Stichting Karl I. Pelgrom – Brief aan College van Burgemeester en Wethouders van Den Helder

From: judith pelgrom <judpel@hotmail.com>
Subject: Betreft: beeld Zeeleeuwen – Karl Iljitsj Pelgrom
Date: 24 januari 2017 18:30:57 GMT+01:00
To: bestuurssecretariaat@denhelder.nl
Cc: griffie@denhelder.nl

Aan College van Burgemeester en Wethouders van Den Helder

c.c. Gemeenteraad Den Helder
Werkgroep Stationslocatie

24 januari 2017

Betreft: beeld Zeeleeuwen – Karl Iljitsj Pelgrom

Geacht College van Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

Tot onze spijt moeten wij via Rob Scholte vernemen, dat er plannen zijn om het bovengenoemde beeld van onze vader, K.I. Pelgrom, te verwijderen en te verplaatsen.

Wij willen u hierbij het volgende laten weten:

– Wij vinden het heel jammer, dat wij niet op de hoogte zijn gebracht van de plannen van de gemeente Den Helder om het beeld te verwijderen / verplaatsen. Het toont enigszins respect om de erven in een vroeg stadium hiervan op de hoogte te brengen.
– Wij zijn op geen enkele manier gekend in wat er met het beeld gaat gebeuren.
– Wij hebben als erfgenamen het recht hiervan op de hoogte gebracht te worden.
– Graag willen wij eerst overleg over de plannen voordat het verwijderen / verplaatsen van het bovengenoemd beeld gaat plaatsvinden.

Hoogachtend,

Judith Pelgrom

Stichting Karl I. Pelgrom

Erfgenamen Karl Pelgrom
Joris Pelgrom
Judith Pelgrom
Phillip Pelgrom

4 Comments

  1. Loes Vermeer-lagerveld 25 januari 2017 op 10:01

    Wat ben ik blij dat de erfgenamen van deze kunstenaar van zich laten horen. De stationslocatie zou volgens de plannen een maritiem karakter krijgen. Hieruit blijkt dat de gemeente het ontwerp van het station niet eens goed kent want de architect Joos van der Grinten heeft er maritieme elementen in aangebracht. En het is destijds gecompleteerd met het mooie en zeer toepasselijke kunstwerk van de zeeleeuwen met fontein. Vele Helderse burgers hebben goede herinneringen hieraan en speelden daar als kind. Het hoort gewoon daar te blijven, gerestaureerd en wel met fontein. !!!! Er is een peiling gehouden hierover en ik meen dat 90% van de reacties vindt dat dit kunstwerk daar in zijn geheel moet blijven. Er is toch beslist: een maritieme uitstraling? College, alles er, behoudt het dan ook!!!!!!

  2. Harma van Dijk 27 januari 2017 op 12:37

    Kunstwerk moet blijven!!!

  3. wkloosterhuis 27 januari 2017 op 19:07

    Niet te geloven…is dat een voorbode voor iets anders??? Welke wethouder is hier verantwoordelijk voor???

  4. ik neem aan dat de erven hier niets meer over te vertellen hebben, Ik pleit er wel voor dat het kunstwerk weer op een goede plaats komt

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.