Ronald Boutkan – Flinke renovatie nodig voor zwembad Heersdiep + Sophie Kuitems – Nu al grote renovatie nodig voor zwembad Heersdiep + Scheuren, losse tegels en lekkage bij zwembad

Flinke renovatie nodig voor zwembad Heersdiep

Den Helder – Nog geen vijf jaar na de feestelijke ingebruikname is zwembad Het Heersdiep toe aan een flinke renovatie. Sinds de oplevering in september 2013 zijn er veel gebreken geconstateerd en er moet nog heel wat gerepareerd worden. Omdat de garantietermijn dreigde te verlopen heeft de gemeente de aannemerscombinatie (Tuin en Van der Wal) inmiddels officieel aansprakelijk gesteld.

Dit alles blijkt uit de beantwoording van raadsvragen gesteld door de fractie van Behoorlijk Bestuur. De garantietermijn op het tegel- en kit werk verloopt in september, maar op andere onderdelen verliep die al op 5 juli. Daarom is de aannemer aansprakelijk gesteld, waarmee de garantietermijn is gestuit.

“Bent u zich ervan bewust, dat de stichting Aquacentrum Den Helder, als exploitant, voor de inkomsten voor een aanzienlijk deel afhankelijk is van een goed functionerend zwembad”, was een van de gestelde vragen. Het college laat weten, dat “met het aansprakelijk stellen van de aannemerscombinatie een stap is gezet om de herstelwerkzaamheden zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren, waarna het zwembad weer in een acceptabele onderhoudstoestand komt. Er is ons dan ook alles aan gelegen om de herstelwerkzaamheden op een dusdanige manier uit te laten voeren, dat de zwembad stichting en –bezoekers hier zo min mogelijk hinder van ondervinden in termen van minimale (gedeeltelijke) buitengebruikstelling van baden, en de stichting niet tot nauwelijks wordt geconfronteerd met eventuele inkomstenderving. Dit zal plaatsvinden in nauwe samenwerking en afstemming met de zwembad stichting.”

Herstelplan

Sinds de oplevering in 2013 heeft de gemeente in samenwerking met de zwembad stichting de gebreken geïnventariseerd en er zijn ook al diverse onderzoeken geweest. “Sinds begin 2017 hebben wij deze samenwerking geïntensiveerd, wat heeft geleid tot een volledig inzicht in de heersende gebreken, de bijbehorende oorzaken en aansprakelijkheden en de herstelmogelijkheden”, aldus het college. “Op dit moment zijn wij in een gevorderd stadium van hersteladvies om de diverse gebreken op een duurzame wijze te laten corrigeren, conform een allesomvattend herstelplan. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de medewerking van onder meer de aannemerscombinatie en de beschikbaarheid van aannemers in deze periode van hoogconjunctuur.”

Wethouder Odd Wagner liet zaterdag in het LOS-radioprogramma “De Week op Zaterdag” weten dat de gebreken zeer ernstig zijn en dat er een flinke renovatie nodig is. “Ik heb er grote zorgen over, er zijn een aantal zeer ernstige klachten en een enorme renovatie, die bijna tegen nieuwbouw aan zit, is noodzakelijk.”

Den Helder Actueel, 8 juli 2018 – 09:25

Reacties:

Roel Prins
8 juli 2018 at 09:41
In Den Helder nog nooit gehoord van Nieuwbouw Toezicht ?

Jans
8 juli 2018 at 10:44
Roel prins,wie had dan toezicht moeten houden gemeente den helder die weten niet eens of er lucht of water in het zwembad zit.dit ga je krijgen als je een cv monteur laat metselen.

Dick Berts
8 juli 2018 at 13:04
Tuin-vanderWal-Woningstichting-Zeestad. The deep state.

Monique_K
8 juli 2018 at 13:26
‘.. een enorme renovatie die bijna tegen nieuwbouw aanzit’, en dat nog geen vijf jaar na de bouw .. ik zit hier nou letterlijk mijn mond handmatig weer dicht de doen ..

RB
8 juli 2018 at 16:39
daar heb je vast wel een appje voor….

