Ralph Posset – Statement of enormous artistic proportions + Nelle Boer – Musea krijgen hulp, maar hoe zit het met de Kunstenaar?

Ralph Posset – Statement of enormous artistic proportions (detail) (1)

Ralph Posset - Statement of enormous artistic proportions (2)

Ralph Posset – Statement of enormous artistic proportions (2)

Musea krijgen hulp, maar hoe zit het met de Kunstenaar?

Beeldend Kunstenaar Nelle Boer houdt zijn collega’s een spiegel voor: ‘Maak je geen illusies.’

Nu het Corona Virus ook musea en beeldend Kunstenaars treft, wordt duidelijk hoe weinig vitaal en veerkrachtig de Kunst sector is. Door Minister Ingrid van Engelshoven wordt gesproken van een wekelijkse schadepost van 60 tot 100 miljoen, waarbij afgevraagd kan worden hoe het mogelijk is, dat normaal gesproken zo veel geld verdiend wordt aan Kunst, terwijl zo veel Kunstenaars moeilijk rondkomen.

Alle overheidsbemoeienis met en staatssteun aan Kunst instellingen, die er al was ten spijt, heeft de Raad voor Cultuur vorige week geadviseerd een noodfonds in te richten, wat de minister lijkt te gaan doen.

Wat prijs ik mezelf gelukkig, dat ik niet ben meegegaan in de door de overheid gecreëerde hype van het cultureel ondernemerschap. Zij het vanuit principiële overwegingen over de autonomie van de Kunstenaar, die in het gedrang komt als wij ons als ondernemer met een winstoogmerk moeten profileren.

Toch waarschuw ik al jaren voor de nadelen van het cultureel ondernemerschap, dat nu zijn tol eist van de Kunstenaars. die onder druk van deze VVD doctrine ZZP’er zijn geworden. Juist zij lopen door alle afgelastingen inkomsten mis, terwijl Kunstenaars, zoals ik met een bijbaan in een andere sector, veel minder te vrezen hebben.

Geen illusies

Wij, vrije Kunstenaars hebben onze eigen website, sociale Media en andere online kanalen tot onze beschikking en kunnen zo onverminderd voortgaan met het verspreiden van ons werk. Wat voor Kunst instellingen nu een noodgreep op internet zoveel mogelijk publiek proberen te bereiken is voor ons de dagelijkse praktijk. Met als fundamenteel verschil, dat wij niet afhankelijk zijn van de inkomsten uit het publiek.

Voor ZZP’ers in de beeldende Kunst geldt: maak je geen illusies. Je kunt straks wellicht bijstand aanvragen voor misgelopen inkomsten, maar dat zal slechts een fractie van het totaal zijn. En als dat noodfonds er komt, zullen de musea uiteraard het leeuwendeel opstrijken. Met als ex­cuus, dat de instituten, in tegenstelling tot de Kunstenaars, door de overheid worden beschouwd als de pijlers onder de Kunst sector. Er zal weinig voor je overblijven. Vat het maar op als een Helder signaal, dat onafhan­kelijkheid van de overheid voor de Kunstenaar van levensbelang is.

Nelle Boer (beeldend Kunstenaar), Zwolle

Het Parool, 19 maart 2020, 9:25

https://www.parool.nl/columns-opinie/musea-krijgen-hulp-maar-hoe-zit-het-met-de-Kunstenaar~b0df25f9/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ralph+Posset
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nelle+Boer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ingrid+van+Engelshoven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raad+voor+Cultuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=VVD
https://robscholtemuseum.nl/?s=ZZP