Redactie DHA – Bouw schouwburg bleef binnen budget

Den Helder – De bouwkosten van de nieuwe schouwburg zijn binnen het daarvoor vastgestelde budget gebleven. Dat schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad. Verschillende fracties hadden hier vragen over gesteld.

Voor de bouw was 23 miljoen uitgetrokken. Van dit bedrag komt 17 miljoen voort uit de exploitatie van Zeestad CV/BV en 6 miljoen wordt gefinancierd via een lening van Willemsoord BV. De totale bouwkosten zijn lager uitgevallen, meldt het college. Van een overschrijding, zoals sommige fracties vermoedden, is dus geen sprake.

Behoorlijk Bestuur, Vrije Socialisten, Beter voor Den Helder, Fractie Vermooten en de ChristenUnie wilden de totale kosten graag uitgesplitst zien in verschillende elementen, maar daar kan het college geen gehoor aan geven. “Het is, binnen kaders, aan Zeestad CV/BV om de projecten, zoals de schouwburg, te realiseren. Dit is de reden dat wij bij de beantwoording van de vragen alleen ingaan op de totale kosten van de realisatie van de schouwburg.”

Den Helder Actueel, 14 april 2016 – 08:34

Reacties:

Dick Berts
14 april 2016 at 09:27
En op de Afdeling Sociaal Domein zijn geen problemen……

apolocat
14 april 2016 at 10:10
Is de Gemeente niet de enige aandeelhouder van Zeestad BV? Zo ja, waarom krijgen de Raadsleden “als aandeelhouder” dan geen inzicht in de kosten?

Hotmail 2
14 april 2016 at 10:10
Het is al schimmig dat de dansschool en de tweede zaal(multifunctionele ruimte) buiten het budget zijn gelaten.

Kees Jan
14 april 2016 at 11:18
Na het lezen van de Helderse roddelkrant dacht ik nog van mooi dat hebben ze goed gefikst binnen het budget. Maar ja, het blijft de krant die volledig in de macht zit van het College van Burgemeester en Wethouders. Dus de twijfel slaat toe nu op Den Helder Actueel meer informatie staat.
.
De raadsleden krijgen namelijk niet de gevraagde openheid in de cijfers. Als het zou gaan om cijfers van de schouwburg zelf, is daar wat van te zeggen om dat dit gaat om een commercieel bedrijf. Maar Zeestad en Willemsoord zijn bedrijven waarvan Gemeente Den Helder grote aandeelhouders zijn,openheid is dan ook wel op zijn plaats.
.
Het zou namelijk heel goed kunnen dat Zeestad en Willemsoord op papier binnen het budget zijn gebleven. Immers de beloofde gouden toneeltoren is er nooit gekomen. Alleen blijft wel de vraag over of de extra ruimte van onder andere de oude dansschool van Rik Niks wel zijn opgenomen in het totale budget.
.
Maar wie verzekerd mij dat er geen andere partijen geld heeft gestoken in de schouwburg. De gemeente of woningstichting zou zomaar hebben kunnen lopen bij te spijkeren. En dan gaat er nog een gerucht dat Port of Den Helder ook een aandeel heeft gehad in de bouw van de Schouwburg. De laatste partij zou dit hebben kunnen doen als een soort sponsoring, maar dan nog hoort dat in zijn geheel openbaar te worden omdat de gemeente eigenaar is van Port of Den Helder.
.
Overigens liegt (beroeps leugenaar) Wethouder Jacqueline van Dongen over stoelen die van oude schouwburg zijn overgezet in de nieuwe schouwburg. In de theaterzaal staan andere stoelen, dan in het oude Theater. En de stoelen uit de oude foyer staan bij een Helderse ondernemer.
.
Als het College van Burgemeester en Wethouders niets te verzwijgen heeft, kunnen zij met gemak alle boeken voor de gemeenteraad openstellen. En niet met de smoes aankomen dat het om geheime cijfers gaat, want gemeenteraadsleden kunt u gewoon aanspreken op hun ambtsgeheim.
.
Mevrouw Tjitske Biersteker heeft in het verleden uitgesproken dat de schouwburg 7 miljoen over budget zou zijn. Omdat dit raadslid niet zomaar iets roept zal het college mij toch meer moeten overtuigen dat er daadwerkelijk geen budgetoverschrijding is geweest.

