Port of Den Helder ‘Wij zijn Echt een Haven voor de Regio, Wij Verduurzamen Samen’ + Regio Noordkop – Niet 15, maar 32 miljoen voor Port of Den Helder

Jacoba Bolderheij, Directeur van Port of Den Helder (foto NHD)

Port of Den HelderWij zijn Echt een Haven voor de Regio, Wij Verduurzamen Samen

Port of Den Helder is Verantwoordelijk voor de Economische Ontwikkeling, het Beheer, het Onderhoud en de Exploitatie van het Civiele Deel van de Haven van Den Helder. Jacoba Bolderheij is sinds 2016 de Directeur van de Haven en praat ons bij over de Noodzakelijke Verduurzaming van de Helderse Haven en voor Al de Nood Zaak om dat in Gezamenlijkheid met Alle Stakeholders te doen.

Wij hebben de Ambitie om van een Haven, die Nu Nog Echt de Fossiele Brands Stof Sector dekt, te Transformeren naar een Haven, die Ook Groot Schalig Dienst Verlening kan Aan Bieden aan de Her Nieuwbare Bronnen op de Noordzee. De Regio speelt daar een Belangrijke Rol in. De Bedrijvigheid rond Off Shore Logistiek speelt zich Niet Alleen Af in Den Helder, maar in de Hele Regio. Wij zijn dan Ook Echt een Haven voor de Hele Regio.”

In het Regionaal Ambitie Document van het Stimulerings Programma De Kop Werkt! Is een Uit Gebreide Paragraaf over de Haven te vinden.

Daar in staat Ook Om Schreven, dat wij Na Drukkelijk de Samenwerking met Andere Havens zoeken als het gaat om Off Shore.”

Hoe Wel Gas de Komende Decennia Vermoedelijk Nog een Grote Rol speelt in de Vraag naar Energie, zal onder andere Wind Energie die Rol Langzamer Hand Over Nemen.

De Locatie van Den Helder is Uit Stekend ten Opzichte van de Wind Parken, die zijn én worden Aan Besteed. Eigenlijk Alle Wind Parken, die Op de Planning Staan vanaf 2023 en Daar Na worden Gebouwd binnen Onze Reik Wijdte.”

De Directeur vervolgt.

We zien, dat Naast Schepen, die de Fossiele Sector bedienen, we Steeds Meer Schepen aan trekken, die de Wind Sector bedienen. Onze Markt beweegt zich die Kant op, Wij Bewegen Mee.”

Infra Structuur Geschikt Maken

De Haven van Den Helder heeft Veel Kades tot haar Beschikking.

En ook Al Wat Locaties. onder andere een Mooie Locatie, die we Tot Ontwikkeling willen brengen Samen met de Huidige Vis Af Slag. Dat zie je Ook in Deense Havens gebeuren: het Verplaatsen van Bestaande Visserij Activiteiten en het Om Bouwen van de Infra Structuur, die daar voor was aan gebracht, Tot een Geschikte Structuur voor Off Shore Wind Activiteiten. Dat willen we In Onze Haven ook Bewerk Stelligen.”

Voorbereidende Fase Faciliteren

Voor de Bouw Fase van Wind Parken zijn Veel Hectares Nodig, daar voor is de Helderse Haven Te Compact.

Maar de Voor Bereidende  Fase van de Bouw kunnen wij Prima Faciliteren. Onderzoek, Installaties en Daar Na de Lang Durige Fase van het Operationeel Houden en Onder Houden van Wind Parken. Daar in Profileren wij ons Sterk. Onze Haven is Heel Geschikt als Uitvals Basis voor Juist die Activiteiten.”

Maritiem Cluster

Samen met onder andere Gemeente Den Helder, Provincie Noord Holland en de Koninklijke Marine onderzoekt Port of den Helder Hoe de Haven Het Beste In Gericht kan worden om Klaar te zijn voor de Toekomst.

