Ronald Boutkan – Directie zwembad legt gebruikers een spreekverbod op + Sophie Kuitems – ‘We sloegen vaak alarm’ + ‘Ons valt niets te verwijten’

Directie zwembad legt gebruikers een spreekverbod op

Den Helder – De directie van het zwembad heeft de gebruikers van het bad (o.a. sportverenigingen) een spreekverbod opgelegd. Dat blijkt uit een e-mail, die in bezit is van Den Helder Actueel. Ook de eigen medewerkers van het Heersdiep mogen niet met de pers praten, zo blijkt uit het mailtje.

“Beste zwembadcollega’s”, zo begint bedrijfsmanager Martien van Veen de e-mail. “Het zal u niet ontgaan zijn, dat we de afgelopen dagen veel media aandacht hebben gehad. Onderwerp is op Den Helder Actueel te lezen. Om onrust weg te nemen hebben wij een persprotocol intern verzonden. Op verzoek zend ik deze nu ook extern.”

In de mail wordt vervolgens uitgelegd, dat het Aquacentrum Den Helder (zoals de directie Het Heersdiep noemt) al jaren te maken heeft met diverse technische problemen, zoals scheurvorming en het tegelwerk. “De gemeente, als eigenaar van het zwembad, gaat actie ondernemen en wij als exploitant steunen de gemeente. Dit doen we door informatie te delen (managers) en de aankomende werkzaamheden facilitair te steunen. Onjuiste informatie met de pers delen is catastrofaal voor het komende herstel.”

Hierna volgt het spreekverbod: “Niemand mag informatie verstrekken aan de pers. Bij benadering door de pers doorverwijzen naar de communicatie-afdeling van de gemeente, de voorzitter van het Stichtingsbestuur of de bedrijfsmanager. Elke communicatie met de pers is ongewenst en heeft een negatief effect op de bedrijfsvoering”, aldus Van Veen.

Alarm

De door de gemeente aansprakelijk gestelde aannemerscombinatie Tuin – Van der Wal heeft via de Helderse Courant inmiddels laten weten, dat het niet hun schuld is. Ze hebben meerdere malen tijdens de bouw gewaarschuwd voor fouten in het ontwerp. “Dat er problemen zijn, staat vast”, zegt Marcel Lakeman, bedrijfsleider van L. van der Wal en Zn., namens de aannemerscombinatie in de HC. Hij was projectleider tijdens de bouw van het zwembad in 2013. “Als aannemer bouw je wat iemand anders heeft bedacht, maar je hebt wel een meldingsplicht. Als je iets ziet waarvan je denkt: ’gaat dat wel goed?’, dan steek je je vinger op. Dat hebben wij bij de bouw van Het Heersdiep tot in den treure gedaan. We hadden voortdurend ernstige twijfels over de constructie.”

De toezichthouder, een adviesbureau uit Zeist, was (aldus het bericht in de HC) dagelijks op de bouwplaats in Den Helder aanwezig, maar deed volgens Lakeman vrijwel niets met die meldingen. „We kregen voortdurend te horen, dat de constructeur het wel degelijk bij het rechte eind had.” Klik hier voor het bericht in de Helderse Courant: https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/aannemers-zwembad-heersdiep-den-helder-we-sloegen-al-heel-vaak-alarm.

Den Helder Actueel, 11 juli 2018 – 10:07

Reacties:

Hotmail2
11 juli 2018 at 10:50
Dit word een gevalletje Watertoren. Ik lees het volgende citaat op de site van OLCO.
Zwemcomplex Den Helder;
.
OLCO is door de gemeente Den Helder in 2004 benaderd om te bepalen of het oude zwembad ‘De Schots’ nog zou kunnen voldoen aan de eisen en wensen van het gebruik. Dit resulteerde in een haalbaarheidsstudie naar renovatie versus nieuwbouw, waarbij de focus lag op inzicht in de Total Cost of Ownership (TCO) van het zwembad. Op basis daarvan is gekozen een nieuw complex te bouwen, waarbij hoge ambities werden gesteld aan functionaliteit en duurzaamheid.
.
Visie duurzaam bouwen
OLCO heeft geadviseerd om met verschillende keuzepakketten te werken voor het toepassen van de duurzaamheidmaatregelen. De inzet van dergelijke maatregelen is bepaald op basis van het effect op drie onderdelen:
1. Het verminderen van de TCO (o.a. onderhoud, energie en personeel);
2. Het verhogen van het comfort voor de bezoeker en het personeel;
3. Het beslag op natuurlijke bronnen te reduceren, uitgedrukt in CO²-reductie.
De keuzepakketten zijn door het ontwerpteam uitgewerkt en doorgerekend om de impact op elk van de drie thema’s vast te kunnen stellen. Hierbij zijn zowel bekende als vernieuwende technieken onderzocht. Deze opties zijn met goedkeuring van de gemeenteraad in opdracht gegeven.
.
Opdrachtgever Gemeente den Helder
Dienst Totaalovereenkomst (ontwerp & realisatie)
Investeringskosten € 24.300.000,– excl. btw
Oplevering 2013
Grootte 6.100 m² BVO

