Redactie DHA – Tevreden met coalitie en college? + Harry Spek – Commissies zijn achterkamertjes van de politiek in Den Helder + Harry Spek @harryspek

Tevreden met coalitie en College?

Den Helder – Het is rustig in de Helderse politiek. Althans, dat lijkt naar buiten zo te zijn. De coalitie en het College zijn inmiddels al ruim een jaar aan het werk en waar sommige inwoners vorig jaar juli dachten, “die halen de kerst niet,” zijn er nog geen haarscheuren gesignaleerd. De brede coalitie is nog intact en alle benoemde Wethouders zitten nog op hun plek. Rust dus in de lokale politiek en dat is luxe voor Den Helder.

De coalitie gaf, zoals alle coalities dat bij de start doen, aan dat ze ook openstonden voor ideeën van de oppositie en dat ze het vooral samen willen doen. Lukt dat? Krijgt de oppositie ruimte voor eigen plannen, worden die ook gesteund, voelt zij zich serieus genomen? Eerlijk is eerlijk: als we het aan leden van de coalitie vragen is het antwoord positief, als we het de oppositie vragen klinken toch echt wat kritischer geluiden.

En dan het College, dat bestaat uit twee vrouwen en vijf mannen: Tjitske Biersteker (ChristenUnie), Heleen Keur (CDA), Michiel Wouters (Beter voor Den Helder), Remco Duijnker (SeniorenPartij), Pieter Kos (StadsPartij), Kees Visser (VVD) en Peter de Vrij (PvdA). Vooral over Wouters en Duijnker klonken bij de start kritische geluiden, maar ze zijn er nog steeds. En niets duidt er op dat dit spoedig anders zal zijn. Het gaat ook binnen het College dus gewoon rustig voort. De coalitie is tevreden en zolang dat het geval is verandert er ongetwijfeld weinig.

Maar is Den Helder ook zo enthousiast? Zijn de inwoners ruim een jaar later ook nog blij met de daden van coalitie en College? Wat doen ze goed of fout en waarom dan? Laat het eens (liefst in beetje nette woorden) weten in de reacties.

Wat vindt u na ruim een jaar van college en Coalitie?

Ik ben ontevreden (56%, 84 stemmen)
Ik ben tevreden (26%, 38 stemmen)
Ik volg de politiek niet (meer) (18%, 27 stemmen)

Aantal stemmers: 149

Den Helder Actueel, 3 november 2019

eschotman
3 november 2019 at 13:10
Wat mij stoort is dat dit College inclusief het ambtenaren apparaat nog steeds met geld aan het smijten is wat er niet is en directeuren van Zeestad en Willemsoord regelmatig met plannen komen in de Media, die niet haalbaar zijn. Niemand zet er een rem op en fluit hen terug.

RB
3 november 2019 at 13:38
Ik las, dat Willemsoord BV een schuld heeft van 17 miljoen?

eschotman
3 november 2019 at 13:46
RB, Precies, er is een enorme schuld en toch wil men de Pinas verplaatsen en er een hotel et cetera bouwen. Vraag mij af waarvan, wanneer je zelfs je eigen broek niet kan ophouden.

frdrk
3 november 2019 at 16:13
Lees de ingezonden brief van Henny Abbenes eens in het NHD betreffende Willemsoord.

eschotman
3 november 2019 at 17:31
Fdrk, deze jongen heeft geen abonnement bij het NHD en leest niet altijd deze krant. Kan dus ook de ingezonden stukken c.q. brieven niet lezen over onder andere Willemsoord, maar probeer zoveel mogelijk mijn eigen mening te vormen aangaande dit College. Hoe mijn gedachten hierover zijn…

Jacobus
4 november 2019 at 13:13
Waddenfonds misschien???