De Koninklijke Marine is, Net als Wij als Commerciële  Zee Haven, een Belangrijke Werk Gever voor de Regio. Met de Genoemde Partijen Samen vormen we het Maritiem Cluster. Het is Belangrijk om met Andere Stake Holders te Onder Zoeken Hoe we de Haven en Bij Behorende Infra Structuur zo kunnen In Richten, dat we de Ambities van zo wel de Groeiende Marine als de Haven, die zich ontwikkelt van Fossiel naar Duurzaam, kunnen Accommoderen.”

Zo Snel als de Wind

Bolderheij vertelt, dat er Eind dit Jaar een Gezamenlijke Visie moet liggen, deze moet in 2030 Tot Uit Voering zijn gebracht.

Ik ben Nog Al Ongeduldig. Aan de Ene Kant verloopt de Energie Transitie Langzaam en is de Indruk, dat het In Andere Landen Vaak Sneller gaat. Maar als je kijkt naar de Wind Markt, die ontwikkelt zich Razend Snel. Ik ben Heel Hoop Vol Wat betreft de Reik Wijdte van de Ambities en de Omvang van de Projecten. We kijken met Goede Moed uit naar de Nieuwe Aanv Vieg Route, die we Nu Gekozen hebben met onze Stake Holders, zo dat we kunnen helpen de Wind Markt Nog Verder tot Ontwikkeling te brengen.”

Blauwe Water Stof

Verduurzaming van de Haven betekent dat er ook wordt Gekeken naar Nieuwe Markten.

Water Stof is ook een Op Lossing voor Verduurzaming van de Keten”, weet de Directeur.

“We hebben in Den Helder Geen Grote Chemische Clusters of Proces Industrie. Maar we kijken Wel naar Water Stof op Basis van de Infra Structuur, die Hier ligt en Nu In Gezet wordt voor Gas. We hebben een Grote NAM Locatie. De Gas Pijp Leidingen komen Binnen in Ons Gebied, want het Meren Deel van het Gas, dat Gewonnen wordt op de Noordzee, wordt op deze NAM Locatie Behandeld. We onderzoeken als Regio, onder Leiding van Ontwikkelings Bedrijf Noord Holland Noord, hoe de Bestaande Infra Structuur gebruikt kan worden voor Water Stof Ontwikkeling. Kunnen wij hier bij Voorbeeld een Fabriek voor Blauwe Water Stof Realiseren?

Blauwe Water Stof wordt gemaakt uit Fossiele Brand Stoffen, uit Gas. De CO2 die Vrij komt bij het Om Vormen van Gas naar Water Stof kan in zo’n Fabriek worden Op Gevangen, Op Geslagen en Uit Eindelijk worden Terug Gebracht naar de Noord Zee.

Door het Terug te Pompen, dan Wel Via Schepen Terug te Brengen. Welke Rol kunnen wij daar in spelen? Hoe kunnen we de Bedrijvigheid, die Hier Uit Voort Komt voor de Lange Termijn Zeker Stellen? Ook omdat dit Gepaard gaat met Scheep Vaart, is het voor ons Als Zee Haven Interessant. Wij zien Blauwe Water Stof als Mooie Tussen Oplossing, Op Weg naar een Volledig Groene Water Stof Economie.”

Her Nieuwbare Brand Stof in Kooyhaven

Ook op een Ander Niveau zoekt Port of den Helder de Samen Werking voor Water Stof Toe Passingen.

We willen Samen met Total en Engie een Water Stof Vul Station realiseren voor zo wel Maritiem Gebruik als Weg Vervoer. Dit moet op de Kooyhaven gaan Plaats vinden. We willen hier mee een Bij Drage Leveren aan de Verduurzaming van Brandstof Levering Hier in Den Helder, voor de Lange Termijn. Nu varen de Meeste Schepen Nog op Fossiele Brandstof, maar dat gaat veranderen. Met het Water Vul Station hopen we in de Toekomst Water Stof te kunnen leveren aan Zee Schepen. Dat gaat Nog Wel Even Duren. We zijn Nu met een Aantal Scheeps Bouwers aan het Onder Zoeken Hoe Water Stof zich als Brand Stof gedraagt in Kleinere Vaartuigen.”

