Henny Abbenes – Handen af van de Rijkswerf + Delano Weltevreden – Erfgoed stichting in stapjes van de grond

Handen af van de Rijkswerf

Ontwikkelingsmaatschappij Zeestad wil serieus inzetten op de verdere ontwikkeling van Willemsoord. Ik vraag me af hoe serieus wij Zeestad nu moeten nemen.

Het verslag van het symposium ’Rijkswerf Willemsoord transformatie van een industrieel monument’, gehouden op 21 november 2008, is helaas aan de aandacht van Zeestad ontsnapt. Omdat de Rijkswerf in zijn geheel de status van Rijksmonument heeft gekregen, is het nu een beschermd complex. Het is de bevestiging van het feit, dat de Rijkswerf niet alleen uniek is in Nederland, maar ook in Europa. Het is een goed bewaard, authentiek complex met gebouwen.

Professor A.L.L.M. Asselbergs stelde destijds in zijn lezing: ’Alleen al vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het van groot belang, dat de identiteit van het terrein en van de gebouwen herkenbaar blijft, welke ontwikkeling je ook aan het complex geeft. Het is en blijft een militair industrieel complex, sterker nog daarin schuilt de kracht. Dit complex met al zijn gebouwen, dokken en kranen en water heeft een herkenbare identiteit. Nieuwe toevoegingen zullen dan ook moeten worden getoetst aan de basisvormen van gebouwen en het terrein. De oorspronkelijke open ruimtes waren functioneel van aard. Ze werden gebruikt als exercitieterrein, voor opslag en transport. Het toevoegen van bebouwing is dan ook alleen mogelijk als de historische onderlegger als uitgangspunt wordt genomen.

Ook toen al lagen er plannen van Zeestad. Hij noemde deze plannen vluchtig en onzorgvuldig. Het toetsingskader en de weefvlakken, die nu eenmaal bij het ontwikkelen van een hoogwaardig, historisch industrieel complex als de Rijkswerf horen, ontbreken volledig. Het resultaat is dan ook een plan, dat zijn basis mist, nergens op stoelt en volkomen willekeurig is neergezet. Het plan doet afbreuk aan zowel de geschiedenis van de gebouwen als de betekenis van de Rijkswerf voor de stad Den Helder. Dit is de verkeerde weg.

Zeestad is echter ziende blind en horende doof gebleken voor het feit, dat de Rijkswerf Willemsoord op 21 november 1997 tot Rijksmonument is verklaard. Er is al veel eerder een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar het realiseren van een hotel, maar dat bleek niet mogelijk te zijn.

De tekening voor de huidige ’proefballon’ geeft een enorm hoog gebouw te zien naast het voormalige EDB. Dit zit pal naast het Nieuwe dok, dat kan niet, omdat je niet naast het dok kunt bouwen. Het gehele dok is immers verzwaard met ballast om te voorkomen, dat het gaat drijven. Bij dok 1 kon ook niet gebouwd worden. Naast de Monteurs werkplaats zaten de palen al in de grond toen na herberekening bleek dat vanwege de druk op de dok wand, de realisatie van het geplande gebouw (nieuwe COBI) te elfder ure niet door kon gaan.

Ik stel vast, dat door de nieuwe bebouwing, zoals gepresenteerd in deze krant, het gehele karakter van het unieke complex, dat Willemsoord met zijn geschiedenis is, verdwijnt. Dat is onaanvaardbaar. Je kunt best nieuwe functies aan het historische complex toevoegen, mits dit op een zorgvuldige en weloverwogen wijze geschiedt. Het zijn ook nu weer dezelfde ’spelers,’ die proberen de Rijkswerf te misvormen, gemakshalve wordt voorbij gegaan aan de status van Rijksmonument.

Dus cultuurbarbaren: handen af van de Rijkswerf!

Helderse Courant, 2 november 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Erfgoed stichting in stapjes van de grond

Rijkswerf aan de Westgracht nu (foto den Helder aan Zee)

Rijkswerf aan de Westgracht nu (foto den Helder aan Zee)

Den Helder – Omdat er nog geen oplossing is voor de 17 miljoen euro schuld van Willemsoord BV, kunnen die organisatie en Stichting Stelling Den Helder nog niet worden samengevoegd in een nieuwe erfgoed stichting.

