidsreceptie voor de drie is komende donderdagavond van 19.00 tot 21.30 uur in de Stadshal van de Kampanje. Deze receptie is gratis toegankelijk voor een ieder, die erbij aanwezig wil zijn.

Pieter Kos is de enige wethouder, die blijft, wederom namens de Stadspartij. Hij werd maandagavond, samen met de nieuwkomers Peter de Vrij (PvdA), Heleen Keur (CDA), Remco Duijnker (Seniorenpartij), Michiel Wouters (Beter voor Den Helder), Tjitske Biersteker (CU) en Kees Visser (VVD) benoemd voor de komende periode. Laatstgenoemde was overigens eerder ook al enkele jaren wethouder in Den Helder. De volledige wethoudersploeg is goed voor 5,7 fte en kon maandagavond rekenen op voldoende steun voor de raad, zo bleek na het tellen van de stembiljetten.

Stemming
De raad moest dus nog wel even stemmen over de nieuwe wethouders. Tjitkse Biersteker kreeg de steun van 27 raadsleden (2 tegen), Remco Duijnker 25 om 4, Heleen Keur kreeg alle 29 aanwezige raadsleden achter zich en Pieter Kos had 24 steunbetuigingen. Michiel Wouters had 2 tegenstemmers en 27 voor, Kees Visser 26 voor en 3 tegen en Peter de Vrij tenslotte kreeg 23 keer steun, vijf waren tegen zijn benoeming en 1 raadslid gaf een andere naam door als voorkeur, namelijk Henk Mosk van D66.

De wethouders, die tot vanavond raadslid waren worden pas in september vervangen door nieuwe raadsleden. Dat heeft te maken met het zomerreces, dat nu is begonnen. Alleen als de raad om welke reden dan ook terug moet komen van vakantie, worden de nieuwe raadsleden eerder geïnstalleerd.

Den Helder Actueel, 9 juli 2018 – 20:35

Reacties:

Jonathsn
9 juli 2018 at 20:55
D66 heeft blijkbaar tegen alle wethouders gestemd behalve die van CDA en VVD. Dat kun je uittellen

Henk van Kuijk
10 juli 2018 at 00:20
Uiterst vreemd dat de wethouder van de partij die zwaar werd afgestraft niet alleen als enige mag doorregeren, maar ook een andere koers mocht blokkeren. De kiezer totaal genegeerd, als vanouds.

fdrk
10 juli 2018 at 09:11
Als kiezer zijn we maar èèn dag in de vier jaar belangrijk ! Daarna heeft men schijt aan je , weet je dat nu nog niet Henk ? Hoelang ben jij nu al poepende in dit bos van Beunhazen.

https://denhelderactueel.nl/2018/07/gemeenteraad-akkoord-met-nieuwe-wethouders/

Oppositie licht kritisch over coalitieakkoord

Den Helder – “Het opbouwen van een gezamenlijke visie”, dat was de gedachte achter het gerealiseerde coalitieakkoord “Voorwaarts in gezamenlijkheid”, aldus Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder maandagavond tijdens de bespreking van het akkoord in de raad.

Het is gelukt, de 7 partijen zijn het eens geworden. “We hebben er vertrouwen in, dat we keer op keer de beste deal voor Den Helder zullen maken.” En volgens Assorgia moeten fracties en raadsleden zich vanaf nu afvragen, of ze bij ‘clean up’ of ‘cover up’ horen.

Ook Harmen Krul van het CDA nam het woord, alvorens beide heren samen het akkoord officieel aan de raad overhandigden. “We zijn trots op alles wat nu goed gaat, maar er is nog een hoop te doen. Dit akkoord roept ook op een streep onder het verleden te zetten en vanaf nu te zoeken naar wat ons verbindt, want in de raad zitten 31 mensen die het beste voor Den Helder willen.” Het akkoord staat volgens Krul niet alleen vol mooie woorden, maar ook vol concrete acties.

Hierna mochten de oppositiefracties hun reactie geven op het akkoord. Henk Mosk (D66) zei blij te zijn, dat “partijen, die er in de vorige periode nog met gestrekt been ingingen, nu uitgaan van respect voor elkaar. Wij zullen deze coalitie helpen”, beloofde Mosk. “Samen bouwen aan een aantrekkelijk en sociaal Den Helder, precies de lijn, die D66 al jaren volgt. Den Helder is helemaal niet ziek, we kunnen trots zijn op onze stad!”

Zorgen

D66 is positief over de verdere plannen voor het Stadshart en met de keuze van Halter Bellevue als hoofdlocatie voor het stadhuis. “Maar alle partijen hebben wel gesteld, dat we uit moeten gaan van 1 locatie, het kan toch niet zo zijn, dat het RABOgebouw op Kooijpunt langer wordt gebruikt als nodig is?” Volgens Mosk staan er ook veel onderwerpen in het akkoord, die zo van D66 afkomstig hadden kunnen zijn, maar het is niet allemaal positief. De partij maakt zich zorgen over het voortgezet onderwijs, over de kracht van Den Helder met betrekking tot de kansen in de energietransitie en de allergrootste zorg is het sociaal domein.

