Ronald Boutkan – Commissie renovatie stadhuis wil toch 7 leden

Den Helder – De commissie die de renovatie van het stadhuis gaat begeleiden, wil er toch extra leden bij. Dat is besproken tijdens de eerste bijeenkomst. Nog deze week vindt het eerste gesprek met wethouder Pieter Kos plaats.

Tijdens de laatste raadsvergadering werd de commissie samengesteld. Hoewel Janneke Kostelijk (VVD) en Rene van Deutekom (D66) door de raadsleden in de commissie werden gekozen, gaven zij direct daarna aan hier geen behoefte aan te hebben. Hun partijen hadden vooraf al gemeld niemand af te vaardigen voor de commissie. “We wachten nu op de schriftelijke ontslagbrief van deze twee leden”, laat Tjitske Biersteker in een kort eerste verslag van de commissiebijeenkomst weten.

“Zodra dat is geformaliseerd, gaan we op zoek naar andere leden, om toch aan het vooraf gestelde aantal van zeven te komen. Lukt dat niet, dan heeft dat overigens geen invloed op de legitimiteit van de commissie.” Tijdens de eerste bijeenkomst is ook een officiële naam voor de commissie gekozen: “commissie begeleiding renovatie stadhuis”, afgekort tot CBRS.

Wouters voorzitter
Voorzitter van de commissie wordt Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur en hij zal ook de woordvoerder zijn. Biersteker heeft als taak gekregen zorg te dragen voor de verslaglegging van de bijeenkomsten en Carlo Assorgia zorgt voor de contacten met een externe adviseur.

Uiterlijk 1 augustus al wil de commissie een globaal plan van aanpak voor de renovatie presenteren. Daarvoor zijn nog wel wat stukken nodig, zoals een arbo-rapport en een calculatie van de renovatie. Het eerste gesprek met verantwoordelijk wethouder Pieter Kos vindt nog deze week plaats.

9 Miljoen
De commissie moet er op toezien dat het college de renovatie van het huidige stadhuis uitvoert voor een bedrag van maximaal 9 miljoen euro. Een deel van de coalitie denkt dat dit niet mogelijk is en ook het college heeft er een hard hoofd in. Het was een van de redenen van wethouder Lolke Kuipers om dit deel van zijn portefeuille over te dragen aan Kos. Die gelooft ook niet dat een goede renovatie voor dit bedrag te realiseren is, maar gezien de verhoudingen tussen oppositie en college achten burgemeester en wethouders het verstandiger en politiek meer opportuun als een Stadspartijwethouder deze kar trekt. Slecht nieuws wordt dan wellicht eerder geaccepteerd door de fervent voorstanders van de renovatie.

Den Helder Actueel, 14 Juli 2016 – 07:42

Reacties:

Jonathan
14 juli 2016 at 09:39
Heel verstandig van de commissie om een eigen extern deskundige bij het proces te betrekken. Dan kunnen alle praatjes dat het voor die 9 miljoen niet kan direct doorgeprikt worden. Ik ben trouwens benieuwd wat dat onderzoek voor een nieuw stadhuis op Willemsoord van het college gekost heeft. Dat weet nog steeds niemand en de raad heeft hier ook geen budget voor vrijgemaakt

Roel Prins
14 juli 2016 at 10:32
Het is mij niet gegeven om te begrijpen dat deze commissie een toegevoegde waarde heeft voor het bestuur van onze stad. Ons politiek systeem wordt al vele jaren gekenmerkt door “oorlog” tussen coalitie en oppositie. Nu is er zelfs ” oorlog” in de coalitie. Deze commissie zal, wil zij haar plannen uitgewerkt zie, de medewerking nodig hebben van hen waarmee zij op voet van oorlog verkeert.
Dat is een probleem lijkt mij. Wethouder Kuipers heeft zich teruggetrokken. Hij bedacht dat het standpunt van zijn partij nu even belangrijker is dan zijn verplichting tot collegiale samenwerking binnen het college. In die gevallen waarin het wel even uitkomt wordt altijd de collegiale samenwerking als argument gehanteerd. Dan is er wethouder Kos. Zijn prolongatie na de verkiezingen van 2018 lijkt onwaarschijnlijk. Hij mag dientengevolge de fall out van de commissie absorberen, waarna een nieuw college de handen vrij herft om opnieuw een nieuw stadhuis op de politieke agenda te zetten. Het lijkt mij waarschijnlijk dat Schuiling c.s blij zijn met de commissie. Immers Biersteker c.s zijn gaarne bereid om de schuld van het mislukken van hun verbouwingsplannen op zich te nemen. Ik vraag me af of zij zich van deze dwaasheid bewust zijn.
En, tenslotte, zal de geplande schutting op de plek van de oude Kampanje er wel even staan.