Dat blijkt uit stukken, die burgemeester en wethouders hebben gestuurd naar de raadscommissie bestuur en middelen.

De gemeenteraad wil, dat de erfgoed organisatie ’zorgvuldig en stapsgewijs’ tot stand wordt gebracht. De politici vinden ook dat de gemeente bij het overdragen van het vastgoed eerder moet denken aan uitgifte in erfpacht dan aan overdracht van juridisch en economisch eigendom.

Verder moeten fiscale en financiële vraagstukken worden onderzocht, die te maken hebben met de overdracht van het vastgoed, dat nu is ondergebracht in Willemsoord BV. Ook moet een oplossing worden gezocht voor eerder genoemde schulden van Willemsoord BV.

Op 25 november neemt de gemeenteraad een besluit over de erfgoed organisatie. Als de volksvertegenwoordiging groen licht geeft, kan stap 1 worden gezet: tussen 1 december dit jaar en juni 2020 wordt Stichting Stelling Den Helder omgevormd naar Stichting Erfgoed Den Helder. Een externe interim directeur gaat de organisatie leiden. Hoewel Willemsoord dan nog geen uitmaakt van de erfgoed stichting, zullen beide organisaties wel nauw met elkaar samenwerken, verzekert wethouder Heleen Keur.

Tussen juni 2020 en augustus 2020 gaan personeel en werkzaamheden van Willemsoord BV over naar Stichting Erfgoed Den Helder. In stap drie wordt bepaald hoe Willemsoord in financieel opzicht onderdeel wordt van de stichting. Wanneer dat gebeurt is nog niet duidelijk. Wethouder Keur: “We willen dat in elk geval nog in deze bestuursperiode doen.”

Helderse Courant, 2 november 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191103_2366915/nog-geen-oplossing-voor-de-miljoenenschuld-van-willemsoord-bv-uitstel-van-samenvoegen-stichtingen

Facebook Rob Scholte Museum

Reactie:

Jaap Holtzapffel
Sorry, maar u woont al 1,5 jaar niet meer in Den Helder… Post liever over uw nieuwe toekomst!

https://www.facebook.com/robscholtemuseum

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henny+Abbenes
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijkswerf
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksmonument
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=cultuurbarbaren
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Stelling+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heleen+Keur

6 Comments

 1. L.C. Vermeer-Lagerveld 4 november 2019 op 01:02

  Ik sta geheel achter de mening van de heer Abbenes, er vindt verkrachting en verrommeling plaats op de Rijkswerf door Willemsoord B.V. in combinatie met Zeestad B.V. Het bestemmingsplan bepaalt, dat sprake moet zijn van het behoud en verdere ontwikkeling als nautisch monument, hetgeen gewoon niet wordt nagekomen. En het uiteindelijk leiden tot de ondergang van het hele complex. Er is een enorme schuld bij Willemsoord B.V., geen wonder met een directeur, die totaal geen prestaties levert. Hij is de schuldige aan de leegstand van de gebouwen. Hoeveel bedrijven, gelieerd aan het maritieme karakter, heeft de directeur van Willemsoord B.V. ingebracht?

 2. Een goed onderbouwd verhaal van Henny Abbenes, waar ik mij gaarne bij aansluit.

 3. Lodewijk Lasschuijt 4 november 2019 op 14:48

  Henny Abbenes kan zeker niet als deskundige worden beschouwd, waar het de Rijkswerf betreft. Weliswaar is hij daar enige tijd werkzaam geweest echter in een ondergeschikte functie.

 4. Wat een smerige rotopmerking. Volkomen integere mensen als Henny Abbenes halen daardoor helaas zelden het kabinet. Maar dat doet niets aan de intelligentie van Henny Abbenes af, die zich als een van de weinigen altijd op een volstrekt onafhankelijke manier voor Den Helder heeft ingezet.

 5. Lodewijk Lasschuijt is kennelijk zelf in zijn ontwikkeling bliven steken, zijn opmerking getuigd niet van een hoog niveau.
  De integriteit van Henny Abbenes kan voor mij niet ter discussie staan!!

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.