Duurzame Wal Stroom Voorziening

Met Bedrijven zoals Eekels, Ecorys en Wagenborg is Port of Den Helder bezig met nog een Mooi Programma. Een Duurzame Wal Stroom Voor Ziening voor Zee Schepen.

Schepen hebben Behoefte aan Elektriciteit. Als je aan legt aan de Kade, zet je je Diesel Aggregaat aan om Verlichting Aan te Zetten of Onderhoud te Doen. Daar Voor willen wij in onze Haven Wal Stroom Voorzieningen aan leggen, waar bij je met een Stekker kunt In Pluggen, net als bij een Elektrische Auto. We krijgen hier bij Hulp van Green Shipping van het Wadden Fonds en werken ook Samen met Harlingen en Groningen Sea Ports. Kunnen we Zo’n Voorziening Samen Ontwikkelen? Het is Technologisch Namelijk Best In Gewikkeld, we kunnen Gebruik Maken van Elkaars Kennis. Boven dien is het voor Schepen Handig als ze Straks in de Havens Niet Allemaal Verschillende Systemen tegen komen.”

Enorme Motivatie

Overigens is Enkele Jaren Geleden Al Walstroom Ontwikkeld voor de Visserij. In een Groot Geel van de Haven ligt Nu de Benodigde Infra Structuur en maken de Schepen Gebruik van de Wal Stroom. Den Helder is een Wadden Zee Haven, de Wadden Zee Zelf is een Kwetsbaar Gebied.

Ook van uit die Gedachte hebben we de Ambitie om te Verduurzamen. Van uit Europese Wet en Regel Geving wordt de Lat boven dien Hoog Gelegd: er ligt een Stevige Opgave.”

Een Haven in Kwetsbaar Gebied ligt én Praktisch ín de Stad Den Helder. Bolderheij voelt de Verantwoordelijkheid en is Trots dat de Haven al Jaren Lang Eco Port Gecertificeerd is.

Wij hebben Geen Invloed op Duurzaamheids Ambities, die worden op gelegd aan de Scheepvaart, maar dat die er zijn betekent, dat we Mee moeten om Relevant te Blijven en zijn om Voor Genoemde Redenen ook Enorm Gemotiveerd om daar in Voor Op te Lopen.”

Samen kom je Verder

Gezamenlijkheid is de Sleutel.

De Scheep Vaart, Reders, Scheep Eigenaren, Operators, Havens. we moeten Allemaal Mee in de Energie Transitie. De Ambitie om het Schoner en Beter te Doen moet wel Gefinancierd worden en Iedereen kijkt naar Wat Dat onder de Streep betekent. Investeringen moeten Terug Verdiend worden. De Markt kan dat Niet Alleen Op Pakken, al werken we als Stake Holders Nog Zo Goed Samen. De Overheid zal daar toch een Tijdje Mee moeten Helpen, daar om zijn we ook Zo Blij met initiatieven als Green Shipping.

Haven Vol Kennis

Bolderheij vervolgt.

We hebben Hier Veel Kennis, die kunnen we Perfect In Zetten voor de Energie Transitie. Dat komt onder andere ook Samen in METIP. Het Maritime Emerging & Enabling Technologies Innovation Park. METIP is Onder Deel van de Regio Deal en is Gevestigd op de Voor Malige Helderse ScheepsWerf Willemsoord. Wij willen daar in ook Onze Haven Profileren als Uitvals Basis voor Innovatie en Onderzoek.

Wind Energie en Water Stof zijn ook daar in Belangrijke Pijlers, benadrukt Bolderheij nog maals. Naast Wind Energie en Water Stof zijn er Ook Andere Initiatieven om Off Shore  Energie Op te Wekken, die Onder Steunend Zijn aan de Duurzame Economie.

Op de Steeds Actievere Noord Zee kunnen wij in de Haven én Off Shore een Belangrijke Rol Spelen. Er gebeurt Hier van Alles, er zijn Aller Lei Mogelijkheden. We hebben Sterke Clusters om ons heen Verzameld die elkaar Versterken. Qua Kennis en Mogelijkheden is Onze Haven een Stevige Speler, die we in Rap Tempo Klaar Stomen voor de Toekomst.”