Lady bug
8 juli 2018 at 18:00
Gut, is dat niet dezelfde aannemer die het voormalige postkantoor gaat renoveren cq verbouwen?
Tuin aan de top pfffff

RB
nee was een combinatie Tuin v/d Wal

K schmitz
8 juli 2018 at 20:15
Slopen die hap en nieuw bouwen op het oude excersitie veld op willemsoord dan wordt het een mooie cluster als zijnde een pret park

RB
8 juli 2018 at 20:39
best een idee, alleen graag eerst nieuw bouwen en de “oude” openhouden tot de nieuwbouw gereed is, mag graag een baantje trekken met dit weer, alhoewel het buitenbad niet veel meer is zeker vergeleken met de vroegere schots met verschillende baden buiten

D
8 juli 2018 at 22:24
Het is bekend dat nieuwbouw de eerste twee jaar nog wat werkt. Zo kunnen bijvoorbeeld kleine scheuren ontstaan. Maar een renovatie die tegen nieuwbouw aanzit….???? Dit moet dan bijna wel met fundatie te maken hebben of met het niet goed hebben gedicht van het gat dat het oude buitenbad heeft achtergelaten. Maar nou ben ik aan het invullen. Is er iemand die weet wat er allemaal dient te gebeuren? En vooral; waar is het fout gegaan?

Henk van Kuijk
8 juli 2018 at 23:49
Coalities die niet in staat waren om: een degelijk zwembad te bouwen, een financieel degelijke nieuwbouw schouwburg te doen, Zeestad te controleren, inkomsten en uitgaven van het havenbedrijf in de gaten te houden, inkomsten en uitgaven Kooyhaven te plannen, verliezen Willemsoord te dempen, en een eenvoudig stadhuisgebouw beperkt te renoveren, die komen toch gewoon grotendeels terug…. en blijven geld over de balk smijten met verhuizing naar Rabo, leegstand, sluipenderwijs nieuw stadhuis bouwen, en 3 miljoen bezuinigen op de zorg. Waarom stemmen we eigenlijk nog?

Joost
9 juli 2018 at 00:04
Stumpers. Tuin en van der wal zouden massaal geboycot moeten worden. Belachelijk die monopolie positie die ze hebben in Den Helder.

Karel
9 juli 2018 at 00:44
Heel eenvoudig afbreken verplaatsen naar Willemsoord heel Willems oord opnieuw verhuren luxe chalets alles bij elkaar Horeca -restaurants – theater-bioscoop -kleine horeca en op de vrij gekomen plek luxe villa.s

Peter
9 juli 2018 at 05:46
Wat me opvalt is de gelatenheid bij een hoop mensen. Er wordt al gesproken over de bereidheid van de Aannemerscombi in tijden waar de werkdruk heel hoog is. Je kunt al op je vingers natellen dat Tuin/vd Wal niet staan te springen om kosteloos de gebreken te herstellen. Maar er is volgens mij een mega probleem. De bouwcombi is aansprakelijk gesteld voor de herstelwerkzaamheden. De combi zal ongetwijfeld de hakken in het zand gaan zetten en verzekeraars zullen zeker geen 100% gaan vergoeden aan de combi, zeker gezien het feit dat de bouwkosten ook nog eens fors zijn gestegen. Er zal dus een oplossing komen waarbij de combi als de Gemeente elk 50% van de kosten zullen gaan voldoen. De combi zal met een vork gaan schrijven om het eigen aandeel te miniseren. Gaat de Gemeente dus ettelijke miljoenen kosten, lees: De Bewoners. In het ergste geval, waarbij de verzekeraars helemaal niets gaan uitkeren, loopt er een risico dat de BV’s van de combi gaan ploffen. Gevolg, de Gemeente kan een compleet nieuw zwembad bekostigen waarbij de kostprijs vele malen duurder zal uitvallen omdat de bouwkosten fors zijn gestegen. Kanttekening, de Gemeente zag dit allemaal aankomen en was al met een herstelprogramma bezig. Toch verkoopt met aan Tuin het Postkantoor en mag het bedrijf ook het horecaplein op WO gaan bouwen naar alle waarschijnlijkheid. Waarom krijgt men zoveel krediet van de Gemeente?? Dok51, de vele leningen Waterworld, De Werf, de afkoop van het schouwburgrestaurant, Parkeerdek Sluisdijk, de overschrijding oplevering Heersdiep enz. Hoeveel geld heeft dit de Gemeenschap al niet gekost?

Hotmail 2
9 juli 2018 at 12:48
In ” de architect . nl ” staat te lezen; Bij de materiaalkeuzes in het ontwerp van Wind Architecten Adviseurs is veel aandacht besteed aan onderhoudsarme toepassingen. Hierbij zijn de concepten van ‘Cradle to Cradle’ gehanteerd, waarbij het verminderen van life-cycle costs, het verhogen van comfort en reductie van de uitstoot van ‘CO2;’ belangrijke speerpunten zijn.
Bouwmanagement Krabbendam-Boerkoel deze ging in 2013 failliet.
Aannemer VOF Tuin-Van der Wal ( kvk nummer 37162983) oplevering heersdiep 01-09-2013.
.
Als het wel een vof is dan zijn er bij faillissement een paar hoofdelijk aansprakelijk. Helaas kan ik dat inschrijfnummer niet meer vinden bij kvk?

