Rijks Overheid | Minister President Mark Rutte – Toe Spraak over het Slavernij Verleden + Free Your Mind | Louis Farrakhan – Atlantic Slave Trade

Kleuren Piet Rutte

Toe Spraak over het Slavernij Verleden

Minister President Mark Rutte biedt in deze Toe Spraak Excuses aan voor het Handelen van de Nederlandse Staat in het Verleden Postuum aan Alle tot Slaaf Gemaakten, die Wereld Wijd onder dat Handelen hebben geleden, aan hun Dochters en Zonen, en aan Al hun Na Zaten tot in het Hier en Nu. De Minister President uitte zijn Excuses in het Nationaal Archief in Den Haag in Aan Wezigheid van Vertegenwoordigers van Organisaties, die zich Sterk Maken voor Erkenning van de Gevolgen van Slavernij.

Bekijk de Speech op YouTube met Nederlandse Onder Titeling

Toe Spraak van Premier Mark Rutte over het Slavernij Verleden (NL Onder Titeling)

Gepubliceerd 19 dec 2022

Minister President Mark Rutte

Toe Spraak van Premier Mark Rutte over het Slavernij Verleden (NL Onder Titeling)

Reacties
https://youtu.be/j-pX6tN1t7Y

Integrale Tekst Toe Spraak

Dames en Heren, Goede Middag.
Voor Iedereen, die Mee Kijkt of Luistert in een Andere Tijd Zone

Good Morning,

Hier in het Nationaal Archief spreekt de Geschiedenis tot ons in Miljoenen Documenten. Ook Al horen we de Ongeschreven Stemmen uit het Verleden Niet, het Verhaal, dat uit Al die Archief Stukken naar Voren komt, is Niet Alleen maar Mooi. Het is Vaak Ook Lelijk, Pijnlijk en Zelfs Rond Uit Beschamend. Dat geldt Zeker voor de Rol van Nederland in het Slavernij Verleden.

Wij, Levend in het Hier en Nu, kunnen Slavernij Alleen in de Aller Duidelijkste Bewoordingen Erkennen en Veroordelen als Misdaad tegen de Menselijkheid. Als een Misdadig Systeem, dat Wereld Wijd Onnoemelijk Veel Mensen Onnoemelijk Veel en Groot Leed heeft gebracht, en dat door werkt in de Levens van Mensen Hier en Nu.

Wij in Nederland moeten ons Aan Deel in dat Verleden onder Ogen Zien. Daar om is het Goed, dat we elkaar Vandaag in het Nationaal Archief Ontmoeten. Hier ligt ons Nationale Geheugen Op Geslagen. Dus dit is de Plek voor Nationaal Geweten Onder Zoek.

Hier kun je Niet om de Historische Feiten heen. Tot 1814 werden ruim 600.000 tot Slaaf Gemaakte Afrikaanse Vrouwen, Mannen en Kinderen onder Erbarmelijke Om Standigheden naar het Amerikaanse Continent Verscheept door Nederlandse Slaven Handelaren.

De Meesten naar Suriname, maar Ook naar Curaçao, Sint Eustatius en Andere Plaatsen. Zij werden Weg Gerukt van hun Families, Ontmenselijkt, als Vee Vervoerd en Behandeld. Vaak onder het Overheid Gezag van de West Indische Compagnie. In Azië werden tussen de 660.000 en Ruim 1 Miljoen Mensen,  We weten het Niet Eens Precies Verhandeld binnen de Gebieden, die Onder het Gezag stonden van de Verenigde Oost Indische Compagnie.

De Getallen zijn Onvoorstelbaar. Het Menselijk Leed, dat Er Achter Schuil gaat, is Nog Veel Onvoorstelbaarder.

Talloos zijn de Over Geleverde Verhalen en Getuigenissen, die Bewijzen Hoe er in het Slavernij Systeem Geen Maat stond op Wreedheid en Wille Keur en Dus Geen Maat op Onrecht en Pure Angst. We hoeven Alleen Maar Anton de Kom’s ‘Wij Slaven van Suriname‘ Open te Slaan om te Lezen over de Meest Gruwelijke Behandelingen en Straffen.