flipfluitketel
14 juli 2016 at 11:38
Meneer Prins, scherpe analyse ik denk dat u het juist ziet het maakt totaal niet uit hoe de coalitie en oppositie er uitziet helaas. En ben bang dat dit na 2018 ook niet zal veranderen.

Monique_K
14 juli 2016 at 23:14
Waarom gaat u ervan uit dat de verbouwingsplannen mislukken?

Judge X
16 juli 2016 at 22:54
Het is Roel Prins niet gegeven om daar binnen 48 uur een antwoordt op te verzinnen Monique_K. 🙂

Fred
17 juli 2016 at 10:09
Volgens mij , gaf hij dat in zijn betoog al aan. Namelijk de verplichte samenwerking ontbreekt. Oftewel, samen de schouders er onder is er in dit kabinet van Koen niet bij . Je moet het zien, als een voetbal team. Als er niet wordt samen gewerkt , wordt de wedstrijd niets. Zij willen gewoon niet dat de renovatie lukt. Saboteren valt teveel op , dus doen zij niets , Zij staan gewoon met de armen over elkaar te kijken aan de zijlijn , hoe de rotzooi in elkaar donderd.

Monique_K
17 juli 2016 at 10:35
Zolang ze echt helemaal niets doen is er toch niets aan de hand? Het wordt pas l*llig als men achter de schermen wel tegenwerkt.

Jonathan
17 juli 2016 at 10:51
Monique mijn perceptie is dat de commissie wel met wethouder Kos tot een akkoord kan komen maar dat de wethouder geen mandaat heeft en dat het college het gesloten akkoord niet erkent. Daarom gaat het mis. Dat ligt niet aan de commissie of wethouder Kos, maar aan de burgemeester en de rest van het college van VVD CDA D66 en PvdA die alleen maar nieuwbouw willen.

Judge X
17 juli 2016 at 14:39
Dat de ‘verplichte’ samenwerking ontbreekt weten we al enige tijd.
Als de CBRS (als CoBRa’S is de naamgeving beter te onthouden) het goede voorbeeld geeft en standvastig blijft samen werken; dan zal er van ‘mislukken renovatieplannen’ geen sprake zijn.
De sabotage door de coalitie is duidelijk voor iedereen in zicht,u haalt het woord zelf al aan Fred.
In zijn algemeen betoog tegen het functioneren van het totale bestuur,blijft gewoon het oude zeer van Roel Prins als fundament van het betoog weer boven drijven.
Niet geheel per toeval kwam ik tijdens ‘graafwerkzaamheden’ nog enige interessante reacties tegen van de jaarwisseling 2015-2016 (een artikel van DHA overigens):
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-michiel-wouters-is-raadslid-van-het-jaar-2015/
Vertrouwen en respect voor mevr. Biersteker,dhr. Wouters en de andere CoBRa’S; de burgers/kiezers zullen dit niet vergeten.