Ruimte voor Bedrijvigheid

Op de Kooyhaven en Kooypunt zijn Nog een Flink Aantal Hectares Beschikbaar voor bedrijvigheid, vertelt de directeur.

We hebben een Aantal Bedrijven Terreinen Beschikbaar, waar Zeker Nog Ruimte is voor Bedrijvigheid, Ook Water Gerelateerd en Zelfs tot en met Milieu Categorie 5 aan toe. Ook is er Terrein Beschikbaar met Directe Toegang tot het Noord Hollandsch Kanaal: Vijf Tien Hectare mét Eigen Kaden.

Wind op Zee

In 2050 moet Nederland Volledig zijn Over Gestapt naar het Gebruik van Her Nieuwbare Energie Bronnen, zo als Wind Energie op Zee. In het Klimaat Akkoord is Af Gesproken om Van Af 2030 Jaarlijks een Hoe Veelheid Elektriciteit van 49 TWh te laten Produceren door Wind Parken op Zee. Dit komt over een met een Totale Capaciteit van Ongeveer 11,5 GW. Als Nederland in 2050 Zo Veel Mogelijk Zelf Voor Zienend moet zijn, is in Totaal een Capaciteit van 72 GW Wind Energie op Zee Nodig.

BolderheijEr moet dus Nog Heel Wat Gebeuren, Port of Den Helder Faciliteert deze Ontwikkeling graag!

Economische Betekenis Helderse Haven

Erasmus UPT heeft onderzocht Wat de Economische Betekenis is van de Helderse Haven, In Relatie tot de Regio. Uit hun Cijfers over 2018 en 2019 blijkt dat de Economische Betekenis van de Haven Gerelateerde Werk Gelegenheid zich Niet beperkt tot het Haven Gebied.

Er is Sprake van een Flink Aantal WerkNemers bij Bedrijven, die Elders in de Kop van Noord Holland Gevestigd zijn, die Samen een Toe Gevoegde Waarde van 213 Miljoen Euro realiseren in 2019. De Economische Betekenis zit voor Al in de Sectoren Industrie en Groot Handel, met een Aan Deel van ruim 70% van de Werk Gelegenheid en Toe Gevoegde Waarde. Deze Bedrijvigheid laat het Bredere Regionale Karakter van de Haven van Den Helder zien.”

Kijk op Noord Holland, 4 oktober 2021

https://www.kijkopnoord-holland.nl/port-of-den-helder-wij-zijn-echt-een-haven-voor-de-regio-wij-verduurzamen-samen/

Niet 15, Maar 32 Miljoen voor Port of Den Helder

De Civiele Haven van Den Helder (foto Regio Noordkop)

Den Helder – Het College van de Gemeente Den Helder wil 32 Miljoen Euro aan Port of Den Helder geven, zo dat het Haven Bedrijf kan Investeren in de Infra Structuur en Verduurzaming. Dat is 17 Miljoen Euro Meer dan het Bedrag van 15 Miljoen, dat Kort Geleden in de Begrotings Wijziging werd Aan Gekondigd. De Investeringen zijn een Reactie op de Bevindingen uit het door de Raad Geïnitieerde Onderzoeks Rapport naar het Haven Bedrijf. De Aan Leiding voor dat Onderzoek was echter de Steeds Maar Terug Kerende Geld Vraag door Port of Den Helder.

Het Bedrag is volgens het College Hoger om dat er bij de Begrotings Wijziging Nog Geen Rekening was gehouden met Investeringen op het Gebied van Duurzaamheid. Ook is er Nu Gekeken naar de Hoge Inflatie. Met de 32 Miljoen Euro kan het Haven Bedrijf Zwarte Cijfers gaan schrijven, denkt Wet Houder Chris de Koning. Daar bij is het Wel Nood Zakelijk, dat de Gronden bij Kooypunt Verkocht en Verhuurd worden, en dat de Markt voor Wind Energie op Zee in Den Helder gaat Groeien. De Stijgende Bouw Kosten maken het Onzeker, of de Investeringen met de Genoemde Bedragen Helemaal Gedaan kunnen worden.

