Redactie DHA – Amsterdamse School in stationslocatie Den Helder + Loes Vermeer-Lagerfeld – Ter informatie: bezwaren stationsomgeving + Collegebesluit op bezwaarschrift stationslocatie

Amsterdamse School in stationslocatie Den Helder

Den Helder – De toepassing van baksteen en gebeeldhouwde natuursteen elementen; dat is een van de expressionistische kenmerken van de Amsterdamse School. Sinds vrijdag 12 mei herleeft de geest van de Amsterdamse School op de Helders Stationslocatie.

Directeur Ferdinand Vreugdenhil van Zeestad, verantwoordelijk opdrachtgever van de stationslocatie, is zeer gelukkig met de keuze van de ontwerpers van West8 voor de knipoog naar deze beroemde Nederlandse kunststroming. “De Amsterdamse School is indrukwekkend en herkenbaar en, nog mooier, heel goed bruikbaar in de openbare ruimte. Een ideale stijl als je wilt laten zien dat je echt trots bent op je stad.”

De afgelopen weken hebben gespecialiseerde metselaars de muurtjes rondom de plant vakken gerealiseerd. Zij hebben de muurtjes opgezet en de dubbel gebakken halfronde sluitstenen op de bovenranden aangebracht. Een ingenieus schaduwrandje maakt de muurtjes tot een echt architectonisch element. Waar de muurtjes eindigen bij de doorgangen, sluit een enkel blok natuursteen het muurtje af. Sinds vrijdag worden de eindstukken bij de hoofddoorgang van het station naar het Stadspark gesierd door speciaal gebeeldhouwde natuurstenen elementen. Een detail dat nog eens de zorgvuldigheid waarmee het gebied wordt ingericht, benadrukt. De hoogte van de muurtjes is precies zo, dat je er lekker op kunt gaan zitten.

Maritieme elementen

Tijdens het participatietraject over de inrichting van het stationsgebied kwamen twee duidelijke inrichtingswensen naar voren: het gebied moest groen worden en het moest duidelijk zijn dat je was aangekomen in een maritieme stad. Aan de landschapsarchitecten van West8 de opgave om hier een passende invulling aan te geven. De twee inrichtingsvragen worden bij de ommuurde plant vakken schitterend met elkaar gecombineerd. De bekroning met de zee-elementen op de sluitstukken van de doorgang naar het Stadspark bleek echter een ingewikkelde ontwerp opgave. De eerste pogingen leidden tot Disney-achtige oplossingen die niet pasten bij de subtiliteit en stijl van de overige inrichting. Er werd gekozen om de vormen steeds verder te abstraheren, tot de elementen die nu te herkennen zijn als een zeester, ribbels in het zand of kieuwen van een vis. Dit alles leidt tot unieke elementen in het straatbeeld van Den Helder.

De aanpak van de stationslocatie past bij de andere projecten uit de stedelijke vernieuwing. Tien jaar werkt Zeestad al samen met haar partners Woningstichting en West8 aan de vernieuwing van het Stadshart. In de nieuwe architectuur is dezelfde aandacht voor details aan de dag gelegd als in de openbare ruimte. Na de herinrichting van de Beatrixstraat en de start van de aanleg van het Stadspark is nu de stationslocatie aan de beurt. Nog even en dan is ook dit project afgerond en heeft de stad er weer een gebied bij dat de trots op de stad uitdraagt.

Den Helder Actueel, 13 mei 2017 – 08:09

Reacties:

Arie
13 mei 2017 at 09:08
Nou kom er maar weer in Henk van Kuijk, Jonathan en alle andere vaste reaguurders op deze site. Het zelfde verhaaltje weer?

Judge X
13 mei 2017 at 09:35
Ja inderdaad Arie dit valt onder ‘Het Helder(s) werken’,zelfde verhaaltje dus !

Dick Berts
13 mei 2017 at 21:38
Nodeloos afzeiken, zonder ook maar de minste inhoudelijke bijdrage te leveren aan het debat, is steeds hetzelfde verhaaltje van Judge X.

Judge X
13 mei 2017 at 22:46
Nou nou meneer Berts ….en dit alleen door u te wijzen op uw eigen vreemde zelf-kwalificatie ?
U bent duidelijk gespeend van humor.

