Redactie DHA – Gemeente knapt postkantoor op en start voorbereidingen verkoop

Den Helder – De gemeente Den Helder start de procedure om het voormalige postkantoor te verkopen aan een marktpartij. De overeenkomsten met de huidige gebruikers worden naar verwachting uiterlijk in april 2017 opgezegd. De buitenkant van het gebouw wordt dit jaar al schoongemaakt, volledig opnieuw geschilderd en opgeknapt.

Het college meldt: “In februari werd bekend dat het na diverse pogingen niet is gelukt een intentieovereenkomst met Rob Scholte te sluiten over de definitieve vestiging van een Rob Scholte Museum in het gebouw. Al eerder werd besloten dat in dat geval het gebouw aan een marktpartij zou worden verkocht. De gemeente gaat de procedure hiervoor nu starten en ook de bestemmingsprocedure voor passende visie op het pand. Mocht er uit de markt geen interesse zijn, dan zal de gemeente het pand zelf, of samen met anderen, gaan herontwikkelen. De huidige gebruikers kunnen voorlopig nog in het pand blijven zitten.”

Na de zomer krijgt het gebouw een flinke opknapbeurt. De buitenkant van het gebouw wordt schoongemaakt, volledig opnieuw geschilderd en waar nodig gerepareerd. Begin 2017 start de aanleg van het nieuwe, groene, stationsplein. Het gebouw moet er dan weer keurig bijstaan.

Den Helder Actueel, 30 juni 2016 – 16:23

Reacties:

Judge X
30 juni 2016 at 17:35
Eerst laat je als bestuur het gebouw door jarenlang geen onderhoud te plegen moedwillig verrotten en vervallen,omdat je (zoals gewoonlijk zonder de burger er bij te betrekken) denkt het daarna met ‘goede reden’ te kunnen slopen.
En daarna ga je extra kosten (dóór dat achterstallige onderhoud) op je nemen,om het gebouw weer in een goede staat te krijgen,met de ijdele hoop dat er een marktpartij opduikt die het gráág wil kopen !
En dit alles onderneem je als gemeente bestuur (waarvan de burger zou moeten vertrouwen dat het niet bestaat uit GGZ-klantjes) om partijen die nú al echt geïnteresseerd zijn tot koop en exploitatie uit te sluiten,omdat meneer de voorzitter van dit ‘Cuckoo’s nest’ persoonlijke problemen met deze partijen heeft.
Blijf maar lekker achter jullie blanke Mugabe aan kruipen,sloebers !
‘De macht ligt bij de burger’ en zij maken de rekening op. 😉

Fred
30 juni 2016 at 18:16
De PEK pruttelt al, en de VEREN zijn geplukt.!!!

Jacques
30 juni 2016 at 20:54
Ga je de stad uit?

Fred
30 juni 2016 at 21:15
Zou je wel willen. Mooi niet ,dat ik weg ga .

Ziener
30 juni 2016 at 18:17
Het is opzienbarend dat je nu partijen hoort janken om 1,5 miljoen wat volgens hun het vrij parkeren kost (totale kul natuurlijk) maar voorop liepen daar waar het ging om nodeloze verkwisting van miljoenen voor alleen nog maar de voorbereiding van een megalomaan project. Een project dat niet alleen op veel weerstand stuitte bij de inwoners maar ook nog eens een splijtzwam vormde van de politiek, door iemand die zich niet boven de partijen kon bewegen.

Jonathan
30 juni 2016 at 19:14
Rob Scholte heeft een ijzersterke positie en de gemeente kan hem er helemaal niet uit zetten. DIt college van VVD CDA D66 en PvdA voert een hetze tegen alles wat in Den Helder waardevol is. Het museum de rugbyclub het wijkplatform en de tegenstanders van nieuwbouw Stadhuis. Het lijkt de dictatuur van de EU wel. Maar er gloort hoop: Bij de komende raadsverkiezingen gaan de inwoners van Den Helder deze partijen definitief verkruimelen zodat we er geen last meer van hebben.

Simon H
2 juli 2016 at 11:22
Ook stadspartij is college en steekt geen helpende handen toe het kruipt voor het pluche

Glijn
30 juni 2016 at 22:52
Dit is weer ontzettend laag bij de gronds wat dit huidige college flikt.
Als Rob Scholte het tegen gunstige voorwaarden gegund wordt dan hebben we een museum.
Komt het op de markt dan weten we het wel, worden het peper dure appartementen of iets onzinnigs waar
de gemiddelde burger weer niets aan heeft.
Inderdaad miljoenen zijn er verspild.
Bijna dagelijks moeten we in de Helderse krant vernemen hoe goed die schouwburg en die bieb wel niet is.
Worden zelfs de lintjes de sportprijzen noem maar op in de schouwburg uitgedeeld, en promoten maar die handel.
( Is er iets mis soms ).
Maar een Rob Scholte museum nee stel je voor iets leuks voor de mensen in Den Helder.
Mijn hoop is gevestigd op de Oppositie de Stadspartij en Andries Pruiksma om een museum van allure te
realiseren.
De VVD het volgzame CDA ,D66 en de PvdA weg wezen.

