Redactie DHA – Zeeleeuwen bij station niet zomaar verplaatsen + Delano Weltevreden – Overleg over kunstwerk zeehonden bij station Den Helder

Zeeleeuwen bij station niet zomaar verplaatsen

Den Helder – De erven van kunstenaar Karl Pelgrom hebben een brief geschreven aan het college van burgemeester en wethouders. Daarin vragen ze aandacht voor de zeeleeuwen bij het NS Station.

“Tot onze spijt hebben wij vernomen dat er plannen zijn om het beeld te verwijderen en te verplaatsen. Wij vinden het heel jammer dat wij niet op de hoogte zijn gebracht van de plannen van de gemeente Den Helder. Het toont enigszins respect om de erven in een vroeg stadium hiervan op de hoogte te brengen.”

“Wij zijn op geen enkele manier gekend in wat er met het beeld gaat gebeuren en hebben als erfgenamen het recht hiervan op de hoogte gebracht te worden. Graag willen wij overleg over de plannen, voordat het verwijderen / verplaatsen van het beeld gaat plaatsvinden.”

Den Helder Actueel, 27 januari 2017 – 15:18

Reacties:

Fred
27 januari 2017 at 15:48
Gaan we weer ! Na de architect nu de kunstenaar gepasseerd. Dit schijt aan iedereen college maakt er een zooitje van ! Hoe lullen zij zich hier nu weer uit . Wie geeft dit college nu weer rugdekking ?

RB
27 januari 2017 at 16:52
is het huidige klimaat, achteraf informeren…..

Jan
27 januari 2017 at 15:51
ik weet nu zeker dat die twee zeeleeuwen “Huilers” zijn…

Erik
27 januari 2017 at 20:34
Den Helder heeft niets met kunst of beelden ik noem er even een paar weet je nog de redder die tegen het oude politie bureau/ brandweer kazerne aan de Prins Hendriklaan stond…..die was bijna mee gesloopt alleen het beeld is bewaard gebleven maar de drenkelingen die hij redde zijn niet mee verhuisd en vernietigd met de sloop…. het beeld staat nu aan de achterkant bij het reddingsmuseum niet dankzij de gemeente. de Titanic fontein op het Julianaplein daar werd zonder pardon de mobiele kraan tegen aan gedrukt en vernietigd, om plaats te maken voor nieuwe kunst…. scheve bomen!!! De koppen voor gesloopte kampanje werden verplaatst maar niet dankzij de gemeente op kosten van woningstichting weer behouden maar alleen de koppen niet de fontijn schalen die er bij hoorden dus stel je geen illussies ook deze zeehonden verdwijnen.

strandloper
27 januari 2017 at 20:54
Laten wij het college van B&W tot kunst verheffen. Aanstaande maandag is het kunst en daarom aanstaande dinsdag de sloopkogel er over.

Kees Jan
28 januari 2017 at 02:19
De nazaten van deze Kunstenaar zijn gelukkig nog tijdig geïnformeerd, maar blijkbaar weer niet door iemand van de gemeente of Zeestad.
Willem Koning, u weet wel dat oude Raadslid van de ChristenUnie is nu verantwoordelijk namens Zeestad voor de puinhoop bij het station. Heeft hij dit baantje toevallig gekregen vanwege zijn stem in 2014 voor nieuwbouw stadhuis op stationslocatie?
Gaat hij, Koen Schuiling of Lolke Kuipers nog met deze familie praten? Of gaat hij gewoon door met slopen….
Er is ook nog een ander kunstwerk gesloopt, cq weggehaald in de stad… Waarschijnlijk ook zonder toestemming, of wetenschap van de kunstenaar….. Waar is ONZE Jutter????

Fred
28 januari 2017 at 17:32
Die komt aan het einde van de Spoorstraat te staan bij Reenders op de hoek . Kan die er mooi op passen. De Kunstenaar van dit beeld, is naar mijn weten de wijlen Kees Doolaard.