We Lezen over gGeseling en Marteling tot de Dood Er Op Volgde, over Mensen van Wie Lede Maten werden Af Gehakt, over Brand Merken in het Gezicht. Het Lot van de Ene Persoon Nog Verschrikkelijker dan van de Andere, op Elke Pagina Onrecht en Nog Meer Onrecht.

Zo als Anton de Kom het Beschreef voor Suriname, Zo gebeurde het Ook Elders, onder het Zelfde Nederlandse Overheid Gezag. We Lezen het, We Weten het, en Toch is het Af Schuwelijke Lot van Tot Slaaf Gemaakte Mensen Nauwelijks te Bevatten.

Of Neem, in der Daad, de Feiten, zo als die uit de Archieven Spreken. Bij Voor Beeld uit de Enorme Administratie, die is Op Gezet rond de Af Schaffing van de Slavernij in 1863 en die Hier In Gezien kan worden.

Pagina na Pagina staan daar op per Plantage en per Slaven Eigenaar de Namen Vermeld van Tot Slaaf Gemaakten plus Nog Enkele Andere Persoonlijke Gegevens. Zakelijk, Systematisch, in een Droge Op Somming, die Juist daar door Zo Confronterend is, om dat het de Absurditeit Onder Streept van een Systeem, waarin de ene Mens de Andere Mens tot HandelsWaar maakte.

Een Systeem Zo Onmenselijk en Onrechtvaardig, dat in 1863 Niet de Tot Slaaf Gemaakten Financieel werden Gecompenseerd door de Staat, maar de Slaven Eigenaren. Nog kon het Hard Vochtiger, Nog Oneerlijker, want Iedereen, die in Suriname in 1863 In Naam Vrij werd, moest Gedwongen Nog 10 Jaar Lang onder Staats Toezicht blijven Werken.

De Facto betekende dat voor Velen Nog 10 Jaar Langer een Leven in Onvrijheid, een Leven onder Dwang. Tot 1873. Komend Jaar is dat 150 Jaar Geleden.

Die Geschiedenis houdt ons Bezig. Een Complexe Geschiedenis, waar in op Verschillende Plaatsen Verschillende Jaar Tallen en Gebeurtenissen Betekenis hebben.

Niet lleen 1863 en 1873. Maar bij Voor Beeld ook 1860, de Wettelijke Af Schaffing van de Slavernij in Toen Malig Nederlands Indië 1814, het Jaar, dat Ook Nederland de Trans Atlantische Slaven Handel Af Schafte. 1848, toen op Sint Maarten de Slavernij De Facto Voor Bij was. Of Bij Voor Beeld 1795, toen onder Leiding van Tula op Curaçao een Op Stand Plaats vond, die Nog Jaarlijks wordt Her Dacht. Eindeloos Veel Momenten, Eindeloos veel Verhalen, Eindeloos Veel Geschiedenis.

Die Geschiedenis krijgt de Laatste Jaren Meer Aan Dacht, in Ten Toon Stellingen, in Publicaties en in het Maat Schappelijk Debat. Er vindt Maat Schappelijke Bewust Wording Plaats. Daar door ook een Verandering in het Denken. Dat is Goed en Te Recht en Nodig, want Te Lang is het Stil Gebleven.

Ik heb die Verandering in Denken Ook Persoonlijk Door Gemaakt daar wil ik Open over zijn. Lange  Tijd dacht ik, dat het Niet Goed Mogelijk is Op een Betekenis Volle Manier Verantwoordelijkheid te Nemen voor Iets dat Zo Lang Geleden is, en Waar Niemand van Ons Zelf Bij is Geweest. Lange Tijd dacht ik dus Eigenlijk: het Slavernij Verleden is Geschiedenis die Achter Ons ligt.

Maar ik had het Mis. Want Eeuwen van Onder Drukking en Uit Buiting Werken Door in het Hier en Nu. In Racistische Stereo Typen. In Discriminerende Patronen van Uit Sluiting. In Sociale Ongelijkheid.

Om dat te Door Breken, moeten we Ook het Verleden Open en Eerlijk onder Ogen Zien. Een Verleden dat we Delen met Andere Landen, waar door onze Samen Levingen voor Al Tijd op een Speciale Manier met Elkaar zijn Verbonden.