Glijn
14 juli 2016 at 11:03
De huidige coalitie bestaat in feite niet meer.
In deze commissie zie ik het voorzichtig begin van een nieuwe frisse samenwerking van de oppositie
dat wellicht kan leiden tot een nieuwe coalitie.
Het moet gezegd worden dat de Stadspartij het roer heeft omgegooid en weer doet waar het na de enorme zetel winst voor moest staan.
Beter voor Den Helder heeft het hoofd koel gehouden en de dialoog met met de Stadspartij niet afgeserveerd.
De bende van 5 bestaat niet meer de bende van 3 ( VVD / CDA / D66 ) spartelt nog even door.
De PvdA gaat nu wel inzien dat met deze 3 partijen een sociale democratie onmogelijk is.
Voor commissie lid Andries Pruiksma een diepe buiging en sorry dat ik zo onaardig tegen je ben geweest.

kees Jan
14 juli 2016 at 11:35
Het huidige College blokkeert samenwerking tussen oppositie en coalitie. Wegwezen met die arrogante wethouders en zeer gevaarlijke Burgemeester!
.
Als ze zo nodig meer leden in de commissie willen hebben kunnen ze maar 1 ding doen. Vandaag 6 handtekeningen ophalen en maandag een extra raadvergadering in het leven roepen. Het volledige college naar huis te sturen en terug te gaan naar het vorige college (incl Geurt Visser excl. van Dongen en Kos).
.
Als ze dit niet bereid zijn om te doen, dan kunnen ze beter stoppen! Ze zullen dan nooit de slagkracht hebben om de renovatie tot stand te brengen.
.
Ook bij de verkiezingen in 2018 zal het gaan om de bouw van een nieuw stadhuis op welke locatie dan ook.

Fred
14 juli 2016 at 12:41
In ieder geval, hebben we nu twee partijen. De ene partij, is er alles aan gelegen , om de renovatie te laten slagen en binnen de afgesproken 9 miljoen te houden . De andere partij , is er alles aan gelegen om de renovatie te saboteren/tegenwerken, daarom , speelde Kuipers een deel van zijn verantwoording door aan Kos , om niet meegezogen te worden in een eventuele mislukking van het renovatieplan.en om later te kunnen roepen , van zie je wel het is jullie niet gelukt, en gaan weer brullen om een nieuw stadhuis. De eerste tekenen zijn er al . In plaats van dat zij met zijn allen de schouders er onder zetten, trekken zij zich terug in de loopgraven. En het college , naar huis sturen ? Na nieuwe verkiezingen, is de kans aanwezig dat we met hetzelfde zooitje komen te zitten. In ieder geval , met de ze zelfde burgemeester, want die valt jammer genoeg buiten de verkiezing, en kan zodoende doorgaan met de zaak te traineren met het nieuwe college.

Jonathan
14 juli 2016 at 13:18
Burgemeesters kunnen ten allen tijde door de raad afgezet worden en dit gebeurt regelmatig. Nieuwe verkiezingen kunnen niet tussentijds plaatsvinden en zijn pas in maart 2018. Niet eerder. Maar dan denk ik ook dat er een heleboel VVD CDA D66 en PvdA raadsleden en wethouders het veld gaan ruimen.

Fred
14 juli 2016 at 13:46
Dat wist ik , maar ik formuleerde het verkeerd. En dat laatste wat je zegt, hangt af , van wie er op de kieslijst staan en hoeveel zetels er binnen gehaald worden. Dat bedoelde ik , dat de kans groot is , dat je met het zelfde zooitje komt te zitten. De hoop op een andere samenstelling ,dan dit zooitje, ligt bij de kiezer.

Judge X
14 juli 2016 at 14:12
Inderdaad Jonathan,tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen zijn exceptioneel.
Voorbeeld: http://www.volkskrant.nl/archief/winst-lokalen-bij-tussentijdse-verkiezingen~a559172/
Commissaris van de Koning (NH) Johan Remkes (een VVD-er nota bene) pleitte er begin 2015 al wel voor.
Waarschijnlijk had hij de wantoestanden bij het Helderse gemeentebestuur daarbij in het achterhoofd: http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/remkes-pleit-voor-tussentijdse-raadsverkiezingen.9458479.lynkx
Belangrijk is dat er nu een renovatieplan en plan van aanpak ter tafel komt; dan kan de renovatie op enig moment van start,want er is besloten geen nieuwbouw te plegen.
Ook als de renovatie duurder uitvalt,gaan wij burgers dat dan bij voorbaat verwijten aan de CoBRa’S ? : ‘Ik dacht van niet’! 🙂
Renovatie blijft goedkoper dan nieuwbouw,ook als er overschrijding is van het budget.
Precies Fred; ‘De macht ligt bij de burger’!