Fred
28 januari 2017 at 08:01
De nazaten zelf , zeggen er heel iets anders over Kees Jan. “”Wij vinden het heel jammer , niet op de hoogte te zijn gebracht , van de plannen van de gemeente “”

Sigmund
28 januari 2017 at 09:02
Tja, de wettelijke regels in dezen zijn helder, en ook terdege bekend bij om maar eens wat te noemen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
Voer bijvoorbeeld op “Google” in: “IEF 4818” en klik aan: “http://IE-Forum.nl/Kunstenaars afkopen”. Dan praten wij over 2007. In 2014 presenteerde het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK): “RUIMTE VOOR HET ONVERWACHTE. Handleiding voor opdrachtgevers van kunst in de openbare ruimte”. Was lange tijd te lezen op de website van de gemeente Amsterdam en is als PDF nog steeds wel op het internet te vinden. In hoofdstuk 8 daarvan (“Oplevering, beheer en eigendom”) staat onder het kopje “Verplaatsen en verwijderen” (pagina 94):
“Na de overeengekomen periode in het opleveringscontract heb je als eigenaar het recht om het werk te verplaatsen of te verwijderen. In geval van verplaatsing of verwijdering moet je te allen tijde de kunstenaar of diens erfgenamen informeren of raadplegen. De auteurswet verleent de kunstenaar namelijk zogenaamde ‘persoonlijkheidsrechten’.
Op basis van deze rechten kan de maker van het werk bezwaar maken als anderen het werk verminken of aantasten, het een andere naam geven of er de naam van iemand anders bijzetten. Van aantasten van het werk kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer de omgeving zodanig verandert dat het werk zelf niet meer tot zijn recht komt.
Ook kan de maker zich verzetten tegen wijzigingen die in het werk worden aangebracht. Verzet van de maker tegen wijzigingen in het werk of in de naamvermelding in het werk mogen echter niet in strijd zijn met de redelijkheid.”
Dat de gemeente Den Helder in dit geval heeft nagelaten contact op te nemen met de erven van Karl Pelgrom komt naar mijn gevoel niet zozeer voort uit onwil of arrogantie maar veeleer uit domheid en onwetendheid. Dat zegt dan natuurlijk wèl iets over de kwaliteit van het gemeentebestuur en vooral ook over de kwaliteit van de betrokken (top-)ambtena(a)r(en)!

Ziener
28 januari 2017 at 10:02
Ik denk eerder dat het andersom is Sigmund. Men doet het gewoon en hoopt op de domheid en onwetendheid van de burger. Een brutaal mens hier in Den Helder heeft niet de halve stad maar de gehele stad. De betrokken topambtenaar en zijn bestuurlijke chef hebben niet zoveel op met inspraak en belangenafweging.

Loes Vermeer-Lagerveld
28 januari 2017 at 09:21
Afgelopen donderdag tijdens de zitting op de rechtbank te Alkmaar ging de gemeente door het stof. De gemeente moest toegeven dat: 1. Met De architect Joos van der Grinten geen contact was opgenomen. 2. Met de erfgenamen van de kunstenaar van de zeeleeuwen geen contact was opgenomen. 3. Met de heer Koks van de watertoren geen contact was opgenomen. Bij vonnis heeft de heer Koks al enige jaren geleden de watertoren op erfpacht verkregen in welk vonnis tevens is bepaald dat de gemeente nog w erkzaamheden aan de toren moet verrichten. 4. Met de bedrijven zoals de Rabobank totaal geen contact was opgenomen over de verkeersmaatregelen. 5. In het geheel geen burgerparticipatie had plaats gevonden. 6. De bezwaartermijnen niet in acht zijn genomen. Mijn laatste opmerking tijdens de zitting aan de rechter was: ” Hieruit blijkt wederom een minachting voor de burgers van Den Helder.” Afwachten hoe de rechter zal beslissen, de rechtspraak moet gerespecteerd worden maar de rechter knikte wel instemmend over de laatste opmerking. Ik weet als geen ander dat gevoelsmatig gelijk hebben en juridisch gelijk krijgen niet hetzelfde is en we wachten dan ook gewoon de uitspraak af. In ieder geval maakte de gemeente voor de zoveelste keer weer een slechte beurt !!

oneens
28 januari 2017 at 12:22
Allemaal mogelijk doordat de Politieke Partijen/Woningstichting/Zeestad in Den Helder feitelijk één grote (Elitaire)kliek is!

Skriks
28 januari 2017 at 10:35
@ Ĺoes Vermeer-lagerveld, dit is werkelijk een dramatisch rijtje van feiten.
Ook al zóú de gemeente juridisch in het gelijk gesteld worden, dan nog staan deze feiten als een huis.
Goed besturen is zeker niet alleen ´de letter van de wet volgen´, er zullen uiteindelijk mensen zijn op cruciale plekken die hier niet meer verantwoordelijk voor willen worden gehouden.
Misschien zet een actie, via een ´open verklaring´in de krant of via een website, zoden aan de Helderse dijk?
Samen voelen mensen zich toch sterker.
Aan de andere kant, ik herinner me dit soort ´toestanden´ echt al uit eind jaren 60, weinig hoopgevend….