qrap88
5 november 2019 at 07:25
Voor de mensen zonder abonnement.
https://robscholtemuseum.nl/erik-van-prooijen-leuk-extraatje-nu-nl-Waddenfonds-verspeelde-honderden-miljoenen-belia-heilbron-eline-huisman-kim-van-keken-Waddenfonds-is-een-grabbelton/

qrap88
5 november 2019 at 07:23
@eschotman Voor mensen, die geen abonnement hebben zoals U.
Check https://robscholtemuseum.nl/HennyAbbenes-handen-af-van-de-rijkswerf-delano-weltevreden-erfgoed-stichting-in-stapjes-van-de-grond/

Ronald
3 november 2019 at 18:32
Beste Heer Schotman. Heb begrepen, dat Willemsoord BV zwarte cijfers schrijft. Dat zij meerjarige leningen hebben, die ze nog steeds kunnen aflossen, maakt ze niets anders dan de gemiddelde burger, die een schuld afbetaalt. Dat het een schuld is van ongeveer 17 miljoen maakt niets uit, als ze maar aflossen en geen achterstand hebben. Ze moeten gewoon zorgen, dat ze inkomsten blijven genereren. Verder is Zeestad geen Willemsoord, maar maakt wel plannen, die geld kosten uit de stadsvernieuwingpot. U haalt deze zaken steeds door elkaar.

frdrk
4 november 2019 at 10:15
Ligt er helemaal aan  waar die 17 miljoen schuld van Willemsoord uit bestaat. Waarom,wordt die 17 miljoen schuld dan niet uit de stadsvernieuwingspot afgedaan? Dat dit niet gebeurt, is een teken, dat die schuld waarschijnlijk bestaat uit “leningen” of betalingsachterstanden, die niets te maken hebben met stadsvernieuwing. Het is namelijk niet de eerste keer, dat de gemeente financieel moet bijspringen om dit verzopen kalf uit de put te halen.

ferry
4 november 2019 at 15:50
Het kwaad begint al met de constructie vorm van “Zeestad“. Deze is de democratie onwaardig, totaal ondoorzichtig voor wie dan ook.
Eigenaar is de gemeente Den Helder tevens enige opdrachtgever.
De daarop volgende opdrachten en of uitvoeringen spelen steevast binnen vaste groep van bedrijven en stichtingen.
Uiterst kwalijk ruikend proces, hangt voor vele bewoners deze stad een kwalijke geur boven.
Het handhaven van directieleden in bedrijven, in welke vorm dan ook gegoten, die steevast door het gemeentebestuur worden gehandhaafd, waarvan de gemeente ook eigenaar is.
Ondanks een aantoonbaar volledig mismanagement, waardoor waanzinnige rode cijfers ontstaan, die klakkeloos door het dagelijks bestuur worden aangevuld.
Veelal met de kreet win win situatie, verbetering geëist, wordt een periodieke controle ingesteld, enz., enz.
Geld van het rijk bestemd voor de sociaal zwakkeren, subsidies van stichtingen met taken om de sociaal zwakkeren in deze stad een sterkere positie te verschaffen, worden schaamteloos gekort.
Vragen van een paar kritische raadsleden worden door betreffende wethouders vaak na maanden beantwoord, met totaal niets betekende zinsverbanden beantwoordt, in een veelvoud van A4tjes.
Een dram politiek van vele jaren onder aanvoering van een uiterste partijdige ex Burgemeester, die politiek gezien reeds lang geleden met een motie van wantrouwen de laan uit gestuurd had moeten zijn.
Burgers, velen, hebben de moed opgegeven om nog hun stem te laten horen aan deze demagogen mogelijk te maken.
Dit alles is mogelijk gemaakt door het massaal niet nakomen van gemaakte verkiezingsbeloften, maar wel volop profiteren van het pluche.

frdrk
4 november 2019 at 15:55
Woning Stichting heeft ook zijn poppetjes (belangen) bij Zeestad ondergebracht.

ferry
4 november 2019 at 21:27
Klopt, is een feit, frdrk.