Judge X
11 juli 2018 at 11:11
Wat willen jullie, meer of minder renovatie….? 🙂
MINDUR..! MINDUR..! MINDUR..!

wat
12 juli 2018 at 22:15
Dat kan. Dak er af, muren naar beneden en je hebt een openlucht-zwembad.

Judge X
11 juli 2018 at 10:56
Hoe duurzaam is een zwembad….

ED
11 juli 2018 at 17:38
http://ooghduyne.com/ontdek-ooghduyne/duurzaam
Monique_K
11 juli 2018 at 11:30
Met andere woorden de burger mag weer betalen, maar hij mag niet weten wat er aan de hand is. Waar hebben we dat toch eerder meegemaakt ..

fdrk
11 juli 2018 at 18:00
De nieuwe bodemloze geld verslindende put van de gemeente. Deksel erop , en we hebben een nieuwe doofpot. Het begint nu al ,met een spreekverbod. Deze nieuwe pot in de vorm van een zwembad, daar kan heel wat ,wat het dadlicht niet kan en mag verdragen in .

Roel Prins
11 juli 2018 at 12:39
Het zwembad is van de gemeente. De directie is de gebruiker. Die directie legt een spreekverbid op aan “ gebruikers”? Op basis van welke bevoegdheid denkt zij dit te kunnen ? Bovendien werkt een spreekverbod altijd n3gatief

Bobbie
11 juli 2018 at 12:48
Sensatie stukje.. Waar is de volledige mail? Ben benieuwd of er niet iets is weggelaten waardoor de ‘mail’ zo dringend overkomt zoals uit dit stuke tekst blijkt…

Dick Berts
11 juli 2018 at 13:08
Een spreekverbod is -hoe vaak het ook ten onrechte wordt uitgevaardigd- juridisch gezien volkomen onmogelijk. Het is niet alleen een ernstige inbreuk op de Grondwettelijk verankerde vrijheid van meningsuiting, maar zelfs een mensenrechtenschending (zie artikel 10 Europese mensenrechtenverdrag). Helaas is er niet al te veel jurisprudentie over spreekverboden. Die gaat er ook niet komen, want een spreekverbod is niet alleen schandalig, het is volkomen op bluf gebaseerd. Beroemd is het voorbeeld van generaal-majoor Van Vuren die kritiek uitte op het defensiebeleid. Toenmalig minister van Defensie ter Beek legde hem een spreekverbod op. Van Vuren stapte naar de rechter, toen trok ter Beek niet alleen pijlsnel zijn keutel in, hij betaalde ook direct de advocaat kosten van Van Vuren…. Een spreekverbod om je eigen wangedrag achter te verbergen is natuurlijk helemaal uit den boze. Lieden die spreekverboden proberen op te leggen zitten vrijwel altijd volstrekt fout. Ik vertrouw ze daarna nooit meer.

Judge X
11 juli 2018 at 13:45
Spreekverbod = sancties = angstcultuur = aantasting van de democratie = ….