Judge X
14 juli 2016 at 12:16
Tip: De gemeente Harderwijk (iets minder inwoners) heeft al zo’n plan van aanpak,voor een min of meer gelijkwaardig gebouw uit (+/-) de zelfde bouwtijd (1976 – 1982) en gaat hun stadhuis renoveren met ongeveer de zelfde uitgangspunten.
Harderwijk ligt met de renovatie één jaar voor op Den Helder,dus het plan van aanpak (dat voor aanvang nog virtueel zal zijn) kan waarschijnlijk grotendeels getoetst worden aan wat zich nu in praktijk afspeelt te Harderwijk.
Ik wens de CoBRa’S veel succes !
http://www.harderwijk.nl/organisatie/renovatie-stadhuis_41976/

Gertjan
14 juli 2016 at 18:34
Persoonlijk vind ik dat het gehele gemeentebestuur, wat deze stad heeft mismaakt tot wat het nu is, een leegstaande kansarme en troosteloze boel. Helemaal geen knap onderkomen verdiend, niet nieuw of gerenoveerd, eerst de stad knap, gevuld en schoon. Ze moeten de stad weer leefbaar maken, geen achterlijke projecten, stompzinnige ideeën, maar met realiteitszin en zonder machtswellustelingen een leuke en gezellige herkenbare stad maken met een eigen origineel gezicht, waar je als inwoner wel trots op kan zijn. Pas dan verdienen ze een beter onderkomen, en eigenlijk is het huidige ook helemaal niet slecht. immers het is een degelijk gebouw waarin ook de dictator zelf woont, geen bouwvallige keetjes of noodvoorziening dus.

Jonathan
14 juli 2016 at 20:36
Ik hoop dat de lezer van Den Helder actueel inmiddels in de gaten heeft dat Den Helder een soort twee partijen systeem kent met aan de ene kant de burgemeester en de partijen VVD CDA D66 en PvdA. Aan de andere kant de rest terwijl de positie van de Stadspartij onduidelijk is.

Mandy Seinstra
15 juli 2016 at 10:02
Gezien het tijdsbestek, duurt de “oorlog” al heel lang.te lang. Schuiling heeft ook zijn klassiekers gelezen. Hij probeert te voorkomen wat Staatsen overkwam, met een motie van wantrouwen weggestuurd te worden. Aan de andere zijde Hulman, die door machinaties van het toenmalige college en het ambtelijk apparaat is weggewerkt.. Schuiling marchandeert tussen deze twee kwaden in. Begrijp me goed, ik verdedig Schuiling niet. Maar in ‘oorlog en liefde” is alles geoorloofd. Dat laatste zie ik weinig, helaas. De rij van aangetreden en weer opgestapte gemeentesecretarissen van de afgelopen vijf jaar zijn een teken aan de wand. De stupide stadhuisdiscussie is een topje van de ijsberg. Waar ligt het nu aan, dat eigenlijk niets op rolletjes loopt, dan behalve de klikobakken van wethouder van Dongen? Het verrotte ambtelijk apparaat, met een eigen politieke agenda. Door de jaren van CDA, VDD, PvdA en D66 bestuur zijn de sleutelposities in het ambtelijk apparaat ingevuld door deze politieke partijen.
Met een gemeentelijke herindeling, zou Den Helder in een rustiger vaarwater komen. Het ambtelijk apparaat zou ook meer geïntegreerd worden in de ‘nieuwe’ gemeente. Deze ‘nieuwe’ gemeente zou een nieuwe burgemeester krijgen. De trits van lokale partijtjes zouden smelten als die ijsberg. Daarmee zouden vervroegde verkiezingen mogelijk zijn. Het is aan de CdK om deze signalen op te pakken. Deze stad verdient beter, een bevrijding van de wurggreep, waar ze zich decennia in bevind.