Eus
3 november 2019 at 17:10
Allemaal stemmingmakerij. Geen inzicht van de diverse inzenders.

eschotman
3 november 2019 at 17:24
Eus, stemmingmakerij! Geen inzicht! Hoe gaat U dan de 17 miljoen schuld van Willemsoord oplossen als het College, dat al niet voor elkaar kan krijgen. Natuurlijk ik begrijp het wel: de waarheid is moeilijk te verteren en voor iemand (het is een aanname), die bij Zeestad of Willemsoord BV werkzaam is en geen probleem heeft om geld over de balk te smijten, omdat het toch over de rug van de Helderse bevolking gaat.

Lady bug
4 november 2019 at 17:13
Gut, die Eus. 😀 Vindt U Uw opmerking een zinvolle bijdrage aan dit onderwerp? Kom dan met een mening!

juttertje 51
3 november 2019 at 17:39
De status amateur is nog te een te hoge status. Prutsers kom eerst.

RB
3 november 2019 at 17:41
. geschikt [ ]
. ongeschikt [x]

frdrk
3 november 2019 at 19:08
Dit is weer zo’n stemming, laat je hele kennissenkring, familie, partij werk of club een stem uitbrengen en je kan de boel beïnvloeden.

George
3 november 2019 at 20:17
Ze zitten op het pluche en houden zich daarom voorlopig gedeisd.

Bombom de Geweldige
3 november 2019 at 20:40
Hahaha, het is geen referendum, de invloed van de polls op Den Helder Actueel is gelijk nul.

frdrk
4 november 2019 at 16:29
Zelfs een referendum weigeren ze, of leggen dat naast zich neer. Deze coalitie bestaat alleen uit ja knikkers en meelopers met het College. Er is geen oppositie meer. Ze zitten allemaal op schoot van de Drammers. De oppositie, als die er nog is, schrikken zich kapot van de klap van de voorzittershamer en zitten uit angst gelijk boven in de gordijnen.

Hakatje
4 november 2019 at 15:30
Ik vind het nog veel te vroeg om, als gewone gemiddelde inwoner, een mening te vormen over deze coalitie. Er zijn zaken in gang gezet en er lopen zaken. Wel valt het me op hoe rustig het is, zelfs hier weet men er niet zoveel van te maken. Wellicht is dat een goed teken?
Het mag van mij wel eens een tijdje gemoedelijk en eensgezind voortkabbelen. Als het maar in dienst van de inwoners is.

frdrk
4 november 2019 at 15:58
De azijnzeikers zijn door de verandering bij Den Helder Actueel buitenspel gezet. Zij kunnen hun ei niet meer kwijt.

Jan Bruin
4 november 2019 at 19:02
Decoalitie’, het ‘College en alle andere ‘politieke ambtsdragers’ hebben het ‘druk’ met al hun ‘nevenfuncties’ in plaats van antwoord te geven op reeds gestelde vragen en het nemen van hun ‘politieke verantwoordelijkheid’.

https://denhelderactueel.nl/2019/11/tevreden-met-coalitie-en-College/

De commissies zijn de achterkamertjes van de politiek in Den Helder

De Helderse gemeenteraad in vergadering, hier nog met de beruchte oud burgemeester Koen Schuiling, nu inmiddels weggepromoveerd burgemeester in Groningen, aardbevingsstad (foto Peter van Aalst)

De Helderse gemeenteraad in vergadering, hier nog met de beruchte inmiddels weggepromoveerde Burgemeester Koen Schuiling, nu Burgemeester in Groningen, de harde hand in de door aardbevingen getroffen stad (foto Peter van Aalst)

Harry Spek (foto NHD)

Harry Spek, waarnemer van de gemeenteraad Den Helder, waarvan verslag op Twitter (foto NHD)

Nieuwedieper Harry Spek volgt de Helderse politiek op de voet. Hij is bij veel raad en commissie vergaderingen aanwezig op de tribune en doet dan live verslag via Twitter: @harryspek.

