Redactie JAS – Keek op de Week (6) met VVD en Meskers en… + (7) met verkiezingen, illegale huisvesting en… + Martijn Gijsbertsen – Schade verhalen + HK Actueel – Luyt naar rechter

Keek op de Week (6) met VVD en Meskers en…

Hollands Kroon – Keek op de Week in Hollands Kroon van week 6 – 11 februari 2018)

1. VVD – Meskers.

1.1. De vlucht naar voren van Meskers

De heer Marsmans heeft Meskers (VVD) een interview d.d. 2 januari j.l. afgenomen, waarin Marsmans op het eind Meskers bedankt voor de duidelijke antwoorden, die Meskers gegeven heeft.

En inderdaad, die antwoorden zijn uiterst duidelijk, want in het interview laat het raadslid Meskers (VVD) klip en klaar zien, dat het aan de bezigheden van Meskers als wethouder over de afgelopen vier jaar totaal niet gelegen heeft, hoewel daarentegen Meskers als wethouder vrijwillig opstapte (vlak voor zijn ondervraging door de raad). Als je dan zo’n himmelhoch jauchend interview afgeeft, nogmaals, waarom stap je dan op?

Dat verhaal had je moeten afsteken voor de ‘ondervraging’ door de raad en als de raad met deze argumenten akkoord gegaan zou zijn, had hij niet af hoeven treden. Of zou zijn angst knellende detailvragen hebben moeten beantwoorden, hem ertoe gebracht hebben zijn positie in veiligheid te brengen, voordat de beulen hun werk konden doen en hebben duistere machten Meskers geholpen bij zijn opzienbarende beslissing even een veilige bewaakte parkeerplaats op te zoeken met als geruststelling, dat hij wel geholpen zou worden en niet in de kou zou blijven staan.

Nochtans zullen wij nooit weten, wat er zich precies heeft afgespeeld, maar wij weten wel, dat Meskers dit soort spelletjes al vaker gespeeld heeft. Bij de stemming over de bouw van De Ontmoeting en de school in Breezand, waar overigens de VVD tegen was, verliet hij de raadsvergadering, toen er gestemd moest worden en keerde na de stemming terug. De voorstellen werden met één stem verschil beide keren aangenomen.

1.2. Nog een VVD wegloop voorbeeld: nadat het VVD raadslid Op de Weegh het gefikst had, dat er budget (€ 5.000.000) vrij gemaakt zou gaan worden voor de aanleg van een breed band systeem in Hollands Kroon voor die zieltogende boeren in het buitengebied, nam hij afscheid als VVD raadslid, omdat hij vond dat zijn nieuwe functie als directeur van Breedband BV niet rijmde met zijn VVD raadslidmaatschap. Dus volgens het VVD doctrine mag iemand wel een dik betaalde baan creëren op kosten van de belastingbetaler, die hij vervolgens zelf inneemt. En zoiets heet dan geen belangenverstrengeling ? Nee, dat heet VVD.

Hoe het ook zij, Meskers heeft met zijn duidelijke antwoorden in het interview laten zien, dat er ‘niets loos is in Hollands Kroon’, dat hij niet begrepen wordt, dat de schuld bij de ambtenarij ligt maar niet bij hem. Duidelijker kan zijn disfunctioneren niet omschreven worden. Wij danken Meskers hiervoor.

2.0. Nogmaals Meskers maar nu in de rol van postume killer van Luyt

2.1. Door tijdig te vluchten mocht een ander de problematiek van Luyt oplossen en kon zoals in 1.1. gesteld Meskers uit de wind gehouden worden en kon hij niet aangesproken worden op uitspraken en toezeggingen, die hij in zijn wethoudersfunctie gedaan zou hebben. Zo voorkwam hij, met medeweten van Nawijn en raad lastige vragen, die Hollands Kroon in diskrediet gebracht zou kunnen hebben. Hoeveel functionarissen heeft Meskers ‘gered’ door te vluchten?

2.2. Het is toch absurd, dat de raad niet verder kwam dan een soort reactie van ‘oh, hij is weg en dan gaan we maar weer verder’. Was dit allemaal van tevoren afgesproken? En wat hebben wij aan een raad, die op deze wijze de bevolking vertegenwoordigt? Uiteindelijk is er niets opgelost, de ellende duurt voort (Luyt), de schuldigen blijven onbestraft en de bevolking betaalt het gelag. Zijn zij het nog waard om gekozen te worden?

3. De Poldermolen

Ook de PvdA laat zo vlak voor de verkiezingen van zich horen door in de bres te springen voor de Poldermolen. Best merkwaardig, voor wie springen zij in de bres? Het overgrote deel van potentiële liefhebbers/gerechtigden voelt er niets voor en wil dus geen geld afdragen, wat op zich een heel democratisch fenomeen is en nu gaat de PvdA in de bres springen? Waarvoor? Om met subsidie van de Hollands Kroon belastingbetaler dit dode paard weer tot leven te wekken om hun rode klimaat te redden? Wanneer keert de PvdA terug naar de basis in plaats die quasi intellectuele nep spelletjes te spelen?