Dick Berts
30 juni 2016 at 23:23
Ik kan hier wel een heel ingewikkeld en lang verhaal gaan schrijven over de contractbreuk die Den Helder ten opzichte van Rob Scholte pleegt, waardoor hij het museum niet tot bloei kan brengen, maar dat leest niemand. Heel kort en kernachtig; Rob Scholte is kritisch op B&W en daarom moet hij de gemeente uit geknuppeld worden. Bewijs dat eens Berts! Zoiets waterdicht bewijzen lukt nooit, maar als je heel even nadenkt….. Nu er een prachtig museum in zit, hebben B&W het jarenlang verdomd om ook maar iets aan de buitenkant van het gebouw op te knappen. De stukken beton vallen letterlijk in je nek. Maar als ze Scholte eruit willen hebben (wat overigens niet gaat lukken, alleen al omdat hij met toestemming van B&W een woonhuis heeft in het museum) kan het gebouw ineens wel opgeknapt worden…… En zo kan ik nog uren doorgaan…….Deze stad is tot op het bot verrot.

strandloper
1 juli 2016 at 01:17
Het is helemaal waar Dick wat je daar zegt: “Rob Scholte is kritisch op B&W en daarom moet hij de gemeente uit geknuppeld worden.” Rob Scholte is een gedreven en mondige man en dat accepteert men niet in het stadhuis. In het gemeentebestuur zitten voornamelijk droefzakken die thuis niets te vertellen hebben en in de lokale politiek hun gram halen. Ook tot droefenis stemmende raadsleden heb ik uitspraken horen doen als “Ja, maar het moet allemaal op de Scholte-manier”. Nee, dan de grijze muizen in het stadhuis weten het wel. Zij hebben de macht en naar hun woord zal geschieden. Voorzitter Koen Droeftoeter stuurt het allemaal en de grijze muizen volgen zijn treurige weg.
Breng de rugbyclub ook maar om zeep. Immers regels zijn regels. Ooit bij de vaststelling daarvan stil gestaan bij de situatie van een enkele club? Nee, regels zijn regels.
Toen Koen Droeftoeter nog zijn stadspaleis zag gloren, was hij dagelijks in beeld ter promotie. Nu hoor je hem al lange tijd niet meer. Logisch, nu voert hij zijn destructieve beleid achter de muren van zijn kamertje.
En ja Dick, zo kun je uren doorgaan. Het bestuur is totaal verrot.

Loes Vermeer-Lagerveld
2 juli 2016 at 00:41
Rob Scholte heeft een ijzersterke positie. De huur opzeggen? Op grond waarvan? En het College Besluit van 9 December 2014? Waarin is besloten dat Rob Scholte de overige ruimten tot zijn beschikking krijgt!!! Denkt het College ny echt dat deze zaken zomaar door de rechter zullen worden genegeerd? En de bescherming van de huurder! Denkt de gemeente dat de rechter voor dit College een uitzondering maakt? De rechtbank heeft zo langzamerhand wel door dat er in Den Helder met het Bestuur veel mis is, gezien de vele zaken die aanhangig zijn gemaakt en nog lopen. Denk alleen maar aan het dramadossier “De Watertoren”, straks de Rugbyclub en de zaak tegen Dirk Gorter wele zaak is beëindigd in het voordeel van Dirk Gorter. En ga zo naar door en dat allemaal met geld van de burgers van Den Helder..

Anton Hagen
2 juli 2016 at 08:08
Nog niet zo heel lang geleden geachte mevr Vermeer-Lagerveld maakte de Marine de dienst uit in deze stad.
Het college en de raad deden precies hoe de Marine het wilde hebben,zoals huisvesting van Marinemensen naar rang en stand.
Ik vergelijk Den Helder min of meer met het voormalige Oostblok.
toen die eenmaal de vrijheid kregen was en is het voor die mensen nog steeds wennen aan democratie en zijn er nog vele landen toch min of meer stuurloos.
Zo ook in Den Helder,men is hier nog steeds niet gewend aan het zelf denken over bepaalde zaken vandaar dat het steeds fout loopt alhier.
Pest alles en iedereen maar weg hier,jaag de burger maar op zeer grote proceskosten en het college plus de meerderheid van de raad blijven pokhout vast houden aan hun besluiten.
Hoe DOM KAN MEN ZIJN!!!!
Hopelijk zal onze nieuwe gemeentesecretaris zich snel verdiepen in de bestuurlijke puinhoop en schoon schip maken.
Maar ik vrees indien hij dit zal pogen ook hem geen lang dienstverband beschoren zal zijn.