George
28 januari 2017 at 11:48
Omdat Scholte ruzie met de gemeente heeft, probeert die andere voor zijn karretje te spannen. Trapte van Grinten er niet in, dan maar de erven van een kunstenaar om de boel te traineren . Zal mij benieuwen of hij met die twee medestanders op het muurtje nu ook op die zeeleeuwen met een bordje gaat zitten zwaaien

Fred
28 januari 2017 at 12:25
Waar ???? Staat dat, dat Rob Scholte hier iets mee te maken heeft ???

George
29 januari 2017 at 00:31
https://robscholtemuseum.nl/stichting-karl-i-pelgrom-brief-aan-college-van-burgemeester-en-wethouders-van-den-helder/

Fred
29 januari 2017 at 10:47
Dank George nu is eea duidelijk.

Loes Vermeer-Lagerveld
28 januari 2017 at 12:57
Een onterechte en zeer onsmakelijke opmerking van een ANONIEME burger George. Wees correct en strijdt met open vizier!! Die anonimiteit zegt al iets over uw intentie. Laat kunstenaar Rob Scholte zich in deze zaak totaal niet als partij hebben Gesteld. Ik heb het grootste respect voor het feit dat Rob Scholte door 2 dagen te demonstreren heeft getracht de terreur van dit College met trawanten (o.a. Zeestad), aan de kaak te stellen, daar zij handelen in strijd met de wet en fatsoensnormen en met minachting voor de burgers van Den Helder. EN zijn stem laat horen in het belang van de burgers van Den Helder ook voor u ANONIEME George. Soms belangen bij het kliekje?

James Meijer
28 januari 2017 at 13:26
Ik ben het met u eens dat reacties op dit forum met naam en toenaam zouden moeten worden geplaatst, ik vind uw verontwaardiging echter wel heel selectief. Iemand die het niet met u eens is en die dat anoniem verwoordt wordt door u veroordeeld terwijl het gros van uw medestanders zich ook anoniem op dit forum uit en daar heb ik u nog nooit over gehoord. En nog iets: waarom moeten andersdenkenden dan u altijd weer “belangen” hebben bij “het kliekje” (zoals u de andere partij noemt). Zou het zo kunnen zijn dat er ook mensen zijn die een andere mening hebben dan de uwe?

lindarosesmit
29 januari 2017 at 18:29
hear, hear

George
29 januari 2017 at 00:31
https://robscholtemuseum.nl/stichting-karl-i-pelgrom-brief-aan-college-van-burgemeester-en-wethouders-van-den-helder/

Judge X
29 januari 2017 at 11:37
Juist George zo werkt dat; de nickname die ondersteunend bewijs levert naast z’n beweringen.
En omdat Loes Vermeer-Lagerveld en James Meijer de spelregels blijkbaar niet kunnen vinden; bij deze dan nog even:
http://www.denhelderactueel.nl/reageren/

George
29 januari 2017 at 10:31
@ mevr Vermeer. Ik weet dat ik soms (on)bewust tegen schenen schop, maar wil hier niet een ander met dezelfde voor en achternaam mee opzadelen. Trouwens een volledige gewoon klinkende voor en achternaam kan ook een nickname zijn.
De demonstranten hebben gelijk v.w.b. dat de gemeente niet volgens de regels heeft gehandeld, maar soms moet je( je eigen) regels overtreden om iets voor elkaar te krijgen en dan geen geneuzel over een muurtje, zeehondjes of iets wat van de watertoren op het aan te leggen fietspad/rotonde kan vallen, want dat heeft niets te maken met die overtreden regels.