4. Het debacle Westerkamp (Lada)

Lada, de partij die een ‘Lokaal andere democratie’ wilde. Nu, dat hebben wij geweten; hun wethouder Westerkamp haalde dezelfde truc uit als Meskers, zodat beweegredenen van dit duo en achtergronden van de hele geschiedenis door deze ‘vlucht naar voren’ (twee wethouders) nooit duidelijk zullen worden nu zij geen rekenschap onder ede hebben hoeven afleggen.

Niet slecht voor een lokaal andere democratische partij om binnen vier jaar dezelfde streken en gewoontes uit te halen als een ancien regime partij, zoals de VVD – al doende leert men zullen wij maar zeggen en dat de burgers de dupe zijn, interesseert ze geen sier als ze bezig zijn met hun intelligente spelletjes.

Stichting JAS, maandag 12 februari 2018

Reacties:

Anoniem zei
Hoppa het zal de VVD weer niet wezen. Volgende spektakel!
’Geloofwaardigheid VVD-er Zijlstra weer in het geding’
Aanleiding is Zijlstra’s leugentje dat hij 2006 aanwezig zou zijn geweest in het buitenhuis (datsja) van de Russische president Poetin. Daar zou Poetin hebben horen spreken over een groot Rusland, dat ook Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische staten zou omvatten. Zijlstra vertelde de anekdote om te waarschuwen voor het gevaar dat Rusland vormt voor het westen.
Zijlstra erkent nu in De Volkskrant dat hij daar niet aanwezig is geweest, maar hij benadrukt dat de bijeenkomst wel degelijk heeft plaatsgevonden en dat de uitspraken van Poetin eveneens zijn gedaan. Hij had het verhaal van iemand gehoord die daar wel aanwezig was. „Om de persoon die de bewuste uitspraak van Poetin zelf heeft gehoord in bescherming te nemen, heb ik het citaat destijds op mezelf betrokken”, zegt hij nu. Hij noemt het ’volstrekt helder’ dat het ’onverstandig was om op deze manier zijn boodschap te onderstrepen. De bron van de anekdote heeft het verhaal tegenover De Volkskrant bevestigd, zegt Zijlstra.ANP 12-2-2018 10.04
VVD = Veel. Ver. Driet. als je het eerlijk ziet.
Ook de appels van VVD-er Meskers en Burgemeester Nawijn enz. enz. vallen niet zo ver van de boom.
maandag, 12 februari, 2018

Bakker zei
De VVD kampt met een imago probleem. Het zijn naar ook nu weer blijkt vanaf hoog tot laag, te beginnen met Rutte, zijn maat Zijlstra en eindigend met Meskers, allemaal aartsleugenaars.
dinsdag, 13 februari, 2018

Anoniem zei
VVD minister Halbe Zijlstra van Binnenlandse zaken heeft gelogen, maar maatje VVD-er Premier Rutte doet gewoon mee.
Hoe ongeloofwaardig is premier Rutte als je een minister beschermt die eerder heeft gelogen. Als de tweede kamer dit straffeloos laat passeren, dan zijn onze politici mede verantwoordelijk en niet meer serieus te nemen. En zo gaat het hier in Hollands Kroon ook zo met opgestapte en terug kerende VVD-er Theo Meskers die door VVD Burgemeester J.Nawijn met zijn verleden en VVD partij weer gewoon in bescherming word genomen en goedgekeurd word door de gemeente raad. En de geschiedenis herhaalt zich zo weer want het word een gewoonte? VVD Ike en de rest stikken. Zo leren we nogmaals uit de praktijk en wede maal onze partij VVD weer kennen. Ik twijfelde al wat jaren dat ik op de VVD stemde maar ze kunnen nu allemaal me rug op en ben er klaar mee.Bedriegers zijn het allemaal en vraag wel met tegenzin of de PVV in Hollands Kroon wil komen. Want daar vragen de politieke partijen zelf om.
dinsdag, 13 februari, 2018

Anoniem zei
Ook VVD-er Halbe Zijstra houd net zoals VVD-er en maatje Rutte de burgers voor de gek.
VVD minister Halbe Zijlstra van Binnenlandse zaken heeft gelogen, maar maatje VVD-er Premier Rutte doet gewoon mee.
Hoe ongeloofwaardig is premier Rutte als je een minister beschermt die eerder heeft gelogen en integer dient te zijn. Als de tweede kamer dit straffeloos laat passeren, dan zijn onze politici mede verantwoordelijk en ook niet meer serieus te nemen. En zo gaat het hier in Hollands Kroon ook zo met opgestapte en terug kerende VVD-er Theo Meskers die door VVD Burgemeester J.Nawijn en VVD partij weer gewoon in bescherming word genomen en goedgekeurd word door de gemeente raad. En de geschiedenis herhaalt zich zo weer! VVD is Ike en de rest stikken. Zo leren we nogmaals uit de praktijk en wede maal onze partij weer kennen. Ik twijfelde al wat jaren, maar dit was de laatste keer dat ik ooit nog een keer op de VVD stem en ze kunnen me allemaal me rug op met hun bedrog. Bedriegers zijn het allemaal blijkt wel.
dinsdag, 13 februari, 2018