“Voor de verkiezingen riepen alle partijen, dat er niet mocht worden bezuinigd, maar nu hebben ze drie wethouders nodig en moet er 3 miljoen worden bezuinigd.” Wat D66 betreft is een bezuiniging van anderhalf miljoen het maximum. “Dat betalen we door te stoppen met gratis parkeren (en minder te reserveren voor nog onbekende ruimtevragers), want als het op kiezen aankomt kiezen we voor de jeugd!”

Wethouders

Frank Feeburg van de PVV gaf aan het te betreuren, dat de PVV niet serieus betrokken is bij de coalitieonderhandelingen. “Alleen de ChristenUnie heeft serieus met ons willen spreken, hulde!”. De aanstelling van zeven wethouders kost de gemeente volgens de PVV teveel geld, “geld, dat beter gebruikt had kunnen worden voor het sociaal domein”. Waarna Feeburg een rekensommetje maakte en daarbij de bruto salarissen van de collegeleden noemde. Alles bij elkaar kost dit college Den Helder 579.926 euro per jaar, nog exclusief bijkomende kosten. “Minder wethouders was best mogelijk geweest.”

Ook wil de PVV dat CDA wethouder Heleen Keur in Den Helder komt wonen, hoewel de raad haar daar een ontheffing voor geeft. Op het akkoord zelf ging Feeburg kort in. “Tot onze grote verbazing lazen we, dat deze coalitie onze handhavers minder wil laten handhaven, geef ze goed materiaal en een gedegen opleiding en geen gitaar en theezakjes!”

Water bij de wijn

De derde oppositiepartij is GroenLinks. Marije Boessenkool is van mening, dat door sommige partijen wel heel veel water bij de wijn is gedaan, “onder de noemer van bestuurlijke vernieuwing”. GroenLinks is blij met zaken als de meest fietsvriendelijke gemeente, andere indeling raadsvergaderingen, verzamelterrein voor Texel gangers en het versneld verduurzamen van de energievoorzieningen van sportaccommodaties.

Kritiek van GroenLinks was er ook, zoals op de bezuinigingen op het sociaal domein. “Niemand wil dat, maar we moeten wel”, pareerde Krul. “Ik zie 3 miljoen bezuinigingen staan en 5,5 miljoen voor deels nog onbekende ruimtevragers, het is dus een keuze.” Het D66 voorstel te stoppen met gratis parkeren krijgt steun van GroenLinks. “Verder willen we bij alles kijken hoe je het zo duurzaam mogelijk kunt uitvoeren”, aldus Boessenkool. Goed en ‘kan beter’ is het punt stadhuis. “Had jaren geleden, maar naar GL geluisterd, want toen hebben we al een plan ingediend voor een stadhuis op locatie Halter Bellevue, maar positief is zeker, dat er een loketfunctie komt in Julianadorp.”

Groen en natuur, cultuur en toegankelijkheid zijn wat GroenLinks betreft essentiële onderwerpen, die in het akkoord echter amper worden benoemd. “Het is een rechts akkoord! Wat staat er voor links in voor de PvdA? Wat voor senioren namens de Seniorenpartij?”

Den Helder Actueel, 9 juli 2018 – 20:10

Reacties:

Henk van Kuijk
9 juli 2018 at 23:59
Dat D66, grote verliezer van de verkiezingen, erg blij is met het akkoord zegt genoeg. Niemand van de sprekers wijdde ook maar één woord aan de wens van de kiezer. Die verwachtte géén voortzetting van het bestaande beleid, géén bezuinigingen op zorg (want door iedere partij beloofd, zo trok men de stemmen vooral), géén nieuw stadhuis en verspilling van miljoenen eromheen. Nee, meneer Krul, u hoeft helemaal niet, u kende de gegevens al lang, en hield 1.7 miljoen over op zorg, maar die wil u schuiven naar stenen stapelen, en de 21 miljoen van de haven. En Julianadorp heeft helemaal geen behoefte aan een loket om één keer per jaar een paspoort op te halen. Nee, aan goed en snel openbaar vervoer, in plaats van halvering, zonder behoorlijke aansluiting ’s avonds op de trein en schouwburg! Verder is zeven wethouders flinke verspilling. Oja, en ik zet voorlopig geen stap in de raadzaal zolang de gluiperige stadhuisbouw in beeld is.

RB
10 juli 2018 at 07:45
Tot onze grote verbazing lazen we dat deze coalitie onze handhavers minder wil laten handhaven
.
nog minder handhaven?? ze doen al zo goed als niets, mogen niets, kunnen niets en willen niets, trap ze dan lekker naar huis scheelt weer kosten ook, ze brengen toch geen enkele meerwaarde

https://denhelderactueel.nl/2018/07/oppositie-licht-kritisch-over-coalitieakkoord/

Helderse oppositie vindt jeugd belangrijker dan gratis parkeren

Oppositiepartijen D66 en Groen Links kraakten maandagavond in de Helderse gemeenteraad gezamenlijk kritische noten over de geplande bezuinigingen in het nieuwe coalitieprogramma van drie miljoen euro op het sociaal domein.