Hotmail 2
14 april 2016 at 12:47
Lees eens: RV14.0004 raadsvragen Behoorlijk Bestuur schouwburg
Opvallend is antwoord 9. Dus is er wel een mogelijkheid tot openheid op gepaste wijze.

Fred
14 april 2016 at 11:26
Ik heb een hele foto serie gemaakt van de sloop van de schouwburg van het begin tot heden. En nu moet ik tot mijn verbazing lezen dat de stoelen van de oude schouwburg zijn overgezet naar de nieuwe schouwburg. Op een van de foto’s die ik gemaakt heb, staan de stoelen nog in de zaal die aan de toneeltoren vastzit .Dus ik weet niet welke stoelen zijn overgezet, maar niet die , die ik op foto heb.

Judge X
14 april 2016 at 12:21
Bedriegen hier en liegen daar,zo krijg je alles voor elkaar.

Roel Prins
14 april 2016 at 17:29
Dit college, dat zich niet echt wil verantwoorden, dient te worden weggestuurd. De vele deelnemingen van de gemeente zijn o.m opgericht om de burger het zicht op de handelingen van de bestuurlijke elite te ontnemen. En denk nu masr niet dat de nieuwe partinen, die zich aanbieden voir de verkiezingen, en haar beter zijn. Kijk hun programma’s er maar op na ! Het streven om, als het er op aan komt, politieke vriendjes te blijven brengt zeer veel schade toe aan desamnleving.

Fred
14 april 2016 at 18:54
Zonder openheid van zaken, zal er altijd een zweem van ongeloof blijven.

Kschmitz
14 april 2016 at 21:56
Is het niet zo in de politiek als een kamerlid c.q een wedhouder bewust liegt dat dit een doodzonde is zie de uitspraak betreffende de schouwburg stoelen

Fred
15 april 2016 at 06:46
Voorwat betreft die stoelen, een ieder die dat wil zien , de zijdeur van de zaal zijnde de oude nooduitgang staat open. daar kan je zien dat er hele rijen stoelen staan. Deze deur bevind zich tegenover de Helderse courant, en het oude arbeidsburo.

Fred
15 april 2016 at 07:00
Misschien , hoopte de wethouder dat de gehele schouwburg al gesloopt was , zodat haar bewering dat de stoelen meegenomen waren naar de nieuwe schouwburg, niet meer te controleren zou zijn , maar dan heeft zij behoorlijk misgegokt en gelogen dat de stoelen “mee zijn gegaan”

Fred
15 april 2016 at 07:17
Botert het niet meer zo tussen de leden van de stadspartij en hun wethouder ? Daar u over bewust liegen en doodzonde begint ? E.A. houdt in , dat u op haar aftreden zinspeelt.

Anton Hagen
15 april 2016 at 08:33
Met de WOB wet moet het toch mogelijk zijn om ALLES maar dan ook ALLE FINANCIËN van de nieuwe schouwburg boven water te krijgen,of niet?
Mevr Lagerveld heeft u daar zicht op? Of een andere deskundige in deze wettelijke materie.

lou
15 april 2016 at 11:45
ze bedoeld de bureaustoelen en restaurantstoelen

Glijn
15 april 2016 at 13:29
Als de waarheid van de schouwburg boven water komt gaan we echt geen nieuw stadhuis bouwen.
Vandaar dit geneuzel.

http://denhelderactueel.nl/2016/04/bouw-schouwburg-bleef-binnen-budget/

1 Comment

  1. Loes Vermeer-Lagerveld 17 april 2016 op 09:59

    In de periode VOOR de laatste gemeenteraadsverkiezingen heb ik -in verband met de belangenverstrengeling van Willem Koning- een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur, daar ik bekend was met correspondentie hierin. Natuurlijk wilde de gemeente dit niet geven maar na dreigen met een dwangsom ontving ik de stukken -overigens niet alles- maar vele bedragen waren zwart en onleesbaar gemaakt. Inmiddels was door deze actie bij de Christen Unie stemmers zo veel weerstand ontstaan dat Koning werd weggestemd dat ik niet meer de ontbrekende stukken heb gevraagd. Ik begrijp niet dat de gemeentraadsleden met de WOB in de hand niet alle gegevens over de Schouwburg opvragen….

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.