Ziener
15 juli 2016 at 10:26
Uw betoog is duidelijk, maar wel tegenstrijdig. Want u uit uw ongenoegen over het decennia lange tijdperk van een wurggreep van landelijke partijen VVD, CDA, D66 en Pvda en u hoopt op een herindeling zodat de lokale partijen wegsmelten. Wat overblijft bij een herindeling zijn, jawel, juist die partijen waar u zo op afgeeft. Begrijp me niet verkeerd, ik onderschrijf uw ongenoegen over de hegemonie van de vier genoemde partijen, maar het komt wel wat raar over dat u deze partijen kennelijk weer alle ruimte wilt geven in een gemeentelijke herindeling.
En dat laatste, herindeling, staat niet garant voor politieke rust. Eerder het tegenovergestelde. Politieke rust kan pas terugkeren volgens mij als elementen in die politiek zich houden aan normen en waarden, respect weten op te brengen voor elkaars standpunt en niet de dictator willen uithangen. In een politieke omgeving waar een burgemeester zijn rol niet kent of weigert te kennen, blijf je hangen in onderling wantrouwen en loopgravenoorlog.

Mandy Seinstra
15 juli 2016 at 11:03
Het lijkt tegenstrijdig. Het is dat, ook de landelijke lokale VVD, CDA, PvdA en D66 onderhevig zijn aan de normen en waarden die in de ‘nieuwe’ gemeente gaan gelden. De veranderde belangen. Het krachtenspel word daarmee geneutraliseerd. Dat geld voor alle politieke spelers op het Helderse slagveld, inclusief het ambtelijk apparaat. Na jaren is Den Helder niet bij machte zijn eigen politieke vraagstukken op te lossen. Het komt in het kort neer, in het opnieuw schudden van de kaarten.

Anton Hagen.
15 juli 2016 at 11:17
Dit was mijn bijdrage aan het nieuws dat het college de stadhuisplannen heeft ,,geaccepteerd” op 23-06 jl.
Citaat:
Als je deze motivatie van het college goed leest dan doen ze het met grote tegenzin en hebben ze op voorhand al diverse te verwachten moeilijkheden bij de verbouw opgeworpen.
Zodat het uiteindelijk toch nog duurder gaat worden dan nieuwbouw.
Een slimme zet van het college is dit Citaat:Wij zullen dit plan in nauw en frequent overleg met de door u te benoemen commissie uit uw raad voorbereiden en daartoe op korte termijn een stappenplan aan u voorleggen. Daarbij is het van belang dat u rol en taak van uw commissie beschrijft, waarbij wij ons voorstellen dat de commissie voor ons als klankbord fungeert.Einde citaat.
Heet dit geen afschuifsysteem voor de lange termijn zodat de raad alsnog de ZWARTE PIET krijgt toebedeeld?
Einde citaat van mijn toenmalige bijdrage.
Heel simpel gesteld is wethouder Kos dus de Klos!
En met hem gaan de eventuele 7 commissieleden ook het schip in!
En met een eventuele overschrijding van het verbouw-bugdet zullen ook de commissieleden voor schut gezet gaan worden door?Raadt dit maar eens 🙁

Judge X
15 juli 2016 at 14:34
Het blijft een interessante schets van een mogelijk plot Anton Hagen en via dit traject lijkt het dus een perfecte moord; alleen hoort zo’n moord plaats te vinden zonder getuigen en dat is bij deze zaak met zoveel toeschouwers (ook buiten de gemeente grenzen) niet het geval.
U denkt toch niet dat dit allemaal plaats gaat vinden,zonder gevolgen voor Schuiling en z’n rapaille …….?
‘Steun aan de CoBRa’S,de macht ligt bij de burger en de schuld bij B&W’ ! 🙂