Loes Vermeer-Lagerveld.
11 juli 2018 at 14:04
Wat eng om te vernemen dat de directie van het zwembad alle burgers/gebruikers een spreekverbod wil opleggen. Mij het recht op vrije meningsuiting ontnemen? Doodeng.
1. Een spreekverbod opleggen is een zwaktebod, wellicht om te trachten hetgeen hier aan de hand is, onder de pet te houden.
2. Een spreekverbod nodigt juist uit om veel over deze kwestie te spreken en kennis op te doen opdat de veroorzakers kunnen worden aangepakt.
3. Het is juist de plicht om openheid van zaken te geven waar sprake is van uitgeven van gemeenschapsgelden waar de burgers weer voor moeten opdraaien.
4. En het ergste wat ik lees is het wegwuiven van de verantwoordelijke bouwers, te weten Tuin & v.d. Wal. Hebben deze heren wel eens gehoord van MEDE-aansprakelijkheid? Juist omdat zij beweren dikwijls te hebben gewezen op onjuiste zaken zijn ze toch doorgegaan met bouwen. Dus een foute opdracht gewoon uitvoeren en er ook met deze kennis mee doorgaan ontheffen deze heren van hun aansprakelijkheid? Dat zou allemaal wel heel gemakkelijk zijn.
Zij zouden met succes hierop een beroep kunnen doen wanneer zij de consequentie van fout handelen niet hadden gehonoreerd door verder te gaan met de werkzaamheden maar door te stoppen met de mededeling: deze verantwoordelijkheid nemen we niet. Door DOOR te gaan op een foute wijze zijn zij even fout als de ontwerper en daardoor wel degelijk aansprakelijk.
Dit wordt weer een zeer lange procedure. Nieuw College, ga alvast maar een meerjarenbegroting opstellen voor de honderdduizenden euro’s aan proceskosten in deze……. Komt er nu nooit een eind aan deze geldverslindende zaken, veroorzaakt door het (helaas gedeeltelijk weg gestemde) ondeugdelijke bestuur..

Dick Berts
11 juli 2018 at 14:16
Nee, aan dit soort zaken komt nooit een einde. Het zal almaar erger worden, totdat de vriendenrepubliek Den Helder in de kern wordt aangepakt. Er speelt langzamerhand zoveel in deze gemeente, dat het de hoogste tijd wordt dat de rijksrecherche hier een filiaal opent.

ED
11 juli 2018 at 18:12
Mevr. Vermeer-Lagerveld, is het bij uw punt 4 ook niet een kwestie van het dilemma toegangsprijs vs veiligheid/constructie…..? Ik wil dingen niet bagatelliseren maar de gemeente heeft mijns inziens 0% verstand van het bouwen van een zwembad en dient af te gaan op de professionele mening van derden. M.a.w. (en ik neem niets of niemand in bescherming) stel; vanuit Tuin/Van der Wal wordt gewezen op bijvoorbeeld de betonkwaliteit/kwaliteit bouwondergrond/zorgen om die grote kuil (van het oude buitenbad) dat gedicht diende te worden (lees kleine aardverschuivingen)……… Ik vul absoluut in/fantaseer misschien wel hardop, maar ik geloof echt dat dit soort vergelijkbare vragen zijn gesteld en ongetwijfeld zijn beantwoord door een ingeschakeld adviesbureau. Die zal wellicht consequenties doorberekenen naar toegangsprijs. Hetzelfde geldt voor duurzaamheid. Het is allemaal zo ondoorzichtig (dit soort beslissingen) en ook wel ingewikkeld………… In het hele land dondert er van alles naar beneden (balkons, een parkeerdek). En dan is er nog de datum van oplevering, contracten, etc. Dit soort multidisciplinaire zaken en de daarop mogelijk juridische gevolgen zijn ingewikkeld. pff. Wel lijkt het in Den Helder een patroon. In Ooghduyne geen centje pijn (in de constructie) en duurzaam http://ooghduyne.com/ontdek-ooghduyne/duurzaam

Peter
11 juli 2018 at 14:13
In het vorige artikel heb ik het al voorspelt. De bouwcombi gaat de hakken en het zand zetten en het gaat een juridisch steekspel worden a la watertoren. Gemeente stelt combi aansprakelijk, de combi wijst naar adviesbureau in Zeist en deze zullen alles ontkennen als het gaat dat ze gewaarschuwd zijn. Eén onderaannemer is al failliet wist iemand in het vorige artikel te melden, dus daar ook niets meer te halen. Volgens mij blijft een aannemer hoofdelijk aansprakelijk hetgeen is opgeleverd. Moedwillig doorbouwen aan iets waarvan men weet dat het ondeugelijk is maakt ze zeker nog eens meer verantwoordelijk. Dom om toe te geven dat ze wisten van de fouten. Feitelijk geven ze toe foutief te zijn geweest. En wordt het de combi toch te heet onder de voeten dan zullen het zeker plof BV’ s gaan worden. Moraal van het verhaal: Gemeente gaat voor een nagenoeg nieuw zwembad dokken (lees inwoners Den Helder) waarbij de bouwkosten ook nog eens fors zijn gestegen.