Peter
9 juli 2018 at 13:00
Betreft dus een onderaannemer begrijp ik. De bouw combi Tuin/Wal is de aannemer die het werk aangenomen heeft. Dus berust alle aansprakelijkheid bij de combi. Op haar beurt kan de combi de onderaannemers weer aansprakelijk stellen. Als dat zo is, hetgeen je schrijft over Krabbendam-Boerkoel en deze een onderaannemer is die de opdracht niet goed heeft uitgevoerd heeft, is daar al het eerste grote probleem voor de combi Tuin/Wal.

Judge X
9 juli 2018 at 09:53
“Van capo naar ceo”….

skriks
9 juli 2018 at 10:29
@ Peter, een verademing …, Uw betoog. Geen frustratie, rustig en gefundeerd in elkaar gezet, het was interessant om Uw visie en voorspelling te lezen.
Jammer dat nog niet bekend is waar precies de herstelwerkzaamheden betrekking op hebben, die uitkomst had U dan meteen ´mee kunnen fileren´ in Uw uiteenzetting.

Peter
9 juli 2018 at 12:24
Dank u wel voor de vleiende woorden. Uiteraard is een deel van het betoog suggestie, echter op een normale manier zal dit zeker niet afgehandeld worden. Het gaat immers om vele miljoenen waarbij over en weer de schuld in elkaars schoenen zal worden geschoven. Tuin zal eerst trachten vd Wal te bestoken als zijnde een wankele partner in het Heersdiep gebeuren en vervolgens de Gemeente. Snijdt overigens geen hout als dat gebeurd, met beide partijen is hij weer in zee gegaan met Julianadorp Oost. Kan wel eens scenario Watertoren worden qua lengte van de procedure. De bewoners zijn dan twee keer de dupe. Geldelijk wat ze op moeten gaan hoesten en sportief. Immers er kan straks niet meer gezwommen worden als het gebouw alleen maar meer achteruit gaat tijdens de procedure “schuldvraag” en schadeverhaal.

Hotmail 2
9 juli 2018 at 13:11
Dat is de HBK in j.dorp oost. Is al eens beboet in 2006 voor kartel afspraken. HBK heeft de deal j.dorp oost destijds zogenaamd geruild met de nollen zuid. Die beerput is altijd gesloten gebleven.

Peter
9 juli 2018 at 14:05
Klopt. Maar in HBK zitten Tuin en Wall ook in.

Loes Vermeer-lagerveld
9 juli 2018 at 10:38
Ja hoor, en als de firma Tuin het niet winnen kan is de heer !!?? (is het wel een beschaafde heer) Kees Jan ook wel zo onbeschaafd om iemand over de grond te sleuren wanneer hij op fouten wordt gewezen. Ik spreek uit ervaring….

Judge X
9 juli 2018 at 12:28
Misschien wordt het weer eens tijd voor een: “Avond over ondermijning gezag door georganiseerde misdaad”.
https://denhelderactueel.nl/2017/07/avond-ondermijning-gezag-georganiseerde-misdaad/

JCB
9 juli 2018 at 13:59
Casino Huisduinen, is gegund aan ……………… Aannemingsbedrijf Tuin.

Peter
9 juli 2018 at 14:12
Las het. Begint me toch het gevoel te bekruipen dat men Tuin het één en ander aan het toeschuiven is om wellicht zijn Cash Flow aan te dikken in de onderhandelingen Heersdiep. Postkantoor, Horecaplein WO enz. Tuin mag niet omvallen nl. In zijn kielzocht neemt hij dan een behoorlijk financieel dossier mee bij een grote bankinstelling die ook dik bij de Gemeente erin zit. In de crisis is het bedrijf ook door de moeilijke tijd geloodst. Dok 51 is daar al een groot voorbeeld van.