De gekozen gemeenteraad zou het gezicht moeten zijn van de plaatselijke politiek. Maar in Den Helder blijft de gemeenteraad onder de radar. Er is vrijwel geen openbaar debat meer in de raad.

In de gemeentepolitiek in onze stad is sprake van een merkwaardige vergaderstructuur. De raad delegeert veel zaken aan drie raadscommissies. De raad neemt zelf weinig initiatief, en wacht meestal gewoon af wat er uit die commissies komt. En de commissies wachten op hun beurt weer braaf op wat het College aanlevert.

Onbekend

Deze commissies zijn niet erg bekend bij de inwoners en doen ook geen moeite om bekend te worden. De drie raadscommissies vergaderen tegelijkertijd.

De samenstelling van de commissies ligt niet vast. Als een commissievergadering al toevallig eens te zien is op TV of internet, dan komen naam en partij van een commissielid nooit in beeld, zoals bij de raad wel het geval is.

Niet gekozen

Maar er is meer. Voor de gemiddelde kijker en luisteraar is er geen duidelijk verband tussen raadscommissies en gemeenteraad. In commissies zitten veel mensen, die niet in de raad zitten (en dus ook niet in de raad zijn gekozen).

Er ligt niet vast of er raadsleden meedoen bij commissievergaderingen, en welke raadsleden dat dan zijn. Raadsleden zijn ook niet verplicht om in een commissie te zitten.

Elke partij mag twee mensen afvaardigen naar een commissievergadering en dat hoeven geen raadsleden te zijn.

Zowel de leden als de voorzitter van een commissie lijken er vooral op gericht om ’hun’ onderwerpen uiteindelijk als hamer punt naar de raad te kunnen sturen.

De gemeenteraad hoeft dan een paar weken later alleen nog maar ’ja’ te zeggen. Raadsleden hoeven dan geen mening te hebben, en hoeven zich er ook niet in te verdiepen. De commissie heeft namelijk gesproken.

Lekker makkelijk

Daardoor zijn de meeste raadsvergaderingen binnen een uur afgelopen, en in die tijd zien en horen we vaak uitsluitend enkele fractievoorzitters. De overige fractieleiders en alle andere raadsleden hebben dan een lekker makkelijke avond.

Soms komt een fractie na een commissievergadering nog met een wijzigingsvoorstel. Maar zelfs deze wijzigingsvoorstellen zijn geen aanleiding om alsnog in gesprek te gaan. Over deze moties en amendementen wordt in de raad alleen nog gestemd en vaak wordt dan vooral duidelijk, dat de raad verdeeld is in een coalitie (de regerende partijen) en een oppositie.

Er wordt vrijwel nooit meer een poging gedaan om in de raad een publiek debat te voeren. De gemeenteraad is onzichtbaar. Raadsleden zijn gekozen, maar laten zich niet zien.

De raad verschuilt zich achter de commissies. De raadscommissies zijn daarmee de achterkamertjes van de Helderse politiek.

Helderse Courant, 14 februari 2020, 15:10

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200214_18198073/gastschrijver-de-commissies-zijn-de-achterkamertjes-van-de-politiek-in-DenHelder

Harry Spek @harryspek

Aanwezigheid commissie leden (foto Twitter)

Aanwezigheid commissie leden (foto Twitter)

Geachte politici in Den Helder, U heeft van uw commissie systeem een vrijblijvend en onoverzichtelijk geheel gemaakt. Groepsfoto’s. Raadscommissie SenB: 48 mensen. Commissie MO: 39. Commissie BenM: 49.
En kijk hoeveel mensen aan minder dan de helft van de vergaderingen deelnam.

Twitter, 6 mrt. 2020 · 1:47 p.m.

https://twitter.com/HarrySpek/status/1235909870324453376

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tjitske+Biersteker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heleen+Keur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Remco+Duijnker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Kos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+de+Vrij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harry+Spek
https://robscholtemuseum.nl/?s=commissie
https://robscholtemuseum.nl/?s=achterkamertjes