Ĺoes Vermeer-lagerveld
13 mei 2017 at 09:26
Het is naar mijn mening niet aan de heer Vreugdenhil zichzelf complimenten te geven maar dat moeten anderen doen. En over het maritieme aspect te spreken: ik ben persoonlijk bij de besprekingen aanwezig geweest maar niets van de ideeën die door betrokken bewoners zijn aangevoerd, zijn aangebracht. En de zeeleeuwen -puur maritiem- zijn verwijderd, zeer tegen de zin van heel veel burgers van Den Helder. Voor velen (ook oud-Heldersen) was dit al een halve eeuw een geweldige binnenkomst en ook een speelplek met het water hierbij. En over het functioneren van de muurtjes -overigens fraai- kun je in alle redelijkheid absoluut niet zeggen dat je daar op kunt gaan zitten. Daar gebeuren straks de grootste ongelukken, het stationsgebied is een plek waar de hele dag zeer veel verkeersbewegingen zijn, elk half uur mensen die gaan en komen naar de trein, de stadsbussen, taxi’s, auto’s die familie afzetten en ophalen etcetera. En de rijweg is zo smal met flinke muurtjes eromheen dat uitwijken niet mogelijk is…. Nogmaals laat het publiek uiteindelijk bepalen of een en ander functioneert. De commissie Beroep en Bezwaar heeft in haar uitspraak al de gemeente geadviseerd om diverse gedeelten van het plan te veranderen in het kader van verkeersveiligheid. Waarom spreekt de heer Vreugdenhil hier niet over? Graag een objectief verhaal, heer Vreugdenhil!!!!!

Jonathan
13 mei 2017 at 09:36
Zeestad is door toenmalig VVD gedeputeerde Ton Hooijmaijers die nu in de bak zit door de strot van de gemeente geduwd en kan direct opgeheven worden, dan kunnen de inwoners weer zelf bepalen wat er moet gebeuren. Je hebt als gemeente helemaal geen gemandateerde projectontwikkelaar nodig. Ik ben echt benieuwd naar de houding van het nieuwe college van 21 maart volgend jaar in deze.

Fred
13 mei 2017 at 11:47
Over veertig jaar slopen ze het weer Amsterdamseschool of niet. Niets wordt hier ouder dan veertigjaar. Dan zien we het weer terug in afgestoft (als dat nog bestaat).

Will rensmaag
13 mei 2017 at 21:22

Ik vind het toch wel mooi worden allemaal…maar als ik dan via inside information
hoor dat die sluitstukken 9000 euri per stuk kosten…..
Wie betaald dat,ik ben bang dat ik het zelf ben!!!
Een grote misser in het ontwerp vind ik wel het zebrapad
bij de watertoren.Op een zaterdag met mooi weer zijn er
zoveel mensen die hier gebruik van maken dat bij de Rabobank het verkeer al begint te stropen
Maar al bij al het begint er goed uit te zien!!
Reply

Fred
14 mei 2017 at 07:29
9000 voor een stuk steen waar een hoek uitgeslagen is ?

Will rensmaag
14 mei 2017 at 20:23
Ja niet te geloven Fred!!
Maar ik heb het van de persoon die ze geplaatst heeft!!

Henk Doets
14 mei 2017 at 08:08
Misschien een goede reden om eens wat vaker op de fiets te gaan. Dit soort dingen regelt zichzelf.

Will rensmaag
14 mei 2017 at 20:17
Ik ben Taxichauffeur en in tegenstelling tot veel andere landen
doen we dat hier niet op de fiets maar in een moddervette Benz…

JanJaap van Beek
14 mei 2017 at 09:23
Kunnen we niet eens gewoon zeggen ” ziet er echt goed uit”? Want het ziet er gewoon goed uit. Er zijn altijd puntjes die mensen minder mooi vinden, dat heet smaak en is voor iedereen anders. Stop met negatief doen!

Jonathan
14 mei 2017 at 10:01
Ik hoop dat jullie beseffen dan de inwoners van Den Helder al dit moois betalen door middel van een door het college gegeven mandaat aan Zeestad zonder limieten. Zeestad kan doen wat ze wil en de rekening bij de gemeente en haar inwoners neerleggen. Dank hiervoor vooral D66 en haar wethouders Pia Bruin en Lolke Kuipers .

Glijn
15 mei 2017 at 09:55
En nu maar hopen dat de vele miljoenen het gewenste effect op de binnenstad hebben.
Na het verdwijnen van de bioscoop; bieb; schouwburg en een gedeelte van de horeca zal
het weinig uitmaken of het stationsplein nu mooi of minder mooi is.
De sail bezoekers zal het weinig uitmaken die komen voor de schepen.
En over 4 jaar misschien weer.
De verbetering voor voetgangers; fietsers en automobilisten is minimaal zo te zien.
Gelukkig stond vanmorgen in de krant dat de gemeente financieel in de gaten wordt gehouden.
Maar dat is natuurlijk niet de schuld van D66 en de VVD.