Het klopt dat Niemand die Nu leeft Persoonlijk Schuld draagt voor de Slavernij. Maar het klopt ook dat de Nederlandse Staat in Al zijn Historische Verschijning Vormen Verantwoordelijkheid draagt voor het Grote Leed, dat Tot Slaaf Gemaakten en hun Na Zaten is Aan Gedaan. Dus kunnen we Niet Voor Bij Gaan aan de Door Werking van het Verleden in onze Tijd.

Het Rapport Ketenen van het Verleden van de Dialoog Groep Slavernij Verleden speelt een Belangrijke Rol in het Bewustwording Proces, dat Velen van ons Door Maken. Dat Rapport verscheen op 1 juli Vorig Jaar en bevatte een Aantal Niet Mis te Verstane Conclusies en Aan Bevelingen. De Drie Kern Woorden zijn Erkenning, Excuses, Herstel.

Vandaag sturen we de Officiële Kabinet Reactie naar de Tweede Kamer. Daar in Om Armen we de Analyse en Conclusies van de Dialoog Groep.

In de Tussen Liggende Ander Half Jaar heeft het Kabinet op Verschillende Manieren, op Verschillende Plekken en met Verschillende Mensen en Groepen over het Slavernij Verleden Gesproken. Ik ben Zelf in september Jongs Lleden in Suriname geweest, waar ik heb Geleerd Hoe Diep de Geschiedenis Nog Al Tijd in grijpt in het Dagelijks Leven van Mensen, Ook Spiritueel.

Ik heb Ook Geleerd Hoe Ervaringen, Herinneringen en Gevoelens per Groep en Per Persoon kunnen Verschillen. Het maakt uit of je Voor Ouders uit Afrika werden Geroofd of Behoorden tot de Oorspronkelijke Bewoners. Het maakt uit in Welk Land of Regio hun Leven zich Af Speelde. Het maakt Ook Uit in Welke Periode zij Leefden.

Die Historische, Geografische en Culturele Verschillen tussen Bevolking Groepen en Mensen doen Er Toe, Ook in het Hier en Nu. Dat maakt het Doen van Algemene Uit Spraken over het Slavernij Verleden Ook Zo Kwetsbaar.

Want Hoe doe je Recht aan Al die Verschillen? Wat is Daar Voor het Beste Moment?

Hoe doe je Recht aan Alle Spirituele Symbolen en Rituelen, die in Sommige Culturen Zo Enorm Belangrijk zijn? Hoe omvat je met Woorden Zo Veel Onrecht, Zo Veel pijn, Zo Veel Gruwelijkheden?

Elke Poging Daar Toe zal Al Tijd Onvolkomen zijn en Nieuwe Vragen en Discussies Op Roepen. Met Alle Emoties, die Daar Bij Horen. Met Alle Beladenheid.

We weten, dat er Niet Één Goed Moment is voor Iedereen, Niet de Juiste Woorden voor Iedereen, Niet Één Juiste Plaats voor Iedereen. Ik erken, dat de Aan Loop naar deze Dag Beter had Gekund.

Maar laat dat Geen Reden Zijn dan Maar Niets te Doen. We moeten Met Elkaar Stappen Voor Uit Zetten. We moeten met Elkaar Verder Komen. Dus laat ons dat Gesprek over het Slavernij Verleden als je Blieft Voeren, Ook als dat een Moeilijk Gesprek is.

Dat gesprek begint met Erkenning. Erkenning van het Af Schuwelijke Leed, dat Generaties tot Slaaf Gemaakten is Aan Gedaan. Erkenning van en Eer Herstel voor Al die Mensen, die In Verzet kwamen, zo als de Dappere Marrons van Suriname.

Ik noem Vandaag met Eerbied de Namen van Tula op Curaçao, Jolicoeur, Boni en Baron in Suriname, One Tété Lohkay op Sint Maarten en We Gedenken Al die Naamloos Gebleven Vrouwen en Mannen, die door de Eeuwen Heen Held Haftig de Vrijheid zochten en Daar Vaak op de Meest Gruwelijke Manier voor werden Gestraft.
Natuurlijk Erkenning van Historische Verantwoordelijkheid, met de Woorden, die Daar Bij Horen. Deze Woorden.