Zorro zei
Deed VVD vrindje Zijlsta gisteren (13/2/18) niet hetzelfde als Meskers; ‘em smeren voordat er vragen komen zodat de coalitie kan blijven zitten? Wat is die VVD toch een boevenbende.
woensdag, 14 februari, 2018

Anoniem zei
Minister VVd-er Halbe Zijlstra geeft zijn verantwoordelijkheid en voorbeeld aan VVD-er Theo Meskers en VVD-er Burgemeester J.Nawijn om ook direct zijn biezen te pakken wat helaas niet gebeurd. Meskers na zijn uitglijder als wethouder en J.Nawijn met zijn zure gekken en declaratie affaire in Hollands Kroon.Beschamend en onfatsoenlijk is dit te noemen voor Meskers. Maar waar je mee omgaat als VVD club word je mee besmet!
woensdag, 14 februari, 2018

Anoniem zei
De boel bedriegen! Of is dat de VVD mentaliteit?
Laat ik nu altijd gedacht hebben dat “liegen en bedriegen” voorwaarden waren om toe te treden tot de politiek en vooral hier bij Hollands Kroon. Nu Halbe Zijlstra hier opeens gehoor aan geeft, roepen we allemaal moord en brand………Of de media Nederland nog niet voldoende heeft ingelicht over alle onmenselijke kwesties wat zich hier al langere tijd in Hollands Kroon afspeelt? Of moet het nog erger worden hier in Hollands Kroon om Nederland wakker te schudden! Ook de politiek van Hollands Kroon blijkt hier al hard aan mee te werken en de berichten hierover zegt al genoeg. Nawijn en Meskers en andere supporters jullie hebben nog een kans om te vluchten net zoals voorbeeld VVD-er Halbe Zijlstra, maar dan moeten jullie wel zelf die verantwoording nemen en niet steeds afschuiven op je collega’s. Dat is smerig en vals, maar ondertussen wel bekend.
woensdag, 14 februari, 2018

Anoniem zei
Allemaal opstappen behalve de zelfsturende ambtenaren!Dan verandert er helemaal niets bij Hollands Kroon.
Al zouden burgemeester, wethouders en raad opstappen en nooit meer terugkeren, en de ambtenaren blijven zitten, dan zou er niets veranderen. Daar ligt de echter de macht en ze bakken er ook niets van en gaan gewoon door met hun malversaties. Hoe gekker wil je het nog zien bij Hollands Kroon.
woensdag, 14 februari, 2018

Anoniem zei
‘VVD partij met meeste integriteitsschandalen’
Opiniepaultje schreef al in 2015 ( http://www.opiniepaultje.blogspot.com/2015/03/welke-vvders-gingen-allemaal-in-de-fout.html) dat als je een integere VVD-er zoekt bijna de hele VVD leeg loopt. Ook vertelde hij dat bij de VVD bijna net zoveel mensen zitten met een strafblad als bij een gemiddelde motorclub.
De liberalen nemen graag een loopje met de democratie om hun eigen hachje te redden. Daarbij wordt nog al eens gelogen… eh… sorry: ‘flexibel …
Zie ook: Corruptie, dubbele petten, omkoping: VVD’ers en hun affaires – RTL …
https://www.rtlnieuws.nl/…/corruptie-dubbele-petten-omkoping-vvders-en-hun-affaire
26 apr. 2017 – Nu is het partijvoorzitter Henry Keizer die onder vuur ligt, maar prominente VVD’ers figureren geregeld in geruchten over integriteit, dubieuze dubbelfuncties, omkoping en corruptie.
Bij Hollands Kroon is het niet anders en blijkt een besmettelijke VVD ziekte te zijn!
woensdag, 14 februari, 2018

Anoniem zei
Zolang mensen de wet niet kennen, en hun bevoegdheid en verantwoordelijkheid in een machtiging weggeven aan een politieke vereniging, in de volksmond heet dit “stemmen”, zal het gewoon doorgaan met dit soort “psychopaten” in de politiek. Deze psychopaten weten donders goed hoe het spel werkt, en hebben een machtiging ontvangen van jou om dit dit spel te spelen. Dus niet zeuren, want jij hebt ze zelf gemachtigd!
woensdag, 14 februari, 2018

Anoniem zei
Reactie vorige schrijver: Een gewaarschuwd kiezer telt hier in Hollands Kroon voor twee. Dus alleen stemmen op de ene oprechte en eerlijke partij ?? en laat de rest barsten, want het word onze eigen ondergang.
woensdag, 14 februari, 2018

Anoniem zei
Kan iemand svp. eens een integere partij in Hollands Kroon opnoemen die zich dan ook nog actief inzet voor de bevolking?
woensdag, 14 februari, 2018