Fred
2 juli 2016 at 11:24
Beste Anton, Het was niet de Marine die de dienst uitmaakte in Den-Helder, Maar de VVD. Daar bijna de gehele marine (Rijks Ambtenaren) VVD stemde, leek het maar zo dat de marine de stad bestuurde. Ook leverde de VVD, gemeente bestuurders ,die veelal een marine achtergrond hadden. Zoals voorkort nog het geval was. En inderdaad, de marine had/heeft inderdaad een eigen huisvesting. Zo kan ik mij nog herinneren , dat bijna de gehele Kanaalweg bewoond werd door marine personeel,( Officieren) zo ook de Dollardlaan en de Noordzeestraat.( Officieren) En ook destijds de Flats van de Grevelingenstraat en de Eendrachtstraat (lagere rangen) Dat kon je vooral in de verkiezings tijd goed zien, een en al VVD posters. Ook nu , zitten er in de Helders nog vele (ex) marine mensen bij de verschillende partijen.

Ziener
2 juli 2016 at 12:01
Zolang liegen de norm is binnen deze club dan ben je als niet VVD stemmer roepende in de woestijn. Het zou voor Den Helder wel eens goed zijn als deze club een paar jaar op de tribune gaat zitten.

Jonathan
2 juli 2016 at 10:03
Op de facebook pagina van het Rob Scholte museum vertelt Rob zelf wat hij van burgemeester Koen Schuiling vindt..

Judge X
2 juli 2016 at 11:32
…..en om het de medeburger makkelijk te maken; hier is een link…..:
https://robscholtemuseum.nl/r-open-brief-aan-koen-schuiling/

Fred
2 juli 2016 at 11:35
Ik heb even de moeite genomen, om de brief te lezen. En inderdaad, die liegt er niet om.

Hijneken
2 juli 2016 at 13:29
Over twintig jaar vraagt men zich af wat een postkantoor is. Te vergelijken met een mailbox?

Hotmail 2
2 juli 2016 at 16:01
Dit heeft Schuiling ooit met rooie oortjes gezegd in het Groningse.
>De voorzitter van de VVD-fractie (6 zetels), K. Schuiling, zei dat er geen spoor van twijfel mag bestaan over de burgemeester, die verantwoordelijk is voor handhaving van de openbare orde. ,,Een voorwaardelijk vertrouwen is onvoldoende. Dit moet geen slepende affaire worden.” Schuiling hekelde de ,,algemene pluchevastheid” van bestuurders.<

Kees Jan
2 juli 2016 at 16:35
Duidelijk verhaal Hotmail2, Koen Schuiling kan volgens zijn eigen zegge vertrekken! Immers is er bij ons inwoners twijfel over zijn functioneren.
.
Koen, nog verhuisdozen nodig? We stellen ze graag beschikbaar…

strandloper
2 juli 2016 at 17:47
De huidige status van Koenokkio is onvoorwaardelijk wantrouwen. Onze vertegenwoordigers in de raad willen kennelijk medeplichtig zijn.

Judge X
2 juli 2016 at 21:36
Ja Hotmail 2,Dagblad Trouw gaf in 1998 een typerende weer gave van het gebeuren in Groningen,waarbij toenmalig fractievoorzitter van de VVD Koen Schuiling,bezeten van politiek machtsvertoon; op een vernederende wijze en zonder enig mededogen burgemeester Ouwerkerk zijn ontslag liet nemen.
Ik zei het hier al eerder: ‘Schuiling is een gevaarlijke sociopaat’; D66-er Bron maakte dat toen in zijn commentaar (zie de link) al duidelijk.
De boemerang van Schuilings woorden toen,zijn bij hem teruggekeerd en het lijkt tijd te worden dat hij zijn conclusie’s gaat trekken; tenzij hij de minimalisering van zijn gemeentelijke VVD persoonlijk en van nabij mee wil maken.
‘De macht ligt bij de burger’! 🙂
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2628425/1998/01/30/Het-debat-over-Ouwerkerk-zat-goed-in-elkaar.dhtml

Paul Smit
9 juli 2016 at 20:48
Er staan op dit moment nog 350 voormalige postkantoren te koop. Het team van PostNL Real Estate dat de verkoop moet begeleiden is al enige tijd onbereikbaar. Het probleem voor hen is dat voor veel van die panden maar moeilijk een nieuwe bestemming kan worden gevonden. Slopen en nieuwbouw is dan de beste optie. Indien de gemeente den Helder het pand werkelijk wil verkopen in plaats van slopen dan zal dat een zware klus worden. Daarom mag den Helder zich bijzonder gelukkig prijzen met iemand zoals Rob Scholte en met zijn museum. Zelfs vanuit ’t Gooi nemen we de moeite om naar hem toe te komen.

Fred
10 juli 2016 at 09:29
Het is natuurlijk leuk , dat je post nl erbij haalt, Maar meer dan een bijkomstigheid is dat niet. Post NL heeft hier helemaal niets meer over te zeggen. Het pand is van de Gemeente.

http://denhelderactueel.nl/2016/06/gemeente-knapt-postkantoor-op-en-start-voorbereidingen-verkoop/

PDF:
Gemeente Den Helder – Persbericht Nr 93 Gemeente knapt postkantoor op en start voorbereidingen verkoop

1 Comment

  1. Weer zo`n waanzinnig geld verslindend plannetje, gaat Schuiling dit betalen, NEE de rekening komt bij ons inwoners van deze sterfhuisconstructie stad te liggen blij met deze burger “vader” !!!!!!!!

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image