Een keuze voor de jeugd boven gratis parkeren. Als het aan oppositiepartij D66 ligt, dan worden de bezuinigingen op de gelden voor minder draagkrachtigen gehalveerd.

De helft van die anderhalf miljoen moet volgens Mosk komen door vanaf 2019 te stoppen met gratis parkeren. “Het is helemaal niet aangetoond dat gratis parkeren omzetverhogend werkt”, stelde hij. “De pleinen staan vol met auto’s van winkelpersoneel en auto’s van bedrijven die een afspraak of klus hebben in de binnenstad.” Hij ziet de upgrade van het centrum, gevelrenovaties en het aantrekken van de economie als belangrijkste redenen voor de omzettoename onder Helderse winkeliers.

Mosk: “Voor de verkiezingen riepen alle partijen dat er niet mocht worden bezuinigd op sociaal domein, maar nu heeft men hiervoor drie wethouders nodig en gaan ze direct drie miljoen bezuinigen.”

D66 kreeg bijval van GroenLinks dat bij monde van Marije Boessenkool sprak van ’een politieke keuze voor de bezuiniging op sociaal domein’. Eerder kreeg een voorstel van haar om geld dat niet uitgegeven is aan het sociaal domein en wel daarvoor was bedoeld niet toe te voegen aan de algemene reserves, maar aan de reserves van het sociaal domein, geen raadsbrede steun. “We moeten de realiteit onder ogen zien”, aldus CDA’er Harmen Krul. “Dit probleem moet serieus worden aangepakt. Niet weglopen voor de verantwoordelijkheid of schuiven met potjes uit de reserves.”

Noordhollands Dagblad, 10 juli 2018, 9:17

Reacties:

Henk van Kuijk
Alle partijen bazuinden bij de debatten: “Nee, nee, geen bezuinigingen op het sociaal domein!” Zo hengelden ze stemmen binnen. En dan die stemmen misbruiken om zwaar te bezuinigen op het sociaal domein: ordinair verraad aan de kiezer en de democratie. Waarom nog stemmen? En nee, meneer Krul, u wil juist wel schuiven, namelijk sociaal geld naar stenen stapelen en geld verspillen: 1 miljoen naar Rabo, 12 miljoen naar front offices, 21 miljoen naar haven, 1 miljoen naar leegstand stadhuis, 1 miljoen naar jullie drama Kooyhaven, en 1 miljoen verkapte subisidie voor tekorten schouwburg. En, alle feiten zijn al lang bekend, die komen niet opeens via kaboutertjes op tafel. D66 wil ook bezuinigen, voor hun stokpaardje: nieuw stadhuis bouwen. Als saboteur van de renovatie, met gestrekt been. “Fijn dat jullie trots zijn op de stadsvernieuwing!” zei hr Mosk gisteren. Wie bouwde ook al weer het zwembad? D66 wethouder.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/helderse-oppositie-vindt-jeugd-belangrijker-dan-gratis-parkeren

Akkoord van Helderse raad voor extra geld rechtszaken

De gemeenteraad van Den Helder is ondanks eerdere kritiek akkoord gegaan met de door het college gevraagde extra 180.000 euro voor juridische kosten.

Aan de 120.000 euro, die was begroot had het college niet genoeg, omdat er diverse rechtszaken bij zijn gekomen, waar de gemeente niet om heeft gevraagd, maar wel bij betrokken wordt.

Van externe juridische hulp wordt alleen gebruik gemaakt als er intern geen mogelijkheden zijn.

De gemeenteraad is gezwicht voor het argument van het college, dat geen geld beschikbaar stellen uiteindelijk desastreus zal uitpakken.

Voor bepaalde zaken is de gemeente namelijk verplicht zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Als de gemeente dat niet doet, wordt de tegenpartij automatisch in het gelijk gesteld.

De claims van de tegenpartijen, variërend van enkele tienduizenden euro’s tot zo’n twee miljoen euro, moeten dan betaald worden.

Noordhollands Dagblad, 15 juli 2018, 21:08

Reacties:

Ruud Van de Kerkhof
Zo dit zijn de eerste 180.000 euro die de burgers van Den helder moeten op hoesten

Henk van Kuijk
Met openbaarheid van bestuur en inspraak kun je veel rechtszaken vermijden, dus geld besparen. En, heeft Scholte al zijn persoonlijke spullen terug? En mag hij werken met zijn kunstwerken (vooral van anderen)?

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/akkoord-van-helderse-raad-voor-extra-geld-rechtszaken

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/remco-duijnker-aangifte-tegen-burgemeester-koen-schuiling-van-den-helder-e-a/