Rob Scholte – Mail aan Griffie Den Helder, 21 juni 2017 + Griffie Den Helder – Antwoord aan Rob Scholte, 10 juli 2017

Van: Rob Scholte Museum <info@robscholtemuseum.nl>
Verzonden: woensdag 21 juni 2017 14:51
Aan: Griffie Den Helder
CC: info@robscholtemuseum.nl
Onderwerp: Friedberg & Mahn – Mail aan Nauta Dulith & Brieven aan Gemeente Den Helder t.a.v. burgemeester Koen Schuiling, 2 juni 2017

Geachte Griffie,

Graag deze onderstaande mail doorsturen aan de Gemeenteraad van Den Helder inclusief de twee bijlagen in PDF (https://robscholtemuseum.nl/benno-friedberg-mail-aan-wilma-booij-advocate-gemeente-den-helder-bij-nauta-dulith-21-juni-2017-brieven-aan-gemeente-den-helder-t-a-v-k-schuiling-burgemeester-1-2-2-juni-2017-pdfs/).

Met vriendelijke groet,

R

Rob Scholte

mede namens
Rob Scholte Museum
Middenweg 172 -174
1782 BL Den Helder
robscholte@mac.com
31 / 6 – 30427250

https://robscholtemuseum.nl/
https://www.facebook.com/robscholtemuseum/
https://twitter.com/RSMuseum
https://www.linkedin.com/in/rob-scholte-2482a1a0

———————————————————————————————————

From: Griffie Den Helder <griffie@denhelder.nl>
Subject: RE: Friedberg & Mahn – Mail aan Nauta Dulith & Brieven aan Gemeente Den Helder t.a.v. burgemeester Koen Schuiling, 2 juni 2017
Date: 10 juli 2017 16:32:14 CEST
To: ‘Rob Scholte Museum’ <info@robscholtemuseum.nl>, Griffie Den Helder <griffie@denhelder.nl>

Geachte heer Scholte,

Op 21 juni jl. vroeg u de griffie onderstaande e-mail met bijlagen door te sturen aan de gemeenteraad.

In de disclaimer van het e-mailbericht van de heer mr. Friedberg staat echter het volgende:

“De informatie in dit e-mailbericht, inclusief bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Het is niet toegestaan de inhoud van dit bericht te kopieren of openbaar te maken, tenzij Friedberg & Mahn Advocaten N.V. daarvoor toestemming heeft verleend.”

Ons is niet gebleken dat Friedberg & Mahn Advocaten N.V. toestemming heeft verleend voor het doorsturen dan wel openbaar maken van het bericht inclusief bijlagen.

In het e-mailbericht wordt een weergave gegeven van een gesprek tussen o.a. de heer mr. Friedberg en mw. mr. Booij. Om die reden zou het behoorlijk zijn als ook toestemming voor publicatie van mw. mr. Booij wordt gevraagd.

Graag ontvangen wij beide akkoordverklaringen rechtstreeks van de betreffende personen/organisaties. Na ontvangst wordt overgegaan tot publicatie en daarmee openbaarmaking op de raadssite.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande, neemt u dan gerust contact op met de raadsgriffie.

Met vriendelijke groet,

Raadsgriffie gemeente Den Helder