Het Civiele Gedeelte van de Haven is volgens het College als een Economische Motor van de Noordkop, omdat het Direct aan Ruim 2.600 Mensen een Baan biedt en een Veelvoud daar van aan Werk Gelegenheid als Spin Off in de Hele Regio. De Investeringen zijn Nood Zakelijk, omdat Alleen Zo het Haven Bedrijf Gezond kan blijven en Verder kan Ontwikkelen. Toch kwamen er van uit de Politiek de Af Gelopen Raads Periode Ook Vaak Kritische Op Merkingen over de Aan Houdende Geld Vraag.

De Gemeente Raad, die de Beoogde Investering van 32 Miljoen uit de Krant moest vernemen, stelde Daarom Vorig Jaar een Onderzoek in naar de Werkzaamheden van Port of Den Helder. Onderzoek Bureau Panteia kwam met een Aantal Aanbevelingen, zoals het Op Stellen van eenService Level Agreement’. Daar in staat Welke Taken het Haven Bedrijf heeft en Welke Middelen de Gemeente hier voor Beschikbaar stelt. Dit Advies besluit het College over te nemen. Over de Vraag of de Haven Infra Structuur Weer Over Gedragen moet worden aan de Gemeente is het College Duidelijk. Dat kost Te Veel Moeite en dient Geen Enkel Helder Doel.

Regio Noordkop, 21 oktober 2022

https://www.regionoordkop.nl/21/10/2022/niet-15-maar-32-miljoen-voor-port-of-den-helder/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jacoba+Bolderheij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Haven+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Haven+voor+Regio
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verduurzaming+Haven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Duurzaamheid+Ambitie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Groene+Economie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Panteia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Service+Level+Agreement
https://robscholtemuseum.nl/?s=Chris+de+Koning
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Provincie+Noord+Holland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Marine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Commerciële+Zee+Haven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stake+Holder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wadden+Fonds
https://robscholtemuseum.nl/?s=Groningen+Sea+Port
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harlingen+Sea+Port
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vis+Af+Slag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Visserij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Visserij+Activiteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wal+Stroom
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wal+Stroom+Voor+Ziening
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diesel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diesel+Aggregaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eekels
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ecorys
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wagenborg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wal+Stroom+Regel+Geving
https://robscholtemuseum.nl/?s=Europese+Wet+en+Regel+Geving
https://robscholtemuseum.nl/?s=Scheep+Vaart
https://robscholtemuseum.nl/?s=Scheeps+Bouw
https://robscholtemuseum.nl/?s=Reder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rederij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Green+Shipping
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eco+Port
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eco+Port+Gecertificeerd
https://robscholtemuseum.nl/?s=Energie+Transitie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Brand+Stof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Brand+Stof+Levering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wind+Energie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wind+Sector
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fossiele+Brand+Stof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fossiele+Sector
https://robscholtemuseum.nl/?s=CO2
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gas
https://robscholtemuseum.nl/?s=Water+Stof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Blauwe+Water+Stof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Total
https://robscholtemuseum.nl/?s=Engie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Off+Shore
https://robscholtemuseum.nl/?s=Off+Shore+Logistiek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Regio+Deal
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Kop+Werkt!
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stimulerings+Programma+De+Kop+Werkt!
https://robscholtemuseum.nl/?s=Regionaal+Ambitie+Document
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=METIP
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maritime+Emerging+Enabling+Technologies+Innovation+Park
https://robscholtemuseum.nl/?s=Klimaat+Akkoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Erasmus+Universiteit+Rotterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Erasmus+UTP
https://robscholtemuseum.nl/?s=Erasmus+Centre+for+Urban+Port+and+Transport
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kooyhaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kooypunt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Noord+Hollandsch+Kanaal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wadden+Zee
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wadden+Zee+Haven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Noordzee