Anoniem zei
Een partij die zich in Hollands Kroon werkelijk nog actief inzet voor de bevolking, moet ik inderdaad toegeven is met een kaarsje overdag haast niet meer te vinden en droevig gesteld. Maar er blijft altijd nog een partij over van al die slechte, die de voordeel van de twijfel krijgt.Ja en dan zou je toch hoe moeilijk het ook is, een keuze moeten maken en weer afwachten wat die er van bakt en hopen dat ze wat geleerd hebben van de oproer.Het antwoord weten we haast wel.
We moeten roeien met de riemen die Hollands Kroon heeft. En dat zijn wel heel aftandse riemen, waar je niet het Wad op durft.
Maar niet stemmen gaat ook niet goed!
woensdag, 14 februari, 2018

Anoniem zei
SHK is er wel voor de burgers, ze staan mij actief bij al 4 jaar , de ambtenaren van de WABO zijn partijdig en lappen alle regels aan hun laars, om een ander te wille te zijn, en mij een dwangsom op te leggen en vervolgens dat te gebruiken als koehandel om de handhaving bij de buren te stoppen , wat ik niet doe, Blijkbaar is de Provincie hier nu ook wel van doordrongen dat het niet goed gaat bij de WABO en grijpen in eindelijk, net als er op Wieringen is gebeurd in het verleden
donderdag, 15 februari, 2018

Anoniem zei
De even opgestapte VVD wethouder Theo Meskers vind dat Hollands Kroon zijn uiterste best doet voor de lokale ondernemers. Allemaal verzonnen Leugens blijkt wel!
Het tegendeel is bewezen door de VVD en Meskers met alle problemen die zich in het verleden met Meskers en collega’s nu en nog komen met Hollands Kroon ondernemers. Dan kan je wel in je verkiezingsprogramma dood leuk verkondigen nu net voor de verkiezingen twee accountmanagers (want daar lagen de fouten volgens meskers ????) bedrijven hebben aangesteld,maar dat zegt de kiezers helemaal niets. Deze ‘Managers’ handelen toch altijd in opdracht van die zelfde Hollands Kroon bestuurders ? die zoals altijd hier de wet uitmaken.
De zelfsturende organisatie van Hollands Kroon werk minder affectief en krijgt zoals eerder werd verkondigd door Meskers bij zijn ontslag de schuld van alles en niet Meskers zelf als gewezen wethouder.
Of was Meskers zelf niet capabel voor deze functie en maar wat aanrommelde en niemand erbij betrok?
Maar na alle schade en schandalen en nu de verkiezingen van 21 Maart gaat de VVD en Meskers echt eens aan het werk en de inzet is dan ook nu echt een impuls te geven aan Hollands Kroon om zijn ambtelijke organisatie en misschien ook wel zichtbare capaciteit te claimen???.
Meskers heeft zijn dienstverlening hoog in het vaandel staan ?, zoals hij hiervoor ook al had belooft, maar net averechts uitpakte en vele kiezers bedrogen zijn en met de lasten zijn opgezadeld.
Ondernemers moeten volgens Meskers ruimte krijgen, mits zij op gespannen voet staan met het algemeen belang. Uit ervaring en naar voren gekomen schandalen met ondernemers moet onder algemeen belang bij Hollands Kroon enkel het belang van de gemeente worden gezien en het belang van de ondernemers en inwoners totaal uit het oog zijn verdwenen. Of te wel complete ‘dictatuur’.
Meskers sluit af in het stuk Wieringer courant van 14-2-2018 Verkiezingen ”De gemeenteraad is er ook voor om die balans te bewaken”. Welke balans! De weegschaal slaat al jaren door.
Wij adviseren VVD-er Meskers meteen een afspraak met de dokter te maken, om zijn eigen medicijnen balans beter te bewaken, waardoor er misschien een beter en geloofwaardiger verhaal verteld word. Ook VVD bedankt voor alles, wel te rusten en slaap lekker verder.
En vergeet niet het ontwakings pilletje in te nemen.
donderdag, 15 februari, 2018

Anoniem zei
Het is niet duidelijk wat de vorige schrijver nou met dit SHK stukje wil aantonen op deze VVD pagina! Een verkiezing stunt voor de SHK partij? Dat is mosterd na de maaltijd en is ook nog antireclame ook voor de SHK!
Niet alleen SHK partij, maar alle partijen zeggen natuurlijk voor en achter haar burgers te staan.
Maar SHK hebben de laatste 4 jaren actief laten zien ook niets voor deze schrijver/kiezer te kunnen of willen doen. Dat is het probleem hier bij de politieke partijen in HK. en laten alles volledig over aan het college en ambtenaren van de WABO enz. die daar verschrikkelijk macht misbruik van maken. De partijen moeten hierover steeds hun mond houden van VVD Burgemeester Nawijn. En kiezers helpen is helemaal uit de boze bij Nawijn, want die regelt het zelf wel met de integere ambtenaren ? die deze burgers dan op onorthodoxe manieren behandelen.
En als de buurman waar schrijver het over heeft nu ook op SHK gestemd heeft of wil stemmen, dan speelt SHK een heel vies spelletje met haar kiezers en creëert zelf ook een voorkeurspositie zoals Hollands Kroon ook hanteert. Een partij als SHK moeten toch ook transparant wezen????
Dus niet zoals schrijver citeert.
donderdag, 15 februari, 2018