Nanda Vlaming
28 januari 2017 at 16:39
Zolang dit college door een grotendeels ruggengraatloze gemeenteraad in het pluche wordt gehouden blijft het cordon sanitare bestuur ononderbroken continu.
Wat mogen we met de met de komende gr. verkiezingen in het vooruitzicht nog verwachten, een “continu cordon sanitaire bestuur” of een “continu behoorlijk bestuur”?
De keuze is geheel aan u !
Nanda

Skriks
28 januari 2017 at 21:19
Het positieve van alle reacties vind ik dat er veel mensen zijn die van het ´beeld van de zeehonden´ (zeg ik zo omdat ík er geen zeeleeuw in zie..kan onkunde zijn..) houden, het tenminste kennen of er ooit van gehoord hebben en soms ook nog weten waar het staat..
Er zijn niet veel steden waar de bewoners zich zo betrokken blijken te voelen bij ´een beeld´ als in Den Helder zou je haast denken.
Misschien speelt mee ´Waar weinig is, valt veel op´, misschien zijn het de ´tot het reageren gekomen´ mensen die de doorslag geven.
De bewogenheid van de jutter doet me goed, het zou wat minder extreem kunnen, bv zonder te veel aannames, minder is vaak meer…net als met ´beelden´.
Zeker is ook dat ´samenwerking´ in het algemeen de kans op ´een mooi uitzicht´ voor de zeehondjes zal vergroten.

Loes Vermeer-Lagerveld
28 januari 2017 at 22:49
Mijnheer James Meijer, wat toch jammer dat u reageert op de secundaire zaken die ik heb vermeld maar niet op de kern van de zaak, te weten de zes belangrijke punten die tijdens de rechtszaak aan de orde kwamen. Waarbij ik trouwens nog 2 punten heb vergeten. De gemeente kon geen correspondentie overleggen over contacten met de Spoorwegen en met de organisatie die over de verkeersplannen moest oordelen. Maar ja, ook u bent als makelaar bang geen opdrachten van gevestigde organisaties, bv. Woningstichting te ontvangen wanneer u zich kritisch over de gang van zaken bij de Gemeente uitlaat. Laat ik hier maar zeer vriendelijk aan toevoegen dat er een zeer nauwe band bestaat tussen deze twee partijen en u o.a. daarvan afhankelijk bent……

strandloper
29 januari 2017 at 00:20
Mevrouw Loes Vermeer-Lagerveld, leest u eerst eens de spelregels voor het reageren. Daarin kunt u lezen wat het beleid van de redactie is op het gebruik van nicknames. Ook kunt u daar lezen, dat uw reactie betrekking moet hebben op het artikel overigens ter beoordeling van de redactie. In uw tweede reactie is dat het geval, u gaat daar George de maat nemen. Ook schrijven met hoofdletters wordt gezien als schreeuwen. De wijze waar u nu op reageert maken u ongeloofwaardig. Vervolgens neemt u de heer James Meijer onder vuur die mogelijk belangen heeft bij een goede verstandhouding met enkele partijen waarmee hij werkt als makelaar, terwijl hij slechts reageert op uw “secundaire” reactie. U haalt zaken door elkaar.
Dat wilde ik u even laten weten als een niet onder zijn eigen naam reagerende lezer. Welk belang heeft u bij het reageren onder eigen namen (voor zover controleerbaar). Ik kan u in ieder geval melden, dat ik in welke vorm dan ook geen enkele band heb met welke werkgever, instantie, instelling, plotieke partij of vereninging dan ook.
Met vriendelijke groet Strandloper.

James Meijer
29 januari 2017 at 00:40
Laten we het oordeel van de rechter afwachten, ik zal dat in ieder geval accepteren! Wat ik zo jammer vind is dat u (en uw volgers) het blijkbaar niet kan (kunnen) accepteren dat er inwoners van Den Helder zijn die een andere mening hebben dan de uwe. U kunt blijkbaar ook niet accepteren dat ik, los van mijn functie, een eigen mening heb (gelukkig kan dat in dit land nog) en die uitdraag!

Fred
29 januari 2017 at 08:52
Maar, Mevrouw Lagerveld heeft wel gelijk. U , hebt duidelijk een eigen mening , maar alles wat u zegt , moet u op een weegschaaltje leggen daar u tussen twee vuren zit en èèn verkeerd woord van uw zijde , kan schadelijke gevolgen hebben voor uw makelaardij daar u voor een groot deel afhankelijk bent van degene waar u commentaar op levert.