Andrea
9 juli 2018 at 21:39
Tuin zou geen enkele opdracht moeten krijgen of pand mogen bouwen en of aankopen van de gemeente, tot hij eerst alles heeft hersteld wat slecht gebouwd is. En dat geldt niet alleen voor het zwembad.
Welke BV heeft het Zwembad gebouwd? Kan niet veel wijs worden uit alle BV’s die staan geregistreerd op de ambachtsweg 15. Heeft één BV gebouwd of zijn er meerdere BV’s betrokken.
KvK 33289182 Tuin Vastgoed B.V.,
KvK 37039975 Tuin Holding B.V.,
KvK 37041982 A. Tuin Beheer Den Helder B.V.,
KvK 37068563 K.J. Tuin Beheer B.V.,
KvK 37080091 Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V.,
KvK 37085754 Tuin Projectontwikkeling B.V.,
KvK 37092171 Kaap Helder Beheer B.V.,
KvK 37095644 Vereniging van Eigenaren Bedrijfsgebouwen “DivMag-terrein”,
KvK 37111097 Tuin Julianadorp B.V.,
KvK 37111099 Studio 62,
KvK 37111788 Tuin Bouwontwikkeling B.V.,
KvK 37118289 Ontwikkelingsmaatschappij Tuin B.V.,
KvK 37119427 Vereniging Div. Mag. Plaza,
KvK 37135714 V.o.f. Verma Den Helder,
KvK 37138811 Kaap Helder Holding B.V.,
KvK 37162983 Tuin – v.d. Wal v.o.f.,
KvK 51129930 Combinatie A.P.C. Tuin en C.J.M. Tuin,
KvK 56889658 V.O.F. Julianadorp Oost,

Peter
10 juli 2018 at 10:00
Maar liefst 18 ondernemingen. Het zal Tuin-v.d. Wal V.O.F. kunnen zijn. Deze combi heeft Heersdiep gebouwd. Eén van de BV’s zal het gebouwd hebben om de aansprakelijkheid te beperken. Heb het al eerder geschreven hierboven, er hangt een inktzwart scenario omtrent Heersdiep boven de Helderse hoofden. Gaat de bewoners een hoop geld kosten en tijdelijk geen zwembad. En de Gemeente blijft maar opdrachten aan Tuin gunnen, onbegrijpelijk.

Henk van Kuijk
9 juli 2018 at 14:10
En wie konden niet het huidige Stadhuis beperkt renoveren voor 9 miljoen? O.a. HBK. Allemaal politieke lijntjes om via een valse truc te kunnen bouwen in de binnenstad. Het schip van bijleg komt al weer aanvaren, dankzij foute coalitie.

Karel
10 juli 2018 at 11:43
In de kvk verklaringen zitten gebouwen willemsoord en zamen werkings verklaring met t v/d berg

https://denhelderactueel.nl/2018/07/flinke-renovatie-nodig-voor-zwembad-heersdiep/

Nu al grote renovatie nodig voor zwembad Heersdiep

Zwembad Heersdiep in Den Helder is nu al aan een flinke renovatie toe. De onderhoudstoestand van het bad, dat in 2013 werd geopend, is niet acceptabel. Aannemersbedrijf Tuin en Van der Wal is officieel aansprakelijk gesteld.

Dat staat in de beantwoording van schriftelijke raadsvragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur. Het college van b en w zegt in die beantwoording, dat al sinds de oplevering van het zwembad ’diverse onderzoeken’ zijn uitgevoerd om de ’diverse gebreken’ op te kunnen lossen.

“Met het aansprakelijk stellen van de aannemerscombinatie is een stap gezet om de herstelwerkzaamheden zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren, waarna het zwembad weer in een acceptabele onderhoudstoestand komt”, schrijft het college. “Er is ons dan ook alles aan gelegen om de herstelwerkzaamheden op een dusdanige manier uit te laten voeren, dat de zwembadstichting en –bezoekers hier zo min mogelijk hinder van ondervinden in termen van minimale (gedeeltelijke) buitengebruikstelling van baden, en de stichting niet tot nauwelijks wordt geconfronteerd met eventuele inkomstenderving.’’

Sinds begin vorig jaar heeft de gemeente de samenwerking met zwembadexploitant Aquacentrum Den Helder geïntensiveerd. Dit heeft geresulteerd in een ’volledig inzicht in de heersende gebreken, de bijbehorende oorzaken en aansprakelijkheden en de herstelmogelijkheden’. Het college: ,,Op dit moment zijn wij in een gevorderd stadium van hersteladvies om de diverse gebreken op een duurzame wijze te laten corrigeren conform een allesomvattend herstelplan.’’

Noordhollands Dagblad, 9 juli 2018, 11:40

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/nu-al-grote-renovatie-nodig-voor-zwembad-heersdiep

Scheuren, losse tegels en lekkage bij zwembad

Helderse Courant, 10 juli 2018

Helderse Courant, 10 juli 2018

Noordhollands Dagblad, 9 juli 2018, 11:40

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Jan+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-herdenking-luc-van-der-wal-in-gemeenteraad-den-helder-monique-trijsburg-meneer-van-der-wal/

2 Comments

  1. Zo’n Tuin gun je als fatsoenlijke gemeente toch als allereerste het oude Postkantoor?? Zelfs als je daarvoor Scholte eruit moet trappen omdat hij kritisch is??

  2. Blijf vooral slapen mensen, want je wordt gek als je wakker wordt…..

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image