Bakker zei
Zou Jan Hoekema(D’66) overal weggestuurd vanwege dubieus gedrag samen met zijn PvdA vrouw Marleen Barth(links lullen rechts je zakken vullen) geen uitstekend alternatief zijn voor VVD burgemeester Nawijn?
De bevolking van Hollands Kroon is er dan in ieder geval van verzekerd dat de komende periode met Hoekema hetzelfde zal verlopen als de chaos van de laatste jaren.
De VVD(Meskers) zal er blij mee zijn evenals het CDA want zo’n witte boorden crimineel past prima in hun smerige beleid.
vrijdag, 16 februari, 2018

Anoniem zei
Gemeente Langedijk was ook heel blij toen Westerkamp vertrok naar Hollands Kroon.
zaterdag, 17 februari, 2018

Anoniem zei
Lada was toen heel blij met sprookjes verteller en legale wethouder van Hollands Kroon Westerbrink gevonden te hebben en die voor de LADA Kar te binden. Dat is ook zo met D66-er Jan Hoekema (Burgemeester Wassenaar-Langedijk), PvdA-er Marleen Barth (Tweede kamer), VVD-er Theo Meskers (wethouder Hollands Kroon) en VVD-er Burgemeester Jaap Nawijn van Hollamds Kroon zo gebeurd waar oud LADA oprichter Rob Ravenstein daar al tegen had gewaarschuwd en Nawijn niet wilde binnenhalen! Mensen met een vastgesteld verleden toch weer de gelegenheid geven om hier bij Hollands Kroon met hun omstreden praktijken verder te gaan en de kiezers een rat voor de ogen te draaien. Allemaal praatjes vullers, maar geen gaatjes vullers! En de inwoners zitten weer met het gelag en betalen onterecht het schade bedrag. De ambtenaren heffen het glas, doen een plas en laten zoals het was en blijven net zo lang zitten tot dat de kiezers nu zeggen ” ik pas, en alle partijen kunnen van nu af aan aan het G……S ” ik stem niet meer of stem anders.
dinsdag, 20 februari, 2018

http://www.stichting-jas.nl/2018/02/keek-op-de-week-6-met-vvd-en-meskers-en.html

Keek op de Week (7) met verkiezingen, illegale huisvesting en…

Hollands Kroon – Dieptepunten in Hollands Kroon in week 7 van 2018 ( 11 febr. tot 18 febr.).

1. Polen en accommodatie.

Plotseling is er een Polen probleem. Er schijnen van dit volk 3100 man niet in legale huisvesting voor arbeidsmigranten te wonen in deze regio. In ieder geval, er zijn 3100 logiesplaatsen, die niet bij de gemeenten in beeld zijn.

Best een snelle conclusie om er na ruim 20 jaar achter te komen, dat, en ook nog na recent onderzoek, het er 3100 zijn. Het lijkt er dus sterk op, dat men lekker een ‘probleem’ heeft laten groeien en dat daar nu dringend iets aan gedaan moet worden.

Is dit een gevolg van die zelfsturende ambtenarenteams of hebben hier veeleer de verantwoordelijke opvolgende wethouders dit probleem lekker laten scheef groeien en dan wel in overleg met wie? Met de boeren soms? Maar die mochten toch wooncontainers op hun erf zetten en daar in deze werklieden huisvesten? En veroorzaken die Polen echt wel overlast, of is dit slechts een gering percentage?

En wat betekent dat ‘illegaal’? Die mensen worden hier naar toe gehaald om werk te doen, ze komen dan hier om vervolgens illegaal te moeten werken en wonen, omdat ze kennelijk niet ingeschreven staan of op niet toegestane locaties verblijven?

Wat zijn dat voor kromme en achterbakse redeneringen? Ze zijn dus op een of ander juridische wijze strafbaar (illegaal wonen) en dat dank zij die werkgever/uitzendbureau, die ze hier naar toe haalt? Wie is hier nu de echte schurk? Het is toch te idioot voor woorden, dat vluchtelingen in gewone woonhuizen gehuisvest worden en dat o.a. de huur etc. door de Staat betaald wordt en dat hier naartoe gehaalde werkers ’illegaal‘ gehuisvest worden?

Of steekt er soms een geheel andere adder onder het gras? Wil men soms opeens geld met die legale huisvesting van de Polen verdienen? Moeten ze dus allemaal Polen hotels in gedreven worden en tegen welke tarieven? De meesten werken op uurbasis en als er op een dag geen werk is, hoeven ze niet te komen en verdienen die dag niks.