Eeuwen Lang hebben de Nederlandse Staat en zijn Vertegenwoordigers Slavernij Mogelijk Gemaakt, Gestimuleerd, In Stand Gehouden en Er Van Geprofiteerd. Eeuwen Lang zijn In Naam van de Nederlandse Staat Mensen tot Handel Waar Gemaakt, Uit Gebuit en Mis Handeld. Eeuwen Lang is Onder Nederlands Staat Gezag de Menselijke Waardigheid met Voeten Getreden op de Meest Af Schuwelijke Manier. Te Weinig hebben Op Een Volgende Nederlandse Regeringen na 1863 Gezien en Erkend, dat het Slavernij Verleden een Negatieve Door Werking had en heeft.

Daar Voor bied ik namens de Nederlandse Regering Excuses aan.
Today I Apologize.
Awe Mi Ta Pidi Diskulpa.
Tide Mi Wani Taki Pardon.

Van Daag bied ik namens de Nederlandse Regering Excuses aan voor het Handelen van de Nederlandse Staat in het Verleden: Postuum aan Alle tot Slaaf Gemaakten, die Wereld Wijd onder dat Handelen hebben Geleden, aan hun Dochters en Zonen, en aan Al hun Na Zaten tot in het Hier en Nu. We doen dit Niet om Schoon Schip te Maken. Niet om het Verleden Af te Sluiten en Achter ons te Laten.

We doen Dit en we doen Dit Nu, om Staande op de Drempel van een Belangrijk Herdenking Jaar, Samen de Weg Voor Uit te Vinden. We Delen Niet Alleen het Verleden, maar Ook de Toe Komst. Dus zetten we Vandaag een Komma, Geen Punt.

Het Gesprek over het Slavernij Verleden moet Zo Breed Mogelijk worden Gevoerd, Niet Alleen in Nederland, maar Juist Ook op de Plekken, waar Het Gebeurde, met Iedereen, die Betrokken Is, of Zich Betrokken Voelt.
Daar Om klinken de Excuses, die ik Net Uit Sprak Vandaag door op Zeven Andere Plekken in de Wereld, Daar Waar de Pijn en de Gevolgen van het Slavernij Verleden tot de Dag van Vandaag het Meest worden Gevoeld en het Meest Zichtbaar zijn.

Ze klinken door in de Woorden, die worden Uit Gesproken door Zeven Vertegenwoordigers van de Nederlandse Regering. In Suriname. Op Curaçao. Op Sint Maarten. Op Aruba. Op Bonaire. Op Saba En op Sint Eustatius.

De Regering wil in Overleg met Alle Groepen en Mensen uit Alle Landen, waar mee wij dit Verleden Delen, Intensiever Werken aan Meer Kennis over het Slavernij Verleden en dus aan Meer Bewust Wording, Erkenning en Begrip. Dat Proces vraagt Tijd en we kunnen het Werk Alleen in Gezamenlijkheid Doen. Op Weg naar die Belangrijke Symbolische Datum 1 juli 2023.

Daar Na, in het Hele Her Denking Jaar. In de Jaren, die daar Op Volgen.

De Kabinet Reactie op het Rapport van de Dialoog Groep Slavernij Verleden gaat Hier Uit Voerig op in. Het Belangrijkste is Nu, dat we Alle Stappen, die we gaan Zetten Ook Echt Gezamenlijk Zetten. In Over Leg, Luisterend en met als Enige Intentie, Recht Doen aan het Verleden, Heling in het Heden.
Een Komma, Geen Punt.

Met Suriname, met de Caribische Delen van het Koninkrijk en met Alle Na Zaten in Nederland Werken we aan Zichtbaarheid van Erf Goed, aan Bewust Wording via Onder Wijs en aan Weten Schappelijk Historisch Onder Zoek. Tijdens het Her Denking Jaar zullen Alle Facetten van het Slavernij Verleden en de Door Werking in onze Tijd in het Volle Licht staan. De Koning voelt zich Persoonlijk Zeer Betrokken bij het Onder Werp en zal op 1 juli Aan Wezig zijn bij de Her Denking en Viering in Amsterdam.

We kijken Verder, over 2023 heen. Een Onaf Hankelijk en Breed Samen Gesteld Herdenking Comité buigt zich over de Beste Manier om ook in de Toe Komst Waardig en Zo Veel Mogelijk Gezamenlijk te Her Denken.