Juul
11 juli 2018 at 18:56
Hier kan geld verdiend worden. Gewoon sluiten dat bad en op het schoonste strand van Nederland zwemmen deden wij vroeger ook.

Sigmund
11 juli 2018 at 21:52
Het opleggen van een “spreekverbod” aan gebruikers van een zwembad is juridisch natuurlijk van nul en gener waarde. Bovendien is het nogal dom om zoiets te doen, omdat je je daardoor niet alleen laat kennen als een juridisch onbenul maar met een dergelijke actie natuurlijk ook onnodig argwaan wekt. Kennelijk wil men iets verborgen houden, want dat het delen van onjuiste informatie met de pers “catastrofaal voor het komende herstel” zou kunnen zijn is evidente flauwekul.
Het heeft er trouwens alle schijn van dat de twee aannemers destijds voldoende actie hebben ondernomen om onder hun (mede)aansprakelijkheid uit te komen. En waarom wordt/worden de klungel(s) die verantwoordelijk zijn voor het kennelijk ondeugdelijke ontwerp in de pers niet met naam en toenaam genoemd en de twee aannemers wèl?!?

’t Kraaiennest
12 juli 2018 at 08:13

Is dit nu dezelfde Tuin die het voormalige postkantoor heeft mogen kopen?

wat
12 juli 2018 at 14:25
Jullie hadden het net zo goed in het Helders Dagblad kunnen publiceren hoor…

Bodelo
12 juli 2018 at 16:43
Ik lees hierboven een aantal reacties waaruit blijkt dat een rechtszaak (want die gaat er ongetwijfeld komen) niet meer nodig is. Men heeft kennis van het contract zoals dat indertijd is afgesloten en de schuldige(n) zijn aangewezen.
Dit is mijn uitspraak en daar moet de DHA lezer het mee doen?

Henk van Kuijk
13 juli 2018 at 00:26
Hee, nieuw tv programma bij de LOS??

louw
12 juli 2018 at 19:27
Wel zonde het is een mooi zwembad

wat
12 juli 2018 at 21:58
In het oude zwembad de Schots heb ik als klein kind zwemles gehad van mariniers. Nou, ik kan zwemmen hoor. Ssoo hee,,,

Glijn
12 juli 2018 at 22:52
De centjes zijn binnen de rest zal ze een rot zorg zijn .
Zoals zo veel projecten in Den Helder.
Leve de bouwmaffia en projectontwikkelaars leve Koen.

Gertjan
14 juli 2018 at 19:54
Vanmorgen DWOZ geluisterd, en vond het een goede en duidelijke uitleg. het komt wel goed met het zwembad. Maar na zoveel ervaring zou dit eigenlijk niet hebben mogen gebeuren, communicatie gaat ondanks de vele middelen daarvoor, of misschien daardoor wel nog steeds vaak fout.

Bodelo
16 juli 2018 at 17:16
En zo is het Gertjan!

https://denhelderactueel.nl/2018/07/directie-zwembad-legt-gebruikers-een-spreekverbod-op/

‘We sloegen vaak alarm’

Helderse Courant, 11 juli 2018

Helderse Courant, 11 juli 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

‘Ons valt niets te verwijten’

Helderse Courant, 11 juli 2018

Helderse Courant, 11 juli 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Jan+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-herdenking-luc-van-der-wal-in-gemeenteraad-den-helder-monique-trijsburg-meneer-van-der-wal/
https://robscholtemuseum.nl/ronald-boutkan-flinke-renovatie-nodig-voor-zwembad-heersdiep-sophie-kuitems-nu-al-grote-renovatie-nodig-voor-zwembad-heersdiep-scheuren-losse-tegels-en-lekkage-bij-zwembad/

1 Comment

  1. Naast o.a.een stiltecoupe bestaat er nu dus ook een stiltezwembad…..heerlijk rustig~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.