Heeft men de Polen wel iets gevraagd over hun huisvesting, of betalen ze het liefst zo weinig mogelijk om straks zo veel mogelijk mee naar huis te kunnen nemen? En willen de grijpgrage Hollandertjes van dat zuur verdiende geld, waar geen inwoner van dit schijnheilige land zijn handen voor vuil wil maken, een fiks deel afpakken, zodat wij straks in de situatie belanden, dat de Polen (+ Roemenen, Moldaviërs etc.) slechts werk kunnen krijgen als zij akkoord gaan met de hen opgelegde huurtarieven?

Gaan deze mensen straks wonen en werken onder omstandigheden, die kenmerkend waren voor de periode rond 1900, toen men het systeem van verplichte nering, zoals het gedwongen kopen van zaken als huisvesting en voedsel bij de werkgever, kende? Daar hebben o.a. de roden hun opkomst aan te danken gehad, maar ook zij zijn in verval geraakt en hebben het, net als hun liberale vrinden, te druk met niets zeggende dik betaalde baantjes voor henzelf te verzekeren.

Nu pas gaat volgens Noortje Slot gemeente Hollands Kroon een inschrijvingssysteem invoeren….
En dan is handhaven weer in beeld. Handhaven en Hollands Kroon; vergeet het maar!

2. Aanbiedingen van de politieke partijen.

Het is weer verkiezingstijd; de politiek schrikt wakker, want het stemvolk gaat naar de markt en loopt de aanbiedingen af. De politieke grootgrutters hangen wat reclameborden langs de weg om hun koopjes aan het volk kenbaar te maken, zodat dezen, eenmaal op de kiesmarkt aangekomen bij de juiste winkelier annex grootgrutter hun inkopen doen: Stichting JAS koos voor U de volgende winkelier/partijen:

2.1. Aanbiedingen LADA:

Stem lokaal – dan weet U wat voor vlees U in de kuip heeft.

JAS: Dat hebben wij geweten de afgelopen 4 jaar, ze wisten niet, hoe snel zij zich aan de markt (bestuurscultuur Anna Paulowna/Hollands Kroon ) moesten aanpassen en zijn dus geen politieke cent goedkoper gebleken. Zij presteerden het zelfs, naar oud regentesk gebruik hun wethouder voortijdig het hazenpad te laten kiezen zonder dat deze verantwoording aflegde.

2.2. Aanbieding SHK:

Het discriminatie element is verdwenen bij deze supermarkt: toegang tot de winkel tegenwoordig niet uitsluitend voor oud maar, een echt nieuwtje, nu ook voor jong.

JAS: Zij zien de bui hangen, maar voorlopig hoeven zij zich geen zorgen te maken. Zo lang de heer Jan Muntjewerf persoonlijk in de bejaardenhuizen reclame maakt voor de Senioren en daarbij geruststellende praatjes houdt, hoeven zij zich niet druk te maken om een gebrek aan klantjes.

2.3. Aanbiedingen VVD:

De VVD had meerdere aanbiedingen/strijdkreten, zoals: aanpakken en oplossen; niet te verwarren met inpikken en afrossen. Ruimte voor ondernemers; een heel sleetse aanbieding – in gebruik sinds 1948.

2.4. SUPERAANBIEDING VVD;

Op de Slikkerdijk is op 17/2/2018 om 13.00 uur de volgende aanbieding van kracht: VVD – minder onkruid.

JAS: Wij begrijpen deze aanbieding niet helemaal. Het betreft verkiezingsbord bij een agrarische onderneming. Dat agrariërs een hekel hebben aan onkruid is bekend – daartoe hebben zij chemische middelen, die in gebruik geraakt zijn toen het handmatig wieden/schoffelen te duur werd. Zou de man bedoelen, dat middels politieke besluitvorming via de VVD de onkruidgroei terug gedrongen kan worden, of steekt hij de hand in eigen boezem? En betekent het, dat in de VVD zelf minder onkruid moet groeien?
In deze zal stichting JAS hem teleurstellen; nu een paar dagen geleden Zijlstra de truc van Meskers overnam door hem voortijdig te smeren is de kans op zelfreiniging van de VVD echt verkeken – het loof mag dan wel weg zijn, maar de wortels zitten er nog. Alleen een keer diep ploegen, alle steen – en schelpresten opruimen en minimaal een jaar of vijf braak en met graszaad inzaaien kan het VVD akkertje zich nog redden, zodat daarna opnieuw geprobeerd kan worden.

Redactie JAS, maandag 19 februari 201

Reacties:

Anoniem zei
Coalitie in Hollands Kroon doen gewoon weer handje klap????
Aan de hand van een voorgelogen verkiezingsprogramma en hun bewezen praktijk uitvoeringen de laatste 4 jaar stemt men op een partij??
Door een naar mijn mening veel te lage kiesdrempel volgt er altijd een handjeklap bij het vormen van een coalitie, waardoor verkiezingsprogramma direct overboord worden gekieperd en helemaal in Hollands Kroon. Dat is al gebleken bij LADA, SHK, PvdA, CDA en helemaal met de VVD club van Burgemeester Nawijn.
Nu pakken ze het referendum ook nog af van de inwoners!
Nota bene het laatste middel voor de inwoners om bij belangrijke zaken een stem te laten horen.
Zoals bij Hollands Kroon nu wel heel duidelijk is bewezen de laatste jaren “Horen, Zien en helemaal Zwijgen bij Hollands Kroon”.
Het duidelijkste voorbeeld is nog recent toen de fam. Lombaard het door de CDA verboden was een spreekbeurt te houden tijdens de gemeenteraadsvergadering te houden over de noodzakelijke integriteit en screenen voorstel toe te passen in Hollands Kroon. (zie archief: Dieptepunten in Hollands Kroon van week 52 van 2017 (24-31 dec.)!
De omstreden VVD burgemeester J. Nawijn vond dit na 4 jaar nog niet nodig, maar als de provincie en tweede kamer dit toch gingen opleggen, moest Nawijn en zijn volgelingen hiermee wel gehoor aan geven en hield zoals Burgemeester Nawijn verwoorde er een leuk en gezellig kerst avondje aan over.
Dit waren/zijn onze besturende “Dictators” TOT 21 Maart 2018 !!!
Wat verwacht u NA 21 Maart 2018 ???
Pas op uw tellen en laat u horen, want het gaat zo weer 4 jaar door met deze slechte ontwikkeling in Hollands Kroon !!!
dinsdag, 20 februari, 2018

Anoniem zei
Hollands Kroon handelt als een regent, miskent de inwoners/kiezer en vergroot zo de kloof. Maar willen net anders doen voorkomen bij de inwoners!
Het nieuwe Kabinet wil het raadplegend referendum afschaffen.
De boodschap die daaruit spreekt: Het is niet de bedoeling dat de inwoners/kiezers zich bemoeien met sociaal en/ of economisch beleid.
Dat de inwoners/kiezers van Hollands Kroon zich een maal per 4 jaar uitspreken, vinden de regeringspartijen meer als genoeg.
Maar men vergist zich. over het afschaffen van de dividendbelasting heeft de inwoner/kiezer zich helemaal niet over kunnen uitspreken.
Kortom men handelt als een regent, miskent de kiezer en vergroot op deze manier de kloof tussen Hollands Kroon en de inwoners/kiezers.
dinsdag, 20 februari, 2018

Anoniem zei
Even een kommentaartje uit de Post on Line:
Dick Grijpink · Universiteit van Amsterdam / Oudemanhuispoort
Hallo Willem-Alexander, ik ben blij dat ik je nog even te pakken krijg, want dat corrupte stel in het kabinet maakt er nu toch echt een potje van.
Ze zijn nu bezig om de intrekking van het raadgevend referendum zo te formuleren, dat over dat besluit geen referendum kan worden gehouden.
Dit stinkt Willem…..dat stinkt nog erger dan het genderneutrale schijthuis op het Amsterdamse stadhuis waar de afdeling De-Radicalisering is gevestigd.
Maar ja, we zijn ondertussen wel wat gewend van de penthuispooier en de rest van het kabinet.
Liegen, liegen, bedriegen, minachten van het kiezersvolk en het volledig ontbreken van empathisch vermogen zijn kenmerkend voor het functioneren van het partijkartel.
Dan denk je als weldenkende, plichtsgetrouwe Nederlander…..gelukkig hebben we de onafhankelijke rechter nog…….en dat is nogal naief…….want als het over ambtelijke en/of regeringsbesluiten gaat, dan is de Raad van state bevoegd……….en de Raad van State is helemaal niet onafhankelijk…….de Raad van State is een politiek, verziekt, wormvormig aanhangsel van het kabinet met Piet Hein Donner als vieze-president…….en Piet Hein Donner staat voornamelijk bekend vanwege zijn wanprestaties als minister en zijn onderdanigheid richting islam…….kortom Piet Hein doet wat het partijkartel voorschrijft.
Daarom heeft de Raad van State in haar ongekende onkundigheid beslist, dat de afschaffing van het referendum niet referendabel is……..en dat is dus een ongekende luizenstreek….en de doodsteek voor het kiezersvertrouwen in de democratie.
Dus kom ik bij jou, Willem, want jij bent voorzitter van de Raad van State. Nu is de tijd gekomen om Piet Hein een ongelooflijke trap onder zijn doorgezakte reet te geven en het hele zooitje naar huis te sturen en te vervangen door vakbekwame, onafhankelijke rechters…….al moet je ze uit het buitenland halen.
Ik zie het vanavond wel in het NOS Propaganda Journaal…….Ik verblijf met de meeste hoogachting…..
dinsdag, 20 februari, 2018

Anoniem zei
Sinds wanneer werkt Dick Grijpink bij de UvA? Hij is toch van de taxicentrale Amsterdam en als zodanig bepaald geen onbeschreven blad?
woensdag, 21 februari, 2018

Bakker zei
Laatste anoniem,
Dick Grijping is een burger zoals u en ik die af een toe een commentaar schrijft bij TPO. Misschien eens wat meer informatie opdoen voor u met een dergelijk onnozel commentaar komt?
woensdag, 21 februari, 2018