Bodelo
31 januari 2017 at 15:12
En dat beste Fred, kan nu juist wel eens de reden zijn waarom respondenten gebruik maken van een nickname. Om zodoende hun belangen te beschermen tegen anders denkenden maar toch wel voor hun mening uit willen komen. Overigens is het vermelden van een naam natuurlijk deels een farce, als ik in plaats van Bodelo de naam Karel Appel had gekozen had mevrouw Lagerveld “blij” geweest. Terwijl ik toch Echt Jeroen Bodewus heet. Ik respecteer de heer Meijer dat hij zo openlijk zijn commentaren durft te schrijven, los van het feit of ik het er mee eens ben of niet.

kriks
29 januari 2017 at 12:15
Tjonge,jonge, dit wordt aardig ingewikkeld en de schellen vallen me zowat bij iedere reactie weer wat verder van de ogen.
Eerst las ik de reactie van @ James Meyer en die riep toch wel enige sympathie bij me op totdat ik daarna de reactie las van @ Loes Vermeer-Lagerveld, die zich niet uit het veld liet slaan en met een zeer verhelderende.. alinea kwam.
Dan is er nog @ George die denkt dat hij zich moet verontschuldigen voor het feit dat hij dezelfde naam draagt als een andere inwoner.
@ George, reageren mág anoniem, punt uit, dat maakt een niet-anonieme reageerder niet edeler.
Bewust tegen schenen schoppen is mijn hobby niet, helemaal niet zelfs, maar je levert keurig en overtuigend bewijs mee met je argumentatie, of je nu raadslid bent of niet, je brult niet zomaar wat.
Zouden deze reacties nu iets teweeg brengen denk ik wel eens, nog maar eens een nachtje over slapen.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/01/zeeleeuwen-station-zomaar-verplaatsen/

Overleg over kunstwerk zeehonden bij station Den Helder

Den Helder – Directeur Ferdinand Vreugdenhil van Zeestad BV gaat met de erven van kunstenaar Karl Pelgrom overleggen over de verplaatsing van de zeehonden voor het NS-station.

Honderden Nieuwediepers zeiden enige tijd geleden op de stelling in deze krant dat het kunstwerk niet mag verdwijnen als de stationslocatie wordt heringericht.

Ook de Werkgroep Stationslocatie maakt zich druk om het kunstwerk van de twee zeehonden. Kunstenaar Rob Scholte en anderen hebben tevergeefs geprobeerd de V-vormige muur voor het station te redden van de sloophamer. Zij verwijten de gemeente en Zeestad dat die niet hebben overlegd met architect Joost van der Grinten, terwijl zij wisten dat hij bezwaar had tegen de sloop. De omwonenden hopen dat niet dezelfde fout wordt gemaakt met het kunstwerk van Karl Pelgrom. Diens erven willen betrokken worden bij wat er met het kunstwerk gaat gebeuren. De directeur van Zeestad gaat daar werk van maken, belooft hij. ,,Ik neem contact met hen op. We gaan kijken hoe we de verplaatsing van het kunstwerk in goede banen kunnen leiden.’’

NHD, 28-1-2017, 16:02 (Update 28-1-2017, 16:02)

Reacties:

Louisa Lagerveld · Gerechtsdeurwaarder bij Gerechtsdeurwaarder
Ach, voelt de heer Vreugdenhil zich nu geroepen om contact op te nemen met de erfgenamen? Neen, de heer Vreugdenhil werd tijdens de rechtszitting afgelopen donderdag op zijn vingers getikt. Ook hier blijkt weer de minachting voor de burgers door ondanks dat reeds bekend was dat veel burgers zich hadden laten horen tot behoud van dit kunstwerk op dezelfde plaats niet de correctheid kon opbrengen daar aandacht aan te besteden En als zodanig te handelen!!!! Ach, die domme burgers!!! Op een aantal na die zich echt betrokken voelt bij Den Helder en ook het lef en de moed heeft daar iets aan te doen!!!

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28981998.ece/Overleg-over-kunstwerk-zeehonden-bij-station-Den-Helder?lref=r_regionaal

1 Comment

  1. Judith Pelgrom 30 januari 2017 op 13:59

    Graag zou ik willen reageren op bovenstaand en vooral op de ” zo genaamde dubbel agenda” in dit vehaal van Rob Scholte, ik ben door Rob op de hoogte gebracht wat er speelde met het beeld van mijn vader. Ik ben Rob, daar heel dankbaar voor. ” Don’t shoot the messenger”. En inderdaad als wij hier niet op hadden gereageerd was er waarschijnlijk met een drilboor op ingehakt en het beeld weggegooit met de rest van het puin. Nu zijn we actief betrokken bij alle stappen die worden ondernomen met mijn vaders beeld. Wordt vervolgd.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.