Henk van Kuijk
15 mei 2017 at 23:56
Beste anonieme Arie, hier ben ik dan! Ik hoop dat er de fietsvoorzieningen komen a la de Amsterdamse school. Of de Nijmeegse school, waar ze een keurig fietstransferium hebben, net als Haarlem, Alkmaar, Zaandam en ga zo maar door. In plaats van foeilelijke 400 fietsen naast het station, met de nodige rommeligheid. Al gezegd bij de inspraak hoor, dus ik ben geen reaguurder.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/05/amsterdamse-school-stationslocatie-helder/

Ter informatie: bezwaren stationsomgeving

Ter informatie het volgende: Er zijn twee bezwaarschriften ingediend, een tegen de Omgevingsvergunning en een tegen het Verkeersbesluit.
Bij deze doe ik jullie toekomen het Besluit van de gemeente Den Helder over de Omgevingsvergunning, naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve verwijs. Ons bezwaar op de Omgevingsvergunning is ongegrond verklaard en natuurlijk volgt het College dit advies direct op en neemt dienovereenkomstig ook een Besluit. Wij overwegen nog in beroep te gaan maar bestuderen dat nog even, daar naar onze mening uitgegaan is van een onjuist (dan wel geen) bestemmingsplan. Ter verduidelijking: dit gaat alleen over de Omgevingsvergunning.

Het venijn zit in de staart over het Verkeersbesluit. Op diverse punten zijn wij in het gelijk gesteld en zegt de Commissie met zo veel woorden, dat aanpassingen dienen plaats te vinden.
Heel netjes zegt (adviseert) de Commissie (ze zouden liever een en ander op een andere wijze willen zeggen), dat de gemeente in strijd met de wet handelt door willens en wetens te verklaren, dat vrachtverkeer vanuit de Boerhaavestraat over de stoep moet rijden om de bocht naar rechts te nemen. Oversteken gaat sowieso niet meer, deze is weggehaald.
Ook tijdens de mondelinge behandeling bij de rechtbank verklaarde de gemeente ijskoud, dat inderdaad vrachtwagens over de stoep moeten rijden, waarbij de rechter “not amused” was, hetgeen ook duidelijk bleek bij de Commissie van Beroep en Bezwaar.
De overheid heeft toch een voorbeeldfunctie!! Om dan nog maar niet te spreken over de gevaarlijke situaties, die hierdoor ontstaan en eventuele claims over aansprakelijkheid bij calamiteiten.
Ook het feit, dat op het Julianaplein geen doorgang meer is en de geldwagen bij de Rabobank geen vluchtroute heeft, is van de zotte. Deze auto moet achteruit rijden om weg te kunnen, hopende dat geen auto erachter staat en voor vertraging zorgt.
Dit geldt ook aan de overkant. Daar mag alleen vrachtverkeer (voor de bloemenzaak etc.), een taxi en ambulance komen. Ook hier geldt, dat auto’s ACHTERUIT terug moeten, want het rondje rijden kan gewoon niet meer, is afgesloten. En dat op een stukje wandelgebied waar heel veel loop- en fiets bewegingen van in- en uitlopende bezoekers van de Albert Heijn en de zaak ernaast zijn. Alle bejaarde mensen boven de Albert Heijn en Hema mogen niet hun eigen auto uitladen, geen toegang. Wat geweldig bedacht en wat een geweldige burgerparticipatie is hier weer toegepast.
En nu is het College niet snel met het nemen en toezenden van een Besluit, het is maar de vraag, of het College deze ernstige adviezen serieus neemt en er ook naar handelt. Je kunt je toch niet voorstellen, dat een College in strijd met de wet handelt en – bij op de vingers te worden getikt hierover – daar gewoon mee doorgaat en er niets mee doet. Dat moet een simpele burger eens doen, deze krijgt meteen een dwangsom in de brievenbus. Uiteraard gaan we dan zeker in beroep.

Collegebesluit op bezwaarschrift stationslocatie

PDF:
Collegebesluit op bezwaarschrift stationlocatie, 5 mei 2017, 10.17.06-0014E98E

1 Comment

  1. Het is te hopen dat volgend jaar maart, gemeenteraad verkiezing, met verstand gestemd wordt, scheelt een hoop gezeik door een heleboel mensen en kunnen we hopelijk een stad worden waar we trots op kunnen zijn.
    Weg geldverslindend en zin doordrijvend zeestad.
    De stad weer voor de burger.
    Grt

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.