Henk
15 juli 2016 at 16:24
Kijk niet te veel naar het verleden of naar andere gemeenten. Schagen heeft ook zijn problemen gehad en er zijn altijd mensen die nee zeggen tegen welk plan dan ook. Een nieuwe gemeente gaat de problemen niet oplossen. Den Helder is te bijzonder om op te heffen.
Laatst stond er een artikel op site over de Johan Rudolph Thorbeckeschool, aangezien er meer scholen in de stad zijn kan dat een mooie aanleiding zijn om de staat van alle scholen in de gemeente eens te bekijken. Welke school heeft nieuwbouw nodig en welke renovatie? Door al die aandacht voor Willemsoord en het stadhuis blijven andere belangrijke zaken zoals onderwijs,zorg en de bouw van betaalbare woningen liggen.

Jonathan
16 juli 2016 at 09:08
Oud wethouder VVD Bernard Fritzsche loopt weer te klagen in de Helderse Courant over de houding van de SPDH in de coalitie. De fout ligt echter bij de VVD die het pluche en de baantjes van de wethouders belangrijker vind dan politieke verantwoordelijkheid en daarom zoals hij het zelf zegt ‘corvee dienst’ voor de oppositie doet. VVD loop niet te klagen maar neem Uw verantwoordelijkheid en stap op.

Fred
16 juli 2016 at 09:20
Berhard, mag nu zelf doen , wat zij jaren zelf hebben gedaan. En nu loopt hij te janken. En inderdaad , niet alleen pluche geil, het zijn ook nog machts wellustelingen. De invloed van de marine binnen de gemeente, heeft zijn langste tijd hier wel gehad meneer Fritzsche ! De gouden gallons om uw arm , maken geen indruk meer.

Roel Prins
17 juli 2016 at 15:57
Herinnert u zich nog dat standaard de eis aan een nieuwe burgemeester wordt gesteld dat hij of zij de tegenstellngen in het politiek bestuurlijke systeem weet te overbruggen en de verschillende facties met elkaar verbindt. Sedert 2001 ben ik nauw verbonden met de Helderse politiek. Heb verschillende burgemeesters langs zien komen die ieder op hun beurt in deze hoofdtaak faalden/ falen. Reden tot ontlag lijkt mij. Maar nee, het gebrek aan abstractievermogen en onafhankelijk denken leidt ertoe dat het voortdurend gaat over de bananenschillen die het gevolg zijn van het hierboven vermlde falen. Leiderschap ontbreekt. En dat is al jaaaren zo. Mijn oud zeer is dat ik geen kans heb gezien om voldoende aanhang te creëeren om boven vermeld probleem op te lossen. Ik hoopte dat Wouters dat, met zijn meer diplomatieke instelling, zou kunnen. Zie daar helaas nog niets van. Misschien moet er eerst een stevige crisis ontstaan die het klinaat gunstig maakt voor grondige veranderingen.

Jonathan
17 juli 2016 at 16:18
Die veranderingen komen wel want de een pot nat partij van VVD CDA D66 en PvdA gaat behoorlijk inleveren waarna er ruimte is voor echte vernieuwing en misschien een nieuwe burgemeester.

Judge X
18 juli 2016 at 01:24
DWOZ-zomer,maandag in herhaling met als gast o.a. Carlo Assorgia over de stadhuis soap; op LOS radio van 11.00 tot 13.00 u.
Jammer dat er vóór zaterdag 16 juli bij DHA geen melding werd gedaan (of er is mij iets ontgaan) en ik deze uitzending dus helaas moest missen.
Mooi dat LOS tegenwoordig ‘Luister terug’ heeft via internet,waardoor je gemiste uitzendingen ook nog na -3 dagen?- alsnog kunt beluisteren.

http://denhelderactueel.nl/2016/07/commissie-renovatie-stadhuis-wil-toch-7-leden/

1 Comment

  1. Laat die lui is iets nuttigs doen dan t gesteggel over t gemeente huis…en eens geld stoppen in hun burgers…een kantoortje met zaaltje voldoet.. De rest regelen we toch al electronisch…en contact…Met elkaar??? Praten doen we niet meer…..

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image