Anoniem zei
Er staat UvA bij zijn naam. Dat lijkt mij geheel ten onrechte.
donderdag, 22 februari, 2018

http://www.stichting-jas.nl/2018/02/keek-op-de-week-7-verkiezingen-illegale.html

Luyt wil schade verhalen op Hollands Kroon

Helderse Courant, 22 februari 2018

Helderse Courant, 22 februari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Luyt stapt naar bestuursrechter na onder dwang weg slepen schepen, VVD noemt bewering Luyt een fabel

Den Oever – Het leek wel of er een bende criminelen werd aangehouden in de haven van Den Oever, een ware politiemacht was aanwezig toen tussen half 1 en 2 uur op last van burgemeester Nawijn vijf schepen die voor onderhoud aan de werkkade van Luyt lagen werden weggesleept naar een andere kant van de haven.

Hollands Kroon zegt dat zij dit heeft laten doen omdat Luyt de werkzaamheden aan de dijk traineert door de schepen niet weg te halen en naar de afgesproken locatie te brengen. Luyt reageerde donderdag woedend toen zij onder begeleiding van de politie zag dat de schepen zouden worden weggesleept. De firma Luyt heeft dit toen zelf maar gedaan en liet direct weten Hollands Kroon voor de bestuursrechter te slepen omdat Hollands Kroon zich niet houdt aan de gemaakte afspraken dat zij pas naar dat deel van de haven zouden verhuizen als het havenkantoor gereed is.

Wij spraken met een personeelslid van Luyt die duidelijk liet weten bang te zijn voor de toekomst van het bedrijf in Den Oever en zijn baan en die van de andere werknemers verloren ziet gaan door het gedrag van Hollands Kroon.

Ondertussen noemt de VVD in Hollands Kroon de bewering van de Fa. Luyt over het mislopen van 300.000 euro subsidie een fabel. De VVD Hollands Kroon zegt; “De gemeente Hollands Kroon heeft alles uit de kast gehaald om Fa. Luyt te helpen bij het binnenhalen van een Europese subsidie voor het verplaatsen van het dok.

Het is de gemeente en Luyt Groep B.V. ook daadwerkelijk gelukt de beoogde Europese subsidie van 300.000 euro binnen te halen. Echter, het recht op subsidie verviel toen het Hoogheemraadschap de dijkverhoging in Den Oever uitstelde. Daardoor kon Luyt niet voldoen aan het moment van oplevering van het project, een belangrijke subsidievoorwaarde.

Samen met Luyt heeft Hollands Kroon bij de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) geprotesteerd tegen deze gang van zaken, omdat het bedrijf geen invloed kon uitoefenen op het besluit van het Hoogheemraadschap. RVO voert de subsidieregeling uit in Nederland. De RVO concludeerde dat Luyt voldoende gelegenheid had gehad de investeringen tijdig stop te zetten en hield om die reden vast aan de subsidie-voorwaarden

Daarmee heeft Hollands Kroon geen opties meer om het bedrijf te helpen. De gemeente kan zelf geen subsidies verstrekken zonder dat dit wordt aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun.

Om toch enige compensatie te bieden heeft de gemeente samen met de provincie gezocht naar een manier om kosten op zich te nemen, die juridisch houdbaar is. Daarmee wordt het bedrijf alsnog gecompenseerd met in totaal 125.000 euro.

De huidige directie is daar niet tevreden over en benut elke mogelijkheid om dat te laten weten. Ze stelt zich op het standpunt dat er harde afspraken zijn gemaakt over 300.000 euro. Dat is echter geenszins het geval. Tot op heden zijn er ook geen documenten gepresenteerd waaruit het tegendeel zou blijken.

Bij de start van de samenwerking tussen Hollands Kroon en Luyt in dit dossier, had het bedrijf een andere directie. Die is duidelijk geïnformeerd over de voorwaarden.”

Hollands Kroon Actueel, 9 februari 2018

Reacties:

Theo Moras · Zijdewind
Soms loopt het toch net even anders in deze gemeente.
Ze pretenderen niet voor niets de slimste gemeente van Nederland te zijn.
Ook deze kwestie zal weer door de rechter beslecht moeten worden.
De VVD in Hollands Kroon vind de bewering van de Fa. Luyt over het mislopen van 300.000 euro subsidie een fabel.
Niet vreemd dat een personeelslid van Luyt duidelijk liet weten bang te zijn voor de toekomst van het bedrijf in Den Oever.
En zijn baan en die van de andere werknemers verloren ziet gaan door het gedrag van deze slimste gemeente van Nederland Hollands Kroon waar VVD wethouder Meskers de afspraken met de Fa. Luyt heeft gemaakt..

https://www.hollandskroonactueel.nl/2018/02/09/luyt-stapt-naar-bestuursrechter-na-onderdwang-wegslepen-schepen-vvd-noemt-bewering-luyt-een-fabel/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Luyt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Keek+op+de+week
https://robscholtemuseum.nl/evert-marsmans-de-interviews-van-marsmans-dhr-theo-meskers/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image