Er komt een Fonds voor Maat Schappelijke Initiatieven in het Hele Koninkrijk en Suriname, Waar mee de Door Werking van het Slavernij Verleden de Zichtbaarheid, Aan Dacht en Aan Pak krijgt, die Nodig is.
Het Heling Proces moet Nu Beginnen en het Programma Daar Voor, Schrijven we Samen.

Dames en Heren,

Het Boek van onze Gedeelde Geschiedenis kent Veel Pagina’s, die ons, Levend in de 21e Eeuw, met Verbijstering en Af Schuw Vervullen. Met Diepe Schaamte.

Die Pagina’s Wissen we Met Excuses Niet Uit en dat is Ook Niet de Bedoeling. We kunnen het Verleden Niet Veranderen, Alleen onder Ogen Zien.

Wat de Regering Vurig hoopt, wat ik Ook Persoonlijk Vurig Hoop, is dat dit Moment, dat deze Dag ons helpt Koninkrijk Breed en Samen met Suriname en Andere Landen, de Open Pagina’s, die vóór ons Liggen in te Vullen met Dialoog, Erkenning en Heling.

Dank U Wel.

Minister Pesident Rutte houdt Toe Spraak over Slavernij Verleden Den Haag, 19 december-2022( foto Martijn Beekman | Rijks Voor Lichtings Dienst, RVD)

Minister President Rutte spreekt zijn Excuses uit in het Nationaal Archief in Den Haag in Aan Wezigheid van Vertegenwoordigers van Organisaties,  die zich Sterk Maken voor Erkenning van de Gevolgen van Slavernij.

Persbericht en Kabinet Reactie

  • Excuses Regering voor Slavernij Verleden Nederland

    Minister President Mark Rutte heeft Van Middag tijdens een Toe Spraak Excuses Aan Geboden voor het Handelen van de Nederlandse Staat ()

    Nieuws Bericht | 19 december 2022 | 15:23

  • Kamer Brief met Reactie Kabinet op Rapport Advies College Dialoog Groep Slavernij Verleden

    Minister President Rutte stuurt de Tweede Kamer de Reactie namens het Kabinet op het Rapport van Bevindingen van het ()

    Kamer Stuk Kamer Brief | 19 december 2022

Zie ook

Rijks Overheid, 19 december 2022

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2022/12/19/toespraak-minister-president-rutte-over-het-slavernijverleden

Atlantic Slave Trade

First publishedon April 30th, 2023 at 12:01 UTC

channel image

Free Your Mind

EUMELs Media Library 

Taken from Telegram

Reacties
https://www.bitchute.com/video/h2Ldekneiwwy/

GeenStijl – SORRY voor Slavernij Excuses + Vandaag Inside – DE ORANJE WINTER: Kaag naar Suriname? ‘Met haar Charisma is het Daar Voor het Eerst Koud!’ + Hilmano van Velzen – Slavernij

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijks+Overheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Free+Your+Mind
https://robscholtemuseum.nl/?s=Anton+de+Kom
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marron
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jolicoeur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Boni
https://robscholtemuseum.nl/?s=Baron
https://robscholtemuseum.nl/?s=One+Tété+Lohkay
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tula
https://robscholtemuseum.nl/?s=Louis+Farrakhan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Neger
https://robscholtemuseum.nl/?s=Slaaf
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tot+Slaaf+Gemaakte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Slaven+Handel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Slavernij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Slavernij+Verleden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Atlantische+Slaven+Handel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mensen+Handel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Slavery
https://robscholtemuseum.nl/?s=Atlantic+Slave+Trade
https://robscholtemuseum.nl/?s=West+Indische+Compagnie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verenigde+Oost+Indische+Compagnie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Her+Denking+Slavernij+Verleden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Herdenking+Comité
https://robscholtemuseum.nl/?s=Herdenking+Jaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dialoog+Groep+Slavernij+Verleden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nationaal+Geweten+Onder+Zoek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nationaal+Archief
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Haag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninkrijk+der+Nederlanden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Suriname
https://robscholtemuseum.nl/?s=Curaçao
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sint+Maarten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aruba
https://robscholtemuseum.nl/?s=Saba
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sint+Eustatius
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bonaire
https://robscholtemuseum.nl/?s=Afrika
https://robscholtemuseum.nl/?s=Africa

https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Rutte
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-0/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-1/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-2/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-3/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-4/